Genel Bilgiler

Amaçlar
Çağrı merkezi sektörünün temel ilkelerine, süreçlerine ve yönetime vakıf, etkin iletişim kuran ve müşteri bağlılığı yaratan insan kaynağı yetiştirmektir.

Ülkemizde çağrı merkezi sektörünün gelişimine paralel olarak nitelikli eleman ihtiyacı da artmaktadır. Bu nedenle sektöre ilgi duyan ve bu alanda eğitim alarak mesleki anlamda uzmanlaşmak isteyenlere uzaktan eğitim yoluyla sektörde istihdam edilme imkânı sağlanması amaçlanmaktadır.

Kimler kayıt yaptırabilir?
Çağrı Merkezi Hizmetleri Önlisans Programına,

Yükseköğretim programlarına öğrenci alınmasında, ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) puan türlerinin en az birinden 140 ve daha yukarı puan alan kişiler başvuru yapabilir. Ayrıca Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının (Meslek Liseleri), "Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri", "Halkla İlişkiler ve Tanıtım", "İletişim", "Organizasyon Hizmetleri" alan/kol/bölümlerinden mezun olan öğrenciler ÖSYM'ye başvurup sınavsız geçiş haklarını kullanarak Çağrı Merkezi Hizmetleri Önlisans Programına yerleştirilebilmektedir.
Bunun yanı sıra örgün bir programda kayıtlı olan öğrenciler ya da herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar, alanları dışında olmak üzere YGS’ye girmeden İkinci Üniversite kapsamında Çağrı Merkezi Hizmetleri Önlisans Programına başvuru yapabilirler.

Kontenjan
Çağrı Merkezi Hizmetleri Önlisans Programı'nda kontenjan sınırı bulunmamaktadır.

Mezuniyet Sonrası
Çağrı Merkezi Hizmetleri Önlisans Programını tamamlayanlar 2 yıllık ön lisans mezunu statüsünde "Çağrı Merkezi Meslek Elemanı" unvanına sahip olacaklardır.

İş Olanakları
Çağrı Merkezi Hizmetleri Önlisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar çağrı merkezi yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, tüketici davranışları gibi sektörleri ilgilendiren birçok konuda yeterlilik kazanacaklar, çağrı merkezi çalışanlarının temel yetkinliklerine sahip olacaklardır.

Mezunlar, Ülkemizde hızla gelişen bir sektör olan çağrı merkezleri başta olmak üzere tüm müşteri temas noktalarında istihdam edilebilirler.

Staj, Uygulama vb. Faaliyetler
Çağrı Merkezi Hizmetleri Önlisans Programından mezun olabilmek için staj veya benzeri çalışma yapılması gerekmemektedir.​