İşletme Fakültesi, Matematik-II "D" Kitapçığından sınava girdim. Cevaplarım aşağıdaki gibi oldu. Aynı kitapçıktan sınava giren arkadaşlar değerlendirebilirse sevinirim.
1-c
2-d
3-e
4-d
5-a
6-d
7-a
8-e
9-d
10-e
11-b
12-b
13-c
14-c
15-d
16-a
17-b
18-e
19-d
20-a

Bu cevaplarımı doğru olduğu şeklinde algılanmasın. Benim yaptığım cevaplardır.