PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Bİz TÜrkler İÇİn Yabancilarin YorumlariJ3_u_L_u_T 33
06-01-2008, 21:28
BİZİ BİZDEN İYİ TANIYANLAR SÖYLEMİŞ.
LÜTFEN OKUYUN, HATIRLAYIN VE HATIRLATIN.
ÜLKEMİZİ BÖLMEK İSTEYENLERE İNAT, DİM DİK DURMAYA DEVAM EDELİM, VATAN HAİNLERİNE FIRSAT VERMEYELİM.
NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE !!!!!!!!!!!!!!


İnsanlari yücelten iki büyük meziyet vardır: Erkeğin cesur kadının namuslu
olması. Bu iki meziyetin yanında hem erkeği, hem kadını şereflendiren bir
meziyet vardır. İcabında tereddütsüz canını feda edebilecek kadar vatanına
bağlı olmak. İşte Türkler bu meziyetlere ve fazilete sahip kahramanlardır.
Bundan dolayıdır ki Türkler öldürülebilir, lakin mağlup edilemezler"
Napoleon Bonaparte - Fransız İmparatoru

"Türklerden bahsediyorum... Düşmanına saldırırken amansız bir kasırgaya,
korkunç bir denize ve insafsız bir yıldırıma benzeyen Türk; dost yanında ve
silahsız düşman karşısında bir seher yelidir, berrak bir göldür. Gönül açan
bu yeli yıldırma, göz kamaştıran bu gölü coşkun bir denize çevirmek tabiatı
da inciten bir gaflet olur."

Tasso - İtalyan Şair

"Bütün milletler arasında en namuslu ve dostluk kurmada tereddüt
edilmeyecek olan yalnızca Türklerdir. Henüz yabancı tesiri altında kalmamış
olan bir köye gidecek olursanız; gerçek misafirperverliğin ne demek
olduğunu orada görüp öğrenirsiniz."
William Martin"Irk ve millet olarak Türkler, bence geniş imparatorluklar içinde yaşayan
kavimlerin en asili ve başta gelenedir. Dini, sosyal ve örfi
faziletleri,tarafsız kimseler için birer takdir ve hayranlık kaynağıdır."

Lamartine-Fransız Yazar, şair ve Devlet adamı."Poltava'da esir oluyordum. Bu benim için bir ölümdü, kurtuldum. Buğ nehri
önünde tehlike daha kuvvetli olarak belirdi; önümde su, ardımda düşman,
tepemde cehennemler püsküren güneş... Su beni boğmak, düşman beni
parçalamak, güneş beni eritmek istiyordu; yine kurtuldum. Fakat bugün
esirim, Türklerin esiriyim. Demirin, ateşin ve suyun yapamadığını onlar
bana yaptılar, esir ettiler. Yalnız ayağımda zincir yok, zindanda da
değilim; istediğimi yapıyorum. Fakat bu defa da şefkatin, asaletin,
nezaketin esiriyim. Türkler beni işte bu elmas bağa sardılar. Bu kadar
alicenap, bu kadar asil, bu kadar nazik bir milletin arasında hür bir esir
olarak yaşamak, bilsen ne kadar tatlı."

Demirbaş Şarl -İsveç Kralı (Ruslardan kaçıp Osmanlıya sığınmıştır)"Türkler ölmeyi biliyorlar, hem de iyi biliyorlar. Ben de ölmeyi bilen bir
milletin yenilmeyeceğini bilecek kadar tecrübeliyim. Burada hiç yoktan
ordular kurmak ve bu orduları ölüme sürüklemek mümkün. Bu imkanlardan bol
bol faydalanıyorum. Fakat, meydana getirdiğim orduları sendeleten bir engel
var: Türklerin yaşayan hatıraları!
Üç-dört yüzyıl önce her kudreti ve her milleti yenen Türkler, şimdi de
silinmez hatıralarıyla her teşebbüsü sendeletiyorlar. Hemen her yürekte bu
korkuyu seziyorum. Demek ki yalnız Türkleri değil, onların tarihini de
yenmek lazım. Bu durumda ben, Türklerin düzinelerle milleti idare
etmelerindeki sırrı da anlıyorum. Onlar milletleri bir kere yeniyor fakat
kazandıkları zaferleri ruhlara ve nesillere nakşedebiliyorlar."
M. Montecuccoli (Avusturyalı Komutan)


"Seceat ve cesaret bakımından Türklerden üstün; büyük hedeflere ulaşmak
bakımından da onlardan dirayetli hiç bir kavim yoktur. Cenab-ı Hak onları
aslan sıfatında yaratmıştır."

İbn-i Hassul

Türk, asillerin asilidir. yapma olmayan, gösterişi bulunmayan bu pek yüce
asalet ona tabiatın hediyesidir.

Pierre Loti


Türklerin yalnız sonsuz bir cesareti değil, iradeleri sersemleştiren bir
sihirbaz zekası vardır. İşte Türk, bu zekasıyla zafer kazanır, uygarlıklar
yaratır ve insanlık dünyasında en şerefli hizmeti başarır. Zaten Avrupa'nın
yarısını yüzyıllarca boyunduruk altına almak başka türlü mümkün olamazdı.

Çarnayev(Rus Komutan)

Silahlı milletin en canlı örneği Türklerdir. Bu diyar köylüsünün orak,
katibinin kalem ve hatta kadınlarının etek tutuşunda silaha sarılmış bir
pençe kıvraklığı vardır. Türk ata biner gibi oturur, keşfe yollanan asker
gibi uyanık yürür.

Moltke

Türkler bir ırk ve bir millet olarak yeryüzünün en şerefli insanlarıdır.

La Martine

Savaşın zevkini almak isteyen herkes Türklerle savaşmalıdır.

Towsend (İngiliz Komutan)Doğulu önderler, milletlerinin başından ayrılmayarak her hükümetin temeli
olan şu iki kanunu hakkıyla yapıyorlar: iyi yola götürmek ve kötülüklerden
korumak. Bu asil hareket Ruslardan fazla özellikle Türklerde göze çarpıyor.

Auguste ComteTürk kadınlarının en büyük süsü Türk oluşlarıdır. Onlar süslenmek için
elmas veya zümrüt takınmıyorlar, belki üzerlerinde taşıdıkları o taşları
süslemiş ve kıymetlendirmiş oluyorlar. Çünkü her Türk

kadını canlı bir inci ve paha biçilmez bir pırlantadır.

Lady Mary Wortley MontaguTürk'ün güzel yüzünü, kuvvetli end↕↕↕↕↕↕ pırıltılı kostümünü, zarif
tavırlarını, kibar gülüşünü, aslanca kükreyişini fırçayla göstermek
mümkündür. Fakat pek güç olan, Türk'ün özünü göstermektir. Bu öz, ayışığı
gibi görülür fakat gösterilemez.

Decamps (fransız ressam)Türkler yaman binicidirler. Türkler hücumunda düşmanı bir yaprak gibi
çevirip bozarlar.

Câhiz (Arap Bilgini)
Türklerin yürekleri temizdir. Onlarda batıl fikirler, basit düşünceler
yoktur.

Semame İbn-i Eşreş (Arap Bilgini)Türkler kahramandırlar. Dostlarına zarar vermezler. Fakat kazanç
getirirler.

Comenius (Çek Bilgini)

Türklerin biricik sevdikleri şey hak ve hakikattir. Ve hiçbir haksızlık
yapmadıkları halde haksızlığa uğramışlardır.

William Pitt (İngiliz Devlet Adamı)

Türk, Heredot'tan, Tevrat'tan çok eski yüzyılların tanıdığı bir ulustur.
Sadelik içinde görkemi, sükunet içinde ihtişamı, tahakküm kabul etmeyen
biryüreklilik, alabildiğine geniş bir fetih aşkı, sonsuz bir teşebbüs
kabiliyeti, bölgelere uymaktan çok bölgeleri kendine uydurma zevki ve
alışkanlığı Türk milletinin asırlar dolduran tarihinde açıkça görülür.

(Ünlü Tarihçi) Hammer

Türkler kahramadırlar, dostlarına zarar vermezler. Yüce Türk milleti
tuttuğu eli bırakmaz, sözünden dönmez, iyi ve kötü

günlerde dostundan ayrılmaz. Böyle bir ulusla el ele vermek yeryüzünde her
zorluğu yenmek için sonsuz bir güç ve yetenek kazanmak demektir.

Comenius (Çek Bilgini)

Türkler muhakkak ki Avrupa tarihinin ve yakın Asya tarihinin bildiği en
halis efendi millettir.

Kayzerling


Her Türk'ün bakışında silahın ruha verdiği güveni görmek mümkündür. O
hayata ve olaylara güvenle bakmayı öğrenmiştir.

Molkte

Kılıcı insafsız bir beceriyle kullanan Türk'ün eli, yendiği insanların
yarasını sarmakta da ustadır.

Lord Byron

Türk korkmaz, korkutur. Bir şey isterse onu yapmadıkça vazgeçmez. Hangi işe
el atarsa başarır.

Semame İbn-i Eşreş

Türkçeyi öğrenmek benim için büyük bir mutluluk oldu. Çünkü Türk'ü anlamak
için kendisiyle mutlaka tercümansız konuşmalıdır. Tercüman, ışığı örten
zevksiz bir perde oluyor.

Gelland (Fransız Bilgini)

Türk askeri cesurdur. Anavatanını sever ve onun için gerekirse çekinmeden
canını feda eder.

Albert Einstein

Artık Türklerle savaşmam. Onlar çok cesur ve iyi insanlar.

Andreas Phitiades

Dünyada iki bilinmeyen vardır. Biri kutuplar, diğeri Türkler.

Albert Sorel


Türk toplumunda kişisel nitelik ve değer dışında hiçbir şeye önem verilmez.

Baron Büsbek

On ulusun, on yiğit adamının gücü tek bir kimsede toplansa yine bir Türk'e
bedel olmaz. Türklerin en çok konuştuğu şey savaştır, zaferdir. Eğlenceleri
ise attır, silahtır. Türklerin doğrulukları ve namuslulukları ne kadar
övülse yeridir.

Charles Mcfarlene

Türk milleti ikibin yıldır profesyonel askerdir. Bütün Türklerin mesleği
askerliktir.

Donaldson

Dünyanın hangi ordusuna sorarsanız sorun, Türk askerinin karşısında
düşünmenin hiç de kolay olmadığını veya olamayacağını size söyler.

Donaldson

Türklerle dost ol ama düşman olma.

Gianni de Michelis

Dünyada, Türklerden başka hiçbir ordu bu kadar süre ayakta duramaz.

Hamilton

Türklerden başka dini ve vatanı uğruna canını vermeye hazır asker yoktur.

Hamilton

Türkler devlet yıkmakta ve devlet kurmakta birinci sınıf ustadır. Ülkeleri
değil kıtaları altüst etmişler ve korkunç saldırışlar arasında sarsılması
hiç de kolay olmayan egemenliklerini yaratmışlardır.

Tarih Türklerden çok şey öğrendi. Onların elinden çıkma öyle eserler vardır
ki uygarlık için birer süs olmaktadır.

Hammer

Çanakkale'de başarılı olamadık. Nasıl başarılı olurduk ki? Zira Türkler
yuvasına girilmiş aslanların hiddetiyle, cüret ve cesaret kahramanlığı ile
savaşıyorlardı. Böyle bir millet görmedim.

Sir Julien Corbet

Türk gibi ölüme gülerek bakan bir eri başka hiçbir ulusta bulamazsınız.

Yalnız ona iyi bir komutan gerektir.

Mulman

Toplumsal düzenin Türkler arasında kurmuş olduğu ilişkilerin hepsinde temiz
yüreklilik ve iyi niyet hakimdir. Vatandaşların birbirlerine karşı borçlu
oldukları işlemleri yapma ve yerine getirmeleri için başka ülkelerde olduğu
gibi senetleşmeye yani yazılı belgeye ihtiyaçları yoktur. Çünkü onların
övülmeye değer hallerinden biri de verdikleri söze genellikle sadık
kalmaları ve karşılarındakini aldatmaktan, güveni suistimal etmekten
çekinmeleridir.

Monradgea D'ohsson

Kendi ulusuna karşı bu kadar dürüst ve cömert olan müslüman Türkler hangi
mezhebe bağlı olursa olsun aynı dürüstlüğü yabancılara karşı da yapar ve
yerine getirirler. Bu noktada müslümanla müslüman olmayan arasında hiçbir
fark gözetmezler.

Monradgea D'ohsson

Türk'ü anlamamak için tarihe göz yummak gerekir. Haksız saldırılar ve adi
iftiralar önünde Türk'ün vakur kalışı, kuşku yok ki körlerin gerçeği,
eşyayı anlamadıklarını düşündüklerinden ve körlere acıdıklarındandır. Bu
soylu davranış o adi iftiralara ne açık bir cevap oluyor.

Pierre Loti

Türk'ün ahlaki seciyesi çocukluğunda aldığı iyilik telkinleriyle değil
çevrelerinde fenalık görmemek suretiyle oluşur.

Thomas Thorsten

"Türklerin ruhu yeniden parlayacak ve silah kullanmak için doğan bu
kahraman milletin tarihi eski ışığını bulacaktır."
Feldmareşal von Moltke -Alman Genelkurmay Başkanı