PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : finansal yönetim ünite 1 deneme sorularıkaygisiz68
24-12-2007, 00:58
1.Aşağıdakilerden hangisi Finans yöneticisinin sorumluluk alanları arasında yer almaz?
A) işletmenin piyasa payını artırmak
B) Nakit yönetimi
C) Finansman
D) Kredi yönetimi
E) Emeklilik fonlarının yönetimi

2. Aşağıdakilerden hangisi anonim şirketlerle ilgili doğru ifadelerden biri değildir?
A) Hukuk sistemimizde Anonim şirketlerde sabit sermaye esası uygulanmaktadır
B) Esas sermaye diğer bilanço kalemleri gibi dönemden döneme değişmez.
C) Esas sözleşmede değişiklik yapılmadıkça esas sermaye değişmez.
D) Esas sözleşmede değişiklik yapılmadıkça hisse senedi sayısı değiştirilemez.
E) Esas sermaye SPK hükümleri doğrultusunda yönetim kurulu kararıyla değiştirilebilir.

3.İşletme için ihtiyaç duyulan fon, para ya da sermayenin sağlanmasına ne denir?
A) Finans
B) Finansman
C) Finansal yönetim
D) Finans fonksiyonu
E) Finansal denetim

4. Klasik ekonomik görüşe göre işletmelerin nihai amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İşletmede istihdamı sürekli kılmak
B) Üretimi ve satışları arttırmak
C) İşletmelerin büyümesini sağlamak
D) İşletmelerin kârını maksimum yapmak
E) İşletmelerin değerini maksimum yapmak

5. Aşağıdakilerden hangisi 1980’lerden sonra finans fonksiyonu üzerinde etkili olan gelişmelerden değildir?
A) Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin öneminin artması
B) Faiz ve döviz kurlarındaki dalgalanmaların azalması
C) Kâr marjlarının azalması
D) İşletmeler arasında birleşme ve satın almaların yoğunlaşması
E) İşletmelerin büyük ölçekte faaliyette bulunmaları

6. Aşağıdakilerden hangisi adi ortaklıkların olumsuzluklarından biri değildir?

A) Sınırsız sorumluluk
B) İşletme yaşamında sınırlılık
C) Ortaklık hakkının transferindeki güçlük
D) Büyük miktarda fon sağlamadaki güçlük
E) Şekil şartlarına uymada yaşanan güçlük
7. Finans yöneticisinin kredinin elde edilebilirliği, fonların maliyeti, para ve sermaye piyasaları, parasal ve mali politikaların etkileri konusunda yararlandığı disiplin aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mikro İktisat
B) Makro iktisat
C) Muhasebe
D) Kantitatif yöntemler
E) Pazarlama

8. Dividant kararları finansal yönetimin hangi fonksiyonunun kapsamında da düşünülebilir?
A) Yatırım kararları
B) İşletme stratejisi
C) Finansal analiz
D) Finansman kararları
E) Finansal denetim
9. Finansal yöneticilerin geleceği öngörmede ve geçmişi değerlendirmede kendisine yardımcı olacak verileri sağladığı disiplin aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mikro iktisat
B) Makro iktisat
C) Muhasebe
D) Üretim
E) Pazarlama

10. Aşağıdakilerden hangisi esas itibariyle bir sermaye artırımı sistemi olup, sermayenin daha az formaliteyle arttırılabileceği bir limittir?
A) Sermaye bütçelemesi sistemi
B) Kayıtlı sermaye sistemi
C) Esas sermaye sistemi
D) Hisse senedi ihraç sistemi
E) Ödenmiş sermaye sistemi
11. İşletmenin ihtiyacı olan fonların sağlanması, uygun varlıklara yatırılması ve bu fonların yönetilmesine ne ad verilir.
a) Finansman
b) Finansal yönetim
c) Finans
d) Yatırım
e) Kar

12. Günümüzde işletmelerin nihai amacı aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Kârın en yükseğe çıkarılması
B) Piyasa değerinin en yükseğe çıkartılması
C) Hisse senedi başına karın en yükseğe çıkartılması
D) Kâr payı ödemelerini en yükseğe çıkartmak
E) Riski minimuma indirmek

13. İşletmenin nakit akışlarının saptanmasında hangi disiplinin verilerinden faydalanılır?
a) Muhasebe
b) İktisat
c) Üretim
d) Pazarlama
e) Kantitatif yöntemler

14. Aşağıdakilerden hangisi muhasebe müdürünün (kontrolör) görevleri arasında yer almaz.

a) Mali tabloların hazırlanması
b) İç denetim
c) Muhasebe
d) Bordro işlemleri
e)Kredi yönetimi

15.aşağıdakilerden hangisi finansmanla ilgili kararlardan biridir?
a)vadeli satış yapmak
b)stokları artırmak
c)makine satın almak
d)hisse senedi ihraç etmek
e)araç satın almak

16.aşağıdakilerden hangisi sermaye bütçelemesi kapsamındadır?
a)alacaklara yatırım
b)stoklara yatırım
c)geçici yatırım
d)sabit varlıklara yatırım
e)hisse senedi ihraç kararı


17.işletmelerin finansmanında aşağıdakilerden hangisinin riski daha yüksektir?
a) kısa süreli kredinin
b) uzun süreli kredinin
c)tahvilli borçların
d)hisse senedi ihracının
e) otofinansman

18. aşağıdakilerden hangisi kayıtlı sermaye sistemine geçebilir?
a) halka açık anonim şirketler
b) halka kapalı şirketler
c)limited şirketler
d)tüm şirketler
e)kolektif şirketler

19 halka açık şirketlerde tahvil çıkarma sınırı ne kadardır?
a) öz sermaye
b)ödenmiş sermaye
c)ödenmiş sermaye ve yedek akçe toplamı
d)yedek akçe ve kayıtlı sermaye toplamı
e)kayıtlı sermaye tavanı

20. faaliyetlerden sağlanan karların ne kadarının işletmede ne kadarının ortaklara verileceğine ilişkin kararlar finansal yönetimin hangi işlevi ile ilgilidir?
a)dividant
b) yatırım
c) finansman
d)finansal analiz
e)mali analiz


21. finansman kararı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır
a)borçla finansmanın en önemli avantajı faizin gider olarak vergiden düşülmesidir
b)hisse senedi ile finansmanda zorunlu ana para ödemesi yoktur
c)en önemli kısa vadeli finansman aracı finansman bonosudur
d)hisse senedi ile finansmanda kar payı dağıtımı zorunlu değildir?
e)araç satışı ile sağlanan finansman öz kaynak yoluyla sağlanan finansmandı

22.aşağıdakilerden hangisi kontrolörün sorumluluklarından değildir?
a)mali tabloların hazırlanması
b)emeklilik fonlarının yönetimi
c)bütçelerin hazırlanması
d)bordro işlemleri
e)iç denetim

23.aşağıdaki işletme amaçlarından hangisi zaman ve risk faktörünü dikkate alır?
a)istihdamı sürekli kılmak
b)karı maksimize etmek
c)işletmelerin büyümesini sağlamak
d)işletmelerin piyasa değerini maksimize etmek
e) üretim ve satışları artırmak

24..finansman ile ya da bilançonun pasif tarafında yer alan borçlanmalar ve öz sermaye üzerinde yoğunlaşılan finansal dönem hangisidir?
a) 1930 öncesi
b)1930 lu yıllar
c)1940-50 li yıllar
d)1940-70 li yıllar
e)1980 li yıllar


25. finansal yönetimde kantitatif yöntemlerin kullanıldığı finansal dönem aşağıdakilerden hangisidir?
a) 1930 öncesi
b)1930 lu yıllar
c)1940-50 li yıllar
d)1940-70 li yıllar
e)1980 li yıllar
26. uzun vadeli yatırım kararı almada nakit ,stok ve alacakların yönetiminde aşağıdaki disiplinlerden hangisinden faydalanılır?
a)muhasebe
b)mikro iktisat
c)makro iktisat
d)kantitatif teknikler
e)finansal analiz
27.ortaklardan bir kısmının sınırsız bir kısmının sınırlı sorumluluk üstlendiği şirket türü hangisidir?
a)adi komandit
b)kolektif
c)limited
d)anonim
e)sermayesi paylar bölünmüş komandit
28. iki kişinin herhangi bir şekil şartı aranmaksızın yalnızca sözlü bir anlaşma ile geçici ya da sürekli olarak kurdukları ortaklık nedir?
a)adi
b)kolektif
c)limited
d)anonim
e)sermayesi paylar bölünmüş komandit
29. kayıtlı sermaye tavanını kim belirler ?
a) başbakan
b)merkez bankası
c)bakanlar kurulu
d)ticaret ve sanayi bakanlığı
e)sermaye piyasası kurulu
30 aşağıdakilerdenhangisi işletmelerin amaçlarından biri olan kar maksimizasyonun en önemli eksiklerinden biridir?
a)Yatırım tutarı faktörünü dikkate almaması
b)zaman faktörünü dikkate almaması
c)üretimartışını dikkate almaması
d) satışlardaki artışı dikkate almaması
e)vergi faktörünü dikkate almaması

CEVAP ANAHTARI
1.A2.E3.B4.D5.B6.E7.B8.D9.C 10.B11.B
12.B 13.E14.E15.D16.D17.A18.A19.C20.A
21.E22.B23.D 24.A25.C 26.B27.E 28.A29.E30.B

mersoy
14-01-2008, 17:11
Emeğinize sağlık ama cevap anahtarı beyazla yazıldığı için görünmüyor ben aşağıda tekrar yazdım teşekkürler

CEVAP ANAHTARI
1.A2.E3.B4.D5.B6.E7.B8.D9.C 10.B11.B
12.B 13.E14.E15.D16.D17.A18.A19.C20.A
21.E22.B23.D 24.A25.C 26.B27.E 28.A29.E30.B

Luiza
14-01-2008, 18:22
emeĞe tşkler;)

şilan
14-01-2008, 18:27
çok teşekkürler:)

Luiza
14-01-2008, 18:29
Emeğinize sağlık ama cevap anahtarı beyazla yazıldığı için görünmüyor ben aşağıda tekrar yazdım teşekkürler

CEVAP ANAHTARI
1.A2.E3.B4.D5.B6.E7.B8.D9.C 10.B11.B
12.B 13.E14.E15.D16.D17.A18.A19.C20.A
21.E22.B23.D 24.A25.C 26.B27.E 28.A29.E30.B

ewet hocam ßilerek cewap kısmını soluk yapıyoki , dİğer arkadaşlar çözerken etkisinde kalmasın diye , sanada Tşkler ceewapları werdiğin için:)

mersoy
14-01-2008, 18:45
ewet hocam ßilerek cewap kısmını soluk yapıyoki , dİğer arkadaşlar çözerken etkisinde kalmasın diye , sanada Tşkler ceewapları werdiğin için:)

Aslında tahmin etmiştim ondan oldugunu ama cevaplar yok diye bu konuya ılgı gosterılmeyecegını dusunerek cevapları yazmak ıstedım bazen cevaplar yok dıye konu gormezden gelınebılıyor :confused: değilmi yaaa :D

Luiza
15-01-2008, 10:46
Aslında tahmin etmiştim ondan oldugunu ama cevaplar yok diye bu konuya ılgı gosterılmeyecegını dusunerek cevapları yazmak ıstedım bazen cevaplar yok dıye konu gormezden gelınebılıyor :confused: değilmi yaaa :D

O zamanda hani ßu sorularınnnnnn cewapları die ÇığLık atıyolar:)
ßizde yardımcı Oluyoruz,EWEt ßazende cewaP YOK Dİye ßakmıyolar:)
iyi çalışmalar, kolay qeLsin:)

melish83
10-03-2008, 23:54
Arkadaşlar Yaa Aöf öğrenme Portalindan Siteden Orjinal Sorularina Baktim Ama Ordan Ben Cvplarini Bulamadim Yaa =( 2006-2007 Arasinav Finansal Sorulari Iiçin ..ama Hepsini Nasil Bulcaaaaaaam ..biliyorsaniz Lüften Yardimm

adem_22
19-03-2008, 17:57
Ellerine Sağlik

statham
02-03-2009, 20:52
vizede sözel mi ağırlıklı oluyodu sorular sayısalmı finansal yönetimde

shadows
02-03-2009, 23:15
2008 yılında 9 tane sayısal soru çıkmış ilk 4 ünite sayısal ağırlıklı zaten vize daha fazla sayısal olur finale göre

ucam1
05-01-2010, 02:03
eyvallah hocam hiç bi yerde ünite deneme soruları yok hep karışık

kalan ünitelerle ilgili soru varmıa acaba