PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : ders 4kaygisiz68
17-12-2007, 22:43
FİNANSAL YÖNETİM VE İŞLETMELERİN HUKUKİ YAPILARI
BİREYSEL İŞLETMELER
-tüzel kişiliği yoktur
-üçüncü şahıslara karşı tüm varlıklarıyla sorumludur
-kuruluş için yazılı bir sözleşmeye gerek yoktur
-belirli bir sermaye tavanı yoktur

tüm varlığıyla sorumlu olduğu için krediyi kolay bulur fakat geri ödenemezse alacaklı tüm haklara sahip olur.tek kişi karar aldığı için hata yapma olasılığı artmaktadır.

ORTAKLIKLAR
-ŞAHIS
1-adi 2.kollektif 3. sermayesi paylara bölünmüş komandit
SERMAYE ORAKLIKLARI
1.anonim 2.limited

adi ortaklık ( adi şirket) herhangi bir şekil şartına tabi olmaksızın sözlü anlaşma ile kurulan ortaklıktır ortaklar sınırsız sorumludur.

Kolektif şirket ; belirli bir şekli şartı ve belli bir unvan altında oluşan ortaklıktır.Ortaklar tüm varlıklarıyla müteselsilen sorumludur

Sermayesi paylara bölünmüş komandit :ortaklarından bazıları sınırsız sorumlu iken bazıları koyduğu sermaye oranında sorumlu olan ortaklık türüdür.sınırlı sorumlu ortaklarınpayları yalnızca sözleşmede yer alır .herhangi bir pay senedi verilmez

Limited ortaklık ; iki veya daha fazla gerçek ya da tüzel kişi tarafından ticari unvan altında kurulan ortaklarının sorumluluğu koydukları sermaye ile sınırlı esas sermayesi belirli olan ortaklık türüdür.
Ortaklara sermaye payları için pay ( hisse senedi ) verilmez.
Sermaye artırmak ya da ortakların genişletebilmek için ortakların oy birliği gerekir .tahvile ihraç edemezler .
Yeni ortakların alımı başka finanslama olanaklarının sağlanması güçtür

Anonim ortaklık;bir ünvana sahip ana sermayesi belli ve paylara bölünmüş olan borçlarından dolayı yalnız mal varlığıyla sorumlu olan ortaklıktır.

Sermayenin paylar bölünmesi ve hisse senediyle temsil edilmesi piyasalarda kolayca el değiştirlmesine olanak sağlar

İk türü vardır
Halka açık
Halka kapalı ( aile şirketi)

Halka açık
-250 üzerinde ortak
- spk ilgilenir
-tedrici kurulur
-sermaye artırımında
kayıtlı sermaye sistemi
kolaylık sağlamıştır

halka kapalı
-250 ye kadar ortak
- ttk ya göre işlem
- ani kurulur
- sermaye artırımı için
-genel kurul olağanüstü toplanır

kayıtlı sermaye sistemi ; esas itibarıyle sermaye artırımı sistemi olup sermayenin daha az formaliteyle artırılabileceği sistemdir..hakla açık anonim şirketlerde uygulanır.kayıtlı sermaye tavanı tamamen spk takdirine bırakılmıştır.sisteme geçiş içiş için başlangıç sermayesi olmalıdır .çıkarılmış sermaye şirket ünvanı ile birlikte gösterilmelidir .
tahvil çıkarma yetkisi halka açıkta ana sözleşme ile yönetim kuruluna bırakılabilir

kaygisiz68
17-12-2007, 22:56
1. Aşağıdakilerden hangisi anonim şirketlerle ilgili doğru ifadelerden biri değildir?
A) Hukuk sistemimizde Anonim şirketlerde sabit sermaye esası uygulanmaktadır
B) Esas sermaye diğer bilanço kalemleri gibi dönemden döneme değişmez.
C) Esas sözleşmede değişiklik yapılmadıkça esas sermaye değişmez.
D) Esas sözleşmede değişiklik yapılmadıkça hisse senedi sayısı değiştirilemez.
E) Esas sermaye SPK hükümleri doğrultusunda yönetim kurulu kararıyla değiştirilebilir.
2.Aşağıdakilerden hangisi adi ortaklıkların olumsuzluklarından biri değildir?

A) Sınırsız sorumluluk
B) İşletme yaşamında sınırlılık
C) Ortaklık hakkının transferindeki güçlük
D) Büyük miktarda fon sağlamadaki güçlük
E) Şekil şartlarına uymada yaşanan güçlük
3.Aşağıdakilerden hangisi esas itibariyle bir sermaye artırımı sistemi olup, sermayenin daha az formaliteyle arttırılabileceği bir limittir?
A) Sermaye bütçelemesi sistemi
B) Kayıtlı sermaye sistemi
C) Esas sermaye sistemi
D) Hisse senedi ihraç sistemi
E) Ödenmiş sermaye sistemi
4.aşağıdakilerden hangisi kayıtlı sermaye sistemine geçebilir?
a) halka açık anonim şirketler
b) halka kapalı şirketler
c)limited şirketler
d)tüm şirketler
e)kolektif şirketler
5.halka açık şirketlerde tahvil çıkarma sınırı ne kadardır?
a) öz sermaye
b)ödenmiş sermaye
c)ödenmiş sermaye ve yedek akçe toplamı
d)yedek akçe ve kayıtlı sermaye toplamı
e)kayıtlı sermaye tavanı
6.ortaklardan bir kısmının sınırsız bir kısmının sınırlı sorumluluk üstlendiği şirket türü hangisidir?
a) komandit
b)kolektif
c)limited
d)anonim
e)sermayesi paylar bölünmüş komandit
7. iki kişinin herhangi bir şekil şartı aranmaksızın yalnızca sözlü bir anlaşma ile geçici ya da sürekli olarak kurdukları ortaklık nedir?
a)adi
b)kolektif
c)limited
d)anonim
e)sermayesi paylar bölünmüş komandit


8. kayıtlı sermaye tavanını kim belirler ?
a) başbakan
b)merkez bankası
c)bakanlar kurulu
d)ticaret ve sanayi bakanlığı
e)sermaye piyasası kurulu
9.aşağıdakilerden hangisi sermaye artırmak amacıyla tahvil çıkarabilir?
a)adi
b)kolektif
c)limited
d)anonim
e)sermayesi paylar bölünmüş komandit

10. aşağıdakilerden hangisi bir şirketin halka açık ya da kapalı olarak tanımlanmasında dikkate alınması gereken kriterlerden biri değildir?
a)ortak sayısı
b)pay sahipliğinin devri
c)hisse denetlerinin borsaya kote edilip edilmediği
d)yönetimde bir grubun ağırlığının bulunup bulunmadığı
e)yöneticilerin uzmanlık alanları

11.limited şirket ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)ortaklara sermaye payı için hisse senedi verilir
b)ortaklara sermaye payı için hisse senedi verilmez
c)sermayesi paylara bölünmüştür
d)ortakların sorumluluğu koyduğu sermaye ile sınırlıdır
e)tahvil ihraç edemezler

1.E 2.E 3. B 4.A 5.C 6.A 7.A 8.E 9.D10.E11.A

blue_ghost
19-12-2007, 23:28
abi sen öretmenmisin bunları nerden bilion

darkangel
20-12-2007, 02:51
ayh:):):):)

kaygisiz68
20-12-2007, 12:43
abi sen öretmenmisin bunları nerden bilion

evet öğretmenim açık öğretim dersleri veriyorum
çözemediğiniz sorularda da yardım alabilirsiniz
kolay gelsin

şilan
21-12-2007, 16:38
paylaşım için çok teşekkürler :):)

mersoy
14-01-2008, 16:51
Emeğine sağlık çok teşekkürler

p_cuceoglu
26-03-2008, 19:24
çok Teşekkür Ederiz Yaaaa..walla Büyük Insansin

Flight
26-03-2008, 19:50
abi sen öretmenmisin bunları nerden bilion

hocam hayirli olsun abide oldunuz ;)

Luiza
26-03-2008, 20:05
hocam hayirli olsun abide oldunuz ;)

:D:D:D

ece06ece
28-03-2008, 02:29
çoook çok çooooooooooook Teşekkürler :)
Iyi Ki Varsin:)

bozkyra
31-12-2008, 17:56
ya bu finansal yönetim hasta etti beni en sonunda asker olacağız

ucam1
05-01-2010, 02:12
eyvallah hocam