PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : ders 3kaygisiz68
17-12-2007, 22:38
FİNANSMANIN TARİHSEL GELİŞİMİ
1930 öncesi –finanslama ya da bilançonun pasifi ile ilgili olarak borçlanma ve sermaye üzerinde yoğunlaşmış

1930- ekononik bunalıma bağlı olarak gelişen fiyat düşmeleri kredi sıkıntısı ve tasfiye iflas ile karşı karşıya kalmışlar ayakta kalan işletmeler yeniden düzenleme ile kendilerine likidite durumlarını düzeltme yolunu seçmişlerdir

1940-50- kantitatif tekniklere yer verilmiş( istatistik) ilk defa finansal yönetimde fonların kullanımı ,bilançonun aktif tarafıyla ilgilenilmiş sermaye bütçelemesinde iskonto edilmiş nakit akış tekniği kullanılmıştır

1960- sabit aktiflerle döner aktiflerin dağılımında optimizasyon ve istatistiksel teknikler kullanılmıştır.

1970-işletme ve hissedarların varlıklarını maksimum yapmada riskle yükseltilmiş modeller geliştirilmiş

1980- finansal kararlarda bilgisayarlı uygulamaların önemi artmıştır sermayenin dolaşım hızı artış göstermiş .teknolojik gelişmeler ile bilgisayardaki hızlı artış bilgiye hızlı ulaşımı ve maliyet düşmesini sağlamıştır

finans fonksiyonu üzerinde etkili olan diğer gelişmeler ;
-işletmelerin büyük ölçekte faaliyette bulunmaları
-çok çeşitli ürün üretilip çeşitli piyasalara sunulması
-araştırma geliştirmeye önem verilmesi
-büyümeye verilen önem
-işletmeler arası birleşme ve satın almanın yoğunlaşması
-rekabetin artması kar marjının daralması
bu sebeplerden dolay ı finans yöneticisinin karar alması zorlaşmış ve daha riskli hal almıştır

FİNANSAL YÖNETİM VE DİĞER DİSİPLİNLER

Finansal yönetimde ilişkili olunan disiplinler
-muhasebe,iktisat,pazarlama ,üretim,istatistik
muhasebe ; finans yönetimi için gerekli verileri sağlar nakit akışları için verileri muhasebe sağlar
iktisat;
mikro ; işletmelerin bireylerin ve ailelerin iktisadi kararlarıdır
makro ;ekonomiyi bütün alır

finans yöneticisi özellikle mikro ekonomiden uzun vadeli yatırım kararı almada nakit,stok ve alacakların yönetiminde faydalanır

pazarlama,üretim ve istatistik ; finans yöneticisinin günlük kararlarıyla ilgilenirler .pazarlamada yapılacak yeni ürünlerin geliştirilmesi ,öngörülen nakit akışları ,sermaye harcamaları değerlendirilmesi yönetim problemlerini analiz etme de faydalanılır.

kaygisiz68
17-12-2007, 23:03
1.Aşağıdakilerden hangisi 1980’lerden sonra finans fonksiyonu üzerinde etkili olan gelişmelerden değildir?
A) Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin öneminin artması
B) Faiz ve döviz kurlarındaki dalgalanmaların azalması
C) Kâr marjlarının azalması
D) İşletmeler arasında birleşme ve satın almaların yoğunlaşması
E) İşletmelerin büyük ölçekte faaliyette bulunmaları
2. Finans yöneticisinin kredinin elde edilebilirliği, fonların maliyeti, para ve sermaye piyasaları, parasal ve mali politikaların etkileri konusunda yararlandığı disiplin aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mikro İktisat
B) Makro iktisat
C) Muhasebe
D) Kantitatif yöntemler
E) Pazarlama
3. Finansal yöneticilerin geleceği öngörmede ve geçmişi değerlendirmede kendisine yardımcı olacak verileri sağladığı disiplin aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mikro iktisat
B) Makro iktisat
C) Muhasebe
D) Üretim
E) Pazarlama
4.İşletmenin nakit akışlarının saptanmasında hangi disiplinin verilerinden faydalanılır?
a) Muhasebe
b) İktisat
c) Üretim
d) Pazarlama
e) Kantitatif yöntemler

5.kar payı aşağıdaki finansal araçlardan hangisinin getirisidir?
a)tahvil
b)hisse senedi
c)hazine bonosu
d)repo
e) mevduat
6.finansman ile ya da bilançonun pasif tarafında yer alan borçlanmalar ve öz sermaye üzerinde yoğunlaşılan finansal dönem hangisidir?
a) 1930 öncesi
b)1930 lu yıllar
c)1940-50 li yıllar
d)1940-70 li yıllar
e)1980 li yıllar


7. finansal yönetimde kantitatif yöntemlerin kullanıldığı finansal dönem aşağıdakilerden hangisidir?
a) 1930 öncesi
b)1930 lu yıllar
c)1940-50 li yıllar
d)1940-70 li yıllar
e)1980 li yıllar
8. uzun vadeli yatırım kararı almada nakit ,stok ve alacakların yönetiminde aşağıdaki disiplinlerden hangisinden faydalanılır?
a)muhasebe
b)mikro iktisat
c)makro iktisat
d)kantitatif teknikler
e)finansal analiz
1.B 2.B 3.C4.E5. B 6.A 7C 8.B

atlantik
17-12-2007, 23:04
emeginize saglık

Luiza
18-12-2007, 12:54
emeĞinize saĞlık Hocam:)

mersoy
14-01-2008, 15:37
emeğine sağlık diğer derslerinde üniteler şeklinde özetlerini bekliyoruzzz yardımların için saol

HAKAN DERE
26-02-2008, 17:39
bütün emeği geçen arkadaşlara candan teşekkür ederim.

cherryfe
24-08-2008, 00:42
Bu özetlerin çok faydalı olmuş, önce özet ardından hemen örnekleme hiç kitaba bakmadan ilk üniteyi sayende halletim burda:) ama diğerleride olsa ne iyi olur:) buraya özet çıkarmak kolay olmasa gerek emeğinize sağlık ..

ucam1
05-01-2010, 02:11
cok teşekkürler hocam