PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : ders 2 fon yöneticisi,muhasebeci,işletmenin amaçlarıkaygisiz68
14-12-2007, 22:23
İşletmelerde Finans Bölümünün Yapısı
a) Küçük işletmelerde yatırım ve finansman kararları tek bir tepe yöneticisi tarafından verilir.
b) Büyük işletmelerde ise üst yönetim finansal kararları verirken Pazarlama müdürü, üretim müdürü gibi bolum yöneticileri de yatırım kararlarını verir. Büyük işletmelerde finans bölümünde çalışan iki temel görevli bulunmaktadır. Bunlar haznedar ve kontrolördür.

*1.Haznedar( fon yöneticisi):işletmelerde yatırım ve finansman kararından sorumlu kişidir
****görevleri *****
Banka ilişkileri,
nakit yönetimi
finansman, kredi yonetimi,
dividant odemeleri,
sigorta,
emeklilik fonların yonetimi
gibi konularla ilgilenir.

Haznedar FON YÖNETİCISI olarak da adlandırılır.

Finans yöneticisinin temel görevi fonların sağlanması ve yönetimidir.

2.Kontrolör( muhasebeci)
***görevleri *****
Mali tabloların hazırlanması,
iç denetim,
bordro işlemleri,
kayıtların koruması,
bütçelerin hazırlanması,
muhasebe,
vergi
gibi konularla ilgilenir.

Kontrolörün diğer adi MUHASEBECI'dir.

Muhasebecinin temel görevi fonların etkin bir biçimde kullanılıp kullanilmadiginı kontrol etmektir.

Büyük işletmelerde genellikle fon yöneticisinin ve muhasebe yöneticisinin faaliyetlerini yönetmek üzere genel müdür yardımcısı düzeyinde mali işler yöneticisi vardır. Mali işler yöneticisi daha çok işletmenin mali politikalarının belirlenmesiyle uğraşır.

ISLETMELERİN AMAÇLARI
İşletmelerce genellikle benimsenen başlıca amaçlar şu şekilde sayılabilir:
- Mal ve hizmet üreterek toplum refahını arttırmak-----sosyal amaç
- işletmede istihdamı sürekli kılmak. ------>sosyal amaç
- İşletmenin sürekliliğini sağlamak.-------->sosyal amaç

- Üretimi ve satışları arttırmak.
- İşletmenin piyasa payını arttırmak.
- Işletmenin büyümesini sağlamak.
- Işletmenin karını maksimum yapmak.
- Işletmenin değerini maksimum yapmak.

Yukarıda sayılan amaçlardan ilk üçü sosyal amaçlar olarak nitelendirilebilirken, diğerleri son iki amaca hizmet ederler.

Önceleri işletmelerin klasik nihai amacı olarak tanımlanan "kar maksimizasyonu ya da karın en çoklanması " kavramı, gelişen ekonomik koşullara ve değişen değer yargılarına cevap verememekte ya da rasyonel olmayan kararların alınmasına neden olmaktaydı.

Günümüzde bu amacın yerine ve bu amacın eksikliklerini tamamlayan "işletme değerini maksimum yapma "çağdaş nihai amaç olarak kabul görmektedir.

İşletmenin klasik amacı ; kar maksimizasyonu
Çağdaş yaklaşım ;işletme değerini maksimum yapma ,hissedarların servetini ya da varlıklarını maksimum yapma

Kar maksimizasyonun en önemli dezavantajı;
Risk ve zaman faktörünü dikkate almaz

işletme değerini maksimum yapma
işletmenin dolayısıyla hisse sahiplerinin değerini maksimum yapma
kararlar alınırken yatırım mı finansman kararı mı olduğuna dikkat edilmelidir
-yatırım kararında yatırımın işletmeye sağlayacağı işletmenin sermaye maliyeti ve bu yatırım riskine bağlı olarak belirlenen iskonto edilmesiyle bulunan nakit akışlarının bugünkü değeri en büyük olan yatırım seçilmelidir

-finansal karar alırken hangi finansman seçeneğinin maliyetinin en düşük olacağı araştırılmalıdır değişik zamanlardaki nakit çıkışlarının bugünkü değeri hangi seçenekte düşükse o seçenek işletme değerini maksimize eder.

İşletmenin piyasa değeri ;hisse senedi ihraç etmişse hisse senedinin fiyatıyla ölçülür

Hisse senedi piyasa değeri ; menkul kıymetler piyasasında işlem gören snetlerin piyasa da oluşan değeridir

Hisse senedi piyasa fiyatı işletmenin performansını ölçen göstergedir
Hisse senetlerindeki değer kaybı işletmenin piyasa değeri kaybıdır ( doğru orantı)
Hisse senedine talep artarsa hisse senedinin değeri dolayısıyla işletmeninde değeri artar

İşletme için ( birincil)normatif amaç ; işletmenin piyasa değerini yani hissedarların varlıklarını maksimum yapmadır

İşletmenin değerini maksimum yapma zaman ve risk faktörü dikkate alır.

kaygisiz68
14-12-2007, 22:39
1.Klasik ekonomik görüşe göre işletmelerin nihai amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İşletmede istihdamı sürekli kılmak
B) Üretimi ve satışları arttırmak
C) İşletmelerin büyümesini sağlamak
D) İşletmelerin kârını maksimum yapmak
E) İşletmelerin değerini maksimum yapmak
2.Günümüzde işletmelerin nihai amacı aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Kârın en yükseğe çıkarılması
B) Piyasa değerinin en yükseğe çıkartılması
C) Hisse senedi başına karın en yükseğe çıkartılması
D) Kâr payı ödemelerini en yükseğe çıkartmak
E) Riski minimuma indirmek
3.Aşağıdakilerden hangisi muhasebe müdürünün (kontrolör) görevleri arasında yer almaz.
a) Mali tabloların hazırlanması
b) İç denetim
c) Muhasebe
d) Bordro işlemleri
e)Kredi yönetimi

4.aşağıdakilerden hangisi kontrolörün sorumluluklarından değildir?
a)mali tabloların hazırlanması
b)emeklilik fonlarının yönetimi
c)bütçelerin hazırlanması
d)bordro işlemleri
e)iç denetim
5.aşağıdaki işletme amaçlarından hangisi zaman ve risk faktörünü dikkate alır?
a)istihdamı sürekli kılmak
b)karı maksimize etmek
c)işletmelerin büyümesini sağlamak
d)işletmelerin piyasa değerini maksimize etmek
e) üretim ve satışları artırmak

6. aşağıdaki işletme amaçlarından hangisi zaman ve risk faktörünü dikkate almaz?
a)istihdamı sürekli kılmak
b)karı maksimize etmek
c)işletmelerin büyümesini sağlamak
d)işletmelerin piyasa değerini maksimize etmek
e) üretim ve satışları artırmak

7.aşağıdakilerden hangisi işletmenin sosyal sorumluluklarından biridir?
a)karı maksimize etmek
b)piyasa değerini maksimize etmek
c)hisse başına karı maksimize etmek
d)istihdamı sürekli kılmak
e)üretimi ve satışı artırmak

8.aşağıdakilerdenhangisi işletmelerin amaçlarından biri olan kar maksimizasyonun en önemli eksiklerinden biridir?
a)Yatırım tutarı faktörünü dikkate almaması
b)zaman faktörünü dikkate almaması
c)üretimartışını dikkate almaması
d) satışlardaki artışı dikkate almaması
e)vergi faktörünü dikkate almaması
1.D2.B3.E4.B5.D6.B7.D8B

şilan
15-12-2007, 00:11
paylaşım için teşekkürler çok faydalı olacaktır:):)

peja
15-12-2007, 00:23
Paylaşımınız için teşekkürler...

Luiza
15-12-2007, 11:10
payLAşım için çok çok tŞkler:)

atlantik
15-12-2007, 16:08
paylaşım için teşkkürler

mersoy
14-01-2008, 13:53
Paylaşım için teşekkürler bunlardan çalışıyorum ders sonra da yardımcı kitaplara geçeceğim cok faydalı olacaktır eminim

sinem_21
13-02-2008, 16:34
bu özetler o kadr yardımcı oluo ki bizlerle paylaştıgın için cok saol :D

ucam1
05-01-2010, 02:10
cok teşekkürler hocam