PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : 2018 Milletvekili Maaşları Ne Kadar Oldu?seçim2018
08-05-2018, 19:31
https://www.2018genelsecimleri.com/wp-content/uploads/2018/04/2018-milletvekili-maaslari-696x364.png

Milletvekilleri ve bakanların maaşları, kamuoyunca sıkça konuşulan ve gündemimizi fazlasıyla meşgul eden meselelerin başında yer almaktadır. Peki 2018 milletvekili maaşları (https://www.2018genelsecimleri.com/2018-milletvekili-maaslari/)ne kadardır? Emekli milletvekili maaşları ve diğer yıllara göre değişimi ne ölçüdedir?
Milletvekili maaşı hangi kanunda düzenlenmektedir?
Bakanların ve milletvekillerinin maaşları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanun hükümleri çerçevesinde belirlenmektedir. Söz konusu kanunun 1. maddesinde maaş ve sosyal haklara ilişkin hükümlere yer verilmiştir.
Söz konusu kanunun 1’inci maddesinde; “Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin aylık ödeneklerinin tutarı, en yüksek devlet memurunun almakta olduğu miktardır. En yüksek devlet memuruna ödenenlerden gelir vergisine tabi olmayanlar bu kanuna göre de gelir vergisine tabi tutulmaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine bu madde uyarınca hesaplanacak aylık ödenek tutarının yarısı yolluk olarak ödenir. Bu yolluklar herhangi bir suretle haczedilemez. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri en yüksek devlet memurunun almakta olduğu mali ve sosyal haklardan yararlanırlar” hükmüne yer verilmiştir. 2018 genel seçimleri (https://www.2018genelsecimleri.com/) hakkında bilgi almak için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
Bu hüküm kapsamında En Yüksek Devlet Memuru olarak Başbakanlık Müsteşarı belirlenmiştir. Dolayısıyla bakan ve milletvekili maaşlarına kıstas olarak Başbakanlık Müsteşarı’na ödenen maaş esas alınmıştır. Yine bahsi geçen maddede, Başbakana ve Bakanlara 5 bin gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı çarpımı sonucu çıkan sonucu bulan miktarda temsil ödeneği verileceği ifade edilmiştir.
Öte taraftan, Bakanlar Kurulu Kararı ile Başbakanlık’ta Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esaslarında da Başbakanlık Müsteşarı’na sözleşme ücretine ilaveten hangi ödemelerin yapılacağı belirlenmiş olup, bunlar arasında özel hizmet tazminatı, makam tazminatının yarısı ve fazla çalışma ücreti yer almaktadır.
Maaş katsayısındaki artışlar bakan ve milletvekili maaşını da arttırmaktadır.
Bakan maaşları ne kadardır?
Milletvekili maaşlarına ilave olarak 5.000 gösterge rakamının maaş katsayısı ile çarpımından oluşan tutar, bakan ödeneği olarak ilave edilmektedir. Eklenen ilave ile de bakanların maaşları ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda, Bakanlara ödenen aylık ücret, milletvekillerine ödenen maaştan 539 TL daha fazladır. Bununla birlikte, Bakan yardımcılarının maaşları da bakanlık müsteşarının maaşına eşit olmaktadır.
Milletvekilleri Nasıl Emekli Olur
Milletvekilleri, memurlarla aynı kapsamda değerlendirilerek hizmet ve yaş koşulunu sağlamakla mükelleftir. Seçilmiş olan bir milletvekili, minimum 2 yıl süreyle milletvekili olarak görev alması halinde cumhurbaşkanlığı ödeneği üzerinden emekliliğe hak kazanır. Milletvekilliğini bırakması halinde daha sonradan emeklilik primini milletvekilliği üzerinden yatırabilir.
Milletvekilleri Maaşları Ne Kadardır?
Milletvekilleri maaşları önceki senelerde 12 bin lira olarak açıklanmıştır. Daha sonra belirli miktarda zamlar yapılarak 2017 yılında 17 bin liraya kadar ulaşmıştır. Milletvekilleri maaşları dışında da birçok ödenekten yararlanmaktadırlar.
Önceki Yıllardaki Milletvekili Maaşları Ne Kadardır?
Her sene memurlara ve emeklilere belli oranlarda zam yapılmaktadır. Milletvekilleri maaşları da geçen sene %10’un üzerinde zam yapılarak güncellenmiştir.

Kaynak: https://www.2018genelsecimleri.com/