PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Muhasebe Denetimi ve Mali Analiz Ünite 1Je Veux
19-01-2014, 01:14
BİLGİNİN DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ VE BAĞIMSIZ DENETİM
(Ara sınavda 4-5, finalde 1-2 soru çıkacak)

* Finansal Tabloların Denetimi:
-Amacı: Finansal tabloların denetiminin amacı denetlenen işletmeye ait finansal tabloların, bu işletmenin finansal durumunu dürüst bir şekilde yansıtıp yansıtmadığını araştırmaktır.

-Denetim Ölçütleri: Finansal tabloların denetiminin ölçütü Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleridir.
-Bu denetim genelde dış bilgi kullanıcıları için, dış denetçiler tarafından yapılır.

*Uygunluk Denetimi:
-Amacı: Uygunluk denetimiin amacı işletmede personel tarafından yapılan işlemlerin kural ve yönetmeliklere uygun olup olmadığını araştırmaktır.
-Denetim Ölçütleri: Uygunluk denetiminin ölçütleri şirket ana sözleşmesinin hükümleri, kanun tüzük ve yönetmelikler, işletmenin üst yönetiminin belirlediği politika ve yöntemler, üçüncü kişilerle yapılan sözleşme hükümleridir.

*Faaliyet Denetimi:
-Amacı: Faaliyet denetiminin amacı bir işletmenin faaliyet yordamlarının ve politikalarının işletmenin herangi bir bölümünün etkinliğinin ve verimliliğinin değerlendirilmesidir.
-Bu denetim yönetim tarafından bilgi amaçlı olarak iç denetçilere yaptırılır.

*Özel Amaçlı Denetimler:
-Amacı: Özel amaçlı denetimlerin amacı belli bir bilgi kullanıcısı içinbelli bir konuda yapılan denetimdir. Örneğin vergi denetimi, bankaların kredini vermeden önce işletmelere yaptığı denetimdir.

*Bir finansal bilginin güvenli olabailmesi için bağımsız bir denetimden geçmiş olması gerekir.

*Denetim: Ekonomik eylemler ve olaylar hakkındaki savlar ile oluşturulmuş kriterler arasındaki, bağımsız bir uzman tarafından bu savlarla ilgili kriterlerin nesnel elde edilmesi ve sonuçların iletilmesi sürecine denetim denir.

*Muhasebe bilgilerinin doğruluğunu sağlamak ve finansal tabloları hazırlamak yönetimin görevidir.

*Denetim kavramını oluşturan unsurlar ölçüt, kanıt, bağımsız denetçi ve denetim raporudur.

*Denetimde kanıt toplanmsaının amacı denetlenmekte olan bilginin kabul edilen ölçütlere uygunluğunun belirlenmesidir.

*Mali tabloları işletme yönetimi beyan eder.

*İç denetçilerin birinci derecede sorumluluğu işletme yönetimine karşıdır.*Ölçüt: Denetim yapılabilmesi için önceden belirlenen kriterlere ölçüt denir.

*Ülkemizde bağımsız denetim ile ilgili ilk düzenleme 1987 yılında Sermaye Piyasası Kurulu tarafında hazırlanmıştır.

*Ülkemizde bağımsız dış denetim sadece Yeminli Mali Müşavirler tarafından yapılmaktadır.

*Denetçinin esas sorumluluğu tablolardaki savlar ile ölçütleri karşılaştırarak finansal tabloların doğru ve güvenilir olup olmadığı konusunda görüş oluşturmaktır.

*Bilginin güvenilirliğinin bağımsız bir denetçi tarafından denetlenmesini gerktiren nedenler:
-İşletme sahipleri ve işletme yöneticileri arasındaki çıkar çatışmaları
-İşletmelerin giderek büyümesi ve teknolojik gelişmeler
-İşletmeler arasındaki ilişklerin, ticari işlemlerin ve bunlara bağlı olarak muhasebe sisteminin giderek karmaşıklaşması
-Küçük parasal hataların yapılması ve işletmelerin bu hataları iletmelerin bu hataları ortaya çıkaracak yordamlara sahip olamaması durumunda hataların kamülatif etkisi
-Teknolojik gelişmeler nedeniyle günümüzde muhasebe işlemleri elektronik oratmda gerçekleştirlmekte, kaydedilmekte, saklanmakta ve kullanıma sunulmaktadır. Bu kağıtsız ortamda bilgilerin tahrip edilmesi, değiştirilmesi ve kaybedilmesinin daha kolay hale gelmesi.
-Tüm bilgi kullanıcılarının bu yapıyı anlayacak uzmanlığa sahip olamamaları
Potansiyel yatırımcılar, satıcılar, kredi kurumları ve sendikalar gibi işletme dışı gruplar ve işletmenin sahipleri dahil hiç kimsenin yöneticiler gibi birinci elden bilgilere sahip olamamaları.