PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : İslam Sanatları Tarihi Ünite 3Je Veux
02-12-2013, 01:51
Osmanlı mimarisi
*osmanlılar mimari çalışmalarında bizanstan selçuklu ve beylik mimarisinden etkilenmiş faydalanmıştır..
*mimar sinanın hayatını ve yaptığı eseleri “sai çelebi” tezkiretü’l beyan eserinden belirtmiştir..
*sultan ahmet camii mimarı sedefkar mehmet ağanın hayatını cafer ağa kaleme almıştır.eserin adıda risale-i mimarriyye’dir..
*hassa mimarları: devletin ve padişahtan başlayarak sultan ve vezirlerindiğer devlet adamlarının vakıfların inşaat işlerini yürütmekle sorumlu idiler..
*hassa mimarları ocağı XIX.yüzyıl ortalarına kadar devam etmiş ve II.mahmutun devrinde şehreminlik
Ve mimarbaşılık hizmetleri birleştirilerek EBNİYE-İ HASSA MÜDÜRLÜĞÜ kurulmuştur.. daha sonrada bu kuruluş ticaret ve nafia nezaretine bağlanmştır..
*osmanlı şehirlerinde ve kasabalarında cami merkez olmak üzere birbirine bağlı yapılar topluluğuna külliye(manzume) denir.. ana yollar üzerlerindekine ise menzil denir..
*içerikte sınırlı yapılar bulunan külliyelere örnek bursada yıldırım yeşil ve muradiye külliyeleridir..
*istanbulda ilk yapılan külliye fatih külliyesidir mimarı Atik sinandır..
*fatih külliyesinden 16 yıl sonra II.beyazid amasya edirne ve istanbulda 3 külliye inşa etmiştir.
Edirnedeki beyazid külliyesindeki tımarhane önemlidir.. sultan II.beyazıdın türbesi istanbuldaki külliyesindedir..
*osmanlı camiisinin asıl klasik çizgi kararlara ve kıvama varması edirne 3 şerefli camii ile ortaya çıkmıştır..
*asitane tekke zaviye ve dergahların en büyük merkezlerdir… büyük asitane örneği konya mevlevihanesidir..
*ilk osmanlı hastanesi bursa yıldırım darüşşifası istanbuldaki ilk hastane fatih külliyesinde idi… II.beyazidin edirnedeki darüşşifası daha çok akıl hastaları için kullanılmıştır..
*imaret:aş pişirilip dağıtılan yerlerdir.. tabhane ise misafir hanedir..
*hassa mimarları ocağında mimarbaşından sonra gelen en büyük rütbe SU NAZIRLIĞIDIR..
*istanbulda külliyenin en gelişmiş örneği kanuni sultan süleymanın süleymaniye külliyesidir..
*osmanlı mimarisinde mimari dönemli 4 e ayrılır..
-bursa ve edirne dönemi
-klasik dönem (*sinan öncesi klasik dönem, * m.sinan dönemi, * sinan sonrası klasik dönem)
-yabancı etkiler dönemi (*barok dönemi, ampir-art novvea)
-milli mimari dönemi- neo klasik
*osmanlı mimarisinin cami tipolojisinde klasik çağa damgasını vuran tip BURSA VE EDİRNE DÖNEMİNDE ortaya çıkmıştır..
*osmanlı mimarisinde ulucamii tipi daha çok BURSA VE EDİRNE DÖNEMİNDE görülür..
*Büyük programlı külliyelerin yapıldığı merkezi kubbe ve mekan ilişkisinin çözüme ulaşıldığı dönem SİNAN ÖNCESİ KLASİK DÖNEMDİR..
*osmanlı devletinin her dönemde kanuni sultan süleyman ile zirvede olduğu dönem SİNAN DÖNEMİ İDİ
*osmanlı mimarisinde büyük külliyeler sinan öncesi klasik dönemde görülmektedir..
*osmanlı mimarisinde en büyük eserler mimar sinan döneminde görülür..
*BAROK DÖNEMİ akımı artık klasik osmanlı mimarisinin prensibinin bırakılarak yeni bir biçime dönüşüldüğünün en güçlü ifadelerinden biridir..
*türk ampir dönemi daha sade görünüşlü cephelerin ortaya çıkardığı dönemdir..
*osmanlı mimarisinin özelliği SADELİĞİDİR..