PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : İslam Sanatları Tarihi Ünite 2Je Veux
02-12-2013, 01:50
Erken dönem İSLAM mimarisi
*Hz. Muhammed (s.a.v.), bütün faaliyetlerinin merkezi olan ve daha sonra genişletilen ve velid zamnında (712) avlu etrafında sütunlar ve düz çatı ile örtülü hale getirilen mescidi nebi ilk camilere örnek olmuştur..
*emevi devri mimarisi ilk camileri..
-basra camii
-kufe camii
-amr camii
sidi ukbe camii
*mescidi aksa:
-702 yılında halife abdülmeliğe aittir kudüstedir..
-780 yılında değişiklik geçirmiş ve haçlılar saray haline getirmiştir..
-selahattin eyyübi tarafından tekrar alınıp camiye çevrilmiştir..
*şamdaki emevi camii:
-halife I.velid zamanında 705-715 yılları arasında tamamlanmıştır..
-eskiden bulunan bir roma tapınağı ile bir bizans bazilikasının yerine inşa edilmiştir.
*işlem sanatının ilk anıtsal yapısı abdülmelik tarafından 691 yılında kudüs hareminde yaptırılmış olan kubbetüs sahradır..
*emevi devri farklı mimari yapı ürdündeki kusayru amre’dir..
*abbasi devrinde en önemli mimari gelişme yeni samerra şehrinin kurulması olmuştur..
*yeni samerrada dünyanın en büyük camilerinden biri mütevvekiliye camii yaptırılmıştır. yaptıran halife mütevvekkildir..
*islam sanatı içinde bilinen ilk türbe kubbetüs suleybiyyedir..
*abbasi devrinin en büyük saraylarından biri olan cevsaku’l hakani samerrada halife mutasım tarafından türk beyi artık ebu’l feth b.hakan için yaptırılmış fakat çok beğendiği için kendi kullanmıştır..
*damganda tarıhane camii ile isfahanın doğusundaki nayin cami iran sahasında abbasi sanatını temsil eden 2 önemli eserdir..
*batı islam sanatının en önemli ürünlerinden biri endülüsteki I.Abdurrahmanın başlattığı kurtuba camiidir..
*ispanyada beni ahmer devletinin merkezi gırnatadır.. gırnata emirlerinden kalan en önemli yapı 14 y.y kalma elhamra sarayıdır..
*mısırda ilk bağımsız müslüman türk devlerinin kurucusu tolunoğlu ahmed, kahireden 100 yıl kadar önce el katayi adını verdiği şehri kurmuştur..
*mısırda 969 dan itibaren fatımilerin egemenliğine girmiştir.. mehdiye ve kahrevandan sonra kerpiç surlarla çevirdikleri kahireyi kurarak merkez yapmışlardır..
*mısırda kitabesinde zaviye adı geçen el cüyuşi camii önemli bir yapıdır..
*mısırdaki ilk türbeler seb abenat(yedi kızlar) adı ile tanınan türbelerdir..
*suriyede medreseler selçuklu ve zengi geleneğine bağlıdır..
*karahanlılar devri mimarisinde kerpiç ve tuğlanın birlikte kullanıldığı buhara yakınındaki hazar camiidir..
*buharadaki yapıların çoğu arslan han tarafından yaptırılmıştır..
*geometrik kufi kitabelerin bulunduğu camii namazgah camiidir..
*erken tarihli islam türbelerinden ilki samerada kubbetü-s suleybiye ve buharada samanoğlu türbesidir..
*gazneliler en parlak dönemini sultan mahmud zamanında yaşamıştır..
*en önemli gazneli camii leşker-i bazar ulucamiidir..
*büyük selçukluların anıtsal cami mimarisindeki ilk örneği melikşah devrinde yaptırılmış isfahan mescid-i cumaadır..
*selçuklu mimarisinin iranda en önemli camilerinden biri zevvare cuma camiiisidir..
*büyük selçuklu mimarsinin şaheseri olan yapı merv’deki sultan sencer türbesidir..
*büyük selçuklu kervansaraylarının en tanınmış olanı ribat-ı şeriftir..
*timurlu mimarisinin bütün ihtişamını yansıtan yapılar topluluğu şahı zinde ve semerkatta kusem b. abbasın türbesi etrafında oluşan yapılardır.. içindeki önemli yapı musa paşanın türbesidir..
*timurun gur-i mir adıyla bilinen türbeside önemli türbeler arasındadır..
*timurlar döneminde yaptırılan camiler uluğ bey in semerkant buhara medreseleridir.
*safevi devri mimarsinin en önemli örnekleri şah I.Abbas döneminden kalmadır..
*safevi devri mimarisinde mescidi şah islam mimarisinin en güzel eserlerinden kabul edilmektedir..
*safevi devri mimarisinde maderi şah medresesi ile erbilde şeyh şafi külliyesi önemli eseleri arasındadır..
*safevi devri mimarisinde 1600 tarihli Hz. ALLAH (C.C.)verdi han köprüsü ile puli hacu köprüsü bu devrin önemli su mimarisi eselerindendir..
*hint islam mimarisinde Delhi’nin kut minarı şaheserlerden biri sayılır..
*hindistanda türk mimarisinde agrada tac mahal şah cihan tarafından yaptırılmış önemli bir eserdir..
*mısırda türk memlükleri mimarisinde ilk orjinak eser baybars camiidir ve kahirededir..
*sultan baybars köprü, su makemi abbasi halifelerinin tübelerini ve iskenderiyedeki kasrü’l übeyr gibi önemli eserler yaptırmıştır..
*sultan baybars dönemminde zahiriyye medresesi yıkılmıştır..
*artuklu mimarisinde silvan ulucamii önemli bir yere sahiptir..
*mardin hatuniye medresesi en erken açık avlulu anadolu medresesi olarak önemli yere sahiptir..
*kubbetüs sahrenin islam mimarisi içindeki yeri ve önemi 681 yılında kudüste 2.bir hac yeri olarak yapılması..
*kuzey afrika ve ispanya ile mısırda islam mimarisinin ilk döneminde inşa edilmiş olup sivil mimaride o coğrafyayı etkileyen en önemli yapı kurtuba camiidir..
*karahanlı mimarisinde önceki araştırmaları birleştiren ve ileriki gelişmelere örnek olan cami ZEVVARE CUMA CAMİİsidir..
*kaya daki tek tek kubbeli selçuklu mescidlerinin hazırlık mekanlarının son cemat yeri öncüleri olmaları özellikleri önemlidir..