PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Muhasebe Denetimi ve Mali Analiz Ders NotlarıJe Veux
03-11-2013, 01:37
1) I. Denetçinin seneye de aynı işletmeye denetim yapabilmek için uygun fiyat vermesi
II. Sürekli uygulamalarla ilgili olarak üst yönetimden bilgi alması
III. Gördüğü bir hata sonucunda şartlı görüş bildirmesi
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri, denetçinin bağımsız davranmadığını gösteren bir eylemdir?
Yalnız I
2) Aşağıdakilerden hangisi raporlama standartlarından biri değildir?
Bağımsızlık
3) Denetçi, kendi deneyimine dayanarak yapılan denetimlerin dışında sonuç hesaplarına hangi testleri uygular?
Analitik prosedürler
4) Aşağıdakilerden hangisi müşteri riskini tanımlar?
Asıl risk ile kontrol riskinin bileşiminden oluşan risktir
5) Örneklemden elde ettiği sonuçlara bakarak iç kontrolün yeterince güvenilir olmadığı halde güvenilir olduğu sonucuna varılması riski hangi tür risktir?
Beta riski (hata tipi II)
6) Denetçinin, bilgi edinmek istediği ve aynı türden birimlerin oluşturduğu alan veya ana kütleye ne ad verilir?
Evren
7) Kontrol riski yüksek (iç kontrol sistemi zayıf) ise maddi doğruluk testlerinin düzenlenişi bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Yıl içinde herhangi bir zamanda yapılabilir
Cool Hangisi, denetim kanıtlarının kalitesini belirlemekte kullanılan ölçütlerden değildir?
Çokluğu
9) Aşağıdakilerden hangisi gelir tablosu bölümlerinden biri değildir?
Gelecek yıllara ait gelir ve giderler – Gelir tahakkukları
10) Bir işletmenin herhangi bir bölümünün etkinliğinin ve verimliliğinin değerlendirilmesi için gözden geçirilmesi ne tür denetimdir?
Faaliyet denetimi
11) İşletme personelinin yaptığı işlerin yasa, yönetmelik ve üst yönetimin talimatlarına uygun olup olmadığını denetlemek için yapılan denetim hangisidir? Uygunluk denetimi
12) İşletme personeli stok sayımı yaparken, denetçi hangi kanıt türünü kullanır?
Gözlem
13) Denetçinin mesleki kişiliği ile ilgi olan denetim standardı hangisidir?
Dikkat ve özen
14) Finansal tabloların doğru ve güvenilir olduğu, hangi ölçüte göre değerlendirilir?
Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri
15) Bankanın kredi vereceği işletmeye denetim yaptırması hangi tür denetimdir?
Özel amaçlı denetim
16) Hesap kalanlarında hata ve hile olma riski, ne tür risktir?
Asıl risk
17) Aşağıdakilerden hangisi işletme için risk yaratmaz ?
Kayda alınmış bir taşınmaz
18) Hangisi, işlem testi için doğru bir ifadedir?
Çift amaçlı testtir
19) Hangisi, bir kontrol unsuru olan kontrol eylemlerinden biri değildir?
Yönetimin felsefesi
20) Hangisi, alacaklar alt grubunda yapılan denetim amacı değildir?
Yükümlülükler
21) Hangisi, bilgi ve iletişimin, iç kontrolün temel unsurlarından biri olma nedeni değildir?
İç kontrolün takibi
22) Aşağıdaki hangi durumda denetçi olumsuz görüş bildirir?
Finansal tabloda tam açıklama kuralına uyulmamış olması
23)Örneklem birimlerini parasal tutarların oluşturduğu, ancak denetçinin örnekleme yoluyla seçtiği parasal tutarları değil, bu parasal tutarları içeren hesap ve işlemleri test ettiği örnekleme modeli hangisidir?
Parasal birim örneklemesi
24) Aşağıdakilerden hangisi, denetçi görüşü türlerinden biri değildir?
Sınırlı görüş
25) Denetçi, yıl içinde Nisan ve Eylül aylarını baz alarak örneklem seçimi yaparsa, bu ne tür bir seçimdir?
Blok seçim
26) Hangisi denetim işinin kabulü aşamasında yer alan işlemlerden değildir?
Denetim programının yapılması
27) Aşağıdakilerden hangisi, doğrudan doğruya işletmeyle ilgili tarafların arasında olan ilişkilerden kaynaklanan ve denetim raporunun yazılma anına kadar da sonuçları kesinleşmemiş olan, gelecekteki belirsizliklere dayalı olayların gözden geçirilmesidir?
Şarta bağlı borç ve zararların incelenmesi
28) Aşağıdakilerden hangisi, denetimin genel amaçlarından biri değildir?
Uyumluluk