PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Ünite 4Je Veux
25-10-2013, 13:15
- Devlet-işverenler-işçiler-sendikalar-üniversiteler ve basın değişik ölçülerde sorumluluk sahibidir.

- Devlet işletmeler sendikalar ve işçiler daha ön sıralarda yer almaktadır.

İş kazalarının önlenmesinde devletin rolü

- Devletin rolü daha çok gözlemci, aydınlatıcı ve teşvik edici niteliktedir.
- Devlet, işçi ve işverene dayanan bir yaklaşımla her düzeyde eğitim faaliyetine önem vermelidir.
- Konuyla ilgili mevzuat günümüz koşulları dikkate alınarak sık sık gözden geçirilmelidir.
- İşyeri hekimliliğinin tedavi edici özelliği yanı sıra koruyucu hekimliğe dönüşülmesini sağlayıcı örgütlenmeye gidilmelidir.
- Kaza olasılıklarına karşı kullanılması zorunlu olan araç-gereçlerle ilgili standart geliştirerek üretimde kontrol sağlanmalıdır.
- Kaza sayısı düşük işletmeler ödüllendirilerek teşvik edilmelidir.
- İş güvenliği konusu çeşitli düzeylerdeki ilgili eğitim kurumlarında ders olarak okutulmalıdır.
- İşgücü kaybına yol açan stres nedenlerinin azaltılmasına çalışılmalıdır.
- Özellikle alkol ve sigara alışkanlığı azaltıcı tedbirler alması gerekir.
- Yoğun kampanyalar sürdürmesi gerekir.

İş kazalarının önlenmesinde işletmelerin rolü

- Güvenli- emniyetli çalışma koşullarını ayrıntılı olarak tespit etmelidir.
- Makine koruyucuları, uygun ortam koşulları, uygun kişisel koruyucular sürekli bakım altında tutulmalı ve gereken hallerde yenilenmelidir.
- Yeni işe alınan işçilerin işçi sağlığı ve iş güvenliği bakımından eğitimleri düzenli olarak sağlanmalıdır.
- Kişisel koruyucuların tam olarak kullanılması sağlanmalıdır. Bunun için hem disiplin uygulamalarının hem de teşvik edici olarak uygulanması lazımdır.
- İş kazalarında acil müdahale ve ilk yardım için belli bir sistem kurulmalıdır.
- İş kazalarına ilişkin kayıtların tutulması ve tutulan kayıtların değerlendirilmesi önemlidir.
-İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanında inceleme ve araştırmalar yapan bilimsel enstitülerin desteklenmesi şeklinde yapılabilir. Ülkemizde bu konu da örnek İSGÜM ve MPM (milli prodüktivite merkezi)
- İlgili mevzuatın uygulanmasında titizlik gösterilmesi ve işçilerin problemleriyle ilgilenecek sanayi psikologlarının bulundurulması gereklidir.

İş kazaları ve meslek hastalıklarından en yetkin yolu iş yerinde iş güvenliği ilkelerine uygun bir çalışma düzeni oluşturmaktadır. 4 ayrı yöntem vardır.

1) mühendislik revizyon bir iş yerinde tehlikenin bilinmesi, tehlikelerin analizi, tehlikeleri önleme yolları, tedbirlerin uygulanması gibi hizmetlerin yapılmasıdır.

Aşamaları:

1. aşama doğa bilecek tehlikelerin saptanması
2. aşama tehlikelerin analizi
3. aşama tehlikeleri önleme yollarının saptanması
4. aşama tedbirin uygulanması

2)inandırma ve özendirme

3)işe uygun işçi seçme bu amaca yönelik çalışmalar yani işçinin fizik yeteneklerine göre makine donanım ve araçlar geliştirme çalışmaları bugün ergonomi (işbilim) adı altında bağımsız bir teknik bilim dalıdır.

4)iş güvenliği disiplininin sağlanması en son çaredir.

İŞ KAZALARIN ÖNLENMESİDE SENDİKALARIN ROLÜ

Konuya ilişkin sendikalar iş sağlığı konusunda; konuya ilişkin kanın ve tüzüklerin hazırlıklarına katılmak,toplu iş sözleşmelerini bu konularda hükümler kurulmasını sağlamak, iş yerinde işçi sağlığı kurumlarına aktif bir biçimde katılmak, bir baskı grubu olarak işçi sağlığı müşavirleri bulundurma

İş kazalarının önlenmesinde işçilerin rolü
İşletmeler ve sendikalar görevlerini yerine getirse de işçiler tarafından belirlenmez ve desteklenmezse istenen sonuçlar zor alınır.

Kullandıkları alet ve makineler hakkında önceden bilgi sahibi olmaya çalışmalı, tereddütleri varsa bunları sormalı, kullanma talimatlarını uygun olarak kullanılmalıdır.

Hastalıkları baştan önlemeye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri

1) İşçilere yönelik koruyucu sağlık hizmetleri

a) Aşılamalar
b) seroproflaksi
c) kemoproflaksi
d) İşçilerin yeterli ve dengeli beslenmeleri
e) Erken tanı çalışmaları portör aramaları
f) Hastalanan işçilerin işe dönüş muayeneleri
g) Acil yardım ve ilk yardım çalışmaları
h) Sağlık eğitimi

Seroproflaksi aşısı olmayan ve meslek hastalıklarına yol açabilen bulaşıcı hastalıklardan işçileri koruyabilmek amacıyla serum kullanılması uygulamasıdır.

2- işyeri çevrelerine yönelik koruyucu sağlık hizmetleri fizik biyolojik ve sosyal çevresine yönelik çalışmalardır. Havalandırma aydınlatma ısıtılması hava kirliliği ve gürültü vb. faktörler

3-tedavi edici sağlık hizmetleri

4- meslek hastalıklarına karşı alınması gereken önlemler

a) kimyasal maddelerden kaynaklanan meslek hastalıklarına karşı önlemler: işyerlerinde uygun ve yeterli bir havalandırma, tozun oluştuğu yerden dışarı atılmasını sağlayacak aspirasyon sistemi, mümkün ise kapalı sistem uygulaması, ıslak çalışma yöntemleri, ortamda toz kontrolü yapılması, çalışanların işe girerken ve işin devamı süresince tıbbi muayenelere ve 6 ayda bir akciger grafiklerinin çekilmesi büyük yarar sağlar

b) mesleki deri hastalıklarına karşı önlemler: çok kişisel temizliğe ve koruyucu malzeme kullanımına özen göstermeyenlerde görülmektedir.koruyucu kremlerin ve uygun eldivenlerin kullanılması yararlı olabilir.

c) mesleki bulaşıcı hastalıklara karşı önlemler: en etkili yolu bu hastalıkların ii tanınmasıdır.bulaşıcı hastalıkları bulaştırabildikleri bilinen hayvanlardan uzak durması ve belirtiler görüldüğünde hemen doktora başvurulması gerekir.

d) iyonlayıcı ışınlara karşı önlemler: korunmak için çalışma süresince dozimetre kullanılmalı ve tıbbi periyotik muayeneler yapılmalıdır.

e) enfraruj ışınlara karşı önlemler: koruyucu malzeme kullanılmalıdır.

f) gürültüye karşı önlemler: kulak tıkaçları ve kulak koruyucuları kullanmak en geçerli yol olmaktadır. Pamuk, gliserinli pamuk, plastik kulak tıkaçları, tüm kulağı kapatan kulak maşonları gibi malzeme temin edilmeli ve bunların kullanılması sağlanmalıdır.