PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Ünite 2Je Veux
25-10-2013, 13:10
- Sanayileşmiş ülkelerin hemen hepsi iş kazalarını ve meslek hastalıklarını olabildiğince en düşük düzeyde tutmak için uğraşmaktadır.

- Çalışanların sağlığı ile yaptıkları işler arasındaki ilişkileri işçi sağlığı ve iş güvenliğinin temelini oluşturur. Bu konu da sağlam bir temelin amaçları ise şöyledir:

1- Çalışanların sağlığını bütün iş kollarında fiziksel , ruhsal ve tıbbi açıdan en üst düzeye çıkarmak

2- Çalışanların sağlığının çalışma koşulları nedeni ile bozulmasını önlemek

3- Çalışanların çalıştıkları işe uyumlarını sağlamak.

4- İşyeri ortamındaki sağlığa zararlı etkileri hijyenik koruyucu önlemlerle ortadan kaldırmak

5- Ortaya çıkan sağlık zararlarını, mesleki zehirlenmeleri ve meslek hastalıklarını tespit etmek ve tedavi edilmelerini sağlamak

6- Uğradıkları iş kazaları veya meslek hastalığı sonucu zarar görenlerin tekrar çalışabilmelerine olanak sağlamak.

7- Uğranılan zararların derecelerini objektif ve bilimsel yollarla değerlendirmek

İşçi sağlığı ve iş güvenliği genel sebepleri :
a) Teknik zorunluluklar
b) Ekonomik zorunluluklar
c) Sosyal zorunluluklar

Teknik zorunluluklar: bilim ve teknolojinin hızla gelişmesi ve yeni enerji kaynaklarının bulunarak kullanılması sonucu üretim süreçleri daha karmaşık hale gelmektedir. Bunun sonucunda yeni riskler ortaya çıkmaktadır. Yakın geçmişte Sovyetler birliğinde yaşanan Çernobil olayı bu konuda sadece bir örnektir.

Ekonomik zorunluluk: vardiya sistemi ve gece çalışmaları örnektir.

Sosyal zorunluluk işletmelerin verimliliğini arttırmak ve daha fazla kar sağlamak amacıyla üretim temposunun hızlandırılması , aşırı iş bölümü, vardiya sistemi ve rahatsız edici çevresel koşullar çalışanların ve işçi kuruluşlarının haklı tepkilerine yol açar.
Karşılaşılan maliyetler açısından işçi sağlığı ve iş güvenliğinin önemi

A. İşçi sağlığı: Dünya sağlık örgütü (WHO) ve uluslar arası çalışma örgütü (ILO) işçi sağlığını ; “ çalışan tüm insanların fiziksel ,ruhsal,moral ve sosyal yönden tam iyilik durumlarının sağlanmasını ve en yüksek düzeylerde sürdürülmesini, iş koşulları ve kullanılan zararlı maddeler nedeniyle çalışanların sağlığına gelebilecek zararların önlenmesini ve ayrıca işçinin fizyolojik özelliklerine uygun yerlere yerleştirilmesini işin insana ve insanın işe uymasını asıl amaçlar olarak ele alan tıp bilimidir.”

B. Meslek hastalığı: işçinin çalıştırıldığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütümü şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık sakatlık veya ruhi arıza halleridir.

C. İş güvenliği: işyerlerini işin yürütümü nedeniyle oluşan tehlikelerden uzaklaştırmak ve sağlığa zarar verebilecek koşullardan arındırarak, daha iyi çalışma ortamı sağlamak için yapılan sistemli çalışmalardır.

D. İş kazası: WHO ya göre “ önceden planlanmamış, çoğu kez kişisel yaralanmalara , üretimin bir süre durmasına yol açan bir olay” , ILO ya göre “ belirli bir zarar yada yaralanmaya neden olan beklenmeyen ve önceden planlanmamış bir olay” olarak tanımlanır.

İş kazaları sayılan durumlar:

a) sigortalının işyerinde bulunduğu sırada
b) işveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla
c) sigortalının işveren tarafından, görevli olarak başka bir yere gönderildiği, asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda
d) emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda
e) sigortalının , işverence sağlanan bir taşıtla, işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri sırasında
iş kazaları veya meslek hastalıkları sonucunda

işçi ve ailesi için ortaya çıkan kayıplar:

1- gelir düzeyinde azalmalar
2- çalışma gücünde ve mesleki kazanma gücünde kayıplar
3- psikolojik ve ruhsal sorunların ortaya çıkması
iş kazalarından doğan maliyetler (işletmeler açısından):

a) doğrudan maliyet

b) dolaylı maliyet

toplam maliyet = doğrudan maliyet + dolaylı maliyet

a) doğrudan maliyetler: kaza sonucu doğan zararların ödenmesiyle ortaya çıkan maliyetlerdir. Parasal olarak ölçülebilirler. Doktor, ilaç, tedavi ve bakım masrafları sürekli iş görmezlik ödenekleri malullük aylıkları, ölüm tazminatları,mahkeme masrafları, sigortalıya ödenen tazminatlar,cezai ödemeler

b) dolaylı maliyetler : kapsam ve miktar bakımından tam tespit edilemeyen ve sınırlandırılamayan maliyetlerdir.
Dolaylı maliyet > doğrudan maliyet
Dolaylı maliyet çeşitleri :

1- kaza nedeniyle ortaya çıkan hasarın maliyeti kazada hasara uğrayan araç-gerecin onarım ve yenilenmesine yönelik net maliyetler, kaza esnasında kısmen veya tamamen tahrip olan hammadde ve ürünlerden doğan kayıplar

2- kazan nedeniyle yapılması gereken harcamaların maliyeti : temizleme , onarım ve yeni yaptırımların maliyeti, adli makam ve yetkililerce yapılan inceleme ve soruşturmaların maliyeti

3- üretimde ve verimlilikte ortaya çıkan azalmaların maliyeti: kazaların doğurduğu üretim kayıpları fazla çalışma yoluyla giderilmeye çalışılmaktadır.

4- Ürün teslimindeki gecikmelerden ötürü Pazar kaybından doğan zararın maliyeti