PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Lütfen yardım edin...SAMETEMAS
14-03-2013, 00:48
Herkese meraba.Çanakkale onsekiz mart üniversitesinden kaydımı aldırdım ancak ikinci üniversite olarak aöfte kaydım devam ediyor.Benim sorum şu;
ikinci üniversite olarak okuduğum halde askerliğim tecil edilir mi?
bana bir zarf verdiler bunu askeri şubeye ver dediler ancak zarfı verdiğimde kabul görmeme gibi bir durum olurmu
ikinci üniversite askerliği tecil edermi?

Je Veux
14-03-2013, 01:35
Yeni askerlik kanunu madde:36:

Madde 36 ? (Değişik: 22/5/2012 - 6318/9 md.)

Emsali doğumluların yoklaması sırasında lise veya dengi okuldan mezun olduğunu belgeleyenlerin askerlikleri üç yıl, fakülte veya yüksekokuldan ilişikleri kesilenlerle yüksekokul mezunlarının askerlikleri ise 29 yaşını tamamladıkları yılın sonu esas alınarak iki yıl süreyle ertelenir. Bunlar, ertelemelerinin sona ereceği yıl muayeneleri yapılarak o yıl askerlik çağına giren doğumlularla işlem görür.

Askerlikleri ertelenenler askere sevklerini talep edebilirler.

^^^^Erteleme süresi içerisinde yükseköğretim kurumuna kayıt yaptıranların askerlikleri öğrencilik nedeniyle ertelenir^^^^.

Askerlik çağına girmeden önce lise veya dengi okullar yahut yüksekokullardan mezun olanlar ile fakülte veya yüksekokuldan ilişiği kesilenlerin ertelemeleri, askerlik çağına girdikleri yıldan itibaren başlar.

Dört yıl ve daha uzun süreli yükseköğretim kurumlarından yahut bunların dengi olduğu kabul edilen okullardan mezun olan yükümlülerin askere sevkleri, istekleri halinde mezuniyet tarihinden itibaren iki yıla kadar, yüksek lisans eğitimini tamamlayanların ise bir yıla kadar tehir edilebilir. Yurt dışındaki öğrenim kurumlarından mezun olanlara, talepleri halinde, denklik işlemlerini tamamlayabilmeleri için ayrıca bir yılı geçmemek üzere sevk tehiri hakkı tanınabilir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Millî Savunma Bakanlığınca belirlenir.


Buda YÖKün açıklaması..

kısaca aynı seviyede eğitim alacaksan olmuyor ama bir üst öğrenim olduğu için sıkıntı yok..

YÖK AÇIKLAMASI:

Konu: Kayıt İşlemleri

1111 sayılı Askerlik Kanununda askerlik hizmetini yapmadan aynı düzeyde ikinci bir eğitim alınamayacağı hükme bağlanmış olup konuya ilişkin açıklamalar 2011 ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu`nda yer almaktadır. Ancak, kayıt tarihinden önce askerliği tecil edilen adayların askerlik tecil süresinin bitimine kadar kayıt hakkı kazandıkları programa kayıtları yapılabilecek, tecil sürelerinin sonunda askerlik hizmetini erteleme haklarını kaybettiklerinden, askerlik hizmetlerini yaptıktan sonra eğitimlerine devam edebileceklerdir.

Üniversiteden mezun olup aynı seviyede ikinci kez üniversite okumak isteyen erkek öğrencilerin askerlik durumu ile ilgili YÖK web sitesinde yer alan açıklamaya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

http://www.yok.gov.tr/content/view/1075/