PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Genel Muhasebe - 1 | MUH103U | Konu Başlıkları | TanıtımÜweyS
07-03-2013, 14:32
Önsöz;
İnsanların günlük yaşantıları, para kazanmak ve kazanılan paranın tüketilmesi olarak özetlenebilir. Bu çabadan kârlı çıkanlar ise parayı doğru yönetenlerdir. İşletmelerde insanlar gibi yaşayan varlıklardır. Toplumun gereksinimlerini yerine getirmek ve toplumun bir parçası olarak yaşamak zorundadır. Gerek gerçek kişiler gerekse işletmeler çok sayıdaki parasal hareketlerini kayıt altına alabilmek, izlemek, analiz etmek ve yorumlamak için muhasebeden yararlanır. Ekonomik hayatın olmazsa olmazı işletmeler; varlıklarını sürdürebilmeleri, rakipleri ile rekabet edebilmeleri ve geleceğe yönelik yatırım kararlarını alabilmeleri, işletme sahibine, ortaklarına, müşterilerine, yatırımcılarına, kredi sağlayıcılara kısaca topluma hesap
verebilmeleri için muhasebeye ihtiyaç duyarlar.

Bu kitabın amacı, muhasebe bilimiyle ilk kez karşılaşan sizlere; muhasebenin amacı, kavramları, tabloları ve finansal bilginin sistemli bir şekilde üretilmesi açıklanmaya çalışmaktadır. İşletmeler; ticaret işletmeleri, üretim işletmeleri ve hizmet işletmeleri olarak üçe ayrılır. Bu kitap kapsamında sadece ticaret işletmelerinin finansal işlemlerinin muhasebesi anlatılacaktır. Genel Muhasebe 1 kapsamında; muhasebe kavramları, ilkeleri ve standartları, finansal tabloları, hesap kavramı, muhasebe süreci ve dönen varlıklara ilişkin hesaplar anlatılmaktadır.

Kitabın tümünde muhasebe kayıtları uygulama ile paralellik sağlanması amacıyla Tekdüzen Hesap Planı’na uygun olarak yapılmıştır. Sekiz (8) üniteden oluşan bu kitabın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eder, başarılar dilerim.

Editörler | Prof. Dr. Kerim BANAR - Doç. Dr. Vedat EKERGİL

Değerlendirme;
Başarı notu, Ara Sınav notunun %30'u ve Dönem Sonu notunun %70'inin toplamıdır.
Elde edilen notlar harf notuna dönüştürülecek ve çan eğrisi uygulanacaktır. Bu derste ödev verilmeyecektir.

Ders Kitabı;
Genel Muhasebe-1, T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2654 - AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1620

Ders Sorumlusu;
Prof. Dr. Sait Y. KAYGUSUZ | Ünite 1,2,3,4
Yrd. Doç. Dr. Ümmühan ASLAN | Ünite 5,6
Doç. Dr. Nazlı KEPÇE | Ünite 7,8

Üniteler;


İşletmenin Dili: Muhasebe
Finansal Tablolar
Hesap
Muhasebe Süreci
Hazır Değerler
Alacaklar
Finansal Varlıklar: Menkul Kıymetler
Stoklar


Dersin Bulunduğu Bölümler/Programlar;

Lisans;


Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
İktisat
İşletme
Kamu Yönetimi
Konaklama İşletmeciliği
Maliye


Ön Lisans;


Emlak ve Emlak Yönetimi
İşletme Yönetimi
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Seyahat Hizmetleri


Sorumlu Üniteler;
Ara Sınav: 1-4
Dönem Sınavı: 1-8