PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Kafam git gide karışıyor ?cnrurnkr
29-01-2013, 22:58
2009 yılında iki yıllık Kocaeli Üniversitesi - Makine bölümüne yerleştim, normalde iki yılda bitmesi gereken okulu okulda yaşadığım bazı şeylerden dolayı bitiremedim, halen okulun kayıtlı öğrencisiyim ve halen harçlarımı yatırdığım için kayıtlı görünüyorum, olay bu noktadan sonra başlıyor;

Makine bölümünün halen öğrencisiyken 2011 yılında Anadolu Üniversitesi - açık öğretim fakültesi dört yıllık Konaklama İşletmeciliğine ikinci üniversite olarak yerleştim, geçen yıl sınıfta kaldım ve arkasından kredili yeni sisteme denk geldim ve bu sistemle birlikte yeni bir askerlik yasası çıktı.

Şimdi; normalde iki yıl üst üste kalırsanız teciliniz bozulur diye Anadolu üniversitesi açık öğretim fakültesi internet sitesinde bir açıklama var, ama o açıklamaya karşı zıt bir açıklama ASAL 'ın sitesinde 1111 numaralı madde 'de var orada da iki yıl üst üste kalma şartı aranmaksızın ertelenecektir diye bir ibare var.

Asıl soruma gelmek gerekirse;

1)Bu sene açık öğretim fakültesinde kalırsam askerlik tecilim bozulur mu ?
2)Malum açık öğretim fakültesi ikinci üniversitem olarak görünüyor bu sıkıntı çıkarır mı, şayet çıkarsa birinci üniversitemde ki kaydımı sildirip Askerlik şubesinden 'Askerlikle ilişiksizdir' ibaresi alırsam tecilimin devamını Anadolu üniversitesi açık öğretim fakültesi sağlar mı ?

Bir bilen, detaylı anlatabilecek bir arkadaştan yardım rica ediyorum, hatta kendimi sağlama alabilmek adına tekrar YGS başvurusunda da bulundum, bu arada 1991 doğumluyum.

ÜweyS
30-01-2013, 12:37
Sorunuzun Cevabı;


MADDE 8 – 1111 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin birinci fıkrasınının birinci cümlesi ile aynı fıkranın (C) ve (D) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (E) bendinde yer alan “92 nci,” ile (G) bendinde yer alan “son” ibareleri madde metninden çıkarılmıştır.
“Yoklama sırasında aşağıda gösterilen nedenlerle askerlik yapamayacakları anlaşılanların işlemleri ertelenir:”
“C) Lise veya dengi okullar ile fakülte ve yüksekokullarda öğrenim görenlerin askerlikleri, 29 yaşını geçmemek üzere mezun oluncaya veya ilişikleri kesilinceye kadar ertelenir.
Bitirdiği okulun dengi veya daha alt seviyedeki bir öğretim kurumuna kayıt yaptıranların askerlikleri ertelenmez.
Çift anadal programına kayıtlı yükümlülerin bir programdan mezun olmaları halinde askerlik erteleme işlemleri diğer anadal programındaki öğrenciliğine göre yürütülür.
86 ncı veya 89 uncu maddelere tabi olduktan sonra okula kayıt yaptıranların askerlikleri ertelenmez.
Yurt dışında yükseköğretim kurumlarında öğrenim görenlerin askerlikleri, öğrenciliklerinin yetkili Türk makamlarınca tanınmasını müteakip yukarıdaki esaslara göre ertelenir.
Öğrencilerin okul kaydı, ilişik kesme, mezun olma gibi her türlü durum değişiklikleri okullarınca iki ay içerisinde kayıtlı bulundukları askerlik şubelerine bildirilir.
29 yaşına kadar askerlikleri ertelenenler, seferberlik halinde lüzum ve ihtiyaca göre askere sevk edilirler.
D) Savaş zamanı hariç olmak üzere, bir baba veya ananın iki oğlundan biri askerdeyken diğer oğlu, ikiden fazla oğlu olanlardan ikisi askerde iken diğerleri, oğullarından biri muvazzaf askerlik hizmetini bitirinceye kadar askere sevk edilmezler. Bu bendin uygulanmasında 20 yaşından küçük olanlar ile geçime yardım edemeyecek derecedeki maluller hesaba katılmaz. Bu işlemler celp ve sevk zamanında sevkin geciktirilmesi, birlikte askere alınacaklar için ise baba veya ana hangisinin bırakılmasını isterse, onun bırakılması suretiyle yapılır.”

Aynı sınıfta iki yıl tekrar edilmesi halinde askerlik tecil işlemlerimle ilgili sorun çıkar mı? Tecil işlemi yürütülür mü?


(http://193.140.21.91/search.php?action=lastDisplay&id=69) Askerlik tecil işlemleri askerlik şubelerince yürütülmekte olup öğrencinin sınıf ve başarı durumlarına göre tecil hakkının devam edip etmediği askerlik şubelerinin takdir ve yetkisindedir.
Milli Savunma Bakanlığı’nca Üniversitemize gönderilen yazıda “1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 35/C maddesi gereğince, iki yıl üst üste aynı sınıfta kalanlar ile 29 yaşından büyük öğrencilerin askerlikleri ertelenmemektedir. Ancak, okula kayıt yaptıran ve askerlik erteleme hakkı bulunmayanlardan silahaltına alınanların, kanuni izinlerine mahsuben sınava girebilmeleri için yeteri kadar izin verilmektedir.” denilmektedir. Yıllık sistemde öğretim yapılan Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerine kayıtlı erkek öğrencilerden, askerliğini yapmayanların yukarıdaki uyarıya göre öğrenimlerini planlamaları yararına olacaktır. Bu kapsamda 29 yaşından büyük erkek öğrencilerimize Askerlik Kanunu gereğince öğrenci durum belgesi verilememektedir.
Askerlik tecil işlemlerinizin durumu hakkında askerlik şubenize başvurarak gerekli bilgi edinebilirsiniz.