PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : GİRİŞİMCİLİK 2008-2010 Şıklarneyzen19
16-04-2011, 18:17
GİRİŞİMCİLİK 2008 sıklar

1 cantillon
2 rekabeti artırma
3 değişmezlik
4 takıma sadece alanıyla ilgili uzman kişilerin katılması
5 taylor
6 ters beyin fırıtnası
7 1872 yılında almanyada sıemens tarafından kurulmustur
8 yalıtılmış olması
9 gelişmiş yeni yönetim teknikleri uygulamak
10 çalışılan işletmede yeni fikirlerin desteklenmesi ve işletmenin teknolojide öncü olması
11 hayalleri basarmada baskasını ikna edebilme gücüne sahip olması
12 işletme yöneticilerinin hedeflediği yemilik vizyonun paylaşılması
13 leasing
14 girişimcinin su anki durumu ortaya cıkacak ihtiyaçları ve yeni işletmenin olası sonuçlarını gösteren iş planı hazırlaması
15 nakit bütçesi
16 pazarın bölümlendirilmesi
17 10
18 işletmede calısılacak personel sayısı
19 inkübatör
20 abd
21 dolaylı destekler
22 j.b.say
23 alıcıların piyasadaki işlemlerden haberdar olmaması
24 liberalizm
25 olgunluk dönemi
26 1980
27 talebin ve piyasaların izlenmesi
28 türkiyede uzun süre ithal ikamesi politikası uygulanması
29 yeni pazarlar bulma ihtiyacı ile ürün farklılastırması stratejinin ağırlık kazanmaya baslaması
30 uluslar arası işetmecilik ve girişimcilik

GİRİŞİMCİLİKİ 2009 sıklar

1 sermaye
2 rekabeti artırma
3 değişmezlik
4 psikolojik özgürlük
5 hazırlık-kuluckaya yatırma-yaratcılıkların ortaya cıkması-yaratıcı sonucların kabul edilmesi
6 stoor
7 her sistemin sadece kendi içinde örgütlenmesi
8 homojen kültürlü toplum
9 yalıtılmış olması
10 pinchot
11 çalışılan işletmede yeni fikirlerin desteklenmesi ve işletmenin teknolojide öncü olması
12 öncelikli fırsat parametresi ve değerlendirmelerinin kullanılması
13 nakit bütçesi
14 likitide
15 leasing
16 zaman içinde güncellennmeden uzun süre kullanılabilmesi
17 kişiselleştirilmiş olması
18 işletmenin içinde bulunduğu endüstrinin özelliklerinin belirlenmesi
19 fiziksel altyapıyla erişim
20 inkübatör
21 abd
22 liberalizm
23 j.b say
24 alıcıların piyasadan haberdar olmaması
25 5
26 olgunluk dönemi
27 türkiyede uzun süreli ithal ikamesi politikasının uygulanması
28 yeni pazarlar bulma ihtiyacı ile ürün farklıllastırması stratejisinin ağırlık kazanmaya baslanması
29 üretim planı
30 tasaruflarda azalma

GİRİŞİMCİLİK2009 büt sıklar

1 fırsatların belirlenmesi
2 yeni pazarlar ve yeni satış yöntemleri yaratmak
3 mevcut durumla yetinmesi
4 kavram olusturma
5 taylor
6 homojen kültürlü toplum
7 gelişmiş yeni yönetim teknikleri uygulamak
8 taraflar için bilgi ve iletişim dökümanı olusturması
9 sponsor desteğinin sağlanması
10 kaynakları sınırlı oldugu için çoğu zaman kendisi fon yaratır
11 pinchot
12 nakit bütçesi
13 kısa süreli kredilere ağırlık vermesi
14 giriş bölümü
15 50
16 girişimci
17 planın kişiselleştirilmesi
18 ticari ve hukuk altyapı
19 teknopark
20 işletmelerin vergi yüklerini artırmak
21 alıcıların piyasadaki işlemlerden haberdar olmaması
22 mevcut üretimin devamı
23 geleneksel ekonomik gelişme modeli
24 devlet öncülüğünde kalkınma modeli uygulanmaya baslanmıstır
25 1980
26 piyasa arastırması yapmak
27 yeniliklerin uygulamasında cabuk davranılmamalı en etkili invanasyon bulunana kadar uygulama geciktirlmelidir
28 tam zamanında piyasaya cıkmak piyasa boslugunu mevcut ve potansiyel rakiplerden önce doldurmak
29 yeni pazarlar bulma ihtiyacı ile ürün farklılastırılması stratejisinin ağırlık kazanmaya baslanması
30 girişimci

GİRİŞİMCİLİK 2010 sıklar

1 pazarda varolan acıkların düşünülmesi ve bu acıkların nasıl kapatılabilceğinin tartısılması
2 değişmezlik
3 işletmede calısmaların homojen takımlar olusturularak geliştirilmesi
4 örgütsel destek
5 algılama değişiklikleri
6 büyük tasarımlarda büyük baslangıclar yapılması
7 schwarz
8 iç girişimcilik
9 avrupanın rekabet gücünü azaltmak
10 1997
11 iş planı
12 olası engellerin tahmin edilmesi
13 1-2-3-4-
14 reklam ve tanıtım stratejileri
15 1-2-3-4-5-
16 ABD
17 Yerel ve bölgesel gelişmeyi yavaslatmak
18 dısa dönük gelişme stratejisi ithal ikameci sanayileşme politikası olarakda adlandırılmaktadır
19 smith
20 cantillion
21 tek bir alıcı yada satıcının piyasa fiyatını etkilemesi
22 1-2-3-4-
23 olgunluk devresinde
24 piyasa arastırması yapmak
25 tam zamanında piyasaya cıkmak piyasa boşluğunu mevcut ve potansiyel rakiplerden önce doldurmak
26 işletme sahibi için küçük ve orta ölçekli işletmeler sadece gelir kaynagıdır
27 olgunluk evresi
28 aile şirketlerinde kar disiplini vardır
29 arif payaslıoğlu
30 ihracat

GİRİŞİMCİLİK 2010 büt sıklar

1 schumpeter
2 girişimci
3 1-2-3-4-
4 campbell'e
5 yaratıcılık heralanda yapılabilir
6 beyin fırtınası edwar debono tarafından 1960 lı yıllarda ortaya atılan bir düşünce tekniğidir
7 drucker
8 biribirinden farklı ve gercekleşme olasılıkları birbiriyle aynı olmayan cok sayıda yaratıcı fikrin üretilmesi
9 yalıtılmış olmaları
10 hata ve basarızlıktan kacma cabası içindedir hiçbir koşulda risk ve sorumluluk üstlenmez
11 risk üstlenmek
12 olgunluk asaması
13 1-2-3-
14 finansal planlama işletmelerin sadece gecmiş dönem sonuclarının değerlendirilmesini kapsamakatadır
15 kişiselleştirilmiş olması
16 pazarın bölümlendirilmesi
17 işletmenin ve işletmenin içerisinde bulundugu endüstrinin özelliklerinin belirlenmesi
18 içe dönük gelişme stratejisi ihracata dayalı sanayileşme strateji olarakda adlandırılmaktadır
19 ticari ve hukuki altyapının
20 maliyeti artırmak
21 adam smith
22 schumpeter
23 yeniliklerin uygulamasında cabuk davranılmamalı en etkili innovasyon bulunana kadar uygulama gerçekleştirilmelidir
24 girişimcilik için en önemli faktör paradır para sahibi olamayn kişiler girişimci olamazlar
25 marshalla
26 1-2-3-4-5-
27 küçük ve orta ölçekli işletmelerde işletme sahibi ile işetmede calısan personel arasındaki ilişki esas itibariyle dolaylı ve resmi bir ilişki şeklindedir
28 başlangıc evresi
29 ihracatın ve ithalatın azalması
30 1-2-3-4