PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : İNSAN KAYNAKLARI 2008-2010 şıklarneyzen19
16-04-2011, 18:14
İNSAN KAYNAKLARI 2008 sıklar

1 iş odaklı olmaları
2 fonksiyonel iş analizi
3 yedek insan kaynakları ihtiyacı
4 işletmeye en nitelikli adayların basvurmalarını sağlayarak en iyiler arasında secim yapma imkanı vermesi
5 personeli işletmeye kazandırmak
6 mülakatlar
7 geliştirme
8 değişime olan direnci artırması
9 müşteri memnuniyeti
10 kariyer haritaları
11 basarılı ve basarız personeli biribirinden ayırmak
12 miktar standartları
13 ücret düzeyi
14 işgücü piyasasındaki arz talep dengesini
15 işletmenin misyonu vizyonu ve hedefleri
16 gizliliğin bulunması
17 var olan sistemde yasanan proplemlerin analiz edilmesi
18 ücret adeletsizliklerin giderilmesi
19 görevini kötüye kullanma
20 itaat
21 insan kaynakları yöneticisi
22 işçinin verimliliğini artırmak
23 aşırı hırs
24 50
25 bireyin istediği sendikaya üye olabilmesi
26 ücretleri artırmak
27 yönetimin imtiyazları
28 kalite yönetimi
29 ücret yönetimi modülü
30 yeni personel sağlamsında ekonomik olmak

İNSAN KAYNAKLARI2009 sıklar

1 çalışanlara yönelik kararlarda etkin olması
2 işe uygun personel özelliklerinin
3 insan kaynakları talebi
4 çeşitli işlerin bosalma zamanlarının ve acık işletmelere işletme içindenmi yoksa dısındanmı personel alıcagının belirlenmesi
5 planlama-uygulama -değerlendirme-iyileştirme
6 personele işletmeyi tanıtıcı yayınlar sunmak
7 çalışanları eğitmek
8 fırsat eşitliği
9 kariyer planlama
10 iş performansı
11 personel performansının planlanması
12 performns kriterleri ve standartlarıyla
13 götürü ücret
14 her iki ülkede muhasebicilere ödenen götürü ücret
15 yöneticiler
16 ücret sistemine sağlam bir dayanak oluşturacak objektif ve bilimsel standartlar elde etmek için kullanılan bir tekniktir
17 gizliliğin bulunması
18 insan unsuru nedeniyle subjektif yargılar içermesi
19 personelin tekarlanan hatalı davrnıslarının giderek daha şiddetli cezalarla karsılanması ve böylece süreklilik kazanmasını önlemesi
20 görevini kötüye kullanma
21 personelin hatalı davranısını görmezden gelmek
22 çalısanalrın ekonomik yönden tatminini sağlamak
23 iş kazası ve meslek hastalık primleri
24 devlet
25 sendika
26 5
27 işci sendikasının grev kararından sonra
28 kalite yönetimi
29 insankaynakları bölümü
30 sendikalarla ilgili uzlaşmaların raporlanması

İNSAN KAYNAKLARI 2009 büt sıklar

1 insan kaynakları politikalarının ve prosodürlerinin işletmenin tümünde düzenli bir şekilde uygulanmasını sağlamak
2 işin hangi örgütsel birim içinde yer alması gerektiği
3 insan kaynakları talebi
4 işin gerçekci ön tanıtımı
5 rakip firmaları izlemek
6 sirket sırlarının acıklanması
7 eğitim
8 geliştirme
9 kariyer olanaklarını keşfetme
10 öncü kariyer
11 her yönüyle tanınması
12 basarılı ve basrısız personeli birbirinden ayırmak
13 işgücü piyasasındaki arz talep dengesini
14 işletmenin vizyonu ,misyonu ve hedefleri
15 bir ücrete ilave edilen sosyal yardımlar fazla mesai,prim vb,gibi ödemeler cıkarıldıktan sonra kalan kısımlar
16 ücret adeletsizliklerini gidermek
17 bir işin diğer bir işe göre daha değerli bulunma nedenin açıklanmasının güç olması
18 bireysel farklılıklar
19 önleyici disiplin
20 insan kaynakları yöneticisi
21 istenmeyen davranışların ceza uygulanarak sona erdirilecegi
22 sigorta müfettişleri
23 50
24 işgören sağlığı ve güvenliği mevzuatını olusturmak
25 bakanlar kurulu
26 toplu iş sözleşmesi yapmak
27 yüksek hakem kurulu
28 bilanço bilgileri
29 endüstri ilişkileri
30 rakip firmanın sistemini belirli bir süre kullanmak

İNSAN KAYNAKLARI 2010 sıklar

1 çalışan sayısı az olan
2 işe uygun personel özelliklerinin
3 insan kaynakları talebi
4 performans düzeyleri yüksek olan personelin özelliklerinin saptanıp adayın özellikleriyle karşılastırma yapılması
5 personele işletmeyi tanıtıcı yayınlar sunmak
6 rakip firmaları izlemek
7 geliştirme
8 eğitim ihtiyacının belirlenmesi
9 kariyer yönetimi
10 çalışanların yasadığı cevre
11 her yönüyle tanınması
12 odasını değiştirme yada mobilyalarını yenileme
13 bir ücretle ilave edilen sosyal yardımlar fazla mesai prim vb gibi ödemeler cıkarıldıktan sonra kalan kısımdır
14 ücret düzeyi
15 götürü ücret
16 ücret sistemine sağlam bir dayanak olusturulacak objektif ve bilimsel standartlar elde etmek için kullanılan bir tekniktir
17 insan unsuru nedeniyle subjektif yargılar içermesi
18 var olan sistemde yasanan proplemlerin analiz edilmesi
19 personelin örgütsel kurallara istekle ve bilinçli olarak uyması sağlanarak kuralları ihlal etmesini önlemek
20 görevini kötüye kullanması
21 itaat
22 iş kazası ve meslek hastalıkları primi
23 virüsler
24 fazla sorumluluk yükleme
25 federasyon
26 toplu iş sözlesmesi yapmak
27 bakanlar kurulu
28 kalite yönetimi
29 işletmenin tüm insanlar kaynakları faaliyetleriyle ilgili örgütsel verinini toplanmasını saklanmasını güncelleştirmesini stratejik
ve yönetsel kararlar verilmesini yardımcı olacak bilgi haline dönüştürlmesini sağlayan bir sistemdir
30 yeni personel sağlanmasında ekonomik olmak

İNSAN KAYNAKLARI 2010 büt sıklar

1 insan kaynakları bölümünün üst düzey yönetime yakın olacak şekilde örgütlenmesi
2 iş analizleri
3 insana kaynakları talebi
4 mülakat görüşme yapılması
5 personel dönüşüm oranında düşme
6 ilk amire
7 üretim stratejisinin belirlenmesi
8 yönlendirme
9 kariyer planlama
10 son kariyer
11 ekip çalışmasını geliştirmek
12 personel performansının planlanması
13 her iki ülkede muhasebicilere ödenen reel ücret
14 yöneticiler
15 işgü piyasasındaki arz talep dengesi
16 gizliliğin bulunması
17 bireysel farklılıklar
18 ücret adaletsizliklerini gidermek
19 personelin hatalı davranıslarını suç olarak değil rehberlik gerektiren sorun olarak ele alınması ve böylece kurallara istekle ve bilinçli uyma davranıslarının gelişmesi
20 önleyici disiplin
21 insan kaynakları yöneticisi
22 çalışanların ekonomik yönden tatminini sağlamak
23 devlet
24 güvenlik kurallarına uyulmaması
25 sendika
26 5
27 işçi sendikasının grev kararından sonra
28 bilanço bilgileri
29 insan kaynakları bölümü
30 sendikalarla ilgili uzmaşların raporlanması