PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : STRATEJİK YÖNETİM 2008-2010 şıklarneyzen19
16-04-2011, 18:13
STRATEJİK YÖNETİM2008 sıklar

1 bütçe
2 satış temsilcileri
3 işletme
4 satış tutarı
5 ekolojik faktörler
6 ilaç
7 yapılandırılmamış anket ve mülakatlar
8 pazardaki borçlanma koşulları
9 dış lojistik
10 firmada çalışan sayısı
11 birim başına pazarlama maliyetlerin artması
12 yığısım
13 ürün vehizmetlerin muhafazakar bir düşünce ile zaman içinde bir değişikliğe uğratılmadan piyasa sürülmesi
14 harmanlama stratejisi
15 portföy analizleri
16 coğrafi konum
17 işletmenin hammadde temini imkanları
18 araştırma geliştirme politikaları
19 mamul satış fiyatına
20 alt kademe yetki devrini ortadan kaldırması
21 çeşitli ülkelerdeki birimlerin birbirinden bağımsız çalışması
22 ihracat
23 ürün bölümüne göre yapı
24 yaygın bir coğrafi örgütün genel merkezden kordinasyonun ve yerel yönetici faaliyetlerinin kontrollerinin kolaylaşması
25 finasnman ve yatırım bütçesi
26 bir işletme organizasyon yapısında değişiklik yapmadanda yeni bir strateji konusunda başarılı olabilir
27 sistematik kültür
28 sembol
29 analizci kültür tipi
30 değişimci liderlik

STRATEJİK YÖNETİM 2009 sıklar

1 vizyon
2 yönetişim
3 sosyokültürel faktörler
4 büyümek ve gelişmek
5 dinamik modeller
6 birim maliyetlerinin düşük olması
7 duyarlılık analizi
8 iç lojistik
9 yatırım sinerjisi
10 yığışım
11 mahkum işletme
12 satış teşvik ve reklam harcamalarının arastırılması
13 durumunu koruma
14 ısmarlama ürünlerin teslim süresinin uzatılması
15 yeni faaliyet sahası ile mevcut faaliyet sahası arasında bağ kurmak
16 nakit ineklerine uygulamada aynı zamanda nakit tuzakları adıda verilir
17 Pazar liderliğini ele geçirmek
18 pazarın kalitesi
19 araştırma ve geliştirme politikaları
20 mamul satış fiyatına
21 halkla ilişkiler
22 tepe yönetiminin büyüme ve genişleme arzusunun tatmin edilmesi
23 faaliyet gösterilen her ülkede aynı pazarlama yaklaşımının uygulanmasını sağlaması
24 ürün böülümüne göre yapı
25 bir işletme organizasyon yapısında değişiklik yapmadanda yeni bir strateji uygulama konusunda başarılı olabilir
26 sıfır tabanlı bütçe
27 iyi müşteri hizmetlerini yüreklendiren
28 analizci kültür tipi
29 işletmede çalışan işgücü sayısı
30 süreç kontrolü

STRATEJİK YÖNETİM2009 büt sıklar

1 bütçe
2 yönetim kurulu
3 sosya kültürel faktörler
4 devletin parave kredi politikası
5 rekabetin değişim seyri
6 yatırım sinerjisi
7 lojistik
8 ağaç
9 uzmanlaşma
10 fasılalı durgun büyüme stratejisi
11 işletmenin herhangi bir stratejik biriminin satılması yada faaliyetlerin durudurlmasıdır
12 ısmarlama ürünlerin teslim sürelerinin uzatılması
13 pazara odaklanma
14 işletmenin hammade temini imkanları
15 coğrafi konum
16 işletmenin faaliyet alanın geleceği
17 kullanılan üretim yöntem ve teknolojilerine ilişkin politikalar
18 halkla ilişkiler
19 alt kademe yetki devrini ortadan kaldırması
20 ihracat
21 iklim koşulları
22 bölümler arası çatışmaların artması
23 bir işletme organizasyon yapısında değişiklik yapmadan da yeni bir strateji uygulama konusunda basarılı olabilir
24 maliyeti en yüksek örgütlenme biçimi olması
25 etkileşen kültür
26 toplam varlık karlılığı
27 havacılık
28 geri besleme
29 yeni mamul tasarımı
30 stratejik gözetim

STRATEJİK YÖNETİM 2010 sıklar

1 vizyon
2 ceo
3 iletişim araç ve tekniğinde gelişmeler
4 işletme üst yönetiminin rekabet analizi yeteneği
5 karar ağaçları ve morfoloji analizleri
6 fiyat politikasının belirlenmesi
7 işletme sinerjisi
8 kar yada harmanlama stratejileri
9 işletmenin herhangi bir stratejik iş biriminin satılması yada faaliyetinin durudurlmasıdır
10 destek farklılastırma
11 peyderpey geriye cekilme stratejisi
12 ısmarlama ürünlerinin teslim süresinin uzatılması
13 işletmenin pazardaki durumu
14 işletmenin faaliyet alanın geleceği
15 yönetici sayısı
16 kapasite kullanım politikaları
17 mamul satış fiyatına
18 halkla ilişkiler
19 tepe yönetiminin büyüme ve genişleme arzusunun tatmin edilmesi
20 yetki devrine sıcak bakılması
21 gelir tablosu bütçesi
22 yaygın bir coğrafi örgütün genel merkezden koordinasyonunun ve yerl yönetici faaliyetlerinin kontrollerinin kolaylaşması
23 etkinleşen kültür
24 sembol
25 iyi müsteri hizmetlerin yüreklendiren
26 işletmede çalışan isgören sayısı
27 süreç kontorolü
28 toplam varlık karlılığı
29 satış temsilcileri
30 şirket işleri hakkında yönetimden bağımsız ve tarafsız değerlendirmeler yapılmaması

STRATEJİK YÖNETİM2010 büt sıklar

1 bir kere belirledikten sonra sık sık değişmemesi
2 program
3 yönetişim
4 sosya kültürel faktörler
5 ilaç
6 dış koruma
7 birim maliyetlerin düşük olması
8 değer zincir analizi
9 dış lojistik
10 uzmanlaşma
11 fasılalı durgun büyüme stratejisi
12 farklılaştıma odağı strtejiler
13 pazara odaklanma
14 yeni faaliyet sahası ile mevcut faaliyet sahası arasında bağ kurmak
15 yönetici sayısı
16 coğrafi konum
17 nakit ineklerine uygulamada aynı zamanda nakit tuzakları adı verilir
18 tutundurma politikaları
19 araştırma geliştirme politikaları
20 halkla ilişkiler fonksiyonuna ilişkin politikalar
21 faaliyet gösterilen her ülkede aynı pazarlama yaklaşımının uygulanmasını sağlaması
22 gelir tablosu bütcesi
23 ürün bölümüne göre yapı
24 bölümler arası catışmaların artması
25 sistematik kültür
26 analizci kültür tipi
27 değişimci liderlik
28 toplam varlık karlılığı
29 yeni mamul tasarımı
30 stratejik gözetim