PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : SERMAYE PİYASASI 2008-2010 şıklarneyzen19
16-04-2011, 18:13
SERMAYE PİYASASI 2008 sıklar

1 bankalar
2 geri dönülebilirlik
3 faiz oranların gelecekte artması bekleniyorsa uzun vadeli borçlanıp kısa vadeli borç vermek
4 ticari bankalrın müşterilerine açtıkları kısa vadeli bir kredi olması
5 düşük dereceli tahviller yüksek faiz getirisi sağlar
6 endeksli tahvil
7 yeni ihraç edilecek hisse senetlerinden öncelilkli satın alma hakkı sağlaması
8 hedger
9 kamu yararının gerektirdiği durumlarda sermaye piyasası araçlarının halka arz ve satışı geçici olarak durdurmak
10 ımkb ulusal 20
11 kredi faizleri
12 yatırım fonu
13 büyüme fonları
14 ödünç para vermek
15 takas sorumlusu
16 hisse senedi piyasaları ile ilgili işlemler
17 hükümetlerin merkez bankalarını kamu finansman acığının kapatılmasında alternatif bir araç kullanmalarını önlemek
18 ab ye üye devletlerin merkez bankalarını denetlemek
19 vadesi bir yıldan az kalmış olan devlet iç borçlanma senetlerini bankalar veya finansal aracı kurumlardan aracısız satın alma veya o kurumlara satma işlemidir.
20 bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu
21 bankalrın ortakları ile ilişkilerin düzeyi hakında fikir edinilmesi
22 cek hesaplarına faiz ödenmesi
23 firmaların yapacakları yenileme kapasite artırma vb yatrımları ile techizat alımları için gereksinim duydukları kredidir
24 bankaca destek verilecek yatırım projesinin yatırım yapılacak ülkeyi Pazar ekonomisine yaklaştırıcı nitelik taşıması
25 risk sermayesi
26 sanayi işletmelerinin orta ve uzun vadeli çalışmalarını ve duran varlık yatırımlarını finaslamak için gereksinim duyduğu kredileri sağlamak
27 bankacalık düzenleme ve denetleme kurulu kuruluş kanununa
28 güvence fonu
29 primle finanase edilmesi ve finansmana iştirakın isteğe bağlı olması
30 katılma hesabı
31 proforma bilanco
32 hisse senetleri sermaye piyasasında işlem gören şirketlerin muhasebe kayıtları
33 sermaye piyasası kurulu
34 kağıt merkezlerde kıyı bankacılığı fiilen yapılamaz
35 bağlı olduğu paranın kullanıldığı ülkede ve cıkaran kurumun ülkesinde satışa izin verilmeyen tahvildir.
36 ımkb uluslararası tahvil ve bona piyasasında

SERMAYE PİYASASI 2009 sıklar

1 üçüncül piyasa
2 kredi hacmini artırmak
3 bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu
4 tasarruf sahiplerin haklarını korumak ve bankaların düzenli bir şekilde çalışmasını sağlayıcı kararlar almak
5 spread
6 anonim şirketlerin ihrac ettikleri tahvillerin geri ödenmesinde kulanılmak üzere oluşturulduğu fondur
7 400
8 aynı ve eşdeğermiktardaki bir malın eş zamanlı olarak bir piyasadan alınıp diğer piyasada avantajlı fiyattan satılarak riske girmeden kar elde etmek
9 satış bedeli türk lirası döviz veya kıymetli maden olarak belirlenebilir
10 piyasa derinliği
11 mülkiyeti tavanda toplama
12 mevduat sertifkalarının
13 yangın doğal afet gibi sebeblerle üretim faktörlerinin 1/3 ünün faliyetten cıkması
14 merkezi kayıt kuruluşu
15 kaydi sistem
16 takasbank
17 aracı kuruluşlar
18 arjantin
19 serbestleşme ve dışa açılma döneminde
20 200.000
21 sigorta acenteliği
22 forfaiting
23 30
24 yatırım malları
25 emeklilik yatırım fonu
26 yatırım ortaklıkları
27 repo ters repo işlemleri yapmak
28 dövize
29 portföy yönetim şirketi
30 vergi maliyetlerini düşürmek
31 dipnotlarda
32 aa notuna sahip bir tahvil
33 mali tabloların doğruluğu
34 fon alışverişin yabancılardan yabancılara olduğu piyasalar
35 yankee
36 bankaların içinde bulundukları ülke parasını dışındaki paralarla açmış olduğu kredilerdir

SERMAYE PİYASASI 2009 büt sıklar

1 tezgahüstü piyasalar
2 sermaye piyasası işlemlerinden kar elde etmek
3 bankaların tasaruflara ödediği faiz oranı ile uzun vadeli olarak verdikleri kredilerden elde ecekleri faiz gelirleri arasındaki farktır
4 para piyasasına borç vermek
5 tahvillerin nominal degerden düşük bir bedelle satılmasıdır
6 temettü oranları
7 oydan yoksun hisse senetleri
8 tahmin beklentilere dayanarak fiyat artışlerından kar elde etmeye çalısan kisidir
9 720
10 işletmenin faaliyetini gecici olarak durdurma
11 ımkb ulusal -80 endeksi
12 1-2-3-
13 mülkiyeti tavanda toplama
14 takasbank
15 istanbul menkul kıymetler borsası
16 merkez kayıt kuruluşu
17 aracı kuruluşlar
18 para basmak
19 faiz oranlarına kısıtlama getirilmesi
20 yatırım bankaları
21 katılma hesapları
22 leasing
23 yatırım malları
24 sigorta şirketleri
25 sermaye piyasasında aracılık
26 tahvil ve bono fonu
27 repo ters repo işlemleri yapmak
28 leasing kurumları
29 spekülasyon
30 vergi maliyetini düşürmek
31 bağımsız denetim kuruluşlarına
32 aa notuna sahip bir tahvil
33 bir başka ülkenin parasına bağlı olarak çıkarılan kısa vadeli borçlanma aracıdır
34 fonksiyonel şube
35 newyork borsası
36 1-2-3-4-

SERMAYE PİYASASI 2010 sıklar

1 dördüncül piyasa
2 ülkenin altın ve döviz rezervelerini yönetmek
3 bankacılık denetleme ve düzenleme kurulu
4 fon transferi yaparak ekonomik büyümeye katkı sağlamak
5 anaonim şirketler
6 hisse senetlerini degerleme hakkı
7 hisse senetleri fiyatlarının yükselme eğiliminde olduğu bir piyasayı
8 kredi değerliliği farkı olan firmaların faiz koşulları değişik aynı tutardaki borçların faizlerini belli bir süre değiştirmeleridir
9 işletmelere aracı kurumlar vasıtasıyla dolaylı finasman imkanı sağlar
10 mevduat sertifikalarının
11 2-3-4-
12 menkul kıymet değer artışından elde edilen gelirler
13 anapara ödeme süresi geçmiş olan menkul kıymetler
14 takasbank borsa para piyasası
15 tbmm nin denetimine tabidir
16 faiz oranlarına kısıtlam getirilmesi
17 ulusal bankalar döneminde
18 türkiye iş bankası
19 factoring
20 hazine müşteşarlığından
21 leasıng
22 mevduat toplamak
23 yatırım ortaklıkları
24 girişim sermayesi yatırım ortaklığı
25 vergi maliyetlerini düşürmek
26 işletmenin başka bir işletmeyle birleşmesi
27 mali tabloların doğruluğu
28 degişken faizli uluslar arası tahviller
29 new york borsası
30 takasbank

SERMAYE PİYASASI 2010 büt sıklar

1 tezgahüstü piyasalar
2 sermaye piyasası işlemlerinden kar elde etmek
3 ticari bankalar
4 anonim şirketler
5 temettü oranları
6 bedelli hisse senetleri -bedelsiz hisse senetleri
7 bedelli sermaye artırımı yapılması
8 tahmin ve beklentilere dayanarak fiyat artışlerından kar elde etmeye çalısan kişidir
9 depo sertifikası
10 piyasa derinliği
11 mülkiyeti tavanda toplama
12 işletmenin faaliyetini gecici olarak durdurma
13 takasbank
14 aracı kurumların tasviye işlemleri
15 kaydi sistem
16 serbestleşme ve dışa acılma döneminde
17 yatırım bankaları
18 katılma hesapları
19 sigorta şirketleri
20 sermayenin 50 milyon tl den az olmaması
21 yatırım malları
22 sermaye piyasası kurulundan
23 tahvil ve bono fonu
24 özel fon
25 mali tabloların doğruluğu
26 üretim hattına eklene yeni ürünler
27 spekülasyon
28 bankaların içinde bulundukları ülke parasının dışındaki paralarla açmış oldukları kredilerdir
29 1-2-3-4-
30 fon alışverişlerinin yabancılardan yabancılara olduğu piyasalar