PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : 2004-2010 Finansal Yönetim (Vize) - İşlem Soru çözümleri...carric
11-03-2011, 18:08
Arkadaşlar bi siteden buldum hangi site hatırlayamıyorum. Print out edip sizlerlede paylaşayım dedim. Sitede daha önceeden paylaşılmışsa silinebilir...2004 ara

6.soru: s=p(1+i*n)
s=1 milyar(1+40/100*2)
s=1,8

7.soru: p=s/(1+i*n)
p=400 milyar/(1+30/100*9/12)
p=400 milyar/1*1200/1470
p=326 530 612 244

11.soru: satışların maliyeti/stoklar=2,33

12.soru:kredili satışlar/ticari alacaklar=6/2=3

13.soru:net satışlar/maddi duran varlıklar=10 milyar/5 milyar=2

16.soru: 20.000=30 milyar/(x-1.500.000)
20.000 x-30 milyar=30 milyar
20.000 x=60 milyar
x=3 milyon

19.soru: 2*3=6

2005 ara

5.soru:p=s/(1+i*n)
p=800/(1+20/100*4/12)
p=800/1+80/1200
p=800/1*1200/1280
p=750

6.soru:I=p*i*n
200=800*i*6/12
200=400i
i=200/400
i=0,5= %50

7.soru:680*3/12*30/100=680*90/1200=612/12
=51

680-51=629

8.soru:12/3=4
%12=0,12
0,12/4=0,03
4
efektif faiz oranı = (1+0,03) - 1
4
=(1,03) - 1

=(0,12550881) * (100)

=12,55

yüzdesi sorulduğu için 100 ile çarptık

10.soru: cari oran = dönen varlık
------------------- = 1,87
kısa vadeli borçlar


dönen varlık=


11.soru: dönen varlık-stok
--------------------=1,07
kısa vadeli borç


17.soru: 3000 = toplam sabit giderler
-----------------------
1 - toplam sabit gider
------------------
toplam satış

3000= toplam sabit gider
-------------------
1- 600
-----
1000

3000=t.s.g
------
400
---
1000

3000*0,4=t.s.g

t.s.g=1200


25.soru:100.000*%5=5.000
150.000*%8=12.000
+-------------------

finansman gideri=17.000

vök=280.000-17.000

ödenecek vergi=263.000*%50=131.500

net kar=263.000-131.500

=131.500


26.soru: 131 500
---------= 0,17533333*100
750 000
=17.5


30.soru: 45
-----*10,000*25
360 ----
100

45
-----*10,000 == 112500
360 ------- --------= 312,5
4 3602006 ara

6.soru: agd=a*(1+i)n-1/i
6
agd=120*(1+0,04) - 1
------------
0,04
6
agd=120*(1,04) - 1
------------
0,04
=795,957

n
8.soru: s=p(1+i)
5
s=500(1+0,25)
5
s=500*(1,25)
s=1,525,878

9.soru: p= s
-------
1+i*n

95,2=100
------
1+i*90
-----
360

95,2= 100
------
1+o,25 i

95,2+23,8i=100

23,8i=100-95,2

i=0,20= % 20

13.soru: dönen varlık 280.000
-----------------=---------- =1,87
kısa vadeli borç 150.000

14.soru: asit test oranı= dönen varlık - stok
----------------------
kısa vadeli borç

280.000-120.000
=------------------
150.000

=1,07

17.soru: 20.000= 30.000
---------
(x-1,5)

20,000x - 30,000=30,000
20,000x=60,000
x=3

2007 ara

6.soru: (1+nominal faiz oranı)
1+reel faiz oranı =--------------------------
(1+enflasyon oranı)

1,12=1,22
------
1+enflasyon oranı

eo=8,9= % 9

7.soru: hisse senedi değeri= kar payı
-----------
faiz

10
= -------=0,5 = %50
0,20

9.soru: yıllık

12 12
=(1+0,02) - 1 = (1,02) - 1
=1,26824179452 - 1
=0,26624179452 * 100
=26,8

10.soru:360/3,4=106
kvb+uvb
13.soru: borç oranı=----------------
pasif toplamı
120.000+uvb
0,5=--------------
500.000

250.000=120.000+uvb

uvb=130.000

15.soru: 1,5*2=3*%10= %30 azalış

18.soru:başabaş üretim miktarı formülü
F
q=----- ise (q=miktar, p=fiyat, f=sabit gider, v=değişken gider)
P-V

50,000
20,000=-----------
p-5

50,000 5
p-5=---------=---
20,000 2

5 15
p=---+5=-----=7,5
2 2

2008 vize
(1+nominal faiz oranı)
6.soru: 1+reel faiz oranı=------------------------
(1+enflasyon oranı)

%22+1=0,22+1=1,22

%12+1=0,12+1=1,12

0,1
1,22-1,12=------=0,0892857
1,12

yüze sorulduğu için * 100 = %8,9

1,22
1,12=-----------------= % 8,9
1+enflasyon oranı

8.soru: s
p=-----------
1+i*n

750
659,3=-----------
1+0,55*n
---
12

n=3

10.soru:
10 10
10,000.(1+0,20) - 1 10,000.(1,2) - 1 10,000. 5,1917364224
= -------------------------------=---------------------= ------------------------ =10,000*25,958688212 = 259,586
(0,20) (0,20) (0,20)

11.soru:
dönen varlık
cari oran=------------------
kısa vadeli borç

dönen varlık = haır değerler+menkul değerler+alacaklar+stoklar

280.0000
= ----------
150.000


= 1,86

12.soru: dönen varlık- stok 280,000-120.000
--------------------= -----------------=1,06
kısa vadeli borç 150.000


16.soru: toplam satış - toplam değişken gider=1000-600=400

x 3000
----= x= 1,200,000
400


23.soru: 100.000 * % 5= 5000
150,000 * % 8=12,000
+------------------------
finansman gideri 17,000

vök =280,000-17.000

ödenecek vergi= 263,000 * % 50 = 131,500

net kar= 263,000-131,500 = 131,500


24.soru: 131.500
---------= 0,17533333 yüzde çıkması için * 100 = 17,5
750,000


28.soru: 0,20*5000*2
-----------=166,6
12

166,6 * 0,16 = 26,6

166,6 - 26,6 =140

2009 vize
n
5.soru: s=p(1+i)
3 3
10.000(1+15 / 100) = (1,15) = 1,520875 * 10.000 = 15,208.7512 12
6,soru: yıllık efektif faiz= 12 ------------- (1+0,02) - 1 = (1,02) - 1 =0,26624 * 100 = 26,8
n
9.soru: s=p(1+i) 5
= 500.(1+0,05)
=500 * (1,2762) = 638,1

10.soru: hazır değerler+ menku değerler + alacaklar+stoklar+duran varlıklar= aktif

11.soru: hazır değerler + stoklar = öz kaynaklar

12.soru: dönen varlık / kısa vadeli borç = 199500/ 150000= 1,33

toplam sabit gider
15.soru: başabaş satış tutarı= ----------------------- = 5,000 * 20,000 = 10,000,000
top.değişken gider
1- --------------------
top.satışlar


toplam sabit giderler 32,000,000
16 soru: başabaş noktasındaki üretim miktarı ( q) =------------------------------------------- = 2000 =-------------
birim satış fiyatı - birim değişken gider x - 14,000

x= 30,000


17.soru: ( 600.000) - (250.000)I
--------------------------- = 1,6 * 2 = 3,2
218,750

2010 vize

1.soru: satışların maliyeti 7000
----------------------= -----------= 2,33
stoklar 3000


2.soru: kredili satışlar 6000
------------------ = -------- = 3
ticari alacaklar 2000


3,soru: net satışlar 10,000
---------------------- =------------= 2
maddi duran varlıklar 5,000

12
10,soru: yıllık efektif = 12 ay = (1+0,02) - 1 =0,26624 * 100 =26,8


11,soru: 10,000 * a / 12 *0,40 = 3,3333

13, 333 - 10,000 = 3, 333 a yerine 10 koyunca = 3,333 çıkar cevap 10


s 40,000
12.soru: p= -------= --------------- = 32,653
1+i * n 1+0.30 * 9/12


1+ nominal faiz oranı 1+0.30 1,3
14,soru: 1+ reel faiz oranı =------------------------- = 1+0.04 = ------- = 1+x =------ = 1+ x = 1,25 x= 0,25 * 100 x= 25
1+ enflasyon oranı 1+x 1,04


sabit gider
18,soru: başabaş miktar ( üretim hacmi ) = ----------------------------------------
birim satış fiyat - birim değişir gider
300.000
60.000 =-------------
x- 10

x - 10 = 5

x= 15


25,soru: çalışma sermayesi = dönen varlıklar

dönen varlıklar = hazır değerler + alacaklar + stoklar = 400,000


26.soru: net çalışma sermayesi = dönen varlıklar - kısa vadeli yabancı kaynaklar

400,000 - 100,000 = 300,000

kavin
11-03-2011, 21:49
eywallah
çalışan arkdşların işine yaraycktır ;)

s_y
12-03-2011, 23:49
arkladaşlar bunlar benim notlarım.bunların finalinide koyacağım.neyse formülleride koyyıyım görmüşken.


finansal yönetimde en çok kullanılan formüller

1: p = s/(1+i*n)

2:I=p*i*n
ay
3:efektif faiz= ( 1+faiz oranı) - 1

yıllık efektif faiz bulunurken kaç aylık açıldıysa
dönen varlık
4: cari oran=--------------
kısa vadeli borç

dönen varlık = hazır değerler + menkul d+ alacaklar + stoklar

5: asit test oranı: dönen varlık- stok / kısa vadeli borç

6:toplam sabit giderler bulunurken başabaş formülü kullanılır
toplam sabit giderler
başabaş satış tutarı =----------------------------
toplam değişken gider
1 - --------------------------
toplam satışlar
n
7: agd = a. (1+i) - 1 / i
n
8: s= p(1+i)
sabit g,derler
9: başabaş üretim hacmi:-----------------------------------------------
birim ürün satış fiyatı - birim değişken gider


(1+nominal faiz oranı )
10: 1+ reel faiz oran=--------------------------
( 1+enflasyon oranı)


kar payı
11: hisse senedi değeri =---------------
faiz
kısa vadeli borç+uzun vadeli borç
12:borç oranı=-----------------------------------------
pasif toplamı


13: başabaş üretim miktarı formülü
F
q=----
p-v

14:aktif toplamı = hazır d+menkul d+alacaklar+stoklar+duran varlıklar

15:öz kaynaklar= hazır değerler+stoklar

satışların maliyeti
16:stok devir hızı =------------------------
stoklar

kredili satışlar
17: alacak devir hızı =-------------------
ticari alacaklar

net satışlar
18: maddi duran varlık devir hızı:-----------------------
maddi duran varlıklar

19: not: çalışma sermayesi = dönen varlıklar

20: net çalışma sermayesi = dönen varlıklar - kısa vadeli yabancı kaynaklar

21: vergi sonrası maliyet = faiz * ( 1- vergi)

hisse başına temettü oranı
22:hisse başına tümette oranı =-------------------------------
hisse adedi


23: iskonto 360
----------- * ---------------------
1- iskonto büyük sayı- küçük sayı


toplam net nakit girişi
24: yatırımın karlılığı =---------------------------
yatırımın tutarı


özkaynaklar - toplam borç
25: hisse senedi tasfiye değeri =-------------------------------
hisse senedi sayısı

1.temettü + 2.temettü
26: hisse başına temettü :--------------------------
hisse adedi

CyB3R
17-03-2011, 16:16
eyw kardeşim

nbk
24-03-2011, 03:59
cevaplar için çok teşkkürler.

2009 - 17.soru:

( 600.000) - (250.000)I
--------------------------- = 1,6 * 2 = 3,2
218,750

burda 1,6 neyin değeri oluyor??
kendi kendime çalışıp anlamaya çalışıyorum,cok zorlanıyorum :(

s_y
09-04-2011, 19:56
nbk bu formül.anlamıcak ne varki? işletmenin satışları-toplam değişir giderler/faiz ve vergi öncesi karı * finansal kaldıracı derecesi. bu arada final çözümlerini yazmaya başlıyorum.inşAllah istifade ederseniz.

s_y
09-04-2011, 20:14
finansal yönetim yılsonu soru çözümleri (a kitapcığına göre) yukarıdakilerde olduğu gibi

2005
3.soru:

p=s/1+i*n = 100/1+0,25*45/360 = 100/1,031 =96,99 ama şıklarda bu yok.ondan en yakın olanı işaretleyin bu gibi durumlarda.cevap 96,97


10.soru:

0,20*5000*2/12=166,2 = 166,2*0,16 =26,6
166,6-26,6 =140

18.soru:

3000*%50=500
2000*%25=500
3000*%25=750
+............................
1750

21.soru:
45*60=2700

24.soru:
5
(1+o,24) - 1=2,9316250624 = 1,9316250624 * 0,24 = 0,70384

1,9316/0,703584 = 2,74540

geciktirilmiş anütelerin bugünkü durumu

50,000/2,74540 = 18,212

26.soru:

faiz*(1-vergi)
0,70*(1-0,50)=0,35*100=35

27.soru:
400.000*%15=60.000
600.000-60.000=540.000
540.000/0.20
=2,700,000

28.soru:
pd=hspd+bpd
pd=2,700,000+400,000
pd=3,100,000

30.soru:
hisse başına temettü=1.temettü+2.temettü / hisse adedi
10,000+6,000 / 4000 = 4

hisse başına temettü oranı = hisse başına temettü tutarı/ hisse senedi değeri
4/5=0,8 olur o da = % 80
bunlar 2005 yılsonu

s_y
09-04-2011, 20:20
2006 yılsonu

3.soru:
5 5
500(1+0,25) = 500(1,25)
5
(1,25) = 3,0517578125 * 500 = 1,525.878

6.soru:
birleşik kaldıraç derecesi= çkd*fkd =2*3=6

18.soru:
1000*%50=500
2000*%25=500
3000*%25=750 toplamları =1750

27.soru:
faiz*(1-vergi)
0,70*(1-0,50)=0,35*100=35

s_y
09-04-2011, 20:55
2007 yılsonu
3.soru:
1000(1+0,40*2)
1000(1+0,80)
1000(1,8)=1800

4.soru:
1+reel faiz=1+nomnal faiz oranı/1+enflasyon oranı
1+reel faiz=1+0,25/1+0,20
reel faiz=1,25/1,2 - 1
reel faiz=0,0416*100 = 4,16

6.soru:
bkd=çkd*fkd=2*3=6
24.soru:
faiz=?a dersek
0,18=faiz(1-vergi)
0,18=a*0,60/0,60
0,3=a*0,60/0,60
a*0,60=0,18
a=0,18/0,60=0,3*100=%30 (100 ile çarpmamın nedeni yüzde haline getirmek)

26.soru:
0,15=kar payı/100+0,10
0,15-0,10=kar payı/100
0,05=x/100 , x=5
kar payı= x

s_y
09-04-2011, 21:17
2008 yılsonu
2.soru:
p=s/1+i*n=800/1+20/100*4/12
800/1+80/1200
800*1200/1280=750

3.soru:
p=s/1+i*n=100/1+0,25*45/360
100/1,031=96,99 en yakın şıklardan 96,97

5.soru:
başabaş üretim miktarı formülü
q=f/p-v
q=miktar
p=fiyat
f=sabit gider
v=değişken gider
20,000=50,000/p-5
p-5=50,000/20,000=5/2
p=5/2+5
=7,5

10.soru:
12,000*%3=360
15000*%5=750
360*%20=72
750*%40=300
=300-72
=228

11.soru:
30 günlük vade var 15 gün önce % 3 lük iskonto
iskonto/1-iskonto*360/büyüksayı-küçük sayı
0,03/1-0.03*360/30-15
=o,74.2*100= % 74,2

19.soru:
60*45=2700

25.soru:
faiz*(1-vergi)
0,70*(1-0,50)
0,35*100
=35

26.soru:
6*15/100= 0,9
6-0,9=5,1
(1/5,1)+0,20=39,6

29.soru:
dönem karı-muaf =20,000-4,000=16,000
kkeg(6000) = 22,000

s_y
09-04-2011, 21:43
2009 yılsonu:
n
s=p(1+i)
5 5
500(1+0,05) =500(1,05)
5
(((1,05))) = 1,276281

500*(1,2762) = 638,1

4.soru:
0,15+1/0,10+1 - 1= 0,045 * 100
=%4,5

7.soru:
başabaş satış tutarı=toplam sabit gider/1-toplam değ gid/top.satışlar

60,000,000/1-80,000/200,000

60,000,000/0,6
(100,000,000) satış tutarı/birim satış fiyatı (200,000)

= 500 adet

17.soru:
1 ocak 2009-2 aralık 2008 (30 gün)

p=s/1+i*n=500,000/1+0,60*30/360

=500,000/1+0,05 = 476,190

19.soru:
90/100=0,90
110/130=0,85
140/150=0,93

22.soru:
700,000*20/100= 140,000
800,000-140,000=660,000
660,000/0,30=2,200,000

23,soru:
pd=hspd+bpd
=2,200,000+700,000
=2,900,000

24.soru:
hspd/pd=2,200,000/2,900,000 = 75,86

27.soru:
10-2=8
%50... 4 4.....%50
+..............................
8

28.soru:

6*%15=0,9
6-0,9_5,1
(1/5,1)+0,20
0,3960*100= 39,6

s_y
09-04-2011, 22:11
2010 yılsonu:
3.soru:
x=reel faiz oranı

1+x=1+nominal faiz oranı.0,30/1+enflasyon oranı.0,25

1+x=1+0,30/1+0,25
1+x=1,04
x=0,04=%4

4.soru: 2 3 4 5
15,000/1,1 + 15,000/1,1 + 15,000/1,1 + 15,000/1,1 + 15,000/1,1
1+%10=1,1
=56,861,,,,, cevaptan en yakın olanı 56,862

6.soru:
başabaş üretim miktarı(iş hacmi)=sabit gider/birim satış fiyatı-birim değişir gider

20,000=30,000/x-1,5
x-15=1,5
x=1,5+1,5=3

10,soru:
iskonto/1-iskonto*360/büyüksayı-küçük sayı
0,03/1-0,03*360/30-15
0,74,2=% 74,2

15,soru:
yatırımın karlılığı=toplam net nakit girişi/yatırımın tutarı
450,000/150,000=3

19.soru:
60,000-8000+yedek akçe tutarı
ödenmiş sermaye - zarar + 6000

60,000-8000+60,000
=58,000

22.soru:
özkaynaklar-toplam borç/hisse senedi sayısı
50,000-30,000/10,000
=2

26.soru:
k=0,20+1,2*(0,30-0,20)
k=0,20+1,2*o,10
k=0,20+0,12
k=0,32= %32

29.soru:
%15 dağıtım

100,000*0,20=20,000
100,000-20,000=80,000

80,000*%15=12,000

s_y
09-04-2011, 22:12
sınavlarınızda başarılar arkadaşlar Allah a emanet olun

mafik
12-05-2011, 10:34
final 2005 in 24 sorusunu tekrar yapabilimisiniz 24.soru:
5
(1+o,24) - 1=2,9316250624 = 1,9316250624 * 0,24 = 0,70384

1,9316/0,703584 = 2,74540

geciktirilmiş anütelerin bugünkü durumu

cetcall52
16-05-2011, 13:18
finali nezman yazcaksınız bulamadım bi türlü

s.34nursel
17-05-2011, 02:28
Sermaye yapısının oluşumunda kaldıraç faktörünün etkisini en fazla dikkate alan yaklaşım hangisidir?

a)jensen yaklaşımı
b)modigliani_miller yaklaşımı
c)net faaliyet geliri yaklaşımı
d)geleneksel yaklaşım
e)net gelir yaklaşımı

cevabını bılen arkadaşlar varmı tşkler.

s_y
20-05-2011, 18:31
cetcal 52 yazdığın yazıının hemen üzerinde yılsonu finansal yönetim cevapları var yazılmış.
mafik sana gelince (1+0,24) üzeri 5 yazıyor.sanırım orayı anlamadın.1 ile 0.24 topla 5 inci kuvvetini al.sonucun 2,74540 olduğunu net görüceksin.s.34 nursel bu dersi geçen yıl vermiştim hatırlamıyorum.sana yardımcı olamadım kusura bakma.elimden geldiğince yardım etmeye çalıştım.inşAllah geçersiniz arkadaşlar.yazdıklarıma çalışın 70 garanti aklınızda olsun.birde dua ederseniz bana çok makbule geçer :)) sınavlarınızda başarılar