PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Finansal Yönetim Formülleridünya_dönüyor
10-02-2010, 14:32
FİNANSAL YÖNETİM FORMÜLLERİ

a. Cari Oran : Dönen varlıklar ile kısa vadeli yabancı kaynaklar arasındaki ilişkiyi gösteren bir
orandır.
Dönen Varlıklar
Cari Oran = ------------------------------------------
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

b. Asit-Test Oranı ( Likidite Oranı) : Bu oranlar stoklar olmaksızın dönen varlıkların kısa
vadeli yabancı kaynaklara oaranını göstermektedir.

Dönen Varlıklar- Stoklar
Asit-Test Oranı = -------------------------------------
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

c. Nakit Oranı ( Disponibilite Oranı): Nakit oranı işletmenin hazır değerlerinin, kısa vadeli
borçarının ne kadarını karşılayabileceğini gösteren bir orandır.


Hazır Değerler (Kasa +bankalar ve Nakde eşdeğer Varlıklar)
Nakit Oranı = ----------------------------------------------------------------------------------
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

a. Borçların Aktif Toplamına Oranı (Finansal Kaldıraç Oranı) : Bu oran kısa ve uzun
vadeki yabancı kaynakların, aktif toplamına (veya pasif toplamı) bölünmesi ile elde edilir.

Yabancı Kaynaklar Toplamı
Finansal Kaldıraç Oranı = -------------------------------------
Aktif Toplamı

b. Özkaynakların, Aktif Toplamına Oranı: Bu oran özkaynakların aktif toplamına
bölünmesi ile elde edilir.

Özkaynaklar Özkaynaklar
-------------------- veya --------------------------------------------
Aktif Toplamı Yabancı Kaynaklar + Özkaynaklar

Bu oran varlıkların yüzde kaçının işletme sahip ve ortakları tarafından finanse edildiğini
ortaya koyar.


c. Özkaynakların, Toplam Yabancı Kaynaklara Oranı (Finansman Oranı)
Finansman oranı, işletmenin özkaynakları ile toplam yabancı kaynakları arasında uygun bir
oranın olup olmadığını gösterir.

Özkaynaklar
Finansman Oranı = -------------------------------
Toplam Yabancı Kaynaklar


d. Kısa Vadeli Yabancı Kaynakların, Toplam Kaynaklara Oranı: Kısa vadeli yabancı
kaynakların toplam kaynaklara oranı, işletmenin varlıklarının ne kadarlık kısmının kısa vadeli
yabancı kaynaklarla finanse edildiğini gösterir.

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
Oran = ----------------------------------------------
Toplam Kaynaklar (Pasif Toplamı)


e. Uzun Vadeli Yabancı Kaynakların Toplam Kaynaklara Oranı : Uzun vadeli yabancı
kaynakların toplam kaynaklara oranı, işletmenin varlıklarının yüzde kaçının uzun vadeli
yabancı kaynaklarla finanse edildiğini gösterir.

Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
Oran = ----------------------------------------------
Toplam Kaynaklar (Pasif Toplamı)

f. Borçların, Maddi Öz Varlığa Oranı : Maddi öz varlık, özkaynaklardan maddi olmayan
duran varlıkların çıkarılmasıyla bulunur.

Yabancı Kaynaklar Toplamı
Oran = ----------------------------------------------
Maddi Öz Varlık


g. Otofinansman Oranı : İşletmelerin oto finansman yoluyla yaratmış olduklaı kaynakların
ölçülmesinde bu orandan yararlanılır

Kar Yedekleri - Birikmiş Zararlar
Oran = ----------------------------------------------
Ödenmiş Sermaye

h. Duran Varlıkların, Özkaynaklara Oranı
Duran varlıkların özkaynaklara oranı, aktifteki duran varlıkların ne kadarlık kısmının
özkaynaklara finanse edildiğini gösterir.

Duran Varlıklar
Oran= --------------------------------
Özkaynaklar


i. Duran Varlıkların, Devamlı Sermayeye Oranı
Duran varlıkların devamlı sermayeye (Özkaynaklar + Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar) oranı,
işletmenin duran varlıklarının ne kadarlık kısmının uzun vadeli borçlarla ve özkaynaklarla
finanse edildiğini gösterir.

Duran Varlıklar
Oran= ---------------------------------------------------------
Devamlı Sermaye
(Özkaynaklar + Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar)


j. Maddi Duran Varlıkların Özkaynaklara Oranı (Yatırım Oranı) Maddi duran varlıkların özkaynaklara oranı, işletmenin maddi duran varlıklarının ne kadarlık
kısmının özkaynaklarla finanse edildiğini gösterir.

Maddi Duran Varlıklar (Net)
Oran= --------------------------------
Özkaynaklar


a. Stok Devir Hızı Oranı Stok devir hızı oranı, işletmenin stoklarını ne kadarlık bir süre içinde sattığını gösterir. Başka
bir anlatımla, işletmenin stoklarının bir dönemde kaç defa yenildiğini gösterir.

Satılan Ticari Malların Maliyeti
Stok Devir Hızı Oranı = -------------------------------------
Ortalama Ticari Mal Stok


Ortalama stok rakamı ise aşağıdaki şekilde hesaplanır.

Dönembaşı Stok + Dönemsonu Stok
Ortalama Stok = -------------------------------------------
2

b. Alacakların Devir Hızı Oranı Alacakların devir hızı oranı, işletmenin alacaklarını ne kadarlık bir süre içinde tahsil ettiğini
gösterir.

Kredili Net Satışlar
Alacakların Devir Hızı Oranı = --------------------------------
Ortalama Ticari Alacak


c. Hazır Değerler Devir Hızı Oranı Hazır değerler devir hızı oranı, işletmenin kasa, banka vb. hazır değerlerinin satışlar ile kaç
ayda karşılandığını gösterir.

Net Satışlar
Hazır Değerler Devir Hızı Oranı = --------------------------------
Ortalama Hazır Değerler


d. Net Çalışma (İşletme) Sermayesi Devir Hızı Oranı
Net çalışma sermayesi devir hızı oranı, işletmenin net çalışma sermayesinin bir dönemde
kaç defa devrettiğini, net çalışma sermayesinin yeterli olup olmadığını gösterir.

Net Satışlar
Net Çalışma Sermayesi Devir Hızı Oranı = -----------------------------------------
Ortalama Net İşletme Sermayesi

(Net İşletme Sermayesi = Dönen Varlıklar – Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar)

e. Dönen Varlıklar Devir Hızı Oranı Dönen varlıklar devir hızı oranı, işletmenin dönen varlıklarının verimliliğini ölçmede
kullanılır.Oranın sonucunun yüksek olması, işletmenin dönen varlıkların işletmenin
ihtiyacından az olduğunu, oranın sonucunun düşük olması ise işletmenin dönen varlıklarının
gerekenden çok fazla olduğunu gösterir.

Net Satışlar
Dönen Varlıklar Deviz Hızı Oranı = --------------------------------
Ortalama Dönen Varlıklar


f. Duran Varlıklar Devir Hızı Oranı
Duran varlıklar devir hızı oranı, işletmenin duran varlıklarının verimliliğini ölçmede kullanılır.
Oranın sonucunun yüksek olması, işletmenin duran varlıklarının kapasitelerinin üzerinde
kullanıldığını, oranın sonucunun düşük olması ise işletmenin duran varlıklarını yeterince
verimli kullanmadığını gösterir.

Net Satışlar
Duran Varlıklar Deviz Hızı Oranı = --------------------------------
Ortalama Duran Varlıklar

g. Toplam Aktifler Devir Hızı Oranı Toplam aktifler devir hızı oranı, işletmenin tüm aktiflerinin verimliliğini ölçmede kullanılır.
Oranın sonucunun düşük olması, işletmenin aktiflerini verimli bir şekilde kullanmadığını
gösterir.

Net Satışlar
Toplam Aktifler Deviz Hızı Oranı = --------------------------------
Ortalama Toplam Aktif

h. Özkaynaklar Devir Hızı Oranı
Özkaynaklar devir hızı oranı, işletmenin özkaynaklarının verimli kullanılıp kullanılmadığını
gösteren bir orandır.

Net Satışlar
Özkaynaklar Devir Hızı Oranı = --------------------------------
Ortalama Özkaynaklar


b. Mali Rantabilite Oranı (Özsermayenin Karlılığı Oranı)Mali rahtabilite oranı, işletme sahibi veya ortaklarının işletmeye sağlamış oldukları
kaynaklarının verimli kullanılıp kullanılmadığının ölçülmesinde kullanılır.

Net Kar
Mali Rantabilite Oranı = --------------------------------
Özkaynak Toplamı

Ekonomik Rantabilite Oranı
Ekonomik rantabilite oranı, işletmenin toplam kaynaklarının ne ölçüde karlı kullanıldığını
gösterir. Oran, işletmeye yatırılan fonların getirisini ölçmede kullanılır.

Vergiden Önceki Kar + Faiz Gid.
Ekonomik Rantabilite Oranı = ----------------------------------
Toplam Kaynaklar (Pasif)


d. Faizleri Karşılama Oranı Faizleri karşılama oranı, işletmenin ödemek zorunda olduğu faiz giderlerini bir dönemde kaç
kere kazandığını gösterir.

Vergiden Önceki Kar + Faiz Giderleri
Faizleri Karşılama Oranı = -----------------------------------------------
Faiz Giderler


e. Fiyat Kazanç Oranı Bu oran hisse senedi başına düşen kar payı ile hisse senedinini borsa fiyatı arasındaki ilişkiyi
ortaya koyar.

Hisse Senedinin Borsa Fiyatı
Fiyat Kazanç Oranı = -----------------------------------------------
Hisse Senedi Başına Düşen Kar Payı


f. Başa Baş Noktası (Kara Geçiş Noktası)
Başa baş noktası, işletmenin gelirleri ile işletmenin giderlerinin birbirine eşit olduğu noktadır.
Başabaş noktası hem miktar cinsinden hem de tutar cinsinden hesaplanabilir.

Toplam Sabit Giderler
Başa Baş Noktası (Miktar) = ------------------------------------------
Birim Katkı Payı
(Satış Fiyatı – Birim Değişken Gider)


Toplam Sabit Giderler
Başa Baş Noktası (Tutar) = ------------------------------
Katkı Oranı


Eksik olan formüller olabilir, kontrol edin arkadaşlar..

ÜweyS
10-02-2010, 14:41
Allah razı olsun. Teşekkürler

dünya_dönüyor
10-02-2010, 14:46
rica ederim.asıl ben sana teşekkür ederim yardımcı olduğun için.

J3_u_L_u_T 33
10-02-2010, 15:06
3,4 tane soru cıkacak 2ve 4 konulardakı formuller yeterli olacaktır

dünya_dönüyor
10-02-2010, 15:44
bilmyrm hangileri çıkar elimden geldğnce yazmaya çalıştım.umarım yardımcı olabilrm.örgün öğrt. olan notlarım var şuanda bir arkadşmda notlar elime geçtiğinde paylşcm belki bi faydam dokunur.... az çekmedim bu dersten..

seckin35
10-02-2010, 16:09
Vizedede sanırım 9-10 sayısal soru gelıcek aklımda yanlış kalmadısa formül varsa inş.yaparız:)

fernando&buket
10-02-2010, 18:39
çok teşekkürler:)

dünya_dönüyor
12-02-2010, 13:22
rica ederim :)

zenom
13-02-2010, 04:27
Çok teşekkürler.Bu dersten nasıl korkuyorum anlatamam.Nerde hangi formülü uygulamak gerek,soruda anlatılan nedir:( Çoook çalışmak gerek çok.

seckin35
13-02-2010, 14:13
Bende p.tesi başlıcam bu derse 3.sınıfın baraj derslerınden biri bana göre formüller belli eder arkadaşım bence nerde kullancagımızı:) zaten vizede 9-10 sayısal var sanırım

dünya_dönüyor
13-02-2010, 15:04
arkadaşlar ben finansal dersinden ilk zamanlar çok zorlanmıştım çünkü dikkatli bir şekilde çalışmyrdm.formülleride bir kağıda yazdım göz önünde olan bir yere astım.sürekli soru çözdükçede aklında kalıyr.kormayn tekrar edin halledersnz.aslında bende korkuyrm örgünde vermiştim şimdi tekrar tekrar çalışmayı istemyrm ama başka çare yok ... :o

kacakkiz
28-01-2011, 18:38
ben formüllerlede beceremedim bu işi ya :(