PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : "Başlık Açmadan Bakınız Lütfen!" KPSS Hakkında Merak Edilen Konularmumyac
03-01-2008, 03:18
KPSS'ye mezun olunan veya mezun olunabilecek eğitim seviyesinden girmek esastır.

Bir örnek verelim: KPSS sınavı 17 Eylül 2008'de yapılacak olsun. Aday ise 15 Haziran 2009'da bir üniversiteden mezun olacak olsun. Bu aday hangi düzeyden sınava girmelidir? Önemli olan, sınav sırasındaki değil, boş kadroların yer aldığı tercih işlemlerine başvuru sırasındaki mezuniyettir. Yani, diyelimki boş kadroların yer aldığı tercih kılavuzu 20 kasım 2008 ve 20 haziran 2009'da açıklanacak olsun. Kişi 20 kasım 2008'de mezun olmadığı için başvuru yapamayacaktır. Ancak kişi 20 haziran 2007'de mezun olmuş olacağı için lisans düzeyinde girmiş olduğu sınav geçerli olacaktır. Aday mezun olmadığı sürece, girmiş olduğu sınav sonucunu kullanamayacaktır. Yine, aday, mezun olmadığı sürece, lise mezunu olduğundan bahisle, lise düzeyinden kadroları da tercih edemeyecektir. Çünkü her adayın sınava girmiş olduğu öğrenim düzeyinden boş kadro tercihi yapması gerekmektedir.

Burada bir diğer husus şudur. KPSS sınavına yapılacak başvuruların son günü itibariyle, bir alt öğrenim düzeyinden sınava girilmemelidir. Yani kişi KPSS sınavına başvuru sırasında lisans mezunu ise lise düzeyinden sınava girilmemelidir. Aksi halde yerleştirmesi yapılsa dahi görevine son verilecektir.

Yukarıdaki örnek bağlamında konuyu özetleyecek olursak; adayın mezun olduğu veya mezun olabileceği düzeyden sınava girmesi gerekmektedir. Lise mezunu olan ancak önümüzdeki dönemde üniversiteden mezun olacak bir aday, sınava gireceği düzeyi, bitireceği bölümün iş potansiyeline göre kendisi belirleyecektir. Bu aday, lise düzeyinden girebileceği gibi lisans mezunlarına yönelik düzeyden de sınava olabilir. Aday, bitireceği bölümün iş durumuna göre kendisi karar verecektir.

KAYIT SİLDİRİP DİPLOMA ALIRSA

Diğer taraftan, açıköğretim 3 üncü sınıfa geçen öğrenciler önlisans mezunu değildirler. Ancak okumak istememeleri ve kayıt sildirmeleri halinde ön lisans diploması almaları mümkün bulunmaktadır. Bu bir diplomadır ve geçerlidir. Bu diplomaya göre sınava girmek mümkündür.

KAYIT SİLDİRMEYİP DİPLOMA YERİNE BELGE ALIRSA

Ancak, kayıt sildirilmemesi halinde önlisans diploması verilmemektedir. Bu halde, 3 üncü sınıfa geçtiklerini gösterir bir belge verilmektedir. Bu belge diploma veya çıkış belgesi değildir. Bu belge memuriyette hiçbir anlam ifade etmemektedir. Bu durumda, kayıt sildirmeden diploma alınamayacağından, aday sınava önlisans mezunu olarak girilmemelidir..

darkangel
09-01-2008, 01:21
03.05.2002 Tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmış olan “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” ile KPSS yapılması öngörülmüştür. Bu yönetmelik, sınav kapsamındaki kamu görevlerini A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olarak sınıflandırmıştır.

KPSS, ÖSYM tarafından kesin tarihi önceden belirtilmek suretiyle her yıl Temmuz ayının ilk haftası yapılmaktadır.

Sınav, Cumartesi-Pazar günlerine dağıtılmış olan 4 oturumda gerçekleşmektedir.

A Grubu Kadrolar;

Müfettişlik
Denetmenlik
Uzmanlık
Kontrolörlük
Uzman Yardımcılığı
Müsteşar Yardımcılığı
Denetmen Yardımcılığı gibi özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen meslekleri kap¬sa¬maktadır.


B Grubu Kadrolar;

bu meslekler dışında ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadroları kapsamaktadır.
Cumartesi 1. Oturum Cumartesi 2. Oturum
Genel Yetenek (Türkçe-Matematik)
Genel Kültür (Tarih-Coğrafya-Vatandaşlık
Yabancı Dil Eğitim Bilimleri

Pazar 3. Oturum
Hukuk
İktisat
İşletme
Maliye
Muhasebe

Pazar 4. Oturum
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İşletmeleri
Ekonometri
İstatistik
Kamu Yönetimi
Uluslararası İlişkiler


Cumartesi sabah oturumu hariç, bir oturumda bir soru kitapçığı ve bir cevap kağıdı kullanılmaktadır. Cumartesi sabah oturumunda, önce Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerini içeren soru kitapçığı verilmektedir. Bu testlerin cevaplama süresi sonunda cevap kağıtları ve test kitapçıkları toplandıktan sonra da Yabancı Dil Sınavına girecek adaylara Yabancı Dil Testi soru kitapçığı ve cevap kağıdı verilmektedir.

Cumartesi sabah oturumunda Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin cevaplandırılacağı birinci bölümün süresi iki saat (120 dakika), Yabancı Dil Testinin cevaplandırılacağı ikinci bölümün süresi bir saat (60 dakika); Cumartesi öğleden sonra oturumunun süresi ikibuçuk saat (150 dakika), Pazar sabah ve Pazar öğleden sonra oturumlarının süresi ise üçbuçuk (210 dakika) saattir.

KPSS’de Cumartesi öğleden sonra oturumunda yer alan Eğitim Bilimleri Testi, Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen kadrolarına başvuracak ve yerleştirilecek adaylar için uygulanmaktadır.

Tek yıllarda yapılan KPSS; A grubu kadrolar ve öğretmen adayları içindir.

Çift yıllarda yapılan KPSS ise; ortaöğretim, lise, yüksekokul ve lisans düzeyi mezun adaylar içindir.

darkangel
11-02-2008, 01:21
Devlet Bakanının açıklamasına göre KPSS, lisans düzeyindekiler için 28-29 Haziran, önlisans ve ortaöğretim düzeyindekiler için 21 Eylül'de yapılacaktır.

3. SINIFTA OLAN HANGİ DÜZEYDEN GİRECEK?

Peki üniversitelerin 3. sınıfında okuyan bir öğrenci hangi düzeyden sınava girecektir?

1- Öncelikle şu hususu belirterek bir giriş yapmak istiyoruz. KPSS, sınav ve tercih işlemi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
- "Sınav", yukarıda belirtilen tarihlerde yani lisans düzeyindekiler için 28-29 Haziran, önlisans ve ortaöğretim düzeyindekiler için 21 Eylül'de yapılacaktır.
- "Tercih işlemleri" ise yani boş kadroların yer alacağı ve adayların bu boş kadrolardan tercih yaparak memuriyete girmeye çalışacağı işlemler ise sınavdan sonra yapılacaktır. Bu sınav sonuçları 2 yıl geçerli olacağı için tek bir "tercih" işlemi olmayacaktır. 2008 yılı sonuna doğru bir tercih işlemi olacağı gibi, 2009 yılı ve 2010 içinde de, 2008 yılı KPSS sonuçlarına dayalı "tercih" işlemi olabilecektir.

2- Tercih işlemleri sırasında, her boş kadronun yanında, yaş, askerlik, mezuniyet, sertifika, cinsiyet gibi aranan şartlar yer alacaktır. Mezuniyet şartı, tercih işlemlerine başvurulduğu gün itibariyle istenmektedir. Bir başka deyişle mezun olma şartı "sınav tarihi itibariyle değil", "tercih işlemlerinin yapıldığı gün" itibariyle istenmektedir.
Bir örnek verelim: 28 Mart 2009 tarihinde bir tercih işlemi yapılacak olsun. KPSS'ye giren ve tercihte bulunacak olan adayın 28 Mart 2009 itibariyle mezun olması gerekmektedir.

3- Bir ve iki nolu bilgiler ışığıda adayın, sınavın geçerlilik süresini düşünerek, lisans, önlisans veya ortaöğretim düzeyinden sınava girmesi gerekmektedir.


ÖRNEK: Aday bu yıl 3. sınıfta olsun. Bu halde sınava lisans düzeyinden girebilecek midir?
i- Aday eğer mezun olacağı bölümün kamuya girişte avantajlı olduğunu düşünüyor, 2009 Haziran ayında mezun olacak ise, 2009 Haziran ayından sonraki tercih işlemleri sırasında mezun olmuş olacaktır ve bu aday 2009 Haziran ayından sonraki tercih işlemlerine lisans mezunu olarak girebileceğinden 2008 yılı KPSS sınavına lisans mezunu olarak girmelidir.
ii- Eğer 3. sınıftaki bu aday mezun olacağı bölümün kamuya girişte bir avantajı olmayacağını düşünüyorsa sınava ortaöğretim düzeyinden girebilir. Örneğin aday meslek lisesi elektrik bölümü mezunu ise, sınava lise düzeyinden katılarak, tercih işlemlerine katılabilir.

Yukarıdaki iki şıktan birinin tercih edilmesi adayın kendi kararına bağlıdır.

SINAVA GİRİŞ SIRASINDA BELGE İSTENMEMEKTEDİR

KPSS'yi diğer sınavlardan ayıran en büyük yön sınava giriş sırasında belge istenmemesidir. Belgeler tercih işlemleri sırasında istenmektedir. Bu nedenle adaylar "Benim mezuniyet belgem yok, giremeyeceğim" şeklinde düşünmemelidir.

SINAVA HANGİ DÜZEYDEN GİRİLDİ İSE O DÜZEYDEN TERCİH YAPILABİLECEK

Bir aday sınava hangi düzeyden girmiş ise tercih işlemlerine de o düzeyden başvurabilecektir. Daha sonra bir üst öğrenimden mezun olduğu gerekçesiyle veya "hiç kadro açılmıyor" gibi düşüncelerle farklı bir öğrenim düzeyinden tercih yapması mümkün değildir.
Örnek 1: Aday 2008 KPSS'ye ortaöğretim düzeyinden girmiştir. 2010 yılı Ocak ayında ise mühendislikten mezun olmuştur. Bu aday 2010 yılı Şubat ayındaki tercih işlemlerine yine ortaöğretim düzeyinden katılacaktır.

Örnek 2: Aday 2008 KPSS'ye lisans düzeyinden girmiştir. Ancak mezun olduğu bölümden hiç kadro açılmamıştır. Bu aday örneğinin kendisinin liseden sağlıkla ilgili bir bölümden mezun olduğunu gerekçe göstererek tercih işlemleri sırasında lise düzeyindeki kadroları tercih edemez.

Sınava hangi düzeyden girildiyse sadece o öğrenim düzeyine ait kadroların tercih edilebileceği hususu hiç bir zaman unutulmamalıdır. Bu çok önemli bir detay olduğu için adayın sınava gireceği öğrenim düzeyini iyi belirlemesi gerekmektedir.

ÜNİVERSİTE MEZUNU SINAVA LİSE DÜZEYİNDEN GİREBİLİR Mİ?

Sınav en son öğrenim düzeyinden girilmesi gerekmektedir. Bugüne kadarki tüm KPSS kılavuzlarında bu husus yer almıştır. Bu kılavuzda da bu husus yer alacaktır. Bu nedenle, lisans mezunu olan kişi sınava lise düzeyinden giremez. Adayların kamuyu yanıltıcı girişimlere başvurmaması gerekmektedir. Bilgi işlem teknolojileri gelişmekte ve kamu kurumları arasındaki bilgi alış verişleri daha da artmaktadır. Bu hususu gizlerek, kılavuza aykırı şekilde bir alt öğrenimden sınava giren ve daha sonra memur olan kişi, bu husus öğrenildiğinden memuriyetten atılır.

ÖĞRETMEN ATAMALARINDAKİ FARKLILIK

Yukarıda yer vermiş olduğumuz açıklamalar öğretmen dışındaki kadrolar için geçerlidir. Öğretmen atamalarını MEB koordine etmektedir. Ve MEB'in kılavuzlara koydurduğu açıklamalara göre son sınıf dışında girilen KPSs-Öğretmenlik puanları öğretmen atamalarında kullanılamamaktadır. Örneğin 3. sınıfta iken KPSS'ye giren bir sınıf öğretmenliği mezunu aday, KPSS10 puanını öğretmenlik atamalarında kullanmayacaktır. Zira MEB sadece son sınıfta iken girilen KPSS Öğretmenlik puanlarını kabul etmektedir.

darkangel
19-02-2008, 15:56
KPDS (Kamu Personeli Yabancı Dil Tesbit Sınavı) yabancı dil tazminatından yararlanmak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek amacı ile ÖSYM tarafından yapılmakta olan bir sınavdır.

Her yıl Mayıs ve Kasım aylarında Ankara’da düzenlenmekte olan KPDS, katılımın fazla olması durumunda diğer büyük şehirlerde de yapılabilmektedir.

100 sorudan oluşan KPDS toplam 180 dakika sürmektedir. En yakın sınav ve başvuru tarihleri aşağıdaki çizelgede verilmektedir.Sınav süresi 3 saattir (180 dakika). Almanca, Fransızca ve İngilizce'den yapılacak sınavlarda çoktan seçmeli testler kullanılır. Diğer dillerde sınav, test hazırlanabildiği takdirde bu yolla, test hazırlanamadığı takdirde, Türkçe'ye ve yabancı dile çeviri şeklinde yapılır. Çeviri için 150-200 kelimelik metinlerden yararlanılır. Sınavlarda sözlük ve sözlük görevi yapan yardımcı araçlar kullanılmaz.

DEĞERLENDİRME İŞLEMİ
Çoktan seçmeli testlerin uygulandığı sınavların cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve her doğru cevap için bir puan verilecektir. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak puanları bulunacaktır. Test hazırlanamayan dillerde çeviriler ÖSYM'de kurulacak olan jüriler tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır.

Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,

90 - 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,
80 - 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,
70 - 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,
60 - 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,
50 - 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi,

olarak değerlendirilir.
Bu seviyelerden hangilerine ne miktarda tazminat ödeneceği ilgili mevzuata göre tespit edilir.


KPDS Nerelerde Kullanilmaktadir?

KPDS çok çesitli yerlerde kullanilmaktadir. Bunlari siralamak gerekirse;
1-) Kamu Kurumlarin Yurtdisi Teskilatlarinda sürekli göreve atanacak memurlar ile diger kamu görevlilerinin bu sinava girmesi gerekmektedir.

2-) 657 sayili kanunun 4/B maddesine göre sözlesmeli olarak çalistirilacak mütercim veya tercümanlar ile çözümleyici ve programcilarin bu sinava girmesi gerekmektedir.

3-) 657 sayili kanun, 926 sayili TSK Personel kanunu, 2802 sayili Hakim ve Savcilar kanunu, 2914 sayili Yüksekögretim Persone Kanunu, 3466 sayili Uzman Jandar Kanuna göre çalismakta olanlar ile 399 sayili KHK'nin 3/C maddesine göre çalistirilan sözlesmeli personel olarak çalisanlardan KPDS tazminati almak isteyenlerin bu sinava girmesi gerekmektedir.

4-) Doçentlik sinavina girecek adaylarin bu sinava girmeleri ve bu sinavdan 100 üzerinden en 70 puan almalari gerekmektedir.

5-) Doktora ve Sanatta Yeterlik Sinavina girecek adaylarin bu sinava girmeleri ve en 60 puan almalari gerekmektedir.

6-) Arastirma Görevlisi kadrolarina atanmak isteyenler için 1999 yilinda KPDS'den 60 puan alma sarti istenmistir. Bu zorunlulugun tekrar istenip istenmeyecegi konusunda bir kesinlik yoktur.

7-) YÖK kanaliyla Yurtdisina lisansüstü ögrenim görmek isteyenler için 1996 yilinda bu sinavdan 40 puan alma zorunlulugu istenmistir. bu zorunlulugun tekrar istenip istenmeyecegi bilinmemektedirKPDS Için Basvuru Kosullari Nelerdir?

Bu sinava yabanci dil tazminatindan yararlanmak isteyen 657 sayili Devlet Memurlari Kanunu (ayliklarini bu kanunun ek geçici maddelerine göre alanlar dahil), 926 sayili Türk Silahli Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 sayili Hakim ve Savcilar Kanunu, 2914 sayili Yüksekögretim Personel Kanunu ve 3466 sayili Uzman Jandarma Kanununa göre çalismakta olanlar, kadrolar karsilik gösterilmek suretiyle sözlesmeli olarak çalisan personel ile 399 sayili Kanun Hükmünde Kararnamenin 3/c maddesine tâbi sözlesmeli personel katilabilir. Personelinin yabanci dil bilgisi seviyesini tespit etmek isteyen diger kamu kurum ve kuruluslarinda çalisan personel de bu sinava katilabilir.

Yurtdisinda Görevlendirilecek Memurlarin Seçim Esaslarina Dair Yönetmelik'in degisik 7. maddesi geregince, kamu kurum ve kuruluslarinca yurtdisi teskilatinda sürekli göreve atanacak memurlar ile diger görevlilerin de bu sinava girmesi gerekmektedir.

Kamu kurum ve kuruluslarinda 657 sayili Devlet Memurlari Kanununun 4/B maddesine göre sözlesmeli statüde çalisacak;

a) Mütercim veya tercümanlarin ise baslatilabilmeleri için diger sartlar yaninda yabanci dil bilgilerinin asgari (B) düzeyinde,

b) Bilgiislem çözümleyicisi ve programcilarinin ise ise baslatilabilmeleri için diger sartlar yaninda Ingilizce dil bilgilerinin asgari (D) düzeyinde
olmasi gerekmektedir. Bu nedenle, halen bu görevlerde çalismakta olanlardan yabanci dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyenler ile söz konusu görevlerde çalismak üzere kamu kurum ve kuruluslarina basvuruda bulunma arzusunda olan fakülte veya yüksekokul mezunlari da bu sinava katilabilirler.

1996 yilinda Yüksekögretim Kurulu, yurtdisina lisansüstü ögrenim görmek üzere ögrenci gönderirken adaylarin KPDS'den (Almanca, Fransizca veya Ingilizce) en az 40 puan almalarini, 1999 yilinda ise üniversitelerde arastirma görevlisi kadrosuna atanmak suretiyle yurtiçinde lisansüstü egitim yapmak için KPDS'den en az 60 puan almalarini sart kosmustur.

Bu kosullarin daha sonraki dönemlerde de uygulanmaya konulup konulmayacagi bilinmemekle birlikte Lisansüstü Egitimi Giris Sinavina (LES) girmek isteyen adaylarin KPDS'ye girmeye karar verirken bu durumu da göz önünde tutmalari yararli olacaktir. Lisansüstü Egitim ve Ögretim Yönetmeliginin 2. Maddesi de LES'ten basvurulan programin puan türünde en az 45 puan alinmasini öngörmektedir.

Doktora yeterlik sinavina girebilmek veya sanatta yeterlik çalismasini sonuçlandirabilmek için Alman, Fransiz ve Ingiliz dilleri disindaki dillerden sinava girilmek isteniyorsa, bu dillerden KPDS'ye girilmesi; Doçentlik Bilim Sinavina Alman, Fransiz ve Ingiliz dilleri disindaki bir yabanci dil sinavi sonucu ile basvurulmak isteniyorsa, bu dilin Üniversitelerarasi Kurul tarafindan kabul edilmesi ve bu dilden KPDS'de 65 veya daha yüksek puan alinmasini gerekir.

Bilim/sanat alani bir yabanci dille ilgili olanlar, yabanci dil sinavina baska bir dilden girmek zorundadir.

Arastirma görevlisi seçme ve atama islemlerinde yabanci dil yeterlik sinavi yerine KPDS sonuçlarinin kullanilmasi olanagi bulundugundan, Yüksekögretim Kurulunun 16.4.1997 tarih ve 97.13.1034 sayili karari uyarinca lisans programlarinin son sinifinda veya son siniftan bir önceki sinifta okuyan ögrenciler de bu sinava girebileceklerdir.

Yüksekögretim Kurulu, Kuzey Kibris Türk Cumhuriyeti disindaki yurtdisi üniversitelerinin Ingiliz Dili ve Edebiyati, Amerikan Kültürü ve Edebiyati, Fransiz Dili ve Edebiyati, Alman Dili ve Edebiyati programlarindan ve Almanca, Fransizca, Ingilizce Ögretmenligi ile bu dillerin Mütercim-Tercümanlik programlarindan mezun olan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu ögrencilerin alacaklari diplomalarin denklik islemlerinin a) mezun olunan program, yüksekögretim kurumunun bulundugu ülkenin anadilinden farkli ise basvuru sahibinin KPDS'den en az 70 puan almasi kosuluyla yapilmasina, b) mezun olunan program o ülkenin anadili ile ayni ise alinan diplomaya dogrudan denklik verilmesine karar vermistir. Bu sartlari tasiyarak Yüksekögretim Kuruluna denklik islemleri için basvuranlara KPDS'ye girebilmeleri için bir yazi verilmektedir.

Herhangi bir kurumda çalismamakla birlikte yabanci dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyen fakülte veya yüksekokul mezunlari ile üniversitelerce kendilerinden KPDS puani istenen ögrenciler de bu sinava katilabilir

KPDS Için Basvurma Islemleri Nasil Yapilir?

a) KPDS'ye basvuracak adaylar, önce basin yoluyla verilen ilanlarda ve Merkezimizin internet sitesindeki basin duyurularinda belirtilen tarihler arasinda sinav ücretini ilgili banka subesine gidip T.C. Kimlik Numaralarini (yabanci uyruklu adaylar hariç), ad ve soyadi bilgilerini vererek yatiracaklardir. Sonra bu ücreti yatirdiklarini gösteren Sinav Ücreti Banka Dekontunu, Il/Ilçe Milli Egitim Müdürlüklerine, Üniversite Rektörlüklerine veya Kuzey Kibris Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) oturanlar ise "Bedrettin Demirel Cad., No: 101, Lefkosa/KKTC" adresindeki ÖSYM Temsilciliginde görevli personele göstererek Basvurma Belgesi ve KPDS Kilavuzunu alirlar.

b) Halen bir kurumda çalismakta olan adaylar, Basvurma Belgelerini kilavuzda belirtilen kurallara göre doldurduktan sonra bu belgeyi kurumunun en üst amir veya onun görevlendirecegi yetkililere onaylatirlar. Lisansüstü Egitimi Giris Sinavina (LES) girmek isteyenlerden bu sinavin yapildigi tarihten itibaren bir yil içinde bir lisans programindan mezun olabilecek durumda olup KPDS'ye basvuranlar ile kendilerinden KPDS puani istenen üniversite ögrencileri ile lisansüstü ögretim görmek isteyen lisans programi ögrencilerinden KPDS'nin yapilacagi tarihten itibaren bir yil içinde mezun olabilecek durumda olanlar, Kayit Kartlarini kendi üniversitelerine onaylatacaklardir. Adaylar onaylattiklari Basvurma Belgelerini ve sinav ücretini ödediklerini gösteren Sinav Ücreti Banka Dekontunu kilavuzda belirtilen tarihler arasinda kendilerine en yakin Il/Ilçe Milli Egitim Müdürlükleri veya Üniversite Rektörlüklerine, KKTC'den basvuran adaylar ise Basvurma Belgeleri ve sinav ücretini ödediklerini gösteren Sinav Ücreti Banka Dekontu ile varsa ilgili belgelerini yukarida adresi verilen ÖSYM Temsilciligine teslim ederler.

Bir fakülte veya yüksekokuldan mezun olup halen bir kurumda çalismayan adaylar nüfus cüzdani, diploma veya mezuniyet belgelerinin (yurtdisindan mezun olanlar Diploma Denklik Belgelerinin) noter onayli birer suretini Basvurma Belgelerine ekleyeceklerdir (Halen denklik islemleri süren adaylar Yüksekögretim Kurulundan alacaklari yazinin bir fotokopisini ekleyeceklerdir). Bu belgelerin noter onayli bir suretini eklemeyen adaylarin Basvurma Belgeleri isleme alinmayacaktir. Yurtdisi üniversitelerden mezun olan adaylardan Diploma Denklik Belgeleri veya denklik islemleri süren adaylar için Yüksekögretim Kurumundan alacaklari yazinin bir fotokopisi yerine diplomalarinin Türkçe tercümesini Basvurma Belgelerine ekleyen adaylarin basvurulari kabul edilmez.

KPDS Basvuru Evrakini Nereden ve Nasil Alabilirim?
Sinava basvuracak adaylar, önce basin yoluyla verilen ilanlarda ve Merkezimizin internet sayfasindaki basin duyurularinda belirtilen tarihler arasinda sinav ücretini ilgili banka subesine gidip T.C. Kimlik Numaralarini (yabanci uyruklu adaylar hariç), ad ve soyadi bilgilerini vererek yatirirlar.

Sonra bu ücreti yatirdiklarini gösteren Sinav Ücreti Banka Dekontunu, Il/Ilçe Milli Egitim Müdürlükleri, üniversite/yüksek teknoloji enstitüsü rektörlükleri veya Kuzey Kibris Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ikamet edenler ise "Bedrettin Demirel Cad. No:101, Lefkosa/KKTC" adresindeki ÖSYM Temsilciliginde görevli personele göstererek Basvurma Belgesi ve KPDS Kilavuzundan olusan basvuru evrakini alirlar.

darkangel
24-02-2008, 12:04
KPSS SORU : KPSS sınavı hangi tarihlerde yapılmaktadır? (lısanslar için,onlısans ve lıseler eylulde gırer....

KPSS CEVAP : Net bir açıklama olmamasına karşın sınavın her yılın Temmuz ayının 1. yada 2.Pazarında yapılacağı belirtilmektedir.

KPSS SORU : KPSS sınavına kaç kez girebilme hakkımız var?

KPSS CEVAP : KPSS Sınavına giriş konusunda herhangi bir sınırlama yoktur. İstediğiniz kadar girebilirsiniz.

KPSS SORU : KPSS´ de baraj kaç puandır?

KPSS CEVAP : KPSS sınavının baraj puanları bölüm,kontenjan gibi unsurlara bağlı olarak değişmektedir. Sabit bir baraj puanı yoktur.

KPSS SORU : Barajı geçtiğim zaman kesin olarak yerleşir miyim?

KPSS CEVAP : Hayır. Barajı geçmek sadece başvuru yapma hakkı sağlamaktadır. Başvuru yapanlar arasından da puanları en iyi olanlar kontenjan dahilinde yerleştirilirler.

KPSS SORU : Her yıl kaç adet öğretmen atanmaktadır?

KPSS CEVAP : Atanacak öğretmen adedi Milli Eğitim Bakanlığı´nın talebi ancak Maliye Bakanlığı´nın kabulü doğrultusunda bütçeye uygun olarak her yıl için ayrı ayrı belirtilmektedir. Bu rakam Ocak-Mart ayları arasında ilan edilmektedir.

KPSS SORU : KPSS Öğretmenlik için hangi soruları cevaplamam gerekmektedir?

KPSS CEVAP : KPSS Öğretmenliğe giren adaylar Cumartesi sabah oturumunda Genel Yetenek-Genel Kültür ve Cumartesi öğleden sonra oturumunda Eğitim Bilimleri sorularını cevaplayacaklardır.

KPSS SORU : Öğretmenlik için hangi puan türü geçerlidir?

KPSS CEVAP : KPSS Öğretmenlik atamaları KPSS10 puan türü ile yapılmaktadır.

KPSS SORU : Fen - Edebiyat mezunları da öğretmen olarak atanabilir mi?

KPSS CEVAP : Evet.Ancak sınavdan en az 75 puan almaları ve barajı geçmeleri gerekmektedir. Buna ek olarak yerleştirmede öncelik puanlar dikkate alınmaksızın Eğitim Fakültesi mezunlarına aittir. Tüm Eğitim Fakülteliler yerleştirildikten sonra halen kontenjanlarda boşluk varsa en yüksek puandan başlamak üzere Fen -Edebiyat mezunları da atanabilmektedir.

KPSS SORU : KPSS Öğretmenliğe yerleşemediğim takdirde B grubu kadrolarına başvurabilir miyim?

KPSS CEVAP : Evet.B kadroları için KPSS3 nolu puan türü geçerlidir.

darkangel
24-02-2008, 12:08
KPSS sınav sonucunun açıklanmasından sonra en çok merak edilen üç soru bulunmaktadır.
1- Bu kadar çok sayıda puan ne anlama geliyor?
2- Ben 70 puan almadım, atanabilir miyim? ve
3- Ne kadar puana sahip olanlar atanacak?...
Bu sorulardan bir kısmına bir önceki dosyamızda cevap vermiştik. Ancak soruların yoğunlaşması nedeniyle sadece puan durumu özelinde bir açıklama yapma gereği duyuyoruz.

1- Bu kadar puan ne anlama geliyor?

Daha öncede açıkladığımız üzere sınav sonuçlarında yer alan puanlardan sadece KPSS 3 puanı B grubu yani ÖSYM´nin yapacağı merkezi memur yerleştirmelerinde kullanılacaktır. Diğer puanlardan KPSS 10 öğretmen atamalarında kullanılacaktır. Kalan puanların her biri ise bir kamu kurumunun uzman, denetmen veya müfettiş yardımcılığı sınavında kullanılacaktır. Örneğin KPSS 25 Hazine Müsteşarlığı uzman yardımcılığında, KPSS 4 ise DPT Planlama uzman yardımcılığı sınavında kullanılacaktır. Diğer puanlar için sınav kılavuzuna bakınız.

2- Ben 70 puan almadım, atanabilir miyim?

KPSS sınavında puan sınırı bulunmamaktadır. Yeni 70 puan alanların başarı sayılacağına dair bir düzenleme yoktur. Bu konuda, 1999 yılında DMS ile getirilen 70 puan şartı 2002 yılında kaldırılmıştır. Bu nedenle 10 puan alan dahi tercih hakkına sahiptir.

3- Kaç puan alan atanacak?

Öncelikle şu hususu belirtmek gerekmektedir: "Bu sorunun yanıtı şu puandır" gibi bir hazır cevap bulunmamaktadır.

Zira KPSS-B yerleştirmeleri yani ÖSYM´nin yapacağı merkezi memur yerleştirmelerinde onlarca kadro olacaktır. Her kadro için aranan öğrenim şartı farklı olacaktır. Örneğin mühendislik kadrolarından bir kısmı için "Gıda Mühendisi olmak" şartı aranırken bir kısmı için ise "Elektrik Mühendisi olmak" şartı aranacaktır. Yine bir kısım memur kadrolarında maliye mezunu olma şartı aranacakken bir kısmında ise İstatistik bölümü mezunu olma şartı aranacaktır. İşte bu noktada bazı alanlarda 75 almak yeterli olabilecekken bazı alanlarda 90 bile yeterli olmayacaktır.

Bir kadroya başvurabilecek aday sayısı ne kadar fazla ise puanlar o derece artacaktır. Örneğin sadece lisans mezunu olma şartını arayacak bir memurluk kadrosuna herkes başvurabileceği için yerleştirmeler sırasında ancak çok yüksek puanlı olanlar yerleşmeye hak kazanacaktır.

Ancak gerek öğrenim, gerek askerlik gerek yaş gerekse de diğer belgeler bakımından, bir kadroya ne kadar az kişi başvurabilecekse, yerleştirme işlemlerinde o derece puanlar düşebilecektir.

Luiza
15-04-2008, 12:29
Mülakatta Elenen Aday Ne Yapmalı?

Kamuya personel alımında birden fazla yol bulunmaktadır. ÖSYM aracılığı ile yürütülen KPSS tercih işlemi bunlardan sadece birisidir. KPSS-A kadrolarına, işçi kadrolarına, Adalet Bakanlığı kadrolarına, mahalli idarelere ve silahlı kuvvetlere memur alımlarında ise genel sınava ek olarak ayrıca sözlü sınav (mülakat) uygulanmaktadır. Yazılıda dereceye giren bazı adaylar sözlü sınavdan dolayı elenebilmektedir. Peki elenen aday ne yapmalıdır?

ZAMAN AŞIMI SÜRESİ

Öncelikle şu hususu belirtmek gerekmektedir. Uygulanan bir idari işleme karşı 60 gün içinde dava açılmalıdır. Bu süre geçirilmemelidir. Örneğin sözlü sınav yapılmış ve sınav sonuç listesi 7/01/2008´de açıklanmış ise 60 gün içinde yani 07/03/2008 tarihine kadar, idare mahkemesi nezdinde dava açılmalıdır.

BİLGİ VE BELGE TEMİNİ

Sözlü sınavda elenen adayın, sınavına katıldığı kamu kurumuna yazılı ve mail olarak başvurması ve bazı bilgi ve belgeleri istemesi geremektedir. Her kamu kurumunun internet sitesi vardır. Bu internet sitesinde bilgi edinme birimi bulunur. Bu bölümlerden başvuru yapılması mümkündür.

İDARİ DAVA AÇMA

Sözlü sınav bir idari işlemdir ve idari işlemlerin iptali için 60 gün içinde idare mahkemesi nezdinde dava açılmalıdır.

DAVA DİLEKÇESİNDE NELER YER ALMALIDIR?

Danıştay´ın sözlü sınavlardaki kararları artık standart hale gelmiştir. Danıştay,
1- Sözlü sınavın, yazılı sınavın nesnel sonuçlarını etkisiz kılan bir sınav türü olduğunu ve
2- Sözlü sınavın, idari yargı denetimini sınırlandırdığını,
belirtmiştir.

Bu iki gerekçe dava dilekçesinde yer almalıdır. Ayrıca, Ankara 6. İdare Mahkemesinin, Sağlık Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı mülakat sınavının ve mülakat sonucu yapılan atama işlemlerinin yürütmesini durdurulmasına ilişkin karar örnek olarak verilmelidir. Sözkonusu kararda mahkeme, kurumların yapacağı mülakat sınavlarının sesli ve görüntülü cihazlarla kayıt altına alarak mahkemelere ibraz edebileceğine işaret etmiştir. Böyle bir tespit yapılmamış ise bu husus mahkemeye bildirilmelidir.

SÖZLÜ SINAVIN İPTALİ HANGİ HALDE MÜMKÜN OLUR?

KPSS´de veya yazılıda iyi bir derece almış olmasına rağmen sözlü sınavda elenen bir adayın açacağı bir davayı kazanması mümkündür. Bu kişilerin sadece iyi bir dava dilekçesi hazırlamaları yeterlidir.

KPSS-A kadrolarına, işçi kadrolarına, Adalet Bakanlığı kadrolarına, mahalli idarelere ve silahlı kuvvetlere memur alımında uygulanan sözlü sınav (mülakat) mağdurlarının haklarını aramaları en doğru yöntemdir.


alıntıdır.

Luiza
15-04-2008, 12:33
KPSS ile YERLEŞİP GİTMEK İSTEMEYENLER

"Ek yerleştirme yapılması
Madde 24- (Değişik birinci fıkra: 28/3/2005-2005/8714 K.) Kamu kurum ve kuruluşları, genel yerleştirme sonucu boş kalan kadrolarına ya da yerleştirme yapılmasından sonra ortaya çıkan acil ve zorunlu hallerde açıktan atama izni alınmış boş kadrolarına yerleştirme yapılmasını isteyebilirler.
Boş kalan kadrolar için ek yerleştirme, bu Yönetmeliğin 22 ve 23 üncü maddelerinde yazılı yol izlenerek yapılır.
Ek yerleştirmeye, genel yerleştirme sırasında yerleşen adaylar başvuramaz."
"Ek Madde 2- (Ek: 28/3/2005-2005/8714 K.)
Yapılan yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadroya yerleştirilip ataması yapılanlar, daha sonraki personel alımları için, yerleştirmelerine esas alınan puanla başvuruda bulunamazlar."
ÖZEL DEĞERLENDİRMELERİMİZ
- Yukarıdaki maddelere dikkat edilecek olursak, ilk madde de, ek yerleştirme yapılması halinde genel yerleştirmede katılan adayların ek yerleştirmeye başvuru yapamayacağı; ikinci madde de ise B grubuna ait herhangi bir kadroya yerleşenlerin, yerleşmelerine esas alınan puanla bir daha başvuramayacakları belirtilmiştir.
- Yukarıdaki her iki maddeden de, yerleşenlerin hem ek hem de genel yerleştirmeye başvuramayacağı sonucu çıkmasına rağmen, Devlet Personel Başkanlığı ve ÖSYM´nin ortak uygulamasına göre, yerleştiği kuruma ataması yapılmayanlar, atanamadığına dair bir belge alması ve bu belgeyi bir sonraki yerleştirme işleminde ÖSYM´ye iletmesi halinde, yapılan yeni yerleştirmelere katılabilmektedir.
- Yerleşmesi yapılmasına rağmen, göreve başlamak isteyenleri bir sonraki yerleştirmeye dahil eden ÖSYM ve Devlet Personel Başkanlığı uygulamasının, hukuki anlamda tam olarak doğru olduğu söylenemez. Ancak bu uygulamaya, Danıştay´ca iptal kararı verilmediği sürece, devam edilecektir.
- Burada bir diğer ayrıntıyı belirtmek gerekmektedir. Adayın yerleştiği yere hiç başvurmaması ile başvurup istenen belgeler temin edip kuruma verdikten ve kurumca atama onayı alınarak ataması yapıldıktan sonra, atandığı yere gitmemesi arasında fark vardır. Kişi yerleştiği yere hiç gitmez ise ÖSYM ve Devlet Personel Başkanlığının ortak uygulamasından yararlanabilecektir. Ancak kişi istenen belgeleri verip, atama onayı çıktıktan sonta atandığı yere gitmemesi halinde bu aday memur olarak atanmış sayılacaktır. Kamu kurumlarının bazı yanlış uygulamaları olmakla birlikte, kamu kurumlarının bu ikinci durum için kişiye "ataması yapılmamıştır" gibi bir yazı vermemesi, bu yazı alınmış olsa dahi, adayın yeni yerleştirmelere dahil edilmemesi gerekemktedir.
KPSS´de ´İki Kez Yerleşememe´ Neleri Kapsıyor?

YAPILAN DÜZENLEME ŞU ŞEKİLDEDİR:

"Ek Madde 2 — Yapılan yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadroya yerleştirilip ataması yapılanlar, daha sonraki personel alımları için, yerleştirmelerine esas alınan puanla başvuruda bulunamazlar."


Bu madde de geçen teknik terimler, "yerleştirme", "B Grubu" ve "yerleştirmeye esas alınan puan" ifadeleridir.

Yerleştirmeleri KPSS yönetmeliğine göre ÖSYM yapmaktadır. Öğretmen adayları açısından bu işlem Milli eğitim Bakanlığı tarafından yerine getirilmektedir.
"B Grubu kadrolar", ÖSYM tarafından merkezi olarak ilan edilen kadrolardır. Müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı ile kaymakam adaylığı dışındaki tüm kadrolar B Grubu kadrolardır.
"Yerleştirmeye Esas Alınan Puan" terimi ise ÖSYM yerleştirmelerinde kullanılan puandır.

Bilindiği üzere KPSS sınavında ortaöğretim, önlisans ve lisans için üç düzeyde sınav yapılmıştır. Ancak, Lisans düzeyinde genel yetenek, genel kültür, eğitim bilimleri ve KPSS alan testleri uygulanmaktadır. Bu oturumların hepsinde farklı bir puan hesaplanmaktadır. Örneğin ortaöğretim adayları için hesaplanan puanını türü KPSSP94, önlisans mezunları için hesaplanan puan türü ise KPSSP93´tür. Lisans mezunlarından genel yetenek ve genel kültüre girenler için KPSSP3, eğitim bilimlerine girenler için KPSSP10, KPSS-A oturumlarına katılan adaylar için ise 90´na yakın puan türü hesaplanmaktadır.

ÖSYM´nin yaptığı yerleştirmelerde sadece KPSSP94 (ortaöğretim), KPSSP93 (önlisans) ve KPSSP3(lisans) puanları kullanılmaktadır. Bu puanlar ÖSYM yerleştirmelerine esas alınan puanlardır. Diğer puanlardan KPSSP10 öğretmen atamalarında, lisans mezunları için KPSS-A alan oturumlarına katılınmasından dolayı hesaplanan 90´na yakın puan ise KPSS-A sınavlarında kullanılmaktadır.

Yukarıdaki madde hükmüne gelecek olursak;

1- ÖSYM´nin yaptığı bir yerleştirme işlemidir. Bu işlemden sonra aday, eğer ilan kılavuzunda aranan şartları taşıyorsa, ilgili kurumca ataması yapılacaktır. Bu atama bilgisi de ÖSYM´ye iletilecektir. İşte bu halde ataması yapılan kişi "havuz"dan düşülecektir. Böylece bu aday, ÖSYM tarafından yapılan sonraki yerleştirmelere katılamayacaktır.

2- İki kez yerleşememe olayı hem memur hem de 399 sayılı KHK´nın II sayılı cetveline tabi sözleşmeli pozisyonlar için geçerlidir. Yani ÖSYM ile bir kadroya yerleşen ve atanan aday, daha sonra ÖSYM´nin ilan ettiği hiçbir kadroya başvuramayacaktır.

3- ÖSYM´nin yaptığı yerleştirme ile bir kamu kurumuna atanan bir aday daha sonra KPSS-A kapsamındaki bir kadroyu (müfettiş, uzman, denetmen, kontrolör yardımcısı) kazanırsa bu kadroya naklen geçiş yapabilir. (Not: Bir devlet memurunun istifa edip başka bir devlet memurluğuna başlması mümkün değildir. Ancak, ÖSYM2nin ilanında yer alan bir sözleşmeli pozisyona atanan aday istifa ederek başka bir memur veya sözleşmeli pozisyona başlayabilir. Yürürlükte olan mevzuat buna izin vermektedir.)


alıntıdır.

darkangel
04-05-2008, 20:48
1. Öğretmenler:İlk defa öğretmenlik mesleğine atanmak isteyenler Kpss' ye girmek zorundadırlar. Cumartesi sabah oturumunda Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavlarına katılacaklardır. Cumartesi öğleden sonra ise Eğitim Bilimleri sınavına katılacaklardır. İlk oturuma girenler sadece Kpss B grubu kadroları tercih edebileceklerdir. Cumartesi öğleden sonraki oturumda Eğitim Bilimleri sınavına da girenlerin Kpss10 puanı hesaplanacak, bu puan Öğretmenlik mesleğine atanmada temel teşkil edecektir.Alınacak puanlar bölümlere göre değişmektedir. Örneğin en son atamalarda sınıf öğretmenliğine sözleşmeli olarak atanmak için (kadrolu ve sözleşmeli olarak ayrım var) taban puan 74 iken, Fen Bilgisi öğretmenliğinde taban puan 87 olabilmektedir. Adayların kendi bölümlerine göre atanmak için alacakları minimum puanlar değişmektedir.2. Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler ve Hukuk Fakültesi MezunlarıBu fakülte mezunları Kpss B grubu kadroları dışında Kpss A grubu kadrolara da atanmak istedikleri takdirde Cumartesi sabah oturumunda Genel Kültür, Genel Yetenek ve İngilizce dışında Pazar sabah ve öğleden sonra oturumlarında atanmak istedikleri kurumların puan hesabında istenilen derslerden soru çözmeleri önem arzetmektedir. Benim bu fakülte mezunlarına önerim her dersten en az bir soru işaretlemeleri. Böylelikle tüm puan türlerinden puanları hesaplanacaktır.Kamu kurumlarının çoğu atama yapacakları kaymakam, uzman yardımcısı, müfettiş yardımcısı, kontrolör yardımcısı ve denetmen yardımcısı kadrolarına genel olarak İİBF, SBF ve Hukuk Fakültesi mezunları arasından başvuru kabul etmektedir.Tabi sadece Kpss puanları atanmak için yeterli değildir. Daha sonraki tarihlerde kamu kurumlarının yapacakları ilanları takip etmeleri ve bu ilanda belirtilen puan türlerinden belirtilen minunum kpss puanlarını almaları ve bu kamu kurumuna başvurmaları gerekmektedir. Kamu kurumları açacağı sınava kabul için başvuran ilk 500,1000,1500 gibi kriterler belirlemekte yüksek puan almak önem arzetmektedir.3. Mühendislik, Mimarlık Fakültesi Mezunları:Bu bölüm mezunları için açılan kadrolar Kpss B grubu kadrolar olmakla birlikte sınırlı olarak Kpss A grubu kadrolarda açılmaktadır. Kpss A grubu kadrolara atanmak isteyen bu fakülte mezunları Genel Kültür Genel Yetenek sınavı yanında İngilizce ve İktisat gibi derslerden de soru çözmeleri gerekmektedir.4. Yukarıdaki gruplara girmeyen Lisans Mezunları:Lisans mezunu olupta yukarıdaki gruplara girmeyen kişiler Genel Kültür, Genel Yetenek sınavına girerek Kpss B grubu kadrolara atanabilirler. Mezun oldukları bölümlere göre taban puanlar değişmekle birlikte son yıllarda oluşan rekabet nedeniyle yüksek puan almaları atanmak için daha şanslı duruma gelmelerini sağlayacaktır.5. Ön Lisans ve Ortaöğretim Mezunları:Ön Lisans ve ortaöğretim mezunlarının 2008 yılı için Eylül ayında yapılacak olan sınava girmeleri gerekmektedir. Genel Kültür ve Genel Yetenek sorularını cevaplayacaklardır. İlan edilen kadrolarda bölümlerine uygun kadrolara atanabilirler.sadeece yardım amaçlıdır;)

darkangel
26-05-2008, 18:29
2008-KPSS Önlisans / Ortaöğretim kılavuzunda bu konuya ilişkin olarak yer alan açıklama sırasıyla şu şekildedir:

MEZUNLAR VE MEZUN DURUMDAKİLER GİREBİLİR

1- Bu sınava ortaöğretim okullarından veya önlisans programlarından mezun olanlar ile mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilecektir.

27 HAZİRAN İTİBARİYLE ÖNLİSANSTAN MEZUN OLANLAR LİSE MEZUNU OLARAK GİREMEZ

2- 2008-KPSS ÖNLİSANS / ORTAÖĞRETİM'e son başvuru tarihi olan 27 Haziran 2008 tarihi itibariyle önlisans diploması almaya hak kazanmış adaylar ortaöğretim düzeyinde sınava başvuramazlar.

9 MAYIS İTİBARİYLE LİSANS MEZUNU OLANLAR LİSE MEZUNU VEYA ÖNLİSANS MEZUNU OLARAK GİREMEZLER

3- 2008-KPSS LİSANS'a son başvuru tarihi olan 9 Mayıs 2008 tarihi itibariyle lisans diploması almaya hak kazanmış adaylar bu sınava başvuramazlar.

LİSANSA VE BU SINAVA BAŞVURAN ADAYIN DURUMU

4- 2008 KPSS LİSANS'a başvurmuş adaylar her ne sebeple olursa olsun bu sınava da başvurdukları takdirde, bu adayların 2008-KPSS LİSANS başvuruları iptal edilir Lisans düzeyinde yapılacak sınava girseler dahi sorulara vermiş oldukları yanıtlar değerlendirmeye alınmaz.

KILAVUZ HÜKMÜNE AYKIRI HAREKET EDENLERİN DURUMU

5- Yukarıda yer verilen 4 açıklamanın metinleri aynen kılavuzda yer almaktadır. Adayların "Ben bu açıklamalardan haberdar değilidim" deme hakları bulunmamaktadır. Adayların eşit koşullarda yarışmalarına imkan tanımak amacıyla getirilen bu düzenlemeye uyulması gerekmektedir. Aksi halde, yarın tercih işlemleri sonrasında atama yapılsa dahi, kamu kurumu, adayın başvuru tarihi itibariyle bir üst öğrenimden mezun olduğunu tespit ederse atamayı iptal edecektir.

ADAY, 27 HAZİRAN İTİBARİYLE MEZUN DEĞİLSE

6- Son bir husus olarak şunu belirtmek gerekmektedir. Kılavuzda sadece, son başvuru tarihi olan 27 Haziran 2008 tarihi itibariyle önlisans diploması almaya hak kazanmış adayların ortaöğretim düzeyinden sınava başvuramayacakları hüküm altına alınmıştır. 27 Haziran 2008 tarihi itibariyle mezun olmamış adayların sınava önlisans düzeyinden girme zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu adaylar istiyorlarsa sınava ortaöğretim düzeyinden girebilirler. Sınava ortaöğretim düzeyinden giren adaylar, daha sonra mezuniyetleri değişse dahi sınava hangi düzeyden girmiş ise o düzeyden KPSS tercih işlemlerine katılması gerekmektedir.

3. sınıfa geçen AÖF öğrencisi, KPSS'ye hangi düzeyden girmelidir?
KPSS'ye mezun olunan veya mezun olunabilecek eğitim seviyesinden girmek esastır.

Bir örnek verelim: KPSS sınavı 17 Eylül 2008'de yapılacak olsun. Aday ise 15 Haziran 2009'da bir üniversiteden mezun olacak olsun. Bu aday hangi düzeyden sınava girmelidir? Önemli olan, sınav sırasındaki değil, boş kadroların yer aldığı tercih işlemlerine başvuru sırasındaki mezuniyettir. Bu kişi sınava lise düzeyinden de girebilir, lisans düzeyinde de... Lise düzeyinden girebilir, zira mezun değildir. Lisans düzeyinden girebilir zira 2009'da mezun olacaktır. Lisans düzeyinden girdiğini farz edelim: Diyelimki boş kadroların yer aldığı tercih kılavuzu 20 kasım 2008 ve 20 haziran 2009'da açıklanacak olsun. Kişi 20 kasım 2008'de mezun olmadığı için başvuru yapamayacaktır. Ancak kişi 20 haziran 2009'da mezun olmuş olacağı için lisans düzeyinde girmiş olduğu sınav geçerli olacaktır. Aday mezun olmadığı sürece, girmiş olduğu sınav sonucunu kullanamayacaktır. Yine, aday, mezun olmadığı sürece, lise mezunu olduğundan bahisle, lise düzeyinden kadroları da tercih edemeyecektir. Çünkü her adayın sınava girmiş olduğu öğrenim düzeyinden boş kadro tercihi yapması gerekmektedir.

Burada bir diğer husus şudur. KPSS sınavına yapılacak başvuruların son günü itibariyle, bir alt öğrenim düzeyinden sınava girilmemelidir. Yani kişi KPSS sınavına başvuru sırasında lisans mezunu ise lise düzeyinden sınava girilmemelidir. Aksi halde yerleştirmesi yapılsa dahi görevine son verilecektir.

Yukarıdaki örnek bağlamında konuyu özetleyecek olursak; adayın mezun olduğu veya mezun olabileceği düzeyden sınava girmesi gerekmektedir. Lise mezunu olan ancak önümüzdeki dönemde üniversiteden mezun olacak bir aday, sınava gireceği düzeyi, bitireceği bölümün iş potansiyeline göre kendisi belirleyecektir. Bu aday, lise düzeyinden girebileceği gibi lisans mezunlarına yönelik düzeyden de sınava olabilir. Aday, bitireceği bölümün iş durumuna göre kendisi karar verecektir.

KAYIT SİLDİRİP DİPLOMA ALIRSA

Diğer taraftan, açıköğretim 3 üncü sınıfa geçen öğrenciler önlisans mezunu değildirler. Ancak okumak istememeleri ve kayıt sildirmeleri halinde ön lisans diploması almaları mümkün bulunmaktadır. Bu bir diplomadır ve geçerlidir. Bu diplomaya göre sınava girmek mümkündür.

KAYIT SİLDİRMEYİP DİPLOMA YERİNE BELGE ALIRSA

Ancak, kayıt sildirilmemesi halinde önlisans diploması verilmemektedir. Bu halde, 3 üncü sınıfa geçtiklerini gösterir bir belge verilmektedir. Bu belge diploma veya çıkış belgesi değildir. Bu belge memuriyette hiçbir anlam ifade etmemektedir. Bu durumda, kayıt sildirmeden diploma alınamayacağından, aday sınava önlisans mezunu olarak girilmemelidir..alıntı

Luiza
28-07-2008, 15:49
KPSS'de yerleştirme sizi korkutmasın. İşte KPSS'de yerleştirme işlemleri, göreve başlama ve iyi bir tercihin püf noktaları burada...

1- KPSS’de Yerleştirme İşlemi Nasıl Yapılmaktadır?

ÖSYM tarafından ilan edilen kamu kurum ve kuruluşlarına ait boş kadro ve pozisyonlara adayların yaptığı başvuruların değerlendirilmesi internet üzerinden yapılmaktadır.

a- Aynı puan olması halinde hangi aday yerleşecek?

Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, her ikisinin de aynı olması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.

b- Yerleştirmede puan ve tercih sıralaması önemli midir?

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadrolara veya pozisyonlara yerleştirilmektedirler. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadroya yerleşememiş olacaktır.

c- Düşük puan alan adaylar yerleşebilir mi?

KPSS yerleştirmelerinde puan ve tercih önemli bir husustur. Hiçbir adayın tercihleri arasında belirtmediği bir kadro veya pozisyonu tercihleri arasında gösteren bir adayın yerleştirilmesi mümkündür. Örneğin Hakkari’deki Adalet Bakanlığına ait psikolog kadrosunu, hiçbir Psikoloji Bölümü mezununun tercih etmemesi durumunda, burayı tercih edecek 10 puan almış bir psikoloji mezunu dahi yerleştirilmeye hak kazanabilir.

d- Tercihlerin not edilerek açıklanan taban puanlarla karşılaştırılması önemlidir.

1999 yılından bu yana yapılan yerleştirme işlemlerinden sonra ortaya çıkan sonuçlar ÖSYM’nin zaman zaman hata yaptığını göstermektedir. Örneğin ÖSYM, 2004 yılındaki yerleştirme işlemini, yanlışlıktan dolayı tekrarlamıştır. Ancak, zaman zaman ortaya çıkan bu eksiklikler ÖSYM tarafından sonraki yerleştirmelerde giderilmiştir.

Ortaya çıkan bu sorunlar nedeniyle adayların tercihlerini not etmeleri ve yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra da taban puanlara bakarak kendilerinden daha düşük puanlı birinin tercihlerine yerleşip yerleşmediğini kontrol etmeleri gerekmektedir. Daha düşük puan alan bir adayın tercihlerine yerleştiğini tespit eden bir kişinin, tercih kılavuzundaki başvuru formuyla birlikte ÖSYM Başkanlığına başvurması gerekmektedir. ÖSYM’nin bu konuya ilişkin olarak kılavuzda yer verdiği açıklama şu şekildedir: “Yerleştirme işlemleri ile ilgili inceleme isteğinde bulunan adaylar, bu sonuçların internet yoluyla açıklanmasından itibaren, en geç 30 gün içinde bu Kılavuzdaki “Genel Amaçlı Dilekçe Örneği”ni kullanarak ÖSYM’ye başvurmalıdırlar. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak Biriminin adayın dilekçesi üzerine bastığı tarih damgası ve numara esas alınır. Bu dilekçenin işleme konabilmesi için, dilekçeye ÖSYM’nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Güvenevler Şubesi 6032068-5001 numaralı hesabına 5,00 YTL’nin yatırıldığını gösterir banka dekontunun fotokopisinin eklenmesi gerekir.”

2- Tercih Yapmanın Püf Noktaları

a-Tercihte bulunurken nelere dikkat edilmelidir?

KPSS tercih kılavuzunda açıklanan kadroları tercih ederken çok çeşitli nedenler göz önünde bulundurularak tercih yapılması gerekmektedir. Aşağıda bu unsurlar açıklanacaktır.

i-Mümkün olduğunca az kişi ile yarışılmalıdır

Tercihte bulunacak olan adayların tercih yaparken mümkün olduğunca çok sayıda adayı dışarıda bırakacak şekilde tercih yapması gerekmektedir. Örneğin bir elektrik teknisyenin sadece "Elektrik teknisyeni" yazan kadrolara başvurması, "Elektrik, elektronik, elektrik-elektronik" gibi bir kaç bölümü kapsayan kadrolardan ise daha az tercihte bulunması gerekmektedir. Çünkü sadece elektrik teknisyeni şartı aranan kadroya başvurabilecek kişi sayısı örneğin 10 bin kişi ise, "Elektrik, elektronik, elektrik-elektronik" gibi bir kaç bölümü kapsayan kadrolara başvuracak kişi sayısı ise bu sayıdan çok daha fazladır. Bu nedenle yarışılacak kişi sayısını minimuma indirecek şekilde tercih yapılmalıdır.

Aynı şekilde askerliğini fiilen yapmış olma şartını istemeyen kadrolara başvurabilecek kişi sayısı 100 bin iken, askerlik şartı isteyen kadrolara başvurabilecek kişi sayısı çok azdır.

Yarışılacak adayların, yaş, cinsiyet, belge sahibi olma gibi diğer kriterler de göz önüne alınarak azaltılması gerekmektedir.

ii-Tercihte bulunurken daha önceki minimum maksimum puanlara mutlaka bakılmalıdır

ÖSYM her yerleştirme sonrasında kadrolara ait taban puanlarını açıklamaktadır. Buna dair bilgiler ÖSYM’nin WEB sitesinde yayımlanmış bulunmaktadır. Bu çerçevede örneğin mimar kadrosuna başvuracak adayın, ÖSYM’nin daha önceki yerleştirmelerde yayımladığı minimum puanlara bakması, il/kurum seçerken buna dikkat etmesi gerekmektedir.

iii-En çok çalışmak istediğiniz kurumu en üste yazınız

Adayın tercih yaparken ilk tercihine en çok çalışmak istediği kurumu/il'i yazması gerekmektedir. Çünkü adayın tercih ettiği kadrolardan hiçbirisine, adaydan daha düşük puan almış birinin (bu kişi bu kadroyu ilk tercihine yazmış olsa dahi) yerleştirilmesi mümkün değildir.

b- Taşra ve merkez ne demektir?

Kılavuzdaki her kadro veya pozisyonun yanında “taşra” ve “merkez” gibi kelimeler yer almaktadır. Yanında “merkez” kelimesi olan kadrolar Bakanlık, Müsteşarlık, Başkanlık, Rektörlük gibi kuruluşların bulunduğu hizmet birimlerini ifade etmektedir. Bu birimlerin dışındaki kuruma ait tüm birimler taşradır. Ankara özelinde örnek verecek olursak: Çevre ve Orman Bakanlığı için merkez sadece Çevre ve Orman Bakanlığının bulunduğu yerdir. Ancak, Ankara Çevre ve Orman İl Müdürlüğü, Ankara’da olmasına rağmen taşradır.
c-Hangi kamu kurumları tercih edilmelidir?
Tercih kılavuzunda kamu kurumları arasında tercihte bulunurken maaş, çalışma ortamı ve nakil kolaylığı gibi hususlara dikkat edilmelidir.

i- Hangi kurumlar yüksek maaş vermektedir?

Aynı unvanda olmasına rağmen maaşlar konusunda kurumlar arasında farklılık bulunmaktadır. Bunun nedeni bazı kamu kurumlarında ek ödeme adlı ayrı bir maaş kaleminin olmasıdır. Personeline ek ödeme veren bazı kamu kurumları şu şekilde sıralayabiliriz:

- Adalet Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, TİKA Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı), TSK (sivil memurlar), Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Hudut ve Sahiller Sağlık Gn. Md., Yurt-Kur Genel Müdürlüğü, Darphane ve Damga Matbaası Gn. Md., Devlet Meteoroloji İşl. Gn. Md., DHMİ Gn.Md., Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü,

- Diğer taraftan, 15 adet kurumda fazla çalışma ücreti verilmektedir. Devlet Personel Başkanlığındaki bir memura 100 YTL civarında fazla çalışma ücreti verilmekte olup, diğer fazla çalışma ücreti verilen kurumlar şunlardır: Başbakanlık, Denizcilik Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, DPT Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, TİKA Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı, Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Aile ve Sosyal Araştırmalar Gn. Md., Kadının Statüsü Gn. Md., Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Gn. Md.

- Ayrıca, maktu fazla çalışma ücreti ödenen kurumlar bulunmaktadır. Bunlar da şu şekildedir: Gümrük Müsteşarlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Vakıflar Gn. Md., Orman Gn. Md., Gençlik ve Spor Gn. Md., Basın-Yayın ve Enformasyon Gn. Md., Hudut ve Sahiller Sağlık Gn. Md., SHÇEK Gn. Md., GAP İdaresi Başkanlığı, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurulu Başkanlığı, Bakanlık ve genel müdürlüklerde görev yapan orman muhafaza memurları ile telsiz görevlileri.

- Saat başı fazla çalışma ücreti ödenen kurumlar ise şu şekildedir: Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Yüksek Seçim Kurulu, Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ –Kur), Türkiye İş Kurumu Gn.Müd., Makam hizmetlerinde görev yapanlar, yüksek öğretimin ikinci öğretiminde görev yapanlar.

- Bu kurumlara ilave olarak Kamu İktisadi Teşebbüslerinde (KİT) çalışan personel de diğer kamu kurumlarına nazaran yüksek ücret almaktadır. Tercih kılavuzunda sınıfı, kadro ve derecesi belirtilmeyen sözleşmeli pozisyonları ilan edilenler KİT’lere aittir.

ii-Hangi kurumlarda nakil daha kolaydır?

Geniş bir taşra ağı olan kamu kurumları, çalışan personeline eş ve sağlık durumu özrü ile belirli bir hizmet yılından sonra da istek üzerine nakil kolaylığı sağlayabilmektedir. Örneğin Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Gümrük Müsteşarlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ve Vakıflar Genel Müdürlüğü geniş taşra ağı bulunan kurumlardandır. Bu kurumların hemen hemen her il'de teşkilatı bulunmaktadır.

Ancak, üniversite ve belediyelerin sadece bulundukları yerde teşkilatı bulunmaktadır. Örneğin Mersin Üniversitesinin sadece Mersin'de teşkilatı bulunmaktadır. Bu nedenle bu kurumlarda çalışanlar, eş veya sağlık durumundan dolayı başka bir il'e nakil istediklerinde, mutlaka kendilerini naklen almak isteyen başka bir kamu kurumu bulmaları gerekmektedir. Bu da nakil yapmak isteyenlerin karşılaştığı en büyük problemdir. Nakil zorluğu belediyelerde daha çok ve daha net ortaya çıkmaktadır.

iii-Çalışma ortamı iyi olmayan kurumlar hangileridir?

İnternet sitelerinde yer alan yorumlara göre, askeri kurumlar, belediyeler ile üniversitelerde çalışan memurlar, bulundukları kurumdaki çalışma şartlarını beğenmemektedirler.

d- Üniversiteler Hakkında Genel Bilgler

Tercih kılavuzunda, hemen hemen tüm üniversitelerin kadroları yer almıştır. Bu kadroları tercih edecek adayların aşağıdaki bilgileri okuması yararlı olacaktır.

i-Üniversitedeki memurlukların mali hakları

Üniversitelerde yer alan memurluk kadrolarının diğer kurumlardaki memurluklardan bir farkı bulunmamaktadır. Üniversitelerdeki memur kadroları herhangi bir ek ödemeye sahip değildir.

ii-Nakil durumu

Üniversitelerin başka bir ilde genel olarak teşkilatı bulunmamaktadır. Teşkilatı bulunan üniversitelerin ilgili birimleri bu yıl içerisinde kanunlaşan düzenlemeyle bağımsız üniversitelere dönüştürülmüştür.

Bir kamu kurumunun farklı farklı illerde birimleri bulunması nakil kolaylığı anlamına gelmektedir. Üniversitelerin başka bir ilde, genel olarak, taşra teşkilatı olmadığı için başka bir il’e nakil isteği oluştuğunda, bu istek kurum içi nakille değil başka bir kurumdan uygun bir kadro bulunması şartıyla karşılanabilmektedir. Kamu yönetim sistemimizde kurum içi nakillerde bir düzen olmakla birlikte kurumlar arası nakillerde bir standart bulunmamaktadır. Bu tür yer değiştirme işlemlerinde genel olarak objektif bir sistem uygulandığı söylenemez. Sağlık ve eş durumu dahil olmak üzere tüm yer değişikliklerinde personel büyük zorluklarla karşılaşmaktadır.

iii-Üniversitelerin yönetimi

Genel olarak Üniversiteler, belediyeler gibi fazla personeli olan kurumlar değildir. Kurumsal olarak büyük bir yapı olmadığı için de çalışma barışını sağlayacak bir kurumsal kültür oluşamamaktadır. Bu nedenle, üniversitelerde çalışan personel sık sık nakil talebinde bulunmaktadır.

d- Belediyeler Hakkında Genel Bilgiler
Tercih kılavuzunda, birçok belediyenin kadrosu yer almıştır. Bu kadroları tercih edecek adayların aşağıdaki bilgilere sahip olması yararlı olacaktır.

i-Belediyelerdeki memurların mali hakları

Belediyelerdeki memurlar, ek ödemesi olmayan bir kurumdaki memurdan daha yüksek maaş almaktadır. Bunun nedeni 2005 yılında yapılan yasal düzenlemelerdir. Bu düzenlemelere göre, belediyedeki başarılı memurlara yılda iki ikramiye verilmektedir. Ancak ödeme yapılacak personel sayısı, toplam personelin yüzde 10’unu geçememektedir.

Yine bazı belediyeler, hukuki anlamda nihai bir sonuca ulaşılmamış olmakla birlikte, sendikalarla imzaladıkları denge sözleşmeleri gereğince memurlarına ek ödeme verebilmektedir.

ii-Nakil durumu

Belediyeler de, üniversiteler gibi başka bir il’de, taşra teşkilatına sahip değildir. Daha önce belirtildiği üzere, bir kamu kurumunun farklı farklı illerde birimleri bulunması nakil kolaylığı anlamına gelmektedir. Belediyelerin başka bir ilde taşra teşkilatı olmadığı için, burada çalışan personel de, üniversitelerde çalışan personelin yukarıda yer verilen sıkıntılarını aynen yaşamaktadır.

Diğer taraftan belediyeler açısından zaman zaman şu sıkıntı oluşabilmektedir. Siyasi iktidarlar, genel olarak belediye kadrolarının istismar edilir tarzda kullanımından dolayı bazen genelgelerle, belediyelerden diğer kurumlara geçişi sınırlandırmaktadır. Bir önceki hükümetler döneminde varolan bu uygulama, tek parti iktidarından dolayı son birkaç yıldır uygulanmamaktadır.

iii-Belediyelerin yönetimi

Belediyeler siyasi etkinin en net görüldüğü kurumlardır. Bu nedenle de en sık yer değiştirme isteği küçük belediyelerdeki memurlardan gelmektedir. Bu tür belediyeleri seçecek adayların bu hususu göz önünde bulundurması gerekmektedir.


e- Yerleştirmelerde nokta atama mı yapılıyor?

Yerleştirmelerde her zaman nokta atama yapılmamaktadır. Adaylar yerleştikleri kadrolar için il emrine atanacak, daha sonra ayrıca il müdürlüğünce bir kez daha yerleri belirlenecektir. Pozisyonlar için ise il emrine atama söz konusu olmayıp nokta atama yapılmaktadır.

Örneğin Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Mersin’deki kadrosuna yerleşemeye hak kazanan bir aday, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca Mersin il emrine atanacak, daha sonrada valilik ve il müdürlüğünün ortak kararıyla il veya il’e bağlı ilçe içindeki ihtiyacı olan yere atanacaktır. Toprak Mahsulleri Ofisine ait bir pozisyonu tercih eden aday pozisyonun karşısında belirtilen yere atanacaktır.
(Kaynak: Memurlar.net)

lancer
26-08-2009, 18:24
* KPSSP1 Rekabet Kurumu

* KPSSP1 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası-Denetçi Yardımcısı

* KPSSP1 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası-Eğitim Araştırmacısı

* KPSSP1 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası-Uzman Yardımcısı

* KPSSP3 Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (Üniversitelerin İletişim Fakültelerinin, halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünden mezun olmak veya yukarıda sayılanlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak)

* KPSSP4 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı -Stajyer Kontrolör (Mühendis)

* KPSSP4 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı -Tüketici ve Rekabet Uzman Yardımcısı (Mühendis)

* KPSSP4 Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı

* KPSSP5 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi)

* KPSSP5 Kamu İhale Kurumu

* KPSSP6 Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) (Uzman Hukukçu Yardımcısı)

* KPSSP6 Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) (Uzman Yardımcısı)

* KPSSP6 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı

* KPSSP7 Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı (Teknik)

* KPSSP8 Kültür ve Turizm Bakanlığı

* KPSSP8 Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı-Müfettiş Yardımcısı

* KPSSP10 Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (Üniversitelerin Eğitim Fakültelerinin, eğitim yönetimi, planlaması, ekonomisi, denetimi bölümünden mezun olmak veya yukarıda sayılanlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.)

* KPSSP12 Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı-Müfettiş Yardımcısı (Teknik)

* KPSSP13 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (İş Teftiş Kurulu Başkanlığı) İş Müfettiş Yardımcısı (Teknik)

* KPSSP17 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (Mühendis)

* KPSSP18 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (Uluslararası Ticaret)

* KPSSP21 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (Hukuk)

* KPSSP21 Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı (Müfettiş Yardımcısı)

* KPSSP22 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (İktisat)

* KPSSP23 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (İşletme)

* KPSSP24 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (Maliye)

* KPSSP25 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (İstatistik)

* KPSSP30 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (Kamu Yönetimi)

* KPSSP34: Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı (Merkez)

* KPSSP34: Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı (Taşra)

* KPSSP35 BAĞ-KUR Genel Müdürlüğü

* KPSSP36 Dışişleri Bakanlığı -Aday Meslek Memuru

* KPSSP37 İçişleri Bakanlığı-Kaymakam Adayı

* KPSSP39 Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü-Stajyer Muhasebat Kontrolörü

* KPSSP40 Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı-Maliye Müfettiş Yardımcısı

* KPSSP42 Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü -Devlet Malları Uzman Yardımcısı

* KPSSP42 Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü-Milli Emlak Denetmen Yardımcısı

* KPSSP42 Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü-Milli Emlak Uzman Yardımcısı

* KPSSP43 Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü -Muhasebe Uzman Yardımcısı

* KPSSP43 Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü-Devlet Muhasebe Uzman Yardımcısı

* KPSSP43 Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü-Muhasebe Denetmen Yardımcısı

* KPSSP44 Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı

* KPSSP44 Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

* KPSSP45 Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (Tapu ve Kadastro Denetmen Yardımcısı)

* KPSSP46 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (İş Teftiş Kurulu Başkanlığı) İş Müfettiş Yardımcısı (Sosyal)

* KPSSP47: Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı

* KPSSP48 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

* KPSSP49 Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü -Gelir Uzman Yardımcısı

* KPSSP49 Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Vergi Denetmen Yardımcısı

* KPSSP49 Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü-Devlet Gelir Uzman Yardımcısı

* KPSSP51 Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı-Müfettiş Yardımcısı

* KPSSP51 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü-Stajyer Kontrolör

* KPSSP53 Kültür ve Turizm Bakanlığı

* KPSSP54 Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu-Hesap Uzman Yardımcısı

* KPSSP56 Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü -Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı

* KPSSP57 Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Gelirler Kontrolörleri Başkanlığı-Stajyer Gelirler Kontrolörü

* KPSSP58 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri)

* KPSSP58: Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı

* KPSSP58: Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı

* KPSSP59 İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı

* KPSSP62 Kamu İhale Kurumu

* KPSSP64 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Genel Müdürlüğü

* KPSSP67 Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı-Müfettiş Yardımcısı (İdari)

* KPSSP68 Dışişleri Bakanlığı -Aday İdari Memur

* KPSSP69 Dışişleri Bakanlığı -Aday Haberleşme Teknik Personeli

* KPSSP70 Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı (Müfettiş Yardımcısı)

* KPSSP77 Telekomünikasyon Kurumu-Telekomünikasyon Uzman Yardımcısı (GİH)

* KPSSP78 Telekomünikasyon Kurumu-Telekomünikasyon Uzman Yardımcısı (THS)

* KPSSP82 Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

* KPSSP82: Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

* KPSSP84 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı -Stajyer Kontrolör (İdari)

* KPSSP84 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı -Tüketici ve Rekabet Uzman Yardımcısı (İdari)

* KPSSP88 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (Uluslararası İlişkiler)

* KPSSP88 Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı-Avrupa Topluluğu Uzman Yardımcısı

* KPSSP89 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Teftiş Kurulu Başkanlığı)-Bakanlık Müfettiş Yardımcılığı

* KPSSP89 Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı-Kontrolör Yardımcısı

* KPSSP92 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (Matematik)

* KPSSP92 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (Ekonometri)

* KPSSP95: Başbakanlık

* KPSSP96: Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı (Dış Ticarette Standardizasyon Denetmen Yardımcısı)

* KPSSP100: Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı (Stajyer Dış Ticaret Kontrolörü)

* KPSSP103 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı

* KPSSP104 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı

* KPSSP105 Maliye Bakanlığı Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı- Maliye Uzman Yardımcısı

* KPSSP106 Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı-Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı

* KPSSP107 Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü-Stajyer Milli Emlak Kontrolörü

* KPSSP108: Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı (Dış Ticaret Uzman Yardımcısı)

* KPSSP109 Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü

* KPSSP110 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü)

* KPSSP111 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

* KPSSP112 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

* KPSSP113 Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (Üniversitelerin Siyasal Bilgiler, İktisat, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin, İktisat, İşletme, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Kamu Yönetimi bölümlerinden mezun olmak veya Hukuk Fakültesi ya da İşletme Fakültesi mezunu olmak ya da yukarıda sayılanlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.)

* KPSSP114 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı)

* KPSSP115 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Çalışma Genel Müdürlüğü) -Çalışma Uzman Yardımcılığı

* KPSSP116 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi)

* KPSSP117 Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı-Müfettiş Yardımcısı

* KPSSP118 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı) (Başkanlık Sigorta Müfettiş Yardımcısı)

* KPSSP119 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası-Araştırmacı

* KPSSP120 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü-Stajyer Kontrolör (İdari)

Alıntıdır.

http://forum.memurlar.net/topic.aspx?id=490854

lancer
26-08-2009, 18:24
KPSS PUAN TÜRLERİ AŞAĞIDA LİSTELENMİŞTİR. HER PUAN TÜRÜNE HANGİ ALAN DERSLERİNİN NE KADAR KATSAYIDA ETKİ ETTİĞİNİ İNCELEYEBİLİRSİNİZ.

http://img213.imageshack.us/img213/8656/kpsspuanturleri.jpg

Luiza
16-10-2009, 14:32
Devlet Personel Başkanlığı, askerde olduğu için kamuda işe başlayamayanlar ile özürlü vatandaşlara yönelik 2 önemli düzenleme gerçekleştirdi.

Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) göre kamuda bir işe yerleştirilen, ancak asker olduğu için ataması yapılamayan adayların artık atama hakkı kaybolmayacak.

Bugüne kadar KPSS sonucu bir kamu kurum ve kuruluşuna yerleştirilen, ancak askerde oldukları için ilgili kurumlarca atamaları yapılamayan veya atamaları yapıldığı halde askerde oldukları için süresi içinde göreve başlayamayanların atamaları iptal ediliyordu. Devlet Personel Başkanlığı da, bu durumda olan adaylarla ilgili net bir görüş ortaya koymuyordu.

Başkanlık, bu konuda önemli bir tavır değişikliğine gitti ve "merkezi yerleştirme işlemi neticesinde herhangi bir kamu kurum ve kuruluşuna yerleştirilen, ancak yerleştirildiği tarihte askerde olması sebebiyle ataması yapılamayan adayların askerlik görevlerini bitirmelerini müteakip, yerleştirildikleri kurumlara müracaat etmeleri halinde atamalarının yapılması gerektiğini" yönünde görüş bildirdi.

ÜST KURULLAR DA ÖZÜRLÜ PERSONEL

Devlet Personel Başkanlığı, düzenleyici ve denetleyici kurumları da, özürlü personel çalıştırma zorunluluğu olan kuruluşlar kapsamına aldı.

Devlet Memurları Kanunu'nun 53'üncü maddesine göre, Kanuna tabi kamu kurum ve kuruluşlarının dolu kadro sayılarının yüzde 3'ü oranında özürlü çalıştırmak zorunda olduklarına dikkat çeken Devlet Personel Başkanlığı, kendilerinin de kamunun özürlü personel alımını Nisan-Mayıs, Temmuz-Ağustos ve Ekim-Kasım dönemlerinde Resmi Gazete ve ülke çapında tirajı yüksek gazetelerden birine ilan vererek kamuoyuna duyurduğuna işaret etti.

Bugüne kadar üst kurulların özürlü istihdamıyla ilgili zorunluluk kapsamında olmadığı yolunda değerlendirme yapan Devlet Personel Başkanlığı, bu konuda bir değişiklik yaptı.

Başkanlık, bu değişiklikle ilgili de şu açıklamada bulundu:

"Başkanlığın, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna 9 Eylül 2009 tarihli yazısıyla verdiği görüş ile mali ve sosyal haklar dışında 657 Sayılı Kanuna tabi personel istihdam eden düzenleyici ve denetleyici kurumların da, dolu kadrolarının yüzde 3'ü oranında özürlü çalıştırmakla yükümlü oldukları belirtildiğinden, bu tarihten sonra kapsamdaki idarelerin de özürlü personel kontenjanlarını kullanarak, bu kontenjanlarda özürlü personel istihdamı yolu açılmıştır.

Bu kurum ve kurullarda yaklaşık 80 adet özürlü kontenjanı olduğu tahmin edilmektedir."

10 KURUMA 126 ÖZÜRLÜ ALINACAK

Bu arada Başkanlık, Ekim-Kasım dönemine ait olmak üzere kamuda 10 değişik kurumun sınavla 126 özürlü vatandaş alacağını da bildirdi.

Bu çerçevede 10 kuruma ait kontenjanlara 126 özürlü personel alınmasıyla ilgili ilanların da yayımlanmak üzere Resmi Gazete ve Basın İlan Kurumuna gönderildiği ifade edildi.

Buna göre ilgili kurumlar tarafından Kasım ayı içinde yapılacak sınavlar sonucunda belirtilen sayıdaki özürlü, kamu kuruluşlarında işe yerleştirilecek.


AA
Alıntıdır

~~MoRMeNeKŞe~~
18-12-2009, 02:20
KPSS Nedir?

İlk defa kamu hizmeti ve görevlerine atanacakların seçimi ile kamu kurum ve kuruluşlarında özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen mesleklere atanacakların ön elemesi amacıyla yapılan sınavdır. Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın baş harfleri alınarak kısaltılmışıdır.

KPSS Kaça ayrılır?

KPS sınavı KPSS/1 ve KPSS/2 olmak üzere ikiye ayrılır.

KPSS/1 Nedir, Kimler Katılabilir?

Lisans mezunları, A Kadro ve öğretmen adayları ile mezun olabilecek konumda olanlar yani son sınıf öğrencileri KPSS/1 e girerler.

Lise veya Yüksekokul mezunları ile mezun adayı olanlar KPSS/2 ye girebilirler.

Adaylar kamu kurum ve kuruluşlarına atama için başvurdukları tarihte mezun konumunda olmaları gerekmektedir.

A Grubu Kadrolar;

A grubu kadrolar; özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle ve belli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutularak mesleğe alınan personel için ihdas edilmiş kadrolar olarak tanımlanmıştır.

Başbakanlık, bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına, atanacaklar.

B Grubu Kadrolar;

B grubu kadrolar, kariyer meslek olarak anılan meslekler dışında kalan diğer kadrolar olarak tanımlanmıştır. (Örneğin, mühendis, hemşire, sağlık memuru, teknisyen, veznedar, koruma ve güvenlik görevlisi v.b.)

Bu kadrolara ilk defa atanacak personelin ÖSYM tarafından yapılacak KPSS' ye girerek ÖSYM tarafından ilan edilecek KPSS Tercih Kılavuzunda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarına ait boş kadrolardan durumlarına uygun olanları tercih etmeleri halinde, puanları ve tercihleri çerçevesinde adı geçen Kurumca bilgisayar ortamında yerleştirme işlemleri yapılmaktadır.

KPSS Ne Kadar Zamanda Bir Yapılır?

KPSS/1 Lisans mezunları, A grubu kadrolar (İdari Bilimler, Hukuk Fakültesi v.b.) ve öğretmen adayları için her yıl, KPSS/2 Lise ve Yüksekokullar için iki yılda bir yapılır.

KPSS Başvuruları Ne Zaman Yapılır?

Başvuru tarihleri ÖSYM tarafından açıklanmaktadır. Bu açıklama genellikle mart-nisan aylarında olmakta. Başvurularda nisan-mayıs aylarında gerçekleşmektedir.

KPSS Başvuruları Nereye Yapılır?

Başvurular sınav merkezi yöneticilikleri veya orta öğretim kurumlarına yapılabildiği gibi daha önce sınava girmiş olanlar internet üzerinden başvuru yapabilirler.

KPSS Başvurusu Nasıl Yapılır?

Sınav başvuru merkezlerinden belirli bir ücret karşılığı KPSS Kılavuzu ve Aday Bilgi Formu alınır.

Adaylar kılavuzun arka tarafında belirtilen bankalara girecekleri sınav sayısına göre belirlenen ücreti yatırırlar. Sınav ücretini yatıran adaylar belirlenen süre içerisinde istenen belgelerle birlikte kılavuzu aldıkları merkeze başvururlar. Duruma göre başvurular internet üzerinden de yapılabilir.

KPSS Ne Zaman Yapılır?

KPSS tarihi ÖSYM tarafından açıklanır. Genel eğilim KPSS/1 Temmuz ayının ilk cumartesi-pazarı, KPSS/2 Eylül ayının ikinci yarısında; Liseliler cumartesi, Yüksekokullular Pazar günü olmak üzere iki ayrı oturumda yapılır.

KPSS Nerelerde Yapılır?

KPSS il merkezleri ve Lefkoşa da yapılır.

KPS Sınavına Girecek Adaylardan İstenen Belgeler.

Adaylardan girecekleri her sınav için ayrı bir giriş belgesi, fotoğraflı ve onaylı özel kimlik(ehliyet, nüfus cüzdanı v.b.) ile bir fotoğraf istenir.

Hangi Aday, Hangi Gün, Hangi Sınava Girmelidir?

Üniversite mezunu adayların oturum planı aşağıdaki gibidir.
----------------------------
Cumartesi Sabah

Genel Yetenek
Genel Kültür
Yabancı Dil

Cumartesi Öğleden Sonra

Eğitim Bilimleri


Pazar Sabah

Hukuk
İktisat
İşletme
Maliye
Muhasebe


Pazar Öğleden Sonra

Çalışma Ekonomisi Endüstri İlişkileri
Ekonometri
İstatistik
Kamu Yönetimi
Uluslararası İlişkiler

Bütün adaylar cumartesi sabah yapılan Genel yetenek – genel kültür oturumuna katılmak zorundadır.

Cumartesi sabahının ikinci oturumunda yapılan yabancı dil sınavı Almanca, İngilizce ve Fransızca’ dan yapılmaktadır. Yabancı Dil sınavına girmek isteğe bağlı olmakla beraber A Kadrodan sınava gireceklere kesinlikle önerilir. Alınacak her puanın faydası vardır.

Cumartesi öğleden sonra oturumuna Öğretmen Adaylarının girmesi zorunludur. Bu sınavda Eğitim Bilimleri Testi uygulanır.

A Kadrolar pazar sabah veya pazar öğleden sonra oturumuna ya da her ikisine de katılabilir. Pazar sabahı Hukuk, İktisat, İşletme, Maliye ve Muhasebe derslerinden, Pazar öğleden sonra Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, Ekonometri, İstatistik, Kamu yönetimi ve Uluslararası ilişkilerden sınav yapılır.

Pazar sabah oturumu genel oturum olup daha sonra açıklayacağımız puan türlerinin çoğunu oluşturur. KPSS kursları ve yayınları Pazar sabahı oturumuna yöneliktir.

Sınav Süreleri Nedir?
Cumartesi sabah oturumunun ilk sınavı Genel yetenek-genel kültür sınavının süresi 120 dakikadır. Cumartesi sabahının ikinci oturumu olan yabancı dil sınavı 60 dakika sürer.
Cumartesi öğleden sonra yapılan Eğitim Bilimleri sınavının süresi 150 dakikadır.
Pazar günü yapılan sınavlarda her iki oturumunda süreleri 210 dakikadır.

KPSS Puan Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?
Aksine bir karar alınmadığı veya uzatılmadığı sürece sınav tarihinden itibaren iki yıl geçerlidir. Ancak puanını arttırmak isteyen adaylar bu süre içerisinde tekrar sınava girebilir.

KPSS'DE UYGULANACAK TESTLERİN KONU DAĞILIMI

-------------------------------------------------
1)ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ %40

a)III Selim'den itibaren Türk Inkılabını hazırlayan etkenler %5
b)Ulusal Kurtuluş Savaşı %10
c)Atatürk İlke ve Inkılapları %15
d)Atatürk Dönemi: İç Olaylar ve Dış Politika %10

2)TÜRKİYE COĞRAFYASI %30

a)Türkiye'nin fiziki özellikleri %5
b)Türkiye'nin beşeri özellikleri %5
c)Türkiye'nin ekonomik özellikleri %20

3)TEMEL YURTTAŞLIK BİLGİSİ %15

a)Hukuk başlangıcı ve genel kamu hukuku, devletler umumi hukuku ve özel hukuku %5
b)Anayasa Hukuku %5
c)İdare hukuku %5

4)Türkiye ve Dünya İle İlgili Genel ve Güncel Sosyoekonomik Konular %5

5)TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYETLERİ %10

a)Selçuklular ve önceki dönem %5
b)Osmanlılar Dönemi %5

YABANCI DİL (İnglizce, Fransızca, Almanca)

1)Sözcük Bilgisi %10
2)Dil Bilgisi %20
3)Çeviri %20
4)Okuduğunu Anlama %50


GENEL YETENEK

1)TÜRKÇE %50

a)Sözcük Bilgisi %5

b)Dil Bilgisi %10

c)Anlatım Özellikleri %5

d)Okuduğunu anlama %302)MATEMATİK%50


a)Sayılarla İşlem Yapma %10

b)Matematiksel İlişkilerden Yararlanma %10

c)Problem Çözme %20

d)Temel Geometri Bilgilerden Yararlanma %5

e)Tablo, Grafik Okuma ve Yorumlama %5


EĞİTİM BİLİMLERİ

1)EĞİTİM PSİKOLOJİSİ %50

a)Gelişim Psikolojisi %10

b)Öğrenme Psikolojisi %25

2)PROGRAM GELİŞTİRME VE ÖĞRETİM %35

a)Program geliştirme %10

b)Öğretim Metotları %25

c)Ölçme ve Değerlendirme %15

3)REHBERLİK %15


HUKUK

1)Anayasa Hukuku %10

2) İdare Hukuku ve İdari Yargı %15

3)Ceza Hukuku %15

4)Medeni Hukuku %15

5)Borçlar Hukuku %15

6)Ticaret Hukuku %15

7)İcra ve İflas Hukuku %15İKTİSAT

1)İktisadi Doktrinler Tarihi %5

2)Mikro İktisat %30

3)Makro İktisat %30

4)Para-Banka-Kredi %20

5)Uluslararası İktisat %5

6)Kalkınma-Büyüme %5

7)Türkiye Ekonomisi %5


İŞLETME

1)Temel Kavramlar %10

2)Yönetim ve Organizasyon %25

3)Üretim Yönetimi %25

4)Pazarlama Yöntemi %20

5)Finansal Yönetim %20

MUHASEBE

1)Genel Muhasebe %70

2)Mali Tablolar Analizi %15

3)Ticari Aritmetik %10

4)İhtisas Muhasebesi %5

MALİYE

1)Maliye Teorisi %10

2)Kamu Gelirleri %15

3)Kamu Giderleri %15

4)Kamu Borçları %15

5)Bütçe %15

6)Vergi Hukuku %15

7)Maliye Politikası %15


ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ

1)İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku %45

a)İş Hukuku %20
b)Sosyal Güvenlik Hukuku %25

2)Çalışma Ekonomisi %45

3)Yönetim ve Çalışma Psikolojisi %5

4)Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi %5

KAMU YÖNETİMİ

1)Siyaset Bilimi %15

2)Anayasa %15

3)Hukuk %10

4)Yönetim Bilimleri %15

5)Yönetim Hukuku %15

6)Kentleşme ve Çevre Sorunları %15

7)Sosyoloji %5

8)Türk Siyasal Hayatı (Osmanlıdan günümüze siyasal olaylar) %10


EKONOMETRİ

1)Ekonometri tahmin ve tahmin ediciler %15

2)Tahmin sonuçlarının ekonomik ve istatistiksel olarak değerlendirilmesi,hipotez testleri %15

3)Kukla değişkenler ve bağımlı değişkenin öngörüsü %10

4)İçsel bağlantı sorunu %15

5)Değişen varyans ve çoklu bağıntı sorunları %10

6)Tanımlama sorunu ve gecikmesi (Dağıtılmış değişkenler) %10

7)Eşanlı denklem sistemleri %15

8)Zaman serisi modellemesi %10


ULUSLARARASI İLİŞKİLER

1)Uluslararası İlişkiler Teorisi %35

2)Uluslararası Hukuk %35

3)Siyasi Tarih %30İSTATİSTİK

1)Olasılık-Matematiksel İstatistik %15

2)Yöneylem araştırması (Karar ve oyunlar kuramı dahil) %10

3)Çok değişkenli analizler %10

4)Parametrik olmayan testler %5

5)Uygulamalı istatistik %15

6)Zaman serileri %5

7)Deney tasarımı %5

8)Örnekleme (Araştırma teknikleri, Anket düzenleme dahil) %10

9)Syısal Çözümleme %5

10)Doğrusal Cebir %10

11)Regresyon analizi %10
SORU SAYILARI

Genel Yetenek -60

*Matematik-30
*Türkçe-30

Genel Kültür-60

*Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-24

*Türkiye Coğrafyası-18

*Temel Yurttaşlık Bilgileri -9

*Türk Kültürü ve Medeniyetleri-6

*Türkiye ve Dünya ile Genel ve Güncel Sosyoekonomik Konular -3


Eğitim Bilimleri -120

*Eğitim Psikolojisi -60

*Program Geliştirme Öğretim Metotları -42

*Rehberlik -18A Kadro Alan Dersleri


*Hukuk -40

*İktisat-40

*İşletme-40

*Maliye-40

*Muhasebe-40

*ÇEKO Endüstri İlişkileri-40

*Ekonometri-40

*İstatistik-40

*Kamu Yönetimi-40

*Uluslararası İlişkiler-40
KPSS PUANI NASIL HESAPLANIR?

Her sınav kendi içerisinde değerlendirilir. Doğru cevap sayısından, yanlış cevap sayısının dörtte biri düşülür, ham puan bulunur. Puanların ortalamaları ve standart sapmaları kullanılarak, standart puan hesaplanır. Testlerden elde edilen puanlar ağırlıklara göre hesaplanarak Ağırlıklı Standart Puanlar (ASP) hesaplanır. Daha sonrada ASP kullanılarak KPSS puanı hesaplanır.

ASP : Ağırlıklı Standart Puan
X : ASP dağılımının ortalaması
S : ASP dağılımının standart sapması
B : ASP Dağılımındaki en yüksek ASP

PUAN = 70 + {30[2(ASP-X)-S)] / [2(B-X)]-S}

Sınavdaki testlerden herhangi birine hiç cevap vermeyenin KPSS puanı hesaplanmaz.ATANMAK İÇİN YAŞ SINIRI NEDİR?

Genel memurluk için 30 yaşından, öğretmen olmak içinse 40 yaşından gün almamış olmak gerekir. A Kadro atamalarında ise yaş sınırları alımları yapacak kurumlar tarafından belirlenir.

vioLette
13-03-2010, 14:49
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği uygulamasında neler değişti?

Kurumlardaki görevde yükselme ve unvan değişikliklerinin nasıl olacağı, kurumlar tarafından çıkarılmış olan görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliklerinde yer almaktadır. Kurumların çıkarmış olduğu yönetmeliklerin dayanağı ise Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan genel görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğidir. 12 Mart 2010 tarihi itibariyle genel yönetmelikte bazı değişiklikler yapılmıştır

ÜST KURULLAR KAPSAMA ALINDI

Üst kurullar, görevde yükselme ve unvan değişikliği kapsamında değildi. Yapılan değişiklik ile bu kurumlar da kapsama alınmıştır. Buna göre örneğin BDDK'da bir memur artık amirin insiyatifi ile şube müdürü olamayacaktır.

DOKTORA YAPANLAR DİREKT UZMAN OLABİLECEK

Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan ve yönetmeliğin 6 ncı maddenin ikinci fıkrasına göre hesaplanan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere atanabilecektir.

SİCİL ŞART KALDIRILDI

Görevde yükselmeye başvurabilmek için sicil şartı yer almaktaydı. Bu şart tümden kaldırılmıştır.

GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİNİN SÜRESİNDE YENİ DÜZENLEME

75 saaatlik eğitim aynen korunmuştur. Ancak, önce ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinler verilecek, sonra eğitim süresince izin kullanmamış olan personele on saate kadar izin verilebilecektir.

AYLIKSIZ İZİNDE BULUNANLAR BAŞVURABİLECEK

Aylıksız izinde bulunanlar, eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime katılmaları kaydıyla, bu eğitim sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebilirlecektir.

Aylıksız izinde olanlar görevde yükselme eğitimine katılıp da başarılı olursa, mevzuatta öngörülen süre içinde göreve başlamalıdır, aksi halde hakları sona erecektir.

Sadece aylıksız izinde bulunanlar değil, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan kurum personeli de, görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılabilecektir.

GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİNİN DUYURUSU

Daha önce belirleme yapılmayan iki konuda düzenleme yapılmıştır. Buna göre, 1- Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadro veya pozisyonlar sınavlardan en az kırkbeş gün önce kurum personeline duyurulur. 2- Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir.

ŞARTLA HAİZLİK BAŞVURU TARİHİNİN SON GÜNÜ İTİBARİYLE ARANACAK

İlan edilen kadro veya pozisyonlar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, duyuruda belirtilen şekilde kurumuna başvuruda bulunabilecektir.

3 KATI KADAR ADAY TESPİTİ

Daha önceki düzenlemede yer alan boş olan kadroların 3 katı kadar adayın eğitim alınması uygulaması aynen korunmuştur. 3 katı kadar adaydan daha fazla başvuru olması halinde, daha önce Başbakanlık Genelgesi ekinde yer alan değerlendirme forumuna belirleme yapılmaktaydı. Bu değerlendirme formu yönetmeliğe eklenmiştir. Değerlendirme formunda yer alan kriterlere göre puanların eşit çıkması halinde adaylar, a) 10 uncu maddenin (h) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara, b) Hizmet süresi fazla olanlara, c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara, d) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara, öncelik verilir.


BOŞALAN KADROLAR

Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavı kazandıkları hâlde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir..”


TODAİE'YE DE SINAV YAPTIRILABİLECEK

Daha önce sadece MEB, ÖSYM ve yükseköğretim kurumlarından birine sınav yaptırılabilmekteydi. Bu kurumlar arasına TODAİE de eklenmiştir.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ GETİRİLDİ

Sınav kurulu, kendisine intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarını ilan eder ve ilgililere yazılı olarak bildirir. İlgililer, kendilerine yazılı olarak bildirilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir.

100 SORUDAN BEŞİ İPTAL OLURSA SINAV YENİLENECEK

Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi hâlinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİNE SADECE O KURUM PERSONELİ BAŞVURABİLECEK

Daha önce, memurların başka bir kurumdaki unvan değişikliği sınavına başvurup başvurmayacağı yönünde çok sayıda sorun oluşmaktaydı. Yönetmelikte bunun için düzenleme yapıldı. Buna göre, Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece kurumun kendi personeli başvurabilecek.

DOKTORA YAPANLAR UNVAN DEĞİŞİKLİĞİNDEN MUAF

"Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.”

Bu hükme göre doktora yapan bir mühendis, eğer kurumun ihityacı varsa direkt olarak memurluktan mühendis kadrosuna atanabilecektir.


kaynak:http://www.memurlar.net/haber/162165/

vioLette
07-05-2010, 02:08
Kpss ile ilgili ayrıntııl bilgi için;http://www.maliye.sakarya.edu.tr/duyuru/kpss.pdf

vioLette
13-06-2010, 17:47
ÖSYM'den önemli KPSS kararı
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)), Danıştay'ın, 2008 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Orta Öğretim/Önlisans Kılavuzunda yer alan “2008-KPSS Lisans'a başvurmuş adaylar her ne sebeple olursa olsun bu sınava da başvurdukları takdirde, bu adayların 2008-KPSS Lisans başvuruları iptal edilir” şeklindeki düzenlemeyi iptal etmesi nedeniyle 2008-Ortaöğretim/Önlisans sınavına da başvurduğu için 2008-KPSS Lisans sınav sonuçları geçersiz sayılan adayların sınav sonuçlarını geçerli saydı.
Türk Sağlık-Sen, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayınlanan 2008 KPSS Orta Öğretim/Önlisans Kılavuzunun, “Başvurma Koşulları” kısmında yer alan bazı düzenlemelerin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açmıştı.
Danıştay 12. Dairesi, 2008 KPSS Orta Öğretim/Önlisans Kılavuzunda yer alan “2008-KPSS Lisans'a başvurmuş adaylar her ne sebeple olursa olsun bu sınava da başvurdukları takdirde, bu adayların 2008-KPSS Lisans başvuruları iptal edilir, lisans düzeyinde yapılacak sınava girseler dahi sorulara vermiş oldukları yanıtlar değerlendirmeye alınmaz” şeklindeki düzenlemeyi ise iptal etmişti.

ÖSYM, iptal kararı çerçevesinde yeni bir düzenleme yaptı.
2008 KPSS Orta Öğretim/Önlisans Kılavuzunun, ilgili maddesine göre, 2008-Ortaöğretim/Önlisans Sınavına da başvurduğundan 2008-KPSS Lisans Sınav Sonuçları geçersiz sayılan adayların bu sınav sonuçlarının geçerli sayıldığı, aynı adayların 2008-KPSS Önlisans/Ortaöğretim Sınav sonuçlarının ise geçersiz sayıldığı bildirildi.
Buna göre, 2008-KPSS Lisans sınav sonuçları geçerli sayılan adayların, söz konusu sınavların geçerlik süresi içerisinde yapılacak yerleştirme işlemlerinde, 2008-KPSS Lisans düzeyinde hesaplanan puanları esas alınacak.KAYNAK:
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/14489152.asp

ek bilgi

mumyac
09-07-2010, 18:29
asaleti tastik süresi

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


Asalet Tasdiki İşlemleri Aşağıdaki Şekilde Gerçekleşmektedir.

• Asalet tasdiki süresi; en az 1 yıl en fazla 2 yıldır.(657 sayılı D.M.K. 54,55,56,57 ve 58.maddeleri)
• Aday memurun asaletinin tasdiki için; .(657 sayılı D.M.K. 54,55,56,57 ve 58.maddeleri)
1. Aday Memur Eğitimine katılmış olmak
2. Staj belgesinin düzenlenmesi(geçer not alması)
3. Sicil Notunun olumlu olması.
• Yukarıdaki şartları sağlayan personelin; amiri aday memurun asaletinin tasdikini (taşrada Bölge Müdürlüğü aracılığıyla) Genel Müdürlüğe teklif eder.
• Teklifin ardından; şartları taşıyan adayların asalet tasdikleri Makamın Onayına sunulur.
• Makamın Onayından sonra onay belgesi ile birlikte yemin belgesi birime yollanır. Birim amirince memur usulüne uygun olarak yemin ettirilir. Yemin belgesi, memurun dosyasına konulmak üzere Genel Müdürlüğe yollanır ve asalet işlemi tamamlanır.

diyor personel daire başkanlığı...

bide

Aday Devlet Memuru iken askere giden ve askerlik görevini ifa ettikten sonra adaylığının kaldırılarak asli memurluğa atanabilmesi için; 657 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinde öngörülen asgari süreyi adaylıkta geçirdikten sonra asalet tasdiki işleminin yapılması gerektiği hk

İlgide kayıtlı yazınızda aday Devlet memuru olarak çalışmakta iken askere gidip tekrar eski görevine dönen personelin asalet tasdikinde yapılacak işleme dair Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Adaylığa Kabul Edilme” başlıklı 54 üncü maddesinin ikinci fıkrasında “Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz” hükmü yer almakta ve Devlet Memurları Kanununun “Asli Memurluğa Atanma” başlıklı 58 inci maddesinde ise “Adaylık devresi içinde eğitimde başarılı olan ve olumlu sicil alan adaylar sicil amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile onay tarihinden geçerli olmak üzere asli memurluğa atanırlar.

Asli memurluğa geçme tarihi adaylık süresinin sonunu geçemez” denilmektedir.

Diğer taraftan, 8/9/1986 tarih ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği”nin “Sicil Raporlarının Doldurulma Zamanı” başlıklı 12 inci maddesinin üçüncü fıkrasında “Aday memurların sicil raporları işe başladıkları tarihi takip eden birinci yılın dolmasından sonraki 15 gün içinde 2 yıl süre ile adaylığa tabi tutulan aday memurların ikinci yıl sicilleri aynı şekilde doldurulur” denilmekte ve aynı yönetmeliğin “Sicil Raporu Doldurmak İçin Geçerli Süre” başlıklı 13 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki “Haklarında sicil raporu düzenlenecek memurların, değerlendirilmelerini yapacak sicil amirlerinin yanında en az altı ay çalışmış olmaları şarttır” hükmüne rağmen anılan 13 üncü maddenin 6 ıncı fıkrasında ise “Sicil amirinin yanında çalışırken alınan mazeret izinleri ile yıllık izinler ve doktor veya sağlık kurulu raporuna dayanan hastalık izinleri, hizmet içi eğitimde geçen süreler, sicil raporu düzenlenmesi için gereken 6 aylık süreye dahildir. Şu kadar ki amirin yanında 3 ay fiilen çalışmış olmak şarttır.

Hizmet içi eğitimin veya hastalığın sicil raporu doldurmak için gerekli sürenin geçmesine imkan vermeyecek adar uzun sürmesi ve dolayısıyla memur hakkında sicil raporu doldurma imkanının bulunmaması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere geriye doğru en çok üç yılın sicil notlarının ortalaması esas alınır” denilmektedir.

Yukarıda yer verilen bilgilerin tetkikinden de anlaşılacağı üzere; aday olarak atanmış Devlet memurunun asgari bir yıl veya azami iki yıl sonunda Devlet Memurları Kanununun 58 inci maddesi hükmü uyarınca asli memurluğa atanması esnasında, Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 12 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında belirtildiği şekilde sicil raporunun doldurulabilmesi için askerlikte geçen sürenin dikkate alınamayacağı mütalaa edilmektedir. Zira, muvazzaf askerlik hizmetini ifa etmek zere görevinden aylıksız izinli sayılan aday memurun askerlikte geçirdiği sürenin fiilen adaylıkta geçen süreye dahil edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Bu itibarla, aday Devlet memuru iken askere giden ve askerlik görevini ifa ettikten sonra tekrar aday Devlet memuru olarak eski görevine dönen bir şahsın adaylığının kaldırılarak asli Devlet memurluğuna geçirilebilmesi için Devlet Memurları Kanununun 54 üncü maddesinin öngördüğü asgari bir, azami iki yıllık süreyi fiilen Devlet memuru olarak geçirmiş olması gerektiğinden; ilgi yazınızda da söz edildiği üzere aday Devlet memuru olarak bir ay çalıştıktan sonra askere giden bir kişinin askerlik dönüşünde adaylığının kaldırılarak asli memurluğa atanabilmesi için 657 sayılı kanunun 54 üncü maddesinde öngörülen asgari süreyi adaylıkta geçirdikten sonra asalet tasdiki işleminin yapılması gerektiği düşünülmektedir.

vioLette
06-09-2010, 18:41
KASIM AYI KPSS TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN OLACAK?

2010 KPSS yerleştirme takvimine göre, kamu kurumları 1 Eylül-10 Ekim 2010 tarihleri arasında atama yapmayı planladıkları kadroları Devlet Personel Başkanlığına gönderecektir. Bu Başkanlık da gelen talepleri değerlendirdikten sonra ÖSYM'ye gönderecek, ÖSYM de 15-24 Kasım 2010 tarihleri arasında internet üzerinden başvuru alacaktır.

4/B'Lİ OLARAK YERLEŞENLER, KASIM AYI TERCİH İŞLEMLERİNE KATILABİLECEK

* Kasım ayı KPSS tercih kılavuzunda memur kadroları ile 399'a tabi sözleşmeli pozisyonlar yer alacaktır. 4/B'li olarak çalışmaya başlayacak adaylar, memur ve 399'a tabi sözleşmeli pozisyonların yer alacağı Kasım ayı KPSS tercih işlemlerine katılabilecektir.

* Eğer Kasım ayında bir yere yerleşmeye hak kazanması halinde, 4/B'li hizmet sözleşmesini fesih ederek memur veya 399'a tabi sözleşmeli pozisyona geçebilecektir.

* Hizmet sözleşmesini fesih edecek 4/B'linin, memur veya 399'a tabi sözleşmeli pozisyona geçebilmek için, 6 ay veya 1 yıl beklemesine gerek bulunmamaktadır. 6 ay veya 1 yıl bekleme sadece memurluktan istifa edip, yeni bir memurluğa atanma sırasında uygulanmaktadır.

4/B'LİNİN, YENİDEN 4/B'Lİ OLMASINDA SINIRLAMA BULUNMAKTADIR

Hali hazırdaki mevzuata göre 4/B'li olarak çalışanlardan hizmet sözleşmesini fesih edenler, (doğum ve askerlik nedeniyle fesih ile unvan değişikliği hariç olmak üzere) 1 yıl boyunca yeniden 4/B'li olamamaktadır. Sınırlama sadece 4/B'den istifa edip yeniden 4/B'li bir göreve atanmaya ilişkindir.kaynak;
http://www.memurlar.net/haber/175859/

vioLette
06-10-2010, 19:40
Danıştay: Sadece sözlü sınav ile personel alınamaz

Yargı denetiminin sağlanabilmesi amacıyla sözlü sınavın kamera kaydıyla yapılması gerektiğini belirten Danıştay, yeni bir karar daha verdi. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun personel yönetmeliğinde, KPSS'den sonra sadece sözlü sınav ile personel alınmasına tanıyan hükümler yer almakta idi. Danıştay 12. Dairesi söz konusu bu düzenleme hakkında yürürlüğe durdurma kararı vermiştir.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun sözleşmeli personel alımına başvuran bir aday, sözlü sınavda başarısız sayılarak elenmiştir. Elenen aday, sözlü sınava dayanak olan yönetmelik hükmünün yürütmesinin Danıştay tarafından durdurulduğunu, dolaysıyla da başarısız sayılma işleminin iptalini istemiştir. Ankara 13. İdare Mahkemesi dosyayı görüşürken Danıştay 12. Dairesinin E:2008/4245 noul kararına atıfta bulunmuştur.

Yönetmeliğin ilgili hükmü

16 Nisan 2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliğinin 14. maddesinin birinci fıkrası şu şekildedir:

"(1) Yarışma sınavı Kurum tarafından yapılır. Yarışma sınavı ilanda belirtilmek koşuluyla; yazılı, sözlü ya da yazılı ve sözlü olarak yapılabilir."

Danıştay kararının ilgili bölümü şu şekildedir:

Uyuşmazlığa konu yönetmelik uyarınca, kurumda çalışmak üzere alınacak personel için yapılacak yarışma sınavını düzenleyen 14. maddenin 1. fıkrasında, yapılacak atamalarda adayların eşit koşullarda yarışmalarını sağlayan nesnel bir yöntem olan yazılı sınavdan sonra sözlü sınav yapılması yönünde getirilen düzenleme yerinde ise de, daha önce KPSS sınavında başarılı olsa bile, kurumca ayrıca bir yazılı sınav yapılmaksızın her türlü öznel değerlendirmeye açık bulunan sadece sözlü sınav yapılmasını öngören hükmün objektif değerlendirme ilkesine uygun olmadığı, öte yandan; sınavın sözlü olma niteliği, idari yargı denetimini, işlemin yalnızca yetki ve şekil unsurları ile sınırladığından, idarenin her türlü eylem ve işlemine karşı yargı yolunun açık olduğu yolundaki Anayasa hükmüne de ters düştüğü, bu nedenlerle sözkonusu hükmün salt sözlü sınav yapılabilmesine olanak tanıyan kısmında hukuka uyarlık gögülmediğinden yönetmeliğin 14. maddesindeki yazılı sınav yerine sadece sözlü sınav yapılması yönündeki ifadenin yürütmesinin durdurulmasına.

Ankara 13. İdare Mahkemesinin Kararının sonuç bölümü

Ankara 13. İdare Mahkemesi sözlü sınavın dayanağı olan yönetmelik hükmünün yürürlüğü durdurulduğu için, sözlü sınavda başarısız sayılma işleminin iptal etmiştir.

Davanın önemi

Dava, özellikle KPSS'den sonra sadece sözlü sınav ile personel almaya çalışan kurumlar açısından oldukça önemlidir. Zira Danıştay, KPSS'den sonra yazılı ve sözlü sınav yapılmasını yerinde bir düzenleme olarak görürken, KPSS'den sonra yazılı sınav olmaksızın sadece sözlü sınav ile personel alınmasını hukuka uygun bulmamıştır. Burada şu hususu da belirtmek istiyoruz. Yönetmelikler de bir kanuna dayanmaktadır, şayet kanunda sadece sözlü sınav ile personel alınmasına imkan tanıyan bir düzenleme var ise bu halde yönetmelik hükmünün hukuka aykırı olmadığını düşünüyoruz. Ancak kanunda bu konuya ilişkin bir düzenleme yok ise ve sadece yönetmelik ile bu şekilde bir düzenleme yapılarak sözlü sınav ile personel alınmaya çalışılıyorsa, açılacak bir davada danıştay iptal kararı verecektir.

http://www.memurlar.net/haber/165897/

vioLette
15-10-2010, 16:10
Mülakat Süreci ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

KPSS skandalları ile geçen aydan sonra birçok aday kurum sınavlarına ya giriyor yada mülakat sürecine girmiş bulunmakta kurum sınavlarına girecek birçok adaya şimdiden başarılar dilerken ben mülakatlar üzerinde durmak istiyorum.

Mülakatlara girecek tüm adaylar için ilk önerim gireceğiniz meslekte çalışmakta olan birini bulup meslek ile ilgili birkaç bilgiyi ilk ağızdan duymaktır. Özellikle mesleğin özlük hakları , çalışma ortamı , maaşı vb. bazı bilgileride öğrenmenizi kesinlikle tavsiye ederim. İkinci olarak mülakatlarda kurum sınavında bulunan konuların ana hatlarını iyi bilmek gerekir. Örneğin ; Maliye Bakanlığına girecek adaylara Türk Vergi Sistemi ve Politikalarla ilgili konulara kesinlikle bakmalarını öneririm.

Mülakat gününe geçecek olursak erkek adaylar kesinlikle sakal traşı olmalı ve takım elbiseli gelmelidir. Kültekin gibi gelenler oluyor aman diyeyim :) bayan adaylar ise sade bir kıyafetle gitmeye özen gösterin özellikle makyajınızı çok ama çok sade yapın Tv dizisi için cast seçimi yapılmadığını unutmayın kesinlikle. Mülakat sıranızı beklerken birkaç kişiyle bilgi alışverişi yapıp tanışmanızı öneririm. Bu sizin stresinizi bütünüyle alacaktır.

Mülakat sırasına gelecek olursak burada biraz tribünlere oynamanız gerekmekte kesinlikle verilen sorulara kısa cevaplar vererek susmayın yapacağınız eklentilerle karşıdakinin jest ve mimiklerine göre durumu lehinize çevirmeye çalışınız. Kariyer hedefiniz sorusuna kesinlikle boş ve klasikleşmiş cevaplar vermeyin burada ki düşüncelerinizi açık şekilde dile getirmeye çalışın ( burada ben aslında burayı istemiyorum ama işte puanım buna yetti bu sene burada çalışıp kpss'ye hazırlanacağım imajı vermemeniz asıl gereken konu desem yeridir :) )

Kendiniz için son zamanlarda oluşturduğunuz hedef ile ilgili bilgi veriniz. Bulunduğunuz pozisyonu hak edip etmediğinizi , Bu pozisyonda başarılı olmak için gerekli koşulları , Ne tür ortamlarda çalışmaya yatkın olduğunuzu , Güçlü ve zayıf olan yönleriniz ve kişilik özelliklerinizi iyi tahlil ederek gelecek sorulara bu doğrultuda cevap vermeye çalışınız. Unutmadan bu mesleği neden seçtiniz sorusu bana göre en can alıcı noktadır.

Kişiliğiniz tahlil edilmeye çalışılacağı kısacık bir 10 dakikada KPSS ve kurum sınavlarında siz zoru başaran adaylar karşısında gerçekten saygıyla duruyorum. Ve bu kısacık süreyi iyi değerlendireceğinize inanıyorum. Bu kadar engelli yolu skandallara rağmen geçen sizler bundan da alnınızın akıyla çıkacaksınızdır buna eminim.

Son olarak bildiğiniz gibi mülakatlar Ankara'da yapılıyor. ve Ankara gerçekten çok soğuk bir şehir buna göre birşeyler giymenizi öneririm ve yanınıza yedek giysiler almayı unutmayın çünkü her an yağmur yağabilir...


Emre Yakup Yıldırım
İş Doktoru

vioLette
15-10-2010, 20:52
Arkadaslar BU başlık altında merak edilen sorularınızı sorabilir ve ilanlarla ilgili bilgi paylasımında bulunabilirsiniz.:)

vioLette
15-10-2010, 22:03
Kamu Sektörü Kariyer Meslek Maaşları

Devlet kadrolarında bazı meslek gruplarının son maaşları aşağıdaki gibi ;
Hesap Uzman Yardımcıları : ek ödemelerle birlikte 2750 tl

Maliye Müfettiş Yardımcıları : ek ödemelerle birlikte 2700 tl

Stajyer Gelirler Kontrolörleri : ek ödemelerle birlikte 2600 tl

Vergi denetmen Yardımcıları : ek ödemelerle birlikte 2350 tl

Gelir Uzman Yardımcıları : ek ödemelerle birlilte 2150 tl


DHMİ: aim-aftn-ais memurları: 2100 tl atc ise : 2750 tl

Hemşire - Sağlık Memuru : Lisans Mezunu bir Hemşire - Sağlık Memurunun;Brüt Maaşı : 1303 tl..Net Maaşı : 945 tl + Asgari geçim indirimi (bekarlar için 45 tl)Buna ilaveten Ek ödeme (Döner Sermaye) var.Sağlık Ocakları Hastanelere nazaran daha az almaktadırlar.Sağlık Ocakları 100 - 500 tl arası dır. 500 tl şehir merkezlerinde bulunanlar alırTaşraya gidildikçe Bu miktar düşer.

Toprak Mahsulleri Ofisi : 1100 tl - 1600 tl arası maaş alırlar..Tekniker maaşı 1400 tl dir.

TCDD Personel : ek ödemelerle 1600 tl

EÜAŞ: 399KHK ye tabi kittir..yeni başlayan 4 yıllık aday memur 1620 tlile başlar.Bekar misafirhanesi + elektrik + su + servis kurumdandır.

PTT : 399 KHK tabi bir KİT'tir..Başlangıç maaşı olarak 1450 tl ile başlarsınız..

Psikolog : 1300 tl

Orman Muhafaza Müdürlüğü : 1250 tlmaaş alır.155 tl49.maddde tazminatı alırlar.Yılın 7 ayı 265 tl yangın tazminatı alırlar.

Ziraat Mühendisi : Tarım Bakanlığında işe başlayan Mühendis 1490 tl almaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu : 1600 tl maaş alır VHKİ..yılda iki defa asgari ücretten az olmamak koşulu ile ikramiye.Mesai vardır.

İşkur : Yeni başlayana aday memur 1280 tl maaş almaktadır..mesai 70 tl..yılda asgari ücretten az olmamak koşulu ile 2 ikramiye

Sağlık Bakanlığı : VHKİ 1020 tl

Polis Memuru : polis memuru 2050 tl alıyor evliyseniz yaklaşık 140 tl daha ekleyin.mecburi 1 defa doğu görevi var gideceğiniz yere göre 100-320 civarı tazminat alırsınız extra yükselme, yurtdışı, pilotluk vb.bir çok imkanı vardır.lojman var.

Kültür Bakanlığı : Arkeolog : 1454 tl maaş..Müze araştırmacısı : 1064 tl..Müze bekçisi: 991 tlmaaş almaktadır.

Hazine Avukatı : Maliyede başlayanlar 1738 tl maaş alır.

Devlet Malzeme Ofisi :Vhki:1450 tl maaş almaktadır.Tekniker 1450-1500 tl..Şef: 1450-1500 tl almaktadır .

vioLette
02-12-2010, 17:44
Kpss-A Grubunun Konuları ve Ders Dağılımı


---Cumartesi Sabah---

GENEL YETENEK

Türkçe (30 )
Matematik (27 )
Geometri (3 )

GENEL KÜLTÜR

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (24 )
Türkiye Coğrafyası (18 )
Temel Yurttaşlık Bilgisi (9 )
Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel ve Güncel Sosyal Olaylar (3 )
Türk Kültür ve Medeniyetleri (6 )
---Cumartesi Öğlen---

**Eğitim Bilimleri**

-------------Pazar Sabah---

HUKUK

Anayasa (4)
İdare-İdari Yargı (6)
Ceza-Ceza Muhakemeleri (6)
Medeni Hukuk (6)
Borçlar Hukuku (6)
Ticaret-Kıymetli Evrak (6)
İcra ve İflas Hukuku (6)

İKTİSAT

Mikro (12)
Makro (12)
Para-Banka (8)
Büyüme (2)
Uluslararası İktisat (2)
Türkiye Ekonomisi (2)
İktisadi Düşünce (2)

MALİYE

Kamu Maliyesi-Maliye Teorisi (16)
Bütçe (6)
Devlet Borçları (6)
Vergi Hukuku ve TVS (6)
Maliye Politikası (6)

MUHASEBE

Genel Muhasebe (28)
Mali Tablolar Analizi (6)
Ticari Aritmetik (4)
İhtisas Muhasebesi (2)

İŞLETME

Temel İşletme (4)
Yönetim (10)
Üretim (10)
Finans (8)
Pazarlama (8)

---Pazar Öğlen---

KAMU YÖNETİMİ

Anayasa (6)
Siyaset Bilimi (6)
Medeni-Borçlar (4)
Yönetim Bilimleri (6)
İdare Hukuku-İdari Yargı (6)
Kentleşme ve Çevre Sorunları (6)
Sosyoloji (2)
Türk Siyasal Hayatı (4)


ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER

Uluslararası İlişkiler Teorisi (14)
Uluslararası Hukuk (14)
Siyasi Tarih (12)

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİSİ

İş Hukuku (8)
Sosyal Güvenlik Hukuku (10)
Çalışma Ekonomisi (18)
Yönetim ve Çalışma Psikolojisi (2)
Yönetim ve çalışma Sosyolojisi (2)


İSTATİSTİK

Olasılık-Matematiksel İstatistik (6)
Yöneylem Araştırması(Karar ve oyunlar kuramı dahil) (4)
Çok Değişkenli analizler (4)
Parametrik Olmayan Testler (2)
Uygulamalı İstatistik (6)
Zaman Serileri (2)
Deney Tasarımı (2)
Örnekleme(Araştırma Teknikleri ve Anket Düzenleme dahil) (4)
Sayısal Çözümleme (2)
Doğrusal Cebir (4)
Regresyon Analizi (4)


EKONOMETRİ

Ekonometri Tahmin ve Tahmin ediciler (6)
Tahmin sonuçlarını ekonomik ve istatistiksel olarak değerlendirilmesi,hipotez testleri (6)
Kukla Değişkenler ve Bağımlı Değişkenin Öngörüsü (4)
İçsel Bağlantı Sorunu (6)
Değişen Varyans ve Çoklu Bağlantı Sorunları (4)
Tanımlama Sorunu ve Dağıtılması (4)
Eşanlı Denklem Sistemleri (6)
Zaman Serisi Modellemesi (4)NOT:Parantez içindeki sayılar çıkacak soru sayısıdır.
Kesin değil, ortalamadır o yüzden bir aşağı veya bir yukarı oynama yapabilir.

Saygılarımla...

vioLette
03-01-2011, 15:13
4B'li personel açısından önemli değişiklikler

Kamu kurumlarında çalışan sözleşmeli personelin çalışma şartlarını düzenleyen Esaslarda, 31/12/2010 tarihi itibariyle, değişilik yapıldı. Yapılan değişiklikle;
1- Giyim yardımı getirilmiş,
2- İş sonu tazminatı yeniden düzenlenmiş,
3- Yıllık izin süresinin tespitinde sadece kamu kurumlarındaki çalışmanın esas alınması benimsenmiş,
4- Fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün izin getirilmiş,
5- Hizmet sözleşmesini fesih eden bazı adaylar için, bir yıl bekleme şartında değişiklik yapılmış,
6- Sözleşmenin hangi hallerde fesih edileceği tek tek belirtilmiştir.
Detaylı açıklama için başlığa tıklayınız. (http://www.memurlar.net/haber/185070/)

Nemesis
26-04-2011, 21:15
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, KPSS A Grubu atamaları için yaş sınırının Bakanlar Kurulu kararı ile 35’e çıkarıldığını bildirdi.

Daha önce ise bazı kurumlarda 32 olsa da ortalama KPSS A Grubu atamalar için yaş sınırı 30 yaş düzeyindeydi. Yani 2011 yılı 1 Ocak tarihi itibariyle 1980 doğumluların üzerindekiler sınava kabul edilmiyordu. Buna karşılık yeni düzenlemeyle yaş sınırı 1977 doğumluları da kapsayacak şekilde değiştirilmiş oldu.

Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticarette Standardizasyon Denetmen Yardımcısı
Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticaret Uzman Yardımcısı(Hukuk)
Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticaret UzmanYardımcısı(İktisat)
Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticaret UzmanYardımcısı(İşletme)
Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Gümrük Müfettiş Yardımcısı
Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Gümrük Uzman Yardımcısı
Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcısı(Hukuk)
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcısı(İktisat)
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcısı(İşletme)
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcısı(İstatistik),
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcısı(Matematik)
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcısı(Maliye)
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu Aktüer Yardımcısı
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu Uzman Yardımcısı
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettiş Yardımcısı
Sermaye Piyasası Kurulu Uzman Hukukçu Yardımcısı
Sermaye Piyasası Kurulu Uzman Yardımcısı
Başbakanlık Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu ve Kadastro Denetmen Yardımcısı
Başbakanlık Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu ve Kadastro Denetmen Yardımcısı
Başbakanlık Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu ve Kadastro Müfettiş Yardımcısı
Başbakanlık Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu ve Kadastro Denetmen Yardımcısı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakanlık Müfettiş Yardımcısı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (İş Teftiş Kurulu Başkanlığı) İş Müfettiş Yardımcısı (Sosyal)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (İş Teftiş Kurulu Başkanlığı) İş Müfettiş Yardımcısı (Teknik)
Dışişleri Bakanlığı Aday meslek memuru
Dışişleri Bakanlığı Aday İdari Memuru
Dışişleri Bakanlığı Aday Haberleşme Teknik Personeli
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Enerji Uzman Yardımcısı (GİH)
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Enerji Uzman Yardımcısı (THS)
İçişleri Bakanlığı İl Planlama Uzman Yardımcısı
İçişleri Bakanlığı Maiyet Memuru (Kaymakam Adaylığı)
Maliye Bakanlığı Araştırma Planlama, Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Maliye Uzman Yardımcısı
Maliye Bakanlığı Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı
Maliye Bakanlığı Devlet Gelir Uzman Yardımcısı
Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Gelir Uzman Yardımcısı
Maliye Bakanlığı Vergi Denetmen Yardımcısı
Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Gelirler Kontrolörlüğü Başkanlığı Stajyer Gelirler Kontrolörü
Maliye Bakanlığı Hesap Uzman Yardımcısı
Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Uzman Yardımcısı
Maliye Bakanlığı Devlet Malları Uzman Yardımcısı
Maliye Bakanlığı Milli Emlak Denetmen Yardımcısı
Maliye Bakanlığı Muhasebe Uzman Yardımcısı
Maliye Bakanlığı Muhasebe Denetmen Yardımcısı
Maliye Bakanlığı TASİS Genel Müdürlüğü Stajyer Tasfiye Kontrolörü
Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Maliye Müfettiş Yardımcısı
Merkez Bankası Araştırmacı
TC Merkez Bankası A.Ş. Müfettiş Yardımcısı
Merkez Bankası Uzman Yardımcısı
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü Stajyer Kontrolör
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Stajyer Kontrolör
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Stajyer Kontrolör (İdari)
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Stajyer Kontrolör (Mühendis)
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketici ve Rekabet Uzman Yardımcısı (İdari)
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketici ve Rekabet Uzman Yardımcısı (Mühendis)
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Kontrolör Yardımcısı
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Avrupa Topluluğu Uzman Yardımcısı
Telekomünikasyon Kurumu Telekomünikasyon Uzman Yardımcısı (GİH)
Telekomünikasyon Kurumu Telekominikasyon Uzman Yardımcısı (TH)

vioLette
26-04-2011, 23:31
Sağol Nemesis paylaşımını için:)Sabit konuları buraya birleştiriyorum bunu da buraya ekledim;)