PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Türkiye'yi bekleyen 10 sorunnida55
04-09-2008, 12:41
MÜSİAD Başkanı Vardan, AKP'nin kapatılmamasıyla 2 büyük belirsizliğin ortadan kalktığını, ancak Türkiye'yi 10 temel sorunun beklediğini söyledi.

Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen ‘MÜSİAD Basın İftarı’ bu yıl da Genel Merkez binasında gerçekleşti. İftarda bir konuşma yapan MÜSİAD Genel Başkanı Ömer Cihad Vardan, Türkiye'nin ekonomik ve siyasal tablosunu çizdi.

Vardan, Ak Parti'nin kapatılma kararının olumlu yönde verilmesiyle birlikte 2 büyük belirsizlikten içeridekinin büyük oranda ortadan kalktığını belirterek, "Dışarıdaki belirsizlik ise şimdi iki koldan derinleşmektedir. Bir ayağında küresel finansal kriz, diğer ayağında ise tümüyle sınırlarımız çerçevesinde
derinleşmekte olan küresel güç mücadelesi. Buna göre hem ekonomide, hem de siyasette olmak üzere dışarıda sistemik riskler devam ediyor. Dünya yeni gelişmelere gebe gözüküyor” dedi.

TÜRKİYE'NİN 10 TEMEL SORUNU
Vardan, mevcut şartlar dikkate alındığında Türkiye'nin yol güzergahında 10 adet temel sorun alanı belirginleştiğini belirterek bunları şöyle sıraladı:

1- Şimdiki Rusya-Gürcü geriliminde görüldüğü üzere, Türkiye'nin ABD ile olan eşitsiz "stratejik ortaklığın" maliyeti büyük, ekonomik karşılığı ise pek yok. Türkiye hem küresel sistemin boşluklarını kullanıp, hem de ülkemizin medeniyet planındaki bölgesel özgül ağırlığını harekete geçirerek ABD ile mütekabiliyet esasına ve kendi bölgesel önceliklerine dayalı bir süreç geliştirmek istiyor. Ne var ki, Türkiye'nin bölgedeki komşularıyla "sıfır sorun" politikası ile ABD ile ilk defa başlatmak istediği "kazan-kazan" stratejisi derin bir şekilde çatışıyor.
2- Küresel ısınma ve küresel serbest ticaret rejiminde meydana gelebilecek ani kopmalar durumunda Türkiye enerji darboğazına girebilir.

3- Çin-Hindistan gibi ucuz üretici güçler ekonominin omurga sektörlerini vururken, yakın gelecekte Türkiye'nin yüksek katma değerli sektörlere geçişi başarması zor. Cari açığın bir nedeni artan girdi maliyetleri ise, esas nedeni yenilikçilik ekonomisindeki gerilikten kaynaklanan bu katma değer düşüklüğüdür.

4- Öte yandan bu geçiş sağlansa da Türkiye'de işsizlik sorunu derinleşerek devam edecektir. Bunun gelir dağılımı ve sosyal sonuçları olacaktır.

5- Kalkınmanın finansmanı için gerekli olan hem mevcut ulusal tasarruf düzeyi, hem de tasarruf potansiyeli yetersizdir. Bu alanda yapılacak yasal düzenlemeler ve teşvikler gerekli ancak yeterli değildir. Burada bir sistem ve kültür sorunu da vardır.

6- Sivil ve askeri alandaki teknolojik bağımlılık üst seviyededir. Teknoloji geliştirme ve transferi alanında son bir iki senede büyük hamleler yapılmıştır, ama sonuç alınması gerekiyor.

7- Sahip olduğumuz girişimci/işadamı tipi ve havuzu yeni dönemi omuzlama donanımından mahrum. Bu bize dışarıdan, rekabet ve liyakatten yalıtılmış siyasal sistemin bir mirası olup çözümü uzun vadelidir.

8- Mesleki eğitim raporumuzda ortaya konulduğu üzere, beşeri sermaye stokumuz hemen her alanda "S.O.S" veriyor. Bu alandaki reform da ideolojik kasılma nedeniyle beklemektedir.

9-Siyasi rejim halktan koptukça yasal zeminden de uzaklaşmaktadır.

10- Bununla ilintili olarak toplumsal doku ayrıştırılıp, halkın kader
birlikteliği erozyona uğratıldıkça, devletin "yönetme kapasitesi" de
erimektedir. Bu, bir "devletsizleştirme" tehlikesi içeriyor. Ancak,
mahiyeti belli olmasa da bu tehlikeye karşı "ortak bir aklın" harekete
geçtiği anlaşılıyor. Bu süreçten sonuç alınmasından başka şansımız da
kalmadı. Bu konuda köklü çözüm; "sağı-solu olmayan" militanlaşan
unsurların ve buna meşruiyet zemini sağlayan halktan kopuk ideolojik
söylemin behemehal demokratikleştirilmesidir.

MÜSİAD’IN ÖNERİLERİMÜSİAD Başkanı Vardan, bu tespitlerden hareketle birtakım değerlendirmeler yapmayı arzu ettiğini belirterek şunları söyledi:

1- Sermaye, enerji, teknoloji ve silah alanında dışarıya karşı "asimetrik bağımlılık" devam ettiği sürece ne "Rusya'ya misliyle misilleme" ne de "ABD'ye hayır diyebilen bir Türkiye" imkanı olabilir.

2- Bu sorunların çözümü güçlü bir siyasi liderlik, güçlü bir milli birlik ve beraberlik, tanımlanmış bir ulusal mutabakat gerektirmektedir. Mutabakat oluşturma konusunda ise AB üyeliği hala en büyük çapadır ve feda edilmemelidir.

3- Dikkatle belirtmeliyiz ki, kriz öncesindeki çarpıklıkların birçoğu devletten kaynaklanıyordu, kriz sonrasında ise yapılan birçok reformlar ile kamu, iki yakasını bir araya toplayıp, patlamaya hazır mayın olmaktan çıkartıldı. Şimdi ekonomide yaşanan birçok çarpıklığın arkasında özel sektörün yetersizlikleri vardır. Bu nedenle sıra, özel sektörün kendini yenilemesinde, yeni döneme uyum sağlamasındadır. Bu bağlamda enflasyondan, devalüasyondan, sübvansiyonlardan, lobicilikten, emek sömürüsünden medet ummayı
bırakıp, iyi yönetişim modellerine, risk yönetimine, verimlik ve yenilikçilik ekonomisine yönelmek gerekmektedir.

4. Bu atılımı destelemek üzere Hükümet bir kısmını gecikmeli olarak başlattığı ikinci nesil reformları bir an önce etkin bir şekilde uygulamaya aktarmalıdır.
Bu meyanda sanayi envanterinin çıkartılıyor olması ile sektörel-bölgesel ve proje bazlı teşvik sistemine geçilmesi ve "destek-değişim-dönüşüm" ekseninde desteklerin verilmesi,
Emek piyasası reformunun istihdam paketiyle başlamış olması, Ar-Ge teşvik yasasının çıkmış olması,
TÜBİTAK ve kamunun bu konuda büyük kaynaklar tahsis etmiş olması, teknoloji transfer merkezlerinin yavaş yavaş hayata geçirilmiş olması önemlidir.

Ayrıca Sosyal güvenlik yasasının çıkartılmış olması,
Hipermarketler yasasının meclise gelmiş olması,
Ticaret kanununun, Borçlar kanununun değiştirilme süreci,
Ve daha birçokları, artık ekonominin alt katmanlarında da değişim başladığını gösteriyor.”

VERGİLER DÜŞÜRÜLMELİ

Ömer Cihad Vardan, Türkiye'nin rekabetçiliğinde fevkalade önemli olan, girdi maliyetleri üzerinde büyük bir yük teşkil eden, dolaylı vergilerin düşürülmesi, vergi mevzuatının basitleştirilip, verginin tabana yayılmasını içeren vergi reformunun acilen hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.
“Bu gelişmeler hepimiz için, ülkemiz için oldukça önemlidir. Tabii ki böyle bir ortamda işadamının sıkıntılarına odaklanmak sadece devletin değil, MÜSİAD gibi derneklerin, basının, akademik camianın da görevidir. Çünkü herkes için iş için, aş için mutlaka iş ortamının oluşturulmasına ihtiyaç vardır” diyen Vardan, MÜSİAD olarak bu bağlamda şunları yapacaklarını söyledi:

1- Küresel ortamda hiper rekabet stratejileri konusunda,
2- Düşük enflasyonda rekabet edebilme konusunda,
3- Geleceğin sektörleri konusunda,
4- Ortaklıkların kurulması ve işbirliğinin derinleşmesi konusunda,
5- Ortak satın alma ve ortak ihracat piyasaları oluşturulması konusunda,
6- Dış piyasalara ve AB'ne entegre olma sürecinde ortaya çıkan fırsatlar konusunda,
7- Yeni projeler geliştirme ve bunların finanse edilmesi konusunda,
8- İşletmelerimize teknik eleman girdisi sağlama konusunda
üzerimize düşen görevleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz.

FUAR VE IBF KONGRESİ

Vardan, MÜSİAD olarak bu yıl her ikisinin de 12.sini gerçekleştirecekleri Uluslararası 12. MÜSİAD Fuarı ve 12. IBF Kongresi hazırlıkları çerçevesinde 30'a yakın yurt dışı gezisi yaptığını belirterek, “Bu yıl yine 13.000 m2 alanda MÜSİAD Uluslar arası Fuarı ve iki bine yakın katılımcı işadamını beklediğimiz IBF Kongresi yine MÜSİAD'ın bu bölge insanı için gerçekleştirmeye çalıştığı faaliyetlerin yalnızca bir kaçını oluşturmaktadır. Sadece MÜSİAD'ın değil ama tüm Türkiye'nin projesi olan ve 61 ülkeden işadamlarının bir araya geleceği bu organizasyonda izlerin katılımınıza ve desteğinize ihtiyacımız olduğunu belirtmek isterim” şeklinde konuştu.

GÜL’ÜN ERMENİSTAN’A GİDİŞİNİ ONAYLIYORUZ
Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan MÜSİAD Başkanı Vardan, “Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Ermenistan-Türkiye Milli Takımları maçını izlemeye gitmesini nasıl değerlendirdiklerinin” sorulması üzerine şu cevabı verdi:
“Yıllardır uzayan meselelerin artık bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Türkiye’nin bu konuda ilk adımı atmış olmasını önemli buluyoruz ve bu sebeple sayın Cumhurbaşkanı Gül’ün Ermenistan’a gidişine olumlu bakıyoruz.”