PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Finansal Yönetim Ders Notlarıomer_evran
04-07-2007, 13:11
ANÜİTELER

ANÜİTENİN GELECEKTEKİ DE?ERİ
A = S( 1 + i ) n - 1
i

Örnek : Bir işletmenin 10 ay sonra ödemesi gereken borcu için her ay sonunda bankaya 690.274.000 TL yatırması gerekiyor.Bu işletmenin 10 ay sonra biriken parası ne kadardır? ( Aylık faiz oranı % 8 )
A = 690.274.00 ( 1 + 0.8 ) 10 - 1
0.8
A = 10.000.000.000


Örnek: Bir işletme 6 ay sonra ödemesi gereken borcu için her ay sonunda bankaya 600 milyon TL yatırmaktadır.Aylık faiz oranı % 10 olduğuna göre 6 ay sonunda biriken tutar yada ödenecek ne kadardır?

A = 600 ( 1 + 0.10 ) 6 - 1
0.10
A = 4.629.366.000

BASİT FAİZ
P = Anapara ( Şimdiki Değer )
İ = Faiz Oranı
n= Zaman
I = Faiz getirisi
S = Gelecekteki Değer
Faiz Getirsini sorar ise I = P x İ x n

Örnek : Bir bankaya %45 Faizle yatırılan 250.000.000 , 4 yılda ne kadar faiz getirir?
I = P x i x n Verileri yerlerine yerleştirirsek
I = 250.000.000 x 0.45 x 4
I = 450.000.000

Çözüm:
I = ?
P = 250.000.000
İ = %45
n = 4


Örnek : Bir işletme 6 ay süre ile almış olduğu kredi için 4.5 milyar TL faiz ödemiştir.Yıllık faiz oranı % 60 olduğuna göre ne miktarda kredi almıştır?
I = P x i x n
P = ?
4.500.000.000 = P x 0.60 x 6/12
( P eşitliğin diger tarafına alınır)
P = 4.500.000.000 / 0.60 x 6/12
P = 4.500.000.000 / 0.3
P = 15.000.000.000
n = 6/12
i = % 60
I = 4.500.000.000Örnek: Bir bankaya % 40 Faiz ile Yatırılan 5 Milyar karşılığında 3 yıl sonunda alınacak para miktarı ne kadardır?

I = P x i x n I = 5 milyar x 0.40 x 3
I = 6 Milyar getirisi vardır.
Soruda 3 yılın sonunda alınacak olan parayı sorduğu için,ana para ile faiz getirisi toplanır.
5 + 6 = 11 Milyar ( 3 yılın sonunda alınacak olan para )


P = 5
İ = % 40
n = 3
I =?


Örnek: % 60 Faiz ile bir makinenin alınması için kullanılan 75 milyon TL lik krediye ilk ay ödenmesi gereken faiz tutarı nedir?
I = P x i x n
I = 75 x 0.60 x 1/12
I = 3.75
I = ?
P = 75
İ = 0.60
n = 1/12 ( ilk ay dediği için)

Örnek: Bir tasarruf sahibi %20 faiz oranından yatırdığı tasarrufundan her 3 ayda bir 50 milyon TL alıyorsa bankada kaç TL si vardır?
İ = 0.20
I = 50
I = P x İ x n
50 = P x 0.20 x 3/12
(P eşitliğin diğer tarafına)
P = 50 / 0.20 x 3/12
P = 50 / 0.05
P = 1.000.000.000

n = 3/12
P = ?
Örnek: 1000 TL % 40 tan 2 yıl sonra kaç liraya ulaşır?
I = P x i x n

I = 1000 x 0.40 x 2
I = 800( faiz getirisi ) 2 yıl sonra ulaşacağı parayı bulmak için ana para ile Faiz getirisi toplanır 1000 + 800
= 1800 ( 2 yılın sonundaki toplam değeri
P = 1000
İ = 0.40
n = 2
I = ?Gelecekteki Değeri veripte,Anaparayı yani şimdiki değeri sorar ise: P = S\ 1 + i x n
Örnek1: Bir makine 3 ay vadeli,%45 faiz ile 450 milyara alınıyor ise ana para ne kadardır?
P = ?
n = 3/12
i = % 45
S = 450.000.000.000Örnek2:Faiz oranı % 50 olduğunda 1 yıl sonra elde edilecek 1 YTL nin şimdiki değeri nedir?
P = S \ 1 + i x n

P = 1 / 1 + 0.50 x 1
P = 1 / 1.5
P = 0.666
P = ?
İ = % 50
n = 1 yıl
S = 1 YTL

Örnek : A işletmesine ait 15 Milyar TL lik 6 ay vadeli borç yerine bugün hangi ödeme yapılmalıdır?( Faiz oranı % 52 )
P = 15 / 1 + 0.52 x 6/12
P = 15 / 1.26
P = 11.904.761.900

Örnek: Bir işletmenin 4 ay sonra ödemesi gereken 500 milyon TL bir borcu vardır.Bu borç bugün ödenmek istense piyasa Faiz oranı % 56 olmak üzere ne miktarda ödeme yapılması gerekir?

P = 500/ 1 + 0.56 x 4/12
P = 500 / 1.1866666
P = 421.348.315

BİLEŞİK FAİZ

Bileşik Faiz
S = P ( 1 + i ) n
Örnek : Bir kimse bankaya 100 milyon Tl yi % 60 Faizle, 1 yıllığına yatırırsa,1 yılın sonundaki değeri ne olur?

S = P ( 1 + i ) n
S = 100 ( 1 + 0.60 ) 1
S = 100 ( 1.6)
S = 160.000.000

Eğer 2 yılın sonundaki değeri istenirse:

S = P ( 1 + i ) n
P = 100 ( 1 + 0.60 )(1 + 0.60 )
P = 100 ( 1.6 ) ( 1.6 )
S = 256.000

P = 100 ( 2.56 )Eğer 3 Yılın sonundaki değeri istenirse:

S = 100 ( 1 + 0.60 ) n
S = 100 ( 1 + 0.60 ) ( 1+ 0.60)(1 + 0.60 )
S = 100 ( 4.096 )
S = 409.600.000

Örnek: 50 Milyon Tl % 25 faiz oranıyla 6 yıl için bileşik faizle Yatırılmıştır.6 Yılın sonunda alınacak parayı ve kazanılan faiz tutarını hesaplayınız..
S = 50 ( 1 +0.25 ) ( 1 +0.25 ) ( 1 +0.25 ) ( 1 +0.25 ) ( 1 +0.25 ) ( 1 +0.25 )
50 ( 1.25) ( 1.25) ( 1.25) ( 1.25) ( 1.25) ( 1.25)

S = 190.734.863 6 yılın sonunda alınacak olan para miktarı

NOT:Dikkar edersek soruda faiz tutarıda istenior.O zaman Bulduğumuz değerden anaparayı Çıkarıyoruz.
190.734.863 – 50.000.000
= 140.734.863
Faiz Tutarı

Örnek : Bankaya % 40 bileşik faizle yatırılan 3 Milyar TL,3yılın sonunda Kaç TL’ ye ulaşır?
S = P ( 1 + i ) n
S = 3 ( 1 + 0.40 ) ( 1 + 0.40 ) ( 1 + 0.40 )
S = 3 ( 2.744)
S = 8.232.000


Eğer Faiz Tutarınıda sormuş olsaydı
8.232.000 – 3.000.000 =5.232.000 Toplam bulunan tutardan,ana parayı çıkardığımızda,faiz tutarı bulunur.
Örnek: % 50 Bileşik faiz oranı ile bankaya yatırılan 2 TL,ikinci yılın sonunda kaç liraya ulaşır?
S = P ( 1 + i )n
S = 2 ( 1 + 0.50 )( 1 + 0.50 )
S = 4,5
2( 2.25)

DEVRE FAİZ ORANI


DFO= Yıllık Faiz Oranı(Nominal Faiz )
Devre ( n )Örnek: Yıllık nominal faiz % 68 olduğunda, 3 ay vadeli hesap açılırsa devre faiz oranı kaç olur?
n = 12 / 3 = 4
Nonimal = 0.68 DFO = 0.68 / 4
DFO = 0.17
Efektif Faiz
EFO = ( 1 + DFO )n - 1

Örnek: Yıllık nominal faiz % 40 olduğunda her 3 ayda bir faizlendirme yapılıyorsa yıllık efektif faiz oranu kac olur?
Not: Önce Devre faiz oranı bulunur

n = 12 / 3 = 4 DFO = 0.40 / 4
Nonimal = 0.40 DFO = 0.1

EFO = ( 1 + 0.1 )4 – 1
EFO = ( 1 + 0.1 ) ( 1 + 0.1 ) ( 1 + 0.1 ) ( 1 + 0.1 ) - 1
EFO = 1.4641 – 1
EFO =0.4641
Reel Faiz Getiri Oranı


1 + Nominal Faiz / 1 +Enflasyon oranı - 1
Örnek : Nominal Faiz oranı % 68 ,Enflasyon oranı % 60 ise reel getiri oranı ne kadardır?
RGO = 1 + 0.68 1 + 0.60 (- 1 )
1.05 - 1

RGO = 0.05
Örnek : Nominal faiz oranı % 60,enflasyon oranı % 50 ise reel getiri oranı nedir ?
RGO = 0.066

1 + 0.60 / 1 + 0.50 - 1

İÇ DIŞ İSKONTO

P Senedin Peşin değeri
İ Zaman
n İskonto oranı
S Vadeli Değeri
Basit İç İskonto P = S / (1 + i x n )
Örnek:Bir işletme paraya olan ihtiyacı nedeniyle elindeki vadesine 3 ay kalmış,750 milyon vade değerli senedi bankaya kurdurmak istiyor.Bankanın uyguladığı iskonto oranı % 55 olduğuna göre senedin peşin değeri nedir?
S = 750 P = S / ( 1 + 0.55 x 3/12)
P = 659.340.659
n = 3/12
i = % 55
p = ?

Örnek: 92 gün vadeli,100 milyon nominal değerli bir hazine bonusu için yapılan ihale sonundan belirlenen iskonto oranı % 56 olmuştur.İç iskonto satışa sunulan bu hazine bonosu için satış fiyatı ne olacaktır.?
S = 100.000.000 P = 100/ 0.56 x 92/365
P = 87.630.846
n = 92/365
i = %56
p = ?

Örnek: Bir işletme paraya olan ihtiyacı nedeni ile elinde vadesine 9 ay kalmış 400.000.000 TL cade değerli senedi bir bankaya kırdırmak istiyor.Bankanın uyguladığı iskonto oranı % 30 olduğuna göre senedin peşin değeri nedir?
P = ? P = 400/ (1 + 0.30 x 9/12 )
P = 326.530.612.000
S = 400 milyon
i = % 30
n = 9 / 12


Örnek :A İşletmesi elindeki vadesine 4 ay kalmış 800 milyon vadeli senedi bankaya kırdırmak istemektedir.Bankanın uyguladığı basit iskonto oranı % 60 olduğuna göre,senedin peşin değerini bulunuz.
S = 800 P = 800 / ( 1 + 0.60 x 4 / 12 )
P = 666.666.667
i = 0.60
n = 4 / 12
P = ?

Örnek : 92 gün vadeli 100 milyon nominal değerli hazine bonusunun alındıktan 25 gün sonra satılmak istenmektedir.( İç iskonto yöntemi ile,yıllık iskonto % 50 ),
NoT: Alındıktan 25 gün gün sonra satılacağı için 92 – 25 = 67 vadesine 67 gün kalmıştır.

P = 100.000.000 / ( 1 + 0.50 x 67 / 365 )
P = 91.635.456
Örnek: 9 ay vadeli 900 milyon TL nominal değerli bi senedi % 40 iskonto oranıyla ve iç iskonyo yöntemiyle kırdırılması durumuunda senedin peşin değeri ne olur?
S = 900 900 / ( 1 + 0.40 x 9 / 12 )
P = 692.307.692
i = % 40
n = 9 / 12üNİTE : 3
Finansal Analizin Önemi ve Kullanıcıları
İşletmelerde yöneticilerin birincil amacı,işletmenin piyasa değerinin en yükseğe çıkartılmasıdır.
İşmetlerin finansal tablolarını kullanarak,analiz yapan diğer gruplar:
* Kredi verenler
* Sendikalar
* Yatırımcılar
* Kamuoyu ( Araştırmacılar,Öğrenciler,sivil toplum örgütleri)

Finansal Analizde Kullanılan Finansal Tablolar:
Finansal Tablolar: Finansal bilgi sistemi süreci içinde kaydedilen ve toplanan bilgilerin,belirli zaman aralıkları ile bu bilgileri kullanacak olanlara iletilmesini sağlayan araçlardır.
Bilanço: Belli bir tarihte işletmenin sahip olduğu varlıkların neler olduğunu ve bunların hangi kaynaklardan sağlandığını gösteren tablodur.
Gelir Tablosu: İşletmenin belli bir döneminde elde ettiği tüm gelirler ve aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda işletmenin elde ettiği dönem net karını veya zararını kapsayan tablodur.
Bağımsız denetim : Finansal analiz sonuçlarının anlamlı ve yararlı olabilmesi için finansal tablolardaki bilgilerin işletme ile bağlantısı olmayan bağımsız bir uzmanca denetlenmesine bağımsız denetim adı verilir.
Finansal Analiz Türleri
Finansal analiz;
*Kapsamına,
*Amacına ve
*Analizi yapanın kimliğine göre
3 farklı şekilde sınıflandırılır.
a-Kapsamına göre:
Kapsamına göre finansal analiz statik ve dinamik olmak üzere ikiye ayrılır.
1-Statik Analiz: Belirli bir tarihte düzenlenmiş veya belirli bir döneme ait finansal tablolarda yer alan kalemler arasındaki ilişkilerin tespiti ve değerlendirilmesine yönelik analizdir.Statik analiz tek bir dönemle ilgili olarak yapılır.
2- Dinamik Analiz: İşletmelerin birbirini takip eden dönemlere ait finansal tablolarında yer alan kalemler arası ilişkinin ve bu kalemlerin zaman içerisinde göstermiş olduğu eğilimlerin belirlenmesi ve yorumlanması şeklindeki analize DİNAMİK ANALİZ adı verilir.Dinamik analiz belli bir faaliyet dönemine ait bilgilerin geçmiş dönemlerle karşılaştırılarak değişim,eğilim ve ilişkilerinein belirlenmesi,olumlu ve olumsuz gelişmelerin görülmesini sağlar.Bu da statik analize göre dinamik analizin üstünlüğünü teşkil eder.
b-Amacına Göre :
Amacına göre finansal analiz
* Yönetim analizi
* Yatırım analizi ve
* Kredi analizi olarak üçe ayrılır.
1-Yönetim Analizi : Yönetim analizinin amacı işletme faaliyetlerinin başarısını ölçme,hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını belirleme,olumsuz sonuçların nedenlerini araştırma,geleceğe ilişkin kararlar alma,üretim politikalarını geliştirme ,sağlıklı kararlar alarak verimliliği ve karlılığı arttırma olarak özetlenebilir.
2- Yatırım analizi: Bir işletmenin mevcut ve potansiyel hissedarları ile işletmeye uzun vadeli kaynak sağlayan ya da sağlamayı düşünen kişilerce yapılan analizdir.Analizin temel amacı,işletmenin gelecek dönemlere ait kazanma gücünü saptamaktır.
3- Kredi Analizi : İşletmenin likidite gücünü ortaya koymak ve kısa vadeli borçlarını ödeme yeteneğini saptamak amacıyla,genellikle kredi veren kuruluşlar tarafından yapılan analizdir.
c – Yapanın Kimliğine göre Finansal analiz :
Bu tür mali analiz :
 İç Analiz ve
 Dış analiz olarak ikiye ayrılır.
1-İç Analiz : Analizi yapan analist eğer işletme içinden bir kişi ise buna iç analiz denilir.İç analizde analizi yapacak olan kişi işletmenin dış kullanıma da açık olan bilanço ve gelir tablosu yanından işletmede mevcut diğer tüm belge ve bilgilerden yararlanır.Bu nedenle İç analizde,işletmenin karlılığı,verimliliği,ekonomik ve mali yapısı detaylı bilgilere dayanılarak ortaya konulabilir.
2- Dış Analiz : Analizi yapan kişi eğer işletme dışından bir kişi ise yapılan analize dış analiz denilir.Dış Analizde analist işletme yönetiminin üçüncü kişilerin kullanımı amacıyla yayınlamış olduğu finansal tablolar ve bunların dip notlarında yer alan bilgilerden yararlanma yoluyla analiz yapar.Dış analizi,işletmeyle ilgisi bulunmayan satıcılar,kredi kurumları,işletmeye yatırımda bulunmak isteyen potansiyel yatırımcılar yapar.
Finansal Analizde Kullanılan Teknikler :
Finansal analizde kullanılan başlıca teknikler Şunlardır :
 Oran Analizi
 Karşılaştırmalı Tablolar Analizi
 Yüzde Yöntemi İle analiz ( Dikey Analiz )
 Eğilim Yüzdeleri yöntemi ile analiz ( Trend Analizi )
ORAN ANALİZİ:
Oran analizi,Bilanço ve gelir tablosunda yer alan kalemlerin birbirine oranlanması ile yapılan analizdir.
Oranlar,işletme faaliyet sonuçları ile mali durumunu değerlendirmedeki kullanış amaçları dikkate alınarak sınıflandırılırlar.Bu sınıflandırmaya göre oranlar :
 Likidite Oranları
 Finansal Yapı ile ilgili oranlar
 Faaliyet Oranları
 Karlılık oranları
 Piyasa performansını değerlendirmede kullanılan oranlar
olarak beş ayrı başlıkta toplanabilir
LİKİDİTE ORANLARI :
Likidite oranları,işletmenin kısa vadeli borçlarını ödeme gücünü ölçmek için hesaplanır.Likidite oranları hesaplanarak,işletmenin net işletme sermayesinin yeterli olup olmadığı tespit edilmeye çalışılır.Bir işletmenin likidite oranlarının yüksek çıkması,kısa vadeli borçlarını ödemede bir sorunla karşılaşılmayacağını gösterir.
Cari Oran :
Dönen Varlıklar/ Kısa vadeli borçlar
Normal şartlar altında işletmenin kısa vadeli borçlarını ödeme yeteneğini ortaya koyan bir orandır.Üretim işletmeleri için genel kabul görmüş değeri 2 olarak alınmaktadır.Fakat bazı durumlarda bu oranın 2’nin üzerinde olması yetersiz olarak kabul edilirken,bazı durumlarda da 2 ‘nin altında olması yeterli olabilmektedir.
Özellikle gelişmekte olan ülkelerde;
 Uzun vadeli kredi sağlama güçlüğü olduğundan
 Sermaye piyasasından fon sağlama olanakları sınırlı olduğundan
 Enflasyonun daima yüksek olması nedeniyle artan işletme sermayesi ihtiyacı kısa vadeli borçlarla finanse edilmeye çalışışdığından
 İşletmelerin öz sermayeleri yetersiz olduğundan cari oranın 1.5 sevisinde olması yeterli kabul edilir.
Likidite oranı < Asit test oranı > :
Dönen varlıklar – Stoklar / Kısa vadeli yabancı kaynaklar
Dönen varlıklar içerisinde en düşük likiditeye sahip olan varlıklar stoklardır.Stoklar istenildiği zaman,istenilen fiyattan paraya çevrilemezse,vadesi gelen borçların ödenmesi sorun olabilir.Cari oran,tüm dönen varlıkları hesaplamaya dahil ettiğinden çok genel,kaba bir ölçüdür.İşetmenin likidite durumunu biraz daha hassas şekilde ölçebilmek için likidite oranı kullanılır.
Bu oranın genel kabul görmüş standardı 1’dir.Oranın 1 olarak bulunması,işletmelerin kısa vadeli yabancı kaynaklarını,olağanüstü durumlarda hazır değerleri ve süratle paraya çevrilebilen değerleriile rahatlıkla karşılayabileceğini gösterir.Ülkemizde işletmeler genellikle kısa vadeli kredilerden yrarlandıkları için bu oran 1’in altında olabilmektedir.
Nakit oranı< hassas oran >:
Hazır değerler + Menkul değerler(Geçici yatırımlar ) / Kısa Vadeli Borçlar
Nakit oranı para ve benzeri varlıklarla geçici yatırımların kısa vadeli yabancı kaynaklara bölünmesi suretiyle hesaplanır.Likidite oranından daha keskin olan bir oran olan nakit oranı sektörden sektöre farklı olmakla birlikte 0.20 olması yeterli kabul edilir.Fakat diğer oranlarda olduğu gibi bu oran da ülkemizde genelde 0.20 ni altında çıkmaktadır.

FİNANSAL YAPI İLE İLGİLİ ORANLAR :
Borçlanma oranı < Kaldıraç oranı > : Toplam Yabancı Kaynaklar / Pasif Toplamı
Faiz Karşılama Oranı : Faiz Vergi öncesi Kar / Faiz giderleri
Diğer Oranlar :
Kısa Vad.Yabancı Kay. / Pasif Toplamı
Uzun Vad.Yabancı Kay./ Pasif Toplamı
Duran Varlıklar / Uzun vadeli Yabancı Kaynaklar
Maddi Duran varlıklar/ Öz Kaynaklar
FAALİYET ORANLARI:
Faaliyet Oranları : İşletmenin sahip olduğu ve faaliyetlerini gerçekleşmede kullandığı varlıkların ne ölçüde etkin kullanıldığını tespit etmede kullanılan orandır.
Stok Devir Hızı : Satışların Maliyeti / Ortalama Stok(D.başı M.M + DSMM/2)
Bir işletmedeki stokların paraya çevrilebilme hızını ortaya koyan bir orandır.Stok devir hızı,aynı zamanda,bir işletmedeki stokların dönem içerisinde kaç defa yenilendiğini de ortaya koyar.Stok devir hızı yüksek olan işletme,stoklarını süratle paraya çevrildiğinden ve satış hacmini genişlettiğinden karlılığını artırma imkanı elde edecektir.Oranın düşük olması ise,işletmenin stoklarını eritmede sorun yaşadığını,elde aşırı stok bulundurulduğunu gösterir.
Alacak Devir Hızı :Kredili satışlar/Ticari Alacaklar
Alacakların yılda kaç defa tahsil edildiğini gösterir.
Ortalama Tahsil Süresi: 360 / Alacak devir hızı

İşletme sermayesi Devir Hızı : Net Satışlar / Dönen Varlıklar
Maddi Duran Varlık Devir Hızı : Net Satışlar / Net Maddi Duran Varlıklar
Öz Kaynaklar Devir Hızı : Net Satışlar / Ortalama Öz Kaynaklar

KARLILIK ORANLARI

Karlılık oranları-işletmenin faaliyetleri sonucunda ulaşılan başarıyı ölçmek,ölçülü ve yeterli bir karlılığın elde edilip,edilmediğini değerlendirmek için yararlanılan oranlardır.
Net Kar / Öz Kaynaklar : Sermayenin bir birimine düşen karı payını gösterir.
Net Kar / Aktif Toplamı : Varlıkların ne ölçüde karlı kullanıldığını gösterir.
Net Kar / Satışlar : Satışların karlılığa etkisini ölçer.

PİYASA TEMELLİ ORANLARI:
Fiyat-Kazanç Oranı : Hisse sen.Borsa Değeri / Hisse Başına Gelir
Diğer : Piyasa değeri / Defter Değeri
Not : Defter değeri = : Toplam özkaynaklar / Hisse senedi adedi

Diğer Bilinmesi gerekenler :
Özsermaye : Varlık Toplamı – Kaynak Toplamı
Dönen varlıklar : Hazır değerler + Geçici Yatırımlar(menkul değerler ) +Alacaklar + Stoklar
Karşılaştırmalı Tablolar Analizi : Birdenfazla yılın bilanço ve gelir tablosu kalemlerinin göstermiş olduğu değişim esas alınarak yapılan analizdir.
Yüzde Yöntemi İle Analiz : Bilanço kalemlerinin grup toplamına ya da aktif(pasif) toplamına gçre bulunan yüzde değerler esas alınarak yapılan analizdir.
Eğilim Yüzdeleri Analizi<Trend An.> : Bilanço ve gelir tablosu kalemlerinin uzunca bir süreçte göstermiş olduğu eğilimlerin karşılaştırılması suretiyle yapılan analizdir.

*Bilanço ve gelir tablosunun yüzde yöntemi ile analizinde dönen varlık toplamı,duran varlık toplamı,aktif toplamı,pasif toplamı ve net satışlar 100 olarak kabul edilir.
*Belli bir tarihte işletmenin sahip olduğu varlıkların neler olduğunu,bunların hangi kaynaklardan sağlandığını gösteren tablo BİLANÇO dur.
*İşletmelerin kısa vadeli borçlarını ödeme yetneğini ölçmek ve işletme sermayesinin yeterli olup olmadığını belirlemek için kullanılan oranlara LİKİDİTE ORANLARI denilir.
*İşletmelerin sahip oldukları varlıkların ne kadarının yabancı kaynaklarla finanse edildiğini gösteren orana ,Borçlanma oranı denilir.
*İşletme sahip veya ortakları tarafından işletmeye sağlanan sermayenin her birimine düşen kar payını NET KAR / ÖZKAYNAKLAR oranı gösterir.
*Bir işletmenin mevcut ve potansiyel hissedarları ile işletmeye uzun vadeli kaynak sağlayan kişilerce yapılan denetim YATIRIM ANALİZİ dir.
*Hisse başına borsa fiyatının hisse başına kara bölünmesi ile bulunan oran FİYAT KAZANÇ oranıdır.
*Yüzde yöntemi<dikey analiz> ile analiz yapılırlem Dönen varlıklar,Net satışlar,aktif toplamı,pasif toplamı ve kısa vadeli borç toplamı 100 olarak kabul edilir.Ancak brüt satışlar 100 olarak kabul edilmez.

*İşletmenin varlıklarının ne ölçüde etkili kullanıldığını belirlemek için kullanılan oranlara FAALİTYET ORANLARI adı verilir.
*İşletmenin likidite durumunun ve kısa vadeli borçlarını ödeme kabiliyetinin saptanması amacıyla yapılan analiz türü Kredi Analizi dir.
*İşletmelerin kısa vadeli borçlarını ödeme yeteneğinin olumlu olabilmesi için dönen varlıkların kısa vadeli borçlarının gelişmekte olan ülkelerde en az 1.5 katı olması gerelir.
*Gelişmekte olan ülkelerde borçlanma oranının en fazla % 70 olması istenir.
*Çalışmaların etkinliğini sağlamak ve alınacak kararlara dayanak olmak üzere yapılan analiz türü,Yönetim Analizi dir.
*İşletmenin kısa vadeli borçlarını ödeme gücünü gösteren oranlara Likidite Oranları denilir.
*Yatırım Analizinin temel amacı,işletmenin gelecek dönemlere ilişkin kazanma gücünü saptamaktır.
*İşletmenin mali yapısı ve uzun vadeli borç ödeme gücünü gösteren oranlara Finansal Yapı İle ilgili oranlar adı verilir.
*Varlıkların işletmede ne ölçüde karlı kullanıldığını gösteren oran Net kar/Top.varlıklar
* Birden fazla yıla ait bilanço ve gelir tablosu kalemlerinin yıllar itibariyle değişimlerini gösteren analiz türü KARŞILAŞTIRMALI TABLOLAR ANALİZİ dir.
*Hisse senedinin borsa değerinin,hisse başına gelire oranlanması ile bulunan orana Fiyat Kazanç Oranı denilir.
*Fiyat kazanç oranı,işletmenin piyasa performansını değerlendirmede kullanılır.
*Bilanço kalemlerinin grup toplamına ya da aktif toplamına göre bulunan yüzde değerler esas alınaak yapılan analiz türü Yüzde Yöntemi İle Analiz dir.
*İşletmenin sahip olduğu ve faaliyetlerini gerçekleştirmede kullandığı varlıkların etkin kullanılıp kullanılmadığını tespit etmeye yararyan oranlara FAALİYET ORANI adı verilir.
*Bilanço ve gelir tablosu kalemlerinin uzunca bir süreçte göstermiş olduğu eğilimlerin karşılaştırılması suretiyle yapılan analize Eğilim Yüzdeleri Analizi adı verilir.
*Bir işletmenin özkaynaklarının ne ölçüde verimli kullanıldığını ifade eden orana Öz Kaynaklar Devir Hızı adı verilir.
*İşletmenin kısa vadeli borçlarını ödeme yeteneğini en hassan ölçen oran,Nakit Oranı dır.
*İşletmenin öz sermayesinin yeterliliğini ve borç öz sermaye ilişkisini inceleyen grup,Finansal Yapı ile ilgili oranlardır.

Örnek-1
Alacaklar 2.000.000.000
Net Satışlar 10.000.000.000
Stoklar 3.000.000.000
SMM 7.000.000.000
Kredili Satışlar 8.000.000.000
Maddi Duran Varlıklar 5.000.000.000
a- Yukarıdaki bilgilere göre stok devir hızını hesaplayınız.
SDH = Satışların Maliyeti / Ortalama stok ( D.B.M.M + D.S.M.M/ 2 )
SDH = 7.000.000.000 / 3.000.000.000
SDH = 2.33


b- Alacak devir hızını hesaplayınız..
ADH = Kredili satışlar / Ticari Alacaklar
ADH = 8.000.000.000 / 2.000.000.000
ADH = 4

c-Maddi Duran Varlık Hızını Hesaplayınız
MDVDH = Net Satışlar / Maddi Duran Varlıklar
MDVDH =10.000.000.000 / 5.000.000.000
MDVDH = 2

Örnek-2
Hazır Değerler 4 milyar
Kısa Vadeli Borçlar 12 Milyar
 İşletmenin nakit oranı % kaçtır?
Nakit Oranı = Hazır Değerler + Geçici yatırımlar ( menkul kıymetler ) / Kısa vadeli Borçlar
= 4 / 12
= 0.33

Örnek-3
Kredili satışlar 90.000.000
Alacaklar 10.000.000
Alacak senetleri 8.000.000
 Ortalama tahsil süresini bulunuz
OTS = 360 / Alacak devir hızı
OTS = 360 / ( 90 / 18 = 5 )
OTS = 72

Örnek-4
Uzun Vadeli Borçlar 20.000
Hazır Değerler 5.000
Alacaklar 10.000
Stoklar 15.000
Geçici Yatırımlar 6.000
Duran Varlıklar 25.000
Cari Oran 1.5
*a.Kısa vadeli borçlar ne kadardır?
Cari oran = Dönen varlıklar / KVB
1.5 = 36 / KBVB
KVB = 36 / 1.5
KVB = 24.000
*b. Öz Sermaye Kaynaklar Ne kadardır?
ÖS = (Dönen varlıklar + Duran Varlıklar ) – ( Kısa vadeli Y.K + Uzun vadeli Y.K )
ÖS = 36 + 25 - 24 + 20
61 - 44
= 17

c- Yukarıdaki bilgilere göre Asit Test( Likidite ) Oranını bulunuz.

Asit-Test Oranı = ( Dönen varlıklar –Stoklar)/ KVB
36 – 15 / 24
0.87

Örnek- 5
Dönem Başı Stok 30 milyar,d.sonu stok 44 milyar ve satışların maliyeti 185 milyar ise stok devir hızını kaçtır?
Stok devir Hızı = Satışların Maliyeti / Ortalama Stok
= 185 / ( 30 + 44 / 2)
= 185 / 37
= 5

Örnek-6 İşletmenin F.V.Ö.K 100 milyar,borçları 60 ve borç maliyeti % 40 dır.Satışlar 150 milyar ise faiz karşılama oranı nedir?
Faiz Giderleri = 60 x 0.40
= 24

Faiz Karşılama Oranı = FVÖK / Faiz Giderleri
= 100 / 24
= 4

Örnek-7
Kredili Satışlar 10
Ticari Alacaklar 4
Kısa Vadeli Borçlar 8
Stoklar 6
Cari Oran 1.8
*a.Ortalama Tahsil Süresi nedir?
Alacak Devir Hızı = Kredili Satıslar / Ticari Alacaklar
= 10 / 4
= 2.5
Ortalama Tahsil Süresi = 360 ( 365 ) / 2.5
= 146

*b.Likidite( Asit-Test ) Oranı nedir?
Cari Oran = Dönen Varlıklar / KVB
1.8 = Dönen Varlıklar / 8
Dönen varlık.= 1.8 X 8
DönenVarlı. = 14.400.000
Likidite = Dönen Varlıklar – Stoklar /KVB
Likidite = 14.400.000 -6.000.000 / 8.000.000
Likidite = 1.05


Örnek-8
İşletmenin dolaşımdaki hisse senedi adedi 15.000 adettir.Toplam öz kaynaklar 30 milyardır.Hisse senedi adedinin piyasa değeri 4 milyar olduğuna gre piyasa değeri/ defter değeri oranı kaçtır?
Piyasa değeri / Defter Değeri
60milyar / 30 Milyar
= 2 Milyar

Örnek-9
Hazır değerleri 100 milyar,menkul değerleri 80 milyar ve kısa vadeli borçları 60 milyar olan işletmenin nakit ( Hassas ) oranı kaçtır?
Nakit Oranı = Hazır Değerler + Menkul Kıymetler( Geçici Yatırımlar ) / KVB
= 100 + 80 / 60
= 3
Örnek-10
İşletmenin Faiz ve vergiden önceki karı 30 milyar ve faiz giderleri 5 milyar ise faiz karşılama oranı nedir?
Faiz Karşılama Oranı = FVÖK / Faiz Giderleri
= 30 / 5
= 6ÜNİTE :4

 Kar Planlamasınının Temel araçlarından birisi olan başa baş analizi,işletmenin değişik üretim düzeylerinde beklenen gelirleri,giderleri ve karları arasındaki ilişkiyi koymaktadır.
 Doğrusal olmayan başa baş analiznin varsayımlarında sabitlik,uyum aynılık söz konusudur.Hiç bir zaman değişkenlik söz konusu değildir.
 Doğrusal başa baş analizi giderleri ikiye ayrılır.Birincisi sabir giderler,ikincisi değişken giderler.
 Başabaş Analizinde kullanılan veriler,işletmenin geçmiş dönemlerine ait verilerdir.Başabaş analizi kısa dönemli analizlerde kullanılabilecek bir tekniktir
 Doğrusal olmayan başa baş analizinde,toplam gelirler ve giderler eğrisel özellik gösterir.En fazla kar toplam gelir ile toplam gider arasındaki farkın en yüksek olduğu zaman elde edilir.Birim değişken giderler üreim düzeyine göre değişir.Birim satış fiyatı değişkendir.Ancak sabit giderler belli üretim düzeyinden sonra artmaz.
Başabaş analizinin işletme yönetimine ve analizcilere sağlayacağı başlıca yararlar şu şekilde sıralanabilir.
 Kar hedeflerine ulaşmada iş hacminin belirlenmesi
 Çeşitli üretim düzeylerinde birim maliyetlerin ve en az satış fiyatının belirlenmesi
 Değişken giderler,sabit giderler ve/veya birim satış fiyatındaki değişikliklerin,işletmenin kara geçiş noktası ve toplam karına olavilecek etkilerinin incelenmesi
 En karlı mamül türlerinin seçilmesi ve üretim bileşiminin buna göre düzenlenmesi
 Yeni Yapılacak yatırımlarda,risk derecesini veya emniyet marjını dikate alarak,asgari üretim kapasitesinin ne olması gerektiktiğinin belirlenmesi
 İşletmenin üretim kapasitesini artırması halinde,bu tür bir büyümeyi haklı gösterecek satış hacminin belirlenmesi
 İşletmenin kar hedeflerine ulaşması için gerekli iş hacminin saptanması
 İşletmenin izleyeceği üretim,fiyat,yatırım politikaları konusunda yönetimin alacağı kararlara yardımcı olması
 Kara geçiş işin önceden tahmin edilen iş hacmi ile işletmenin kara geçiş noktasına fiilen ulaştığı iş hacmi arasında karşılaştırmalar yapılarak,faaliyetlerin kontrol edilmesi,işletmenin izlediği politikaların ve işletme yönetiminin değerlendirilmesi
Doğrusal Başabaş Analizinin Varsayımları
 İşletmetlerin giderleri,sabit ve değişken giderler olarak iki grupta toplanmaktadır.
 Sabit varlıklar( maddi duran varlıklar) çeşitli ücerim düzeylerinde aynı kalmaktadır.
 Birim satış fiyatları değişmemektir
 Genel Fiyat düzeyi istikrarlıdır
 Değişken giderler,üretim miktarları ile aynı oranda değişmekte,azalmakta veya artmaktadır.Başka bir değişle birim başına değişken gider bütün üretim düzeylelerinde aynı kalmaktadır
 İşletmenin izlediği politikalarda değişiklik yoktur.
 Satışlarla üretim arasında tam bir zaaman uyumu vardır,önemli değişmeler olmazken her üretilen mal veya hizmet satılmaktadır.
 Üretim faktörlerinin verimliliği aynı kalmaktadır
 İşletme tek çeşit mal veya hizmet üretmektedir.İşletme birden çok çeşitte mal veya hizmet üretiyor ise üretiyor ise üretimin bileşimi değişmemektedir.


Sabit ve Değişken Giderler
Sabit giderler: : Üretim düzeyine bağlı olarak değişmeyen giderlerdir.Faiz giderleri,amortismanlar,sigorta ve vergiler ile yöneti maaşları işletmelerin sabit giderlerine örnek verilebilir.
Teknik Değer Kaybı : Sabit varlıklar,üretim sırasında aşınma ve yıpranma nedeniyle bir değer kaybına uğrarlar.Sabit varlıklar üretimde az da kullanılsalar havadaki su buharı,asit buharı vb.nedenlerle yıpranırlar ki bu da teknik değer kaybı olarak nitelendirilir.
Ekonomik Değer Kaybı : Sabir varlıklar,teknik değer kayıpları nedeniyle ekonomik değer kaybına uğrarlar.Teknik değer kayıpları yanında,teknolojinin hızlı gelişim gösterdiği alanlarda ( Örneğin bilgisayarlar,modern otamatik makinalar vb.alanlarda) teknolojik yeniliklerin ortaya çıkması eski teknolojiye olan talebi azaltacağı için demode kalan sabit varlıkların ekonomik değerleri azalır.
Değişken Giderler : En önemli değişken gider kalemleri,hammadde,direkt işçilikte işletme malzemesi ve yardımcı madde gibi materyaldir.
 Başabaş analizinde ve çalışma kaldıracı analizinde yararlanılan temel tablo,gelir tablosudur.
 İşletmelerin başabaş üretim düzeyinin hesaplanmasında 3 tür yöntem kullanılır
1 – Grafik Yöntemi
2 - Matematiksel yöntem
3 – Deneme – Yanılma yöntemi
Sermaye Yoğun Sektörler :Sabit varlıklara daha fazla yatırımı gerektiren sektörlere sermaye yoğun sektörler denir.
Emek Yoğun İşletmeler : Sabit giderleri düşük olan işletmeler ise sabit yatırımları az ,üretimi daha çok emek gücüne dayalı olan işletmelerdir.Bu tür işletmelere emek yoğun işletmeler denilir.

Finansal kaldıraç Analizi : işletmenin belirli bir dönemde borçlandığı varsayımıyla,borçların karlılığı ne ölçüde etkilediğini ortaya koymak için yapılan bir analiz tekniğidir.Sermaye yapısının,hisse başına kara etkisini ölçmede kullanılır.
Faaliyet Kaldıracı Analizi : Sabit giderler ile değişir giderler arasında ilişki kurarak sabit giderlerin nereye kadar kabul edileceğini araştıran bir analiz tekniğidir.Giderlerin hangi oranda değişken gider,hangi oranda sabit gider olduğu Faaliyet Kaldıracı Kapsamında belirlenir.
Birleşik Kaldıraç : Birleşik kaldıraç derecesi hisse başına kardaki değişikliğin satışlardaki yüzde değişikliği oranıdır.


Formüller :


Satış Miktarı = . Toplam sabir giderler + Hedeflenen Kar
Br.Satış Fiyatı – Br.değişken


Faaliyet Kaldıracı = Satışlar – Değişir Maliyet
FVÖKFinansal Kaldıraç = . FVÖK .
FVÖK -Faiz ödemesi - [ karpayı / (1-vergi oranı ) ]Başabaş Üretim Miktarı = Toplam Sabit Giderler
Birim Satış Fiyatı – Bri.Değişken maliyet


Başabaş Satış Tutarı = . Sabit giderler .
1 - Değişken Gider / satış Fiyatı
Örnek : 1-
Sabit gelirler 80 milyar
Birim satış Fiyatı 140 milyon
Birim Değişken Gideri 100 Milyon
a- Bu bilgilere göre başabaş üretim miktarı kaç birimdir?
Başaba baş Ür.Mik = Toplam Sabit bider
Br.Satış – Br.Değişken
= 80 milyar = 80
140 – 100 40
= 2000
b- Bu bilgilere göre başabaş noktasındaki satoş değeri kaç milyardır?
Başabal nok.satış Tut. = Sabit giderler .
1 - Değişken Gid. / Satış Fiyatı

= 80 .
1 – 100 / 140
= 279.999

Örnek: 2
Bir işletmenin toplam sabit giderleri 100 milyar,toplam değişken giderleri 400 miyon,toplam satış hasılatı 500 milyon ise bu işletme kaç milyarlık satış hacminde başabaş noktasına ulaşır?

Başabaş Satış Tutarı = Sabit giderler
1 – Değişken gider / Satış Fiyatı

100 .
1 - 400/500

= 500


Örnek-3 Satışlar 200 Milyar
Toplam Değşken. 80
FVÖK 60
Faiz Ödemeleri 10
İmt.Hisse sen.Dağıtılan Kar.payı 5 Milyar
Vergi Oranı % 50
a-Finansal kaldıraç Derecesi nedir?
FK = FVÖK .
FVÖK – Faiz Ödemeleri – [ Karpayı ]
[ 1 – Vergi oranı]

FK = 60 .
60-10 – [ 5 . ]
1 – 0.50 ]

FK = 1.5

b- Bu Bilgilere göre faaliyet kaldıracı nedir?
Fal.Kal. = Satışlar – Değişken
FVÖK

= 200 – 80
60

= 2

c- Bu Bilgilere göre bileşik kaldıraç derecesi nedir?
Bileşik Kaldıraç = Faaliyet kaldıracı X Finansal Kaldıraç
= 2 x 1.5
= 3

Örnek 4
Sabit giderler 100 Milyar
Toplam Değişken 150
Satışlar 200

 Bu Bilgilere göre başabaş satış noktası tutarı nedir?

Bbnoktası satış Tut. = Sabit giderler.
1 - Değişken
Satış Fiyatı

= 100 .
1 - 150
200

= 400

Örnek5
Başabaş noktasındaki üretim miktarı 60.000 birim,değişken gideri 200.000 ve ürettiği mamulün birim satış fiyatı 500.000 olan işletmenin sabit giderleri kaç milyardır?

Q = Toplam sabit giderler .
Br.Satış - Brim değişken

60.000 = Toplam sabit giderler
500.000 – 200.000

= 18 Milyar

Örnek6
Finansal Kaldıraç 2
Satışlar 8.000.000
Değişir 2.000.000
FVÖK 4.000.000
Bu bilgilere göre bileşik kaldıraçı nedir?

Fin = 2
Faa.kal = 8.000.000 – 2.000.000 = 1.5
4.000.000

Bileşik kaldıraç = 1.5 x 2
= 3

Örnek7
Bir işletmenin sabit giderleri 600 milyar,birim değişken 40 milyon,birims satış 60 milyondur.100 Milyar kar yapılması için üretim düzeyi ne olmalıdır?
Q = sabit giderler + Hedeflenen Kar
Br.Satış – Br.Değişken

600 + 100 = 35
60 – 40

Örnek8
Faaliyet kaldıracı 1.5, Finansal kaldıracı 2 olan işletmenin,bileşik kaldıraçı nedir_

Birleşik kaldıraç = 1.5 X 2 = 3

Örnek -9
Sabit giderler 30 Milyar
Birim Satış Fiyatı 6 milyon
Br.Değişken 4 milyon
10 Milyar kar elde edilmek istenirse,işletmenin satması gereken mamul miktarı nedir?
Satış Miktarı = Sabit giderler + Hedeflenen kar
Br. Satış – Br.Değişken

= 30 + 10 = 20
6 – 4


ÜNİTE :5

Finansal Planlamanın Tanımı
Finansal yönetimin temel amacı,işletmenin değerini maksimum kılacak kararlar almasıdır.İşletmenin değerini maksimum kılmaya yarayan çeşitli yollar bulunabilir.İşletmenin bu amacına nasıl ulaşılacağını ortaya koyması işletme stratejisi adını alır.Stratejisini belirleyen bir işletmenin bunu hayata geçirebilmesi için stratejik plan olarak isimlendirilen bir plana ihtiyacı vardır.Belirlenen stratejiinin başarılabilmesi için alınması gereken kararlar kümesine stratejik plan denir.İşletmelerde yatırım ve finansman stratejisi olmak üzere iki temel stratejiden söz edilebilir.Sabit varlıkların yönetimiyle ilgili olarak yapılması gereken yatırım harcamaları yatırım stratejisinin kapsamına gire.
İşletmelerin ihtiyaç duyduğu fonların belirlenmesiyle bu forum fonların kaynağının belirlenmesi işletmelerde finasman stratejilerinin oluşturulmasıyla mümkündür
Finansal planlama,işletmelerin ihtiyaç duyacakları fon miktarıyla,bu fonların nereden ve ne zaman sağlanacağına ilişkin faaliyetleri kapsar.
Finansal planlama,bir tahmin ya da öngörüde bulunmak,gelecekte ortaya çıkacak beklenti ve gelişmeleri şansa ve rastlantılara bırakmamak,önceden öngörü ve değerlemelerde bulunarak gerekli olan önlemleri zamanında alabilmek amacıyla ortaya konulmuş bir hesap sistemidir.

Finansal Planlama Süreci
Fİnansal planlama sürecinde yapılacak ilk işlem,tüm işletme faaliyetlerinin yerine getirilmesiyle ortaya çıkacak olan gelir ve giderlerin önceden tahmini ya da öngörüsü ile başlar.
Finansal planlamanın ikinci aşamasında,finansal yönden alternatif olan planın uygulanması gelir.Bunun için finansal tahminlerle ortaya konulan sorunun çözümlenebilmesi için,söz konusu seçim olanaklarının saptanması gerekir.
Optimal seçeneklerin saptanmasından sonra,finansal planlama sürecinde karar verme aşamasına geçilir.
Bütçeler esas itibariyle işletmenin detaylı olarak hazırlanan yatırım ve finansman planıdır.Kısa süreli bütçeleme genellikle faaliyet bütçelemesi,uzun süreli bütçeleme ise uzun vadeli planlama olarak adlandırılır.
Finansal planlama,yatırım ve finansman planlarından meydana gelir.Yatırım planı hazırladıktan sonra bu yatırım için ihtiyaç duyulan fonların nerelerden ve ne zaman sağlanacağının bilinmesi gerekir.Bu ise bütçe yapılarak öğrenilebilir.

İşletmelerde Planlama ve Bütçeleme İlkeleri
Modern yönetim anlayışının bir parçası olan planlama ve bütçeleme faaliyetlerinin belirli bir anlam ve faydayı işletme yönetimine sağlayabilmesi her şeyden önce plan ve bütçelern belirli kurallar ve ilkeler çerçevesinde hazırlanmsını gerektirir.
Bu ilkeler aşağıdaki gibi gruplandırılabilir;
* Birlik ilkesi :Tüm sorumluluk ve kar merkezleri için birer bütçe hazırlanır.Bu bütçelerin bir ana bütçede birleştirilmeleri gerekir.Böylece işletmenin finansal dengesi bir bütün olrak ele alınmalı ya da gözetilmelidir.
* Şeffaflık İlkesi :Bütçeler ilgilenenlerin gerekli bilgileri kolaylıkla alabilecekleri nitelikte hazırlanmalıdır.Bu ilkeye göre bütçeler işletme çalışanlarını belirlenen hedeflere ulaşılması için motive etmelidir.
*Kesinlik İlkesi :Planlanan faaliyetler ve gelecekteki nakit giriş ce çıkışları gerçekçi varsayımlara dayanmalıdır.Bu ilke hatalı kararlardan kaçınmaya olanak sağlar.Bununla aynı zamanda kontrol de kolaylaşır.
*Uzmanlaşma ilkesi : Bu ilke ödeme ve tahsilatların türlerine ve kaynaklarına göre kesin bir biçimde belirlenmesini özendirir.Bununla finansal araçların hangi sorumluluk ya da kar merkezlerine aktığı ve hangi amaçlarla kullanldığı belirlenebilmektedir.
*Dönemsellik ilkesi : Bütçe periyodik olarak düzenlenmelidir.Dönemsellik çeşitli bölümlerin bütçelerine göre değişmektedir.İhtiyaca göre günlük,haftalık,aylık,3 aylık,6 aylık,yıllık ya da bir kaç yıllık bütçeler hazırlanabilir.
*İktisadilik ilkesi :Bütünlük,kesinlik ve uzmanlaşma ilkesinin sınırsız uygulanması,bütçelerin kesinlik ve güvenirliliğini arttırırken maliyetleride arttırmaktadır.Bu nedenle maliyet ve yararların bütünlük ve kesinlik ilkelerine uygun bir biçimde dengelenmesi gerekir.

Ayrıntılı bir bütçe aycak kısa dönemli planlamada söz konusudur.Uzun dönemli planlama bazı basitleştirici varsayımlar içeren teknikler yardımıyla yapılır.Satışların yüzdesi,regrasyon yöntemi ve oranlar yardımıyla proforma finansal tabloların hazırlanması,finansal dengeyi sağlamaya yarayan tekniklerdir.


İşletmelerde uzun süreli Finansman Gereksiminin saptanması
Genellikle işletmeler,uzun dönemli planlama faaliyetlerinde proforma(Tahmini) finansal tablolardan faydalanırlar.Kısa süreli finansal planlamada ise bütçeler kullanılmaktadır.
Proforma Tablo : Belirli bir tahmin süresi sonunda,işletmenin finansal tablolarının nasılolacağı öngörüsüdür.Bu tahminler ise,yoğun,detaylı çalışmanın,planlama ve bütçeleme faaliyetlerinin ortak bir sonucu olarak ortaya çıkabilmektedir.
Finansal planlamada en fazla kullanılan yöntemler,satışların yüzdesi,regrasyon ve oranlar yöntemidir.

Satışların Yüzdesi Yöntemine göre Proforma Gelir Tablosunun Hazırlanması
Proforma gelir tablosunun ve proforma bilançonun hazırlanmasında en önemli konu,gelecekteki faaliyet hacminin ne olacağının belirlenmesidir.

Satışların Yüzdesi Yöntemi: Genellikle bir yıl için proforma finansal tabloların hazırlanmasında ve ek finansman ihtiyacının belirlenmesinde kullanılan bir yöntemdir.Bununla birlikte,satışlarla ilişki kurulan kalemlerin oranının zaman içinde değişebilmesi gibi sakıncaların olduğu bir gerçektir.Proforma bilanço ve proforma gelir tablosu birbirine bağımlı finansal tablodur..

Regrasyon Yöntemi: Regrasyon yönteminde,bilanço kalemleri,satışların bir fonksiyonu olarak ele alınır.Bilanço kalemleri bağımlı değişken,satışlar bağımsız değişken olarak kabul edilir.
Oranlar Yöntemi İle Proforma tabloların Hazırlanması
İşletmelerin gelecekteki fon ihtiyaçlarının tahmininde finansal oranlardan da yararlanmak mümkündür.Proforma finansal tabloların hazırlanmasında kullanılacak oranlara ilişkin bilgi başlıca üç kaynaktan sağlanır.Bunlar,işletmenin tarihi verilerinden yararlanarak bulunan oranlar,işletmenin faaliyette bulunduğu endüstrinin ortalaması olan Finansal oranlar ve benzer yapıda olan işletmelerin Finansal oranlarıdır.Özellikle yeni kurulmuş işletmelerde geçmiş yıllara ilişkin verilerin olmayışı nedeniyle finansal oranlardan yararlanmak akılcı bir yoldur.
İşletmelerin Kısa Süreli Finansman İhtiyacının Saptanması
Kısa süreli genel planlama aracı bütçeleme sistemidir.İşletmelerin bütün fonksiyonlarını kapsayan bütçelere genel veya ana bütçe denilir.
Genel bütçe içinde özetlenen,işletme fonksiyonlarına bağlı olarak hazırlanıp kullanılan bütçeler başlıca üç grupta değerlendirilir.
* Pazarlama Fonsiyonu ile ilgili Bütçeler :
-Satış Bütçesi
-Satın Alma Bütçesi
-Pazarlama Giderleri Bütçesi
*Üretim Fonksiyonu ile ilgili Bütçeşer
-Ham Madde ve malzeme bütçesi
-İş gücü bütçesi
-Genel imalat Giderleri Bütçesi
*Diğer Fonksiyonlarla ilgili Finansal Bütçeler
-Yatırım bütçesi
-Genel Yönetim giderleri bütçesi
-Nakit Bütçesi

Nakit Bütçesi
Finansal planlama yöntemlerinden proforma bilanço,işletmenin uzun vadeli fon ihtiyacının toplam değerini belirler.Oysa,ilgili dönem içindeki nakit ihtiyacının gerek miktar olarak gerekse zaman olarak açıklamasını yapmaz.
İşletmelerdeki finans yöneticilerinin nakit girişleri ile nakit çıkışlarını koordine etmede ve kontrol altına almada faydalandığı araçlardan en önemlisi nakit bütçesidir.Nakit bütçesi yardımıyla,nakit girişleri planlanan dönemdeki ödemelerin zamanlanması yapılır.Nakit bütçesi diğer bütçelerden farklı larak yanlız gerçekleşecek nakit hareketleri ile ilgilidir.İşletmenin ödemesi gereken fakat günü belli olmayan,işletmeye gelecek fakat giriş tarihi belli olmayan nakit hareketleri nakit bütçesinde gösterilmez.
Nakit bütçesi ile satış bütçesinin karşılaştırılması yapılacak oluırsa,satış bütçesinde satılması beklenen mal miktarı gösterilir,fakat bu satışın kredili ya da peşin olması kredili satış yapılacaksa kredinin vadesi,satış bütçesinde gösterilmez.Nakit bütçesinde ise satışlardan doğan nakit girişlerinin günlerinin kesin olarak gösterilmesi gerekir.Satış bütçesinde satışlardan doğan alacağın miktarının gösterilmesi yeterli iken,nakit bütçesinde alacağın miktarı ile birlikte hangi tarihlerde tahsil edileceği gösterilebilir.Nakit bütçesinin düzenlenmesinin amacı işletmenn nakit ihtiyaçlarının zamanında belirlenmesidir.Böylece işletme ne zaman nakit ihtiyacı ile karşılaşacağını ödeme güçlükleri ile karşı karşıya kalmadan belirlenmiş olur.
Nakit bütçesinin düzenlenmesinin diğer bir amacı ise işletmenin fazlası olacağı günleri önceden belirlemektir.
Nakit bütçesinin düzenlenmesinin diğer bir amacı ise,işletmenin geleceğini planlayarak,elde yeterli nakit tutarak alımlarda peşin iskontosundan yararlanılması,tahvillerin vadesi geldiğinde ödenmesi,kar payı dağıtım politikasının belirlenmesi,yatırımların arttırılması ve üretimi istikrarlı hale getirerek,ham madde fiyatlarının mevsimlik dalgalanmasından korunmasının sağlanmasıdır.
Nakit bütçesinin sağlayacağı faydaları aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür.
- İşletmenin en az nakit ihtiyacının planlanması ve böylece işletmede en az ne kadar nakit bulundurulması gerektiği nakit bütçesi ile sağlanır.
- Nakit bütçesinde,hangi tarihte nakit noksanı,olduğu görüldüğünden,ne zaman borçlanmaya gidileceği de planlanır.
- Kredi verenler,alacaklarının zamanında tahsil edili edilmeyeceğini,işletmenin nakit bütçesinden öğrenebilirler veya kredi verilip verilmeyeceğini kararlaştırabilirler.
- Ortaklara ne zaman kar payı verileceği,nakit bütçesi ile planlanır.
- Nakit bütçesi,mevcut veya sağlanacak nakit miktarının etkili bir şekilde kullanılıp kullanılmadığınıda belirler.

Nakit Bütçesinin Düzenlenmesi
Nakit bütçesinin düzenlenmesine ilk yapılması gereken bütçenin kapsayacağı süre ve süre içindeki zaman dilimlerinin belirlenmesidir.Nakit bütçesi bir yıl,altı ay gibi süreleri kapsıyor ise bu süreler içindeki dilimler ay ya da hafta olabilir.İşletmelerin en önemli nakit kaynağı satışları ve önceki kredili satışların yapıldığı tarih ile alacakların tahsili arasındaki süre,işletmenin alacaklarına tanıdığı vadeye bağlıdır.
işletmelerin nakit çıkışları,ham madde alımları,borçların ödenmesi,maaş ve ücret ödemeleri ,direkt işçilik bütçesinden,üretim giderlerini üretim bütçesinden satış giderlerini ise satış bütçesinden elde ederek belirlenir.
Nakit bütçesinin düzenlenmesindeki diğer bir aşama,işletmenin çalışması ile doğrudan ilişkili olmayan ve nakit girişi sağlayan ve nakit çıkışı gerektiren etmenleri belirlemektir.En çok karşılaşılan nakit girişleri,bankalardan sağlanan krediler,tahvil satışları,işletmenin iştiraklerinden sağlanan kar payları,satın alınan tahcillerin faizlerinden kaynaklanır.En çok rastlanan nakit çıkışları ise,borçların ödenmesi,tahvillerin anapara ve faizlerinin ödenmesi ile hisse senedi sahiplerine kar payı ödemeleri yoluyla gerçekleşir.
-Nakit bütçesi kısa süreli finansman ihtiyacını karşılar
-Ödeme ve tahsilat tarihleri belli olmayan nakit hareketleri nakit bütçesinde gösterilemez
-Fİnans yöneticileri için bir nevi kontrol aracıdır..
-İşletmenin en az nakit ihtiyacını planlar.
-Nakit bütçesi düzenlenirken ilk yapılması gereken bütçenin kapsayacağı süre ve bu süre içindeki zaman dilimlerinin belirlenmesidir.

Büyümeyi hedefleyen firmaların finansal ihtiyaçları için en önemli kaynak,Satışları arttırmaktır.


İşletmelerde Bütçelemenin Yararları:
İşletmeyi başarıya ulaştıracak bilimsel nitelikteki araçlardan biri olan bütçelemenin işletmeye sağlayacağı yararlar şunlardır:
* Tutarlı Düşünmeyi,planlamayı,önemli kararlara varmadan önce ilgili tüm faktörlerin dikkate alınmasını sağlar
* İşletme yöneticileri geleceği düşünme ve tahmin etme yeteneği kazanır
* İzlenecek İşletme politikalarının önceden belirlenmesini gerektirir.
* Faaliyet sonuçlarının etkin değerlendirilmesinde,ölçülmesinde kullanılacak standartların geliştirilmesini,ortaya konulmasını sağlar
* Faaliyetlerin etkin bir şekilde denetimine olanak sağlar
* Denetim giderlerinde önemli tasarruf sağlar
* Yöneticilerin,rutin işlerden uzaklaşarak planlama için daha fazla zaman ayırmasına olanak sağlar
* Yöneticilerin iş hayatındaki gelişmelerin işletmenin faaliyetleri üzerindeki muhtemel etkilerini önceden görerek tedbir almalarını sağlar
* Üretim faktörlerini işletme yöneticilerin en verimli şekilde kullanmalarına katkıda bulunur.
* İşletme içinde çeşitli bölümler arasında daha iyi bir koordinasyon kurulmasına olanak sağlar
* İş programlarının hazırlanmasını ve finansal kurumlardan kredi alınmasını kolaylaştırır.

İşletmelerde Bütçelemenin Sakıncaları
* Gereken özen gösterilmeden,bir formalitenin yerine getirilmesi anlayışı içinde bütçe düzenlenmesi
* Girişimci ya da yöneticilere ait bazı hayallerin bütçe olarak ifade edilmesi
* Bütçelerin bilimsel olamayan yöntemler kullanılarak,sağlıklı verilere dayanmadan hazırlanması
* Bütçelerde belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesine aşırı önem verilerek temel amaçların ikinci plana itilmesi
* Bütçelerin,verimsiz harcamaları gizleyici bir araç olarak kullanılmak amacıyla hazırlanması
* Yöneticilerin,bütçelemenin kendilerini başarıya ulaştıracak bir araç olduğunu gözden kaçırarak ,bütçelerin her derde deva olduğuna inanması
* Bütçelerde ulaşılması imkansız hedefler çizilmesi veya hedeflerin saptanmasında çok gevşek davranması
* Büyük işletmelerde yöneticilerin,yaratıcılıklarını ve düşüncelerini kısıtlayarak,tutucu stratejilerin gelişmesine yol açması
* Giderlerin denetim altına alınmasına ağırlık verilerek büyüme hedeflerinin arka plana atılması
* Bütçeler hazırlanırken aşırı derecede ayrıntıya girilerek asıl amacın gözden kaçırılması
* Bütçelerin üst yönetim tarafından alt kademe yöneticilerinin üstünde bir baskı aracı olarak kullanılması

- İşletmenin bütün fonsiyonlarını kapsayan bütçeye "ana bütçe" denilir.
- Bütçeleme sürecini ilk aşaması,Temel amaçların belirlenmesidir.
- Planların rakamlarla ifade edilmesine " bütçe" denilir.
- İşletmenin değerini maksimum yapmaya yarayan çeşitli alternatif yollara"İşletme stratejisi" denilir
- Üretime yanlızca bir defa katılıp,üretim sırasında tükenerek veya şekil değiştirerek mamul haline gelen ve mamullerin satılmasıyla işletmeye para olarak dönen varlıklara,"Çalışma sermayesi" denilir.
- İşletmede belirlenen stratejilerin başarılabilmesi için alınması gereken kararlar kümesine"stratejil plan" denilir
.
- Finansal planlamada ilk işlem,gelir-giderlerin önceden tahmin edilmesidir.
-Finansal planlama yapılırken işletmenn maliyetleri de göz önünde tutulmalıdır
-Finansal planlama yatırım ve finansman planlarından meydana gelir.
-Finansal planlama yapılırken bütçelerden yararlanılır.

-İşletmelerin ihtiyaç duyacakları fon miktarıyla bu fonların nereden,ne zaman sağlanacağına ilişkin faaliyetlere"Finansal Planlama"denilir.
-Belirli bir tahmin süresi sonunda işletmelerin finansal tablolarının nasıl oluşacağının öngörüsü "Proforma Tablo"lardır.
-İşletmede optimal nakit durumunu oluşturarak işletmenin yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için likit varlık bulundurması "Finansal Planlama" yapılarak sağlanır..

-Regrasyon yönteminde,Bilanço kalemleri satışların bir fonksiyonu olarak ele alnır.Bilanço kalemleri bağımlı değişken,satışlar bağımsız değişken olarak kabul edilir.Korelasyon katsayılarını 1 olması halinde,standart hata sıfırdır.Bu yöntem için 5-7 yıllık finansal tablo bilgilerine ihtiyaç vardır.Finansal oranlardan yararlanmak mümkün değildir.Satışlarla bağlantılı olan,ve aralarında direkt ilişki bulunan bilanço kalemlerinin tahminin yapıldığı yöntem regrasyon yöntemidir.

-Genellikle 1 yıl için proforma finansal tabloların hazırlanmasında ve ek finansman ihtiyacının belirlenmesinde kullanılan finansal planlama yöntemi, " satışların yüzdesi yöntemi" dir.Finansal tablolarda yer alan çeşitli kalemler arasında yüzdesel bir ilişkinin olduğunu varsayan finansal planlama tekniğide"satışların yüzdesi yöntemi"dir.
-Bilanço kalemlerini satışların bir fonksiyonu olarak alan,bilanço kalemlerini bağımlı değişken,satışları bağımsız değişken olarak kabul eden yöntem "Regrasyon Yöntemi"dir.
-Bütçeleme sürecinin ilk aşamadı "Temel amaçların belirlenmesi"dir.
-Dönem içinde tahmini para giriş ve çıkışlarını miktar ve zaman olarak gösteren tabloya,"Nakit Bütçesi"denilir.


ÜNİTE :6
Çalışma Sermayesi Kavramı

Çalışma sermayesi unsurları,işletme bilançolarının aktifinde dönen varlıklar başlığı altında yer almaktadır.Tekdüzen hesap planına göre,dönen varlıklar;hazır değerler,menkul kıymetler,ticari alacaklar,diğer alacaklar,stoklar,gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları ve diğer dönen varlıklardan oluşmaktadır.Dönen varlıklar topmanına " brüt çalışma sermayesi " denilir.
Çalışma sermayesi : Bir tesisin faaliyete başlayabilmesi ve işletme faaliyetlerini sürdürebilmesi için kullanılan,kısa süere paraya dönüşme özelliğine sahip varlıklar ve bu amaçla yapılan harcamalardır.
Net Çalışma sermayesi : Dönen varlıklardan kısa vadeli borçlar çıkarıldığında kalan farktır.
Likidite : Bir varlığın istenildiği zaman gerçek değerinde nakde dönüştürülebilme özelliğidir.

Çalışma Sermayesinin Özellikleri
* Çalışma sermayesi Unsurları bölünebilir özelliğe sahiptir: Sabit varlıklar bölünmezlik,bütünlük gösterirken,çalışma sermayesi unsurları bölünebilir niteliktedir.
* Çalışma sermayesi unsurları kısa vadeli ve likittir : Çalışma sermayesi unsurları bir yıl içerisinde en az bir kez paraya dönüşmektedir.
* Çalışma sermayesi unsurlarının Hareketliliği fazla olup,unsurları birbiri ile ilişkilidir: Çalışma sermayesi unsurları en çok bir yıl vadeli olmaları yanında,bir yılda birden çok hareketlilik göstermektedir.
* Çalışma sermayesi kararları kısa zamanda Revize edilebilir : Çalışma sermatesi ile ilgili kararlar bir kaç aylık bir dönem içerisinde revize edilebilir,düzeltilebilir olmasına rağmen,sabit varlıklra yapılan yatırımlarda aynı esneklik yoktur.
* Çalışma sermayesine yapılan yatırımların İşletmenin Risk Derecesi Üzerine Etkisi sınırlıdır: Buna karşılık,duran varlıklara yapılan yatırımlar işletmenin risk derecesini önemli ölçüde değiştirmektedir.
Çalışma sermayesi Çeşitleri
Sürekli Çalışma sermayesi : İşletme faaliyetlerinin en üst düzeyde bulunması halinde,faaliyetlerin aksamadan yütütülmesine olanak sağlayan minumum dönen varlıklar toplamıdır.
Değişken Çalışma Sermayesi : İşletmelerin mevsimlik ve devresel dalgalanmalar sonucu sürekli çalışma sermayesinden ayrı olarak ihtiyaç duydukları çalışma sermayesidir.
Olağanüstü çalışma sermayesi : İşletmelerin,grevler,yangınlar,sel baskınları ve savaş gibi durumlarda karşılaştıkları güçlükleri gidermek için bulundurdukları çalışma sermayesidir.
Çalışma Sermayesi Döngüsü : Nakitlerin finsansal kaynaklardan sağlanması ile başlayan ve nakitlerin ham maddeye,ham maddenin işlenerek mamule,mamullerin satılarak alacaklara,alacakların tahsil edilerek tekrar nakde dönüşmesi şeklinde devam eden süreçtir.
Çalışma Sermayesi Yeterliliğinin Analizi
Çalışma sermayesinin Yeterli olması : İşletme faaliyetlerini aksamadan sürdürülmesi,risk düzeyinin arttırılmadan karlılığın yükseltilmesi,borçların zamanında ödenebilmesidir.

Çalışma sermayesinin düzeyini bir çok faktör belirlemektedir.Bunlar
* İşletmenin niteliği,faaliyette bulunduğu sektör
* İmalat süresi veya satılacak malların tedarik süresi
* Satılacak malların birim maliyeti
* İşletmenin satış hacmi
* Satın alma ve satış koşulları
* Stokların devir hızı
* Alacakların devir hızı
* Dönen varlıkların değerinde düşme olasılığı
* Konjöktür hareketleri
* Satışların belirli ay veya mevsimlere toplanması veya bütün bir yıla oldukça düzenli bir şekilde yayılması
* Kullanılan teknoloji
Çalışma sermayesinin gereğinden fazla olması
Normal seviyeden fazla işletme sermayesine sahip olmanın belirtilerinden bazıları şunlardır:
* Dönen varlık unsurlarının gereğinden fazla olması
* Kısa vadeli borçların hiç olmaması ya da çok düşük olması
* Stok seviyesinin ihtiyaç duyulan miktarının üzerinde bulunması
* Müşterilere tanınan kredilerin artması,özellikle vadelerinin uzaması
* İşletmede paraya dönüştürülen varlıklara( menkul Kıymetler ) yatırımın arttırılması
Çalışma sermayesinin Yeterli Olması
Çalışma sermatesi,işletmenin faaliyetlerini herhangi bir mali sıkıntıya düşmeden en ekonomik şekilde yürütebilmesine ve mali bir felaket tehlikesine katlanmadan ani ihtiyaçları karşılayabilmesine yetecek tutarda olmalıdır.Çalışma sermayesiinn yeterli olması işletmeye aşağıda belirtilen yararları sağlar :
* Dönen varlıklardaki ani değer düşüşlerinin olumsuz etkisinden işletmeyi korur
* İşletmenin borçlarını zamanında ödemesini sağlar
* İşletmenin kredi değerliliğinin artmasına yol açar
* Olağandışı durumlarda,işetletmenin mali yönden zor durumlara düşmesini önler
* İşletmenin tam kapasitede çalışmasına olanak verir
* Alıcılara tanınan vadenin uzatılması yolu ile rekabete üstünlük sağlayarak,satışların ve dolayısıyla karlılığın artmasına katkıda bulnur.
* Karların daha rahat bir biçimde ortaklara dağıtılmasını kolaylaştırarak,temettü politikasının yönlendirilmesine yardımcı olur.
* Müşteri gereksinimlerini,taleplerini doyurucu şekilde karşılayacak miktarda stok bulundurulmasına olanak verir.
* Yeterli çalışma sermayesi işletmenin likiditesini dengeleyip,riski makul seviyelere getirerek karlılığınn mümkün olduğunca arttırılmasına,diğer bir ifade ile likidite,risk ve karlılık üçgeninin dengelenmesini sağlar.
Çalışma sermayesi yatırım politikaları
Atılgan çalışma sermaye Politikası : Dönen varlıklara daha az yatırım yapılarak,likiditenin düşük tutulması ve risk düzeyinin arttırılarak varlıkların oluşturulmasıdır.
İhtiyatlı çalışma sermayesi Politikası : Dönen varlıklara daha fazla yatırım yapılarak,likiditenin yüksek tutulması,ve risk düzeyinin düşürülerek varlıkların oluşturulmasıdır.
Çalışma sermayesinin Finanasmanı:
Dengeli Finanslama Stratejisi : Duran varlıklarla,çalışma sermayesinin süreklilik gösteren kısmının,uzun vadeli kaynaklarla,çalışma sermayesinin dalgalanma gösteren kısmının kısa vadeli borçlarla finanse edilmesidir.
İhtiyatlı Finanslama Stratejisi : İşletmein sahip olduğu tüm varlıkların uzun vadeli kaynaklarla finanse edilmesidir.
Atılgan Finanslama stratejisi : Duran varlıkların uzun vadeli kaynaklarla,dönen varlıkların kısa vadeli kaynaklarla finansa edilmesidir.

Çalışma sermayesinin kısa vadeli kaynaklarla finanse edilmesi riski arttırırken,öz sermaye karlılığını da yükseltmekte,buna karşılık,çalışma sermayesinin uzun vadeli kaynaklarla finanse edilmesi riski düşürmekte ancak öz sermaye karlılığınında düşmesine neden olmaktadır.
Çalışma sermayesi ihtiyacı,aşağıdaki değişkenler arasında ilişki kurularak hesaplanmalıdır.
* Ortalama Stok Tutarı
* Yıllık Satış tutarı
* Yıllık genel giderler tutarı
* Satış Fiyatı üzerinden brüt kar
* Satıcıların tanıdığı kredi süresi
* Müşterilere tanınan kredi süresi

- Dönen varlıklar - Kısa vadeli Yabancı Kaynaklar,net çalışma sermayesini ifade eder.
- Net Çalışma sermayesinin pozitif olabilmesi için,Dönen varlıkların,kısa vadeli yabancı kaynaklardan büyük olması gerekir.
- Dönen varlıklar 120
Duran varlıklar 200
Kısa vad.yab.kay 90
Uzun vadeli yab.kay 50
Öz sermaye 210

Yukarıdaki bilgilere göre
Çalışma sermayesi = 120
Net Çalışma sermayesi = 30 dur.

- Çalışma sermayesinin en üst düzeyde tutulduğu çalışma sermayesi yatırım politikası " ihtiyatlı çalışma sermayesi politikasıdır" dır.
- İşletmenin günlük faaliyetlerini yerine getirmek amacıyla nakit bulundurmasına " işlem amacıyla nakit bulundurma " denilir.
- Bir tesisin faaliyete başlayabilmesi ve işletme faaliyetlerini sürdürebilmesi için kullanılan,kısa sürede paraya dönüşme özelliğine sahip varlıklar ve bu amaçla yapılan harcamalara "Çalışma Sermayesi " adı verilir.


ÜNİTE:7

Nakit ve Benzeri varlıklar
Nakit ve benzeri varlıkların Yönetiminin Temel Amacı,işletmenin Nakit Açığı vermesi durumunda bu açığı karşılamak,nakit fazlası vermesi durumunda ise bu fazlalıkları çeşitli finansal varlıklarda değerlendirmektir.
Çalışma sermayesi unsurları içerisinde en likit oranları oara ve geçici amaçlarla yatırım yapılmış olan finansal varlıklardır.
Hazır Değerler
Hazır değerler,nakit olarak elde veya bankada bulunan varlıklar ile normal koşullarda en fazla bir yıl veya işletmenin normal faaliyet dönemi içerisinde paraya çevrilmesi veya tüketilmesi öngörülen varlık unsurlarını kapsar.Hazır değerleri TMS içinki sınıflandırmaya uygun olarak aşağıdaki gibi sıralandırılabilir.
* Kasa
* Alınan Çekler
* Bankalar
* Diğer Hazır değerler : nitelikleri itiba* riyle hazır değer olarka nitelendirilen,damga pulları,posta pulları,vadesi gelmiş tahvil kuponlar,tahsil edilecek banka ve posta havalelleri gibi hazır değerlerde oluşmaktadır.
Menkul Kıymetler
Menkul Kıymet : Ortakılık veya alacaklılık sağlayan belli bir meblağı temsil eden,yatırım aracı olarak kullanılan,dönemsel getiri getiren,misli nitelikteki seri halde çıkarılan,ibareleri aynı olan kıymetli evraktır.
Türleri TMS içinde sınıflamaya uygun olarak aşağıdaki gibi gruplandırılırlar.
* Hisse senetleri : Geçici olarak elde tutulmakta olan hisse senetlerinden oluşmaktadır.
* Özel Kesim Tahvil,senet ve bonoları : Özel Sektörün Çıkarmış Olduğu tahvil senet ve bonolardan oluşmaktadır.
* Kamu Kesimi Tahvil senet ve bonoları : Kamu kuruluşları veya hazine tarafından çıkarılmış olan tahvil,senet ve bonolardan oluşmaktadır.
* Diğer Menkul Kıymetler : Hisse senetleri,özel ve kamu kesimi tarafından çıkarılan tahvil senet ve bonolar dışında kalan ve kısa vadede nakit değerlendirmek amacıyla kullanılan diğer menkul kıymetlerden oluşmaktadır.Bunlara ilişkin genel bir sınıflama da aşağıda belirtilmiştir.
- Repo
- Finanansman Bonosu
- Menkul Kıymetler yatırım Fonu katılma Belgeleri
- Mevduat sertifikaları
- Konut sertifikaları
- Banka garantili bonolar
- Varlığa dayalı Menkul Kıymetler
- Banka Bonoları
- Yatırım fonları
Nakit Yönetiminin Amaçları ve Kararları
İşletme faaliyetlerinin aksamamsı,üretimin durmaması açısından işletmede yeteri kadar nakit bulundurulması gerekli iken,gereğinden fazla nakit bulundurulması eleştirilmektedir.Çünkü atıl olarak bulundurulan nakitlerin getirisi olmadığından,işletmenin karlılığı azalmaktadır.
Çok fazla nakit bulundurmak işletmenin riskini düşürürken,nakit yetersizliği işletmenin riskini arttırır.Düşük riskle çalışmak,karlılığı olumsuz etkilemekte,riskli bir yapı ise karlılığı olumlu yönde etkilemektedir.Risk ve getiri arasındaki denge iki temel amacı yerine getirerek kurulabilir.
1 -Yeterli nakit,işletmenin faaliyetlerini yürütürken harcamaları karşılayacabilecek düzeyde olmalıdır.
2 - Atıl kullanılmayan nakde yapılacak yatırım en düşük seviyeye indirilmelidir.
Bu iki temel amacı gerçekleştirebilmek için nakit yönetim sistemi bazı kararlar almak durumundadırlar.Nakit düzeyi sıfır ya da sıfıra yakın bir düzeyde tutulmak isteniyorsa,iki şartın gerçekleşmiş olması gerekir.
1 - Planlanan dönemle ilgili olarak net nakit akışları tamamen doğru,kesin olarak tahmin edilmiş olmalıdır.
2 - Nakit giriş ve çıkışları arasında mükemmel bir uyum olmalıdır.
Etkin bir nakit akışı tahminleri ilk adımı oluşturmaktadır.
İşletmenin nakit giriş ve çıkışları eş zamanlı değildir.Bazı Nakit giriş ve çıkışları düzensiz iken,bazıları süreklilik arz eder.
İşletmelerde Nakit Bulundurmanın Amaçları
* İşlem Amacı : İşletmeler günlük faaliyetlerini yürütürlerken,bazı giderler yapma zorundadırlar.Stok alımı,vergiler,ücretler,faiz ödemeleri,kar payı ödemeleri ve bu ödemelere örnek gösterilebilir.Günlük faaliyetlerin gerektirdiği harcamaları karşılamak amacıyla nakit tutulmasına işlem amacıyla nakit tutulması denilmektedir.
* Tedbir<İhtiyat> Amacı : Beklenmeye giderleri karşılamak,nakit girişlerinin kesin olarak bilinememesi,tahsilatların zamanında yapılamaması,nakit eksikliğinin getireceği problemleri ve maliyetleri ortadan kaldırmak için işletmeler tedbir amcıyla da para bulundururlar.
* Spekülasyon amacı : Faiz oranlarındaki değişmelerden,menkul kıymetlerin fiyat artışlarından yararlanmak amacıyla,başka bir deyişle spekülatif amaçlı olarak nakit bulundurabilirler.Özellikle son yıllarda faiz getirili finansal varlıkların reel getirilerinin yüksek olması bir çok işletmenin esas faaliyetlerinin dışına çıkarak bu durumdan yararlandığını göstermektedir.Hatta bir çok işletmenin faaliyet dışı karı faaliyet karının üzerine çıkmaktadır.
Konsolidasyon : Vadesi gelen bir borcun daha uzun süreli bir vadeye uzatılması işlemidir.
Para Piyasası : Kısa vadeli fon arz ve talebinin karşılatığı piyasa
Sermaye Piyasası : Uzun vadeli fon arz ve talebinin karşılaştığı Piyasadır.
Nakit Bulundurmanın Faydaları
* Günlük faaliyetlerin gerektidiği ödemeleri eksiksiz şekilde karşılamak
* Beklenen ödemeleri zamanında yapmak ( süresi gelen borçların,Vergi taksitlerinin, vs. )
* Beklenmedik olağanüstü olaylara karşı hazırlıklı olmak
* Olağanüstü nakit ödemelerini yapmak ( zarar-ziyan tazminat vs..)
* Alışlarda nakit iskontosundan yararlanmak
* Bankalarla iyi ilişkiler kurmak,devam ettirmek,gerektiği zaman banka ve diğer finans kuruluşlarından kolaylıkla kredi temin etmek
* Ortaya çıkacak karlı iş imkanlarının ve yatırım fırsatlarını değerlendirmek
Nakit ve Benzeri Varlıkların Yönetimi
İşletmeler nasıl,nakit açıkları verdiklerinde kısa vadeli kaynaklardan faydalanıyorsa,nakit fazlası verdiklerinde de bu fazlalığı kısa vadeli finansal araçlarda değerlendirmelidir.Nakit fazlası atıl olarak kasada ya da vadesiz banka hesaplarında beklelitilirse,bu değerleden bir kazanç sağlanamayacaktır.Oysa bu fazlalıkların çeşitli finansal araçlarla değerlendirilmesi işletmelere küçüksenmeyecek getiri sağlar.Ünitenin başında ne tür araçlara yatırım yapılabileceği belirtilmişti.Ancak bu araçlara yatırım yapılırken dikkat edilmesi,gçz önüne alınması gereken bazı faktörler vardır.Bunlar;
Vade : İşletmeler geçici bir süreyle değerlendirecekleri nakit değerleri kısa vadeli finansal araçlarda değerlendirmelidiri.Nakdin ihtiyaç duyulacağı zamana bağlı olarak bu süre,bir gün olabileceği gibi bir kaç ayda olabilir.
Risk : Tüm finansal varlıklar,ekonominin ve işletmelerin tümünü etkisi altına alan sistematik risklerden aynı derece etkilenir.Bu riskler,faiz oranı riski,enflasyon riski ve piyasa riskidir.Bu riskleren korunmak mümkün değildir.Ancak finansal araçları çıkaran kuruluşlara özgü sistematik olmayan riskler çeşitlendirme ile azaltılabilir.Nakit fazlalarının yüksek risk taşımayan hazine bonosu,repo gibi alanlarda değerlendirilmesi çalışma sermayesi yönetimi açısından gereklidir.
Likidite : Likidite varlıkların,istenildiği anda,gerçek değerinde paraya dönüşme özelliğidir.Kısa vadeli atıl nakitlerin yatırıldığı araşların likiditesi yüksek olmalıdır.Çünkü,paraya ihtiyaç olduğunda bu varlıklar en kısa zamanda nakde dönüştürülebilmelidirler.
Getiri : Nakitlerin finansal araçlarla değerlendirme amacı,bunları atıl olarak turma yerine bir getiri sağlamaktır.Bu nedenle finansal araçlara yatırım yaparken,bu araçların getiri düzeyide değerlendirilmelidir.
Vergilendirme : Yatırım yapılan finansal araçlardan elde edilen getiri üzerinden ödenen vergiler,reel karlılığı düşürücü etki yapar.Finansal araçlara yatırım yapılırken,vergi durumu da göz önüne alınarak,en düşük vergi ödenecek şekilde seçici davranmalıdır.

Geçici Amaçlar Yatırım Yapılabilecek Finansal Yatırım Araçları
Hisse senetleri : Hisse senetleri,anonim ortaklıkların ihraç ettikleri,anonim ortaklığın sermaye payını temsil eden kıymetli evrak niteliğine sahip menkul kıymetlerdir.Hisse senetlerinn pazarlanabilme özelliği kazanabilmesi için,fiyatının serbestçe oluşabilmesi için menkul kıymet borsalarına kote olması gerekmektedir.
Kamu Kesimi Borçlanma senetleri : Devlet,temel gelir kaynağı olan vergiler yeterli olmayınca,bütçe açıklarını kapatmak için iç ve dış piysalardan borçlanmaktadır.Kısa vadeli fon ihtiyacı hazine bonosu ihracıyla karşılanırken,uzun vadeli fon ihtiyacı devlet tahvilleri ile karşılanmaktadır.Ayrıca uluslar arası piyasalara euro tahvil ( yabancı para birimleri ile ) ihracıda gerçekleştirilmektedir.Ülkemizde devletin kısa vadeli fon ihtiyacı yüksek olduğundan,finansal piyasaların en aktif aracı,hazine bonolarıdır.
Hazine Bonosu:Hazine tarafından vadesi 1 yıldan kısa süreli olarak çıkartılan ve iskontolu olarak işlem gören borçlanma senetleridir.
Tahvil : Devletin 1 yıl,anonim ortaklıkların en az 2 yıl ve daha uzun vadeyle,ödünç para bulmak amacıyla,itibari kıymetleri eşit ve ibareleri aynı olmak üzere çıkardıkları borç senetleridir.
Bono ve tahvillerin taşıdığı en önemli risk,faiz oranı değişim riskidir.Faiz oranları yükseldiğinde,bono ve tahvilin değeri düşer.
Hazine bonoları iskontolu olarak ihraç edilmektedir.Bonunun üzerinde yazılı olan nominal değer vade tarihindeki fiyatıdır.Bono,alınıp satılmak istenildiğinde piyasada oluşan faiz oranı üzerinden iskonto edilerek fiyatı bulunabilmektedir.Hazine bonosu ve devlet tahvilleri stopaja tabi olmakla birlikte,stopaj oranı %0 olarak belirlenmiştir.Tam mükellef kurumlar,bono ve tahvillerden elde ettikleri faiz gelirleri için fon payı dahil %33 oranunda kurumlar vergisine tabidir.
Repo : Bir menkul kıymetin işlem başlangıç valöründe satılıp bitiş valöründe geri alınmasını ifade eder.Repo yapan taraf parayı kullanan taraftır.
Yatırım Fonu : Halktan katılma belgeleri karşılığı toplanan paralarla belge sahipleri hesabına,oluşturulan portföyü işlemek amacıyla kurulan mal varlığıdır.
* Vadesi gelen borçların,borç verenin rızasıyla ya da rızası dışında uzun vadeli borca dönüştürülmesine "konsolidasyon" denilir.
* Menkul kıymetlerin geri satma taahhüdü ile satın alınmasına"Ters Repo "denilir.
* Nakit Yönetiminde gerçekleştirilecek ilk adım "Nakit Çıkışı Tahminlerinin Yapılması" dır.
* Kısa vadeli fon arz ve talebinin karşılaştığı piyasaya,"Para Piyasası" denilir.
* Yatırımcı açısından,riski en düşük yatırım aracı,"Hazine Bonosu" dur.
* İşletmelerin finansal yükümlülüklerini karşılamak, için yeterli nakdin sağlanması,büyüme ve yatırım fırsatlarından yararlanacak kadar para bulundurulmasına "Nakit Yönetimi"denilir.
* Hisse senetleri,menkul kıymet sınıflandırmasında yer alır.
* Para piyasası ve sermaye piyasası arasındaki fark,Para piyasası kısa vadeli fonların,sermaye piyasası ise uzun vadeli fonların arz ve talebinin karşılaştığı piyasadır.
* Gelir elde etmek amacıyla kısa süreli,geçici olarak yapılan menkul kıymet yatırımlara"Nakit benzeri varlıklar" adı verilir.
* Tam mükellef gerçek kişiler,yatırım fonları kar payları için % 0 vergiye tabidir.
* Hazine bonolarının fiyatı,iç iskonto yöntemine göre bulunur.
* Tam mükellef kurumlar ve tam mükellef gerçek kişiler için repo gelirleri %2 stopaja tabidir.
* Ekonominin ve işletmelerin tümünü etkisi altına alan risklere "Sistematik Risk " adı verilir.

kaygisiz68
20-07-2007, 01:26
bende sevinmiştim ama burası sadece arasınava kadar olan kısım yinede ellerinize sağlık

kaygisiz68
20-07-2007, 01:35
çorbada bizimde katkımız olsun
ÖZET ÇALIŞMASI

FİNANSAL ÜNİTE 1

Finans; kişi ya da kurumların faydalanabileceği para ,fon yada sermaye
Finansman;işletmenin ihtiyacı olan para veya fonun sağlanması
Finansal yönetim ,işletmenin ihtiyacı olan sermayenin fonun sağlanarak ,sağlana fonların yönetilmesidir.

Finansal yönetim daha önceleri sadece muhasebe kayıtlarının tutulması,finansal rapor hazırlanması
Fon ihtiyaçlarının karşılanması ile uğraşmıştır. Zamanla işletmenin gelecekle ilgili kararlar alması önem kazandığı için fonksiyonları da çeşitlenmiştir.

Buna göre finansal yönetim fonksiyonları ;
1.yatırım kararları;
2. finansman kararlar;
3.dividant kararları

1- Yatırım Kararları: İşletme faaliyet özelliklerine bağlı olarak kısa veya uzun vadeli reel varlıklara yatırım yapmak zorundadır.(makine bina,araç gereç alımı-reel varlıklara yatırım ;teknik uzmanlık,patent marka –reel olmayan varlıklara yatırım )
işletmenin yatırım yapacağı iki temel varlık grubu bulunmaktadır..
a) Dönen Varlıklara Yatırım Işletmenin ticari mal alması, stok yönetimi,kredili satış yapılmışsa alacakların fona bağlanması, hisse senedi alması,tahvil satın alması, bankaya para yatırması alacaklara yatırım yapması gibi kararlar dönen varlıklara yönelik yatırım kararıdır.

b) Duran Varlıklara Yatırım İşletmenin bina, taşıt, demirbaş, arazi ve arsa gibi
varlıklara yatırım yapmasıdır.

Duran( sabit) varlık alımı ile ilgili olarak verilen kararlara SERMAYE BUTÇELEMESI denir.
Sermayenin uzun sureli varlıklara yatırılması ile ilgili sürece SERMAYE BUTÇELEMESİ denir.

Uyarı :Yatırım kararları verilirken RISK ve GETIRI karşılaştırılarak karar verilir.
Uzun süreli yatırımlarda ilgili risk süre uzun olduğu için daha da artmaktadır.dolayısıyla yatırımdan beklenen getiri ile yatırımın taşıdığı risk birlikte ele alınmalıdır
Daha riskli yatırımdan daha fazla getiri beklenmelidir( doğru orantı)

UYARI...! Başka bir şirketle birleşme, bir şirketi satın alma, veya dış ülkelerde is yeti açma Duran Duran varlıklara ilişkin bir yatırım kararıdır.

2- Finansman Kararları
Finans yöneticisinden, işletmeye gerekli olan varlıklara yönelik olarak fon ihtiyacını belirlemesi ve bu ihtiyacın en iyi şekilde nasıl finanse edileceğini ortaya koyması, gerekli fonların nereden, nasıl ve ne zaman karşılanacağına ilişkin kararları alması beklenir.

Bir işletmenin üç temel finansman kaynağı vardır;
a) Ozkaynak Yolu İle Finansman işletmenin hisse senedi ihracı veya oto finansman ( Karın sermayeye eklenmesi) ile kendisine fon sağlamasıdır.
b) Kısa Vadeli Borç Yolu İle Finansman İşletmenin bankadan kredi çekmesi, finansman bonosu veya herhangi bir borçlanma senedi ihracı ile fon sağlamasıdır.
c) Uzun Vadeli Borç Yolu İle Finansman işletmenin tahvil ihracı ile fon sağlamasıdır.

Özkaynak yoluyla fon sağlanması ile borçlanma yoluyla fon sağlanması arasındaki fark ;
Borç yolu sağlanan işletme zarar elde etse kısa ve uzun vadeli borçlarda anapara ve faiz ödemesi zorunludur. Avantajı faiz gider olarak vergiden düşülebilir

Hisse senedi ihracı ile sağlanan fonların geri ödeme zorunluluğu bulunmamaktadır.
Kar elde edildiği halde kar dağıtılmayabilir

Hisse senedi yoluyla sağlanan fonun riski borçlanmaya göre düşüktür

Finansal yönetime düşen görev, çeşitli seçenekleri risk ve maliyet acısından karşılaştırarak işletmeye en uygun gelecek bir bileşimi oluşturabilmesidir.

3- Dividant Kararları
Faaliyetlerden sağlanan karların ne kadarının işletmede ne kadarının ortaklara dağıtılacağıyla ilgilidir.
Karın ne kadarının dağıtılması gerektiği konusunda karar verilirken, karın işletmede kullanılmasıyla sağlanacak karlılıkla, ortaklara dağıtılması durumunda ortakların tatmini karşılaştırılır.
Büyümenin finansmanında dividantlarin kullanılması, Ülkemizde olduğu gibi sermaye piyasasının gelişmekte olduğu ilkelerde sık görulen bir finansman biçimi olmaktadır.


İşletmelerde Finans Bölümünün Yapısı
a) Küçük işletmelerde yatırım ve finansman kararları tek bir tepe yöneticisi tarafından verilir.
b) Büyük işletmelerde ise üst yönetim finansal kararları verirken Pazarlama müdürü, üretim müdürü gibi bolum yöneticileri de yatırım kararlarını verir. Büyük işletmelerde finans bölümünde çalışan iki temel görevli bulunmaktadır. Bunlar haznedar ve kontrolördür.

*1.Haznedar( fon yöneticisi):işletmelerde yatırım ve finansman kararından sorumlu kişidir
Banka ilişkileri, nakit yönetimi finansman, kredi yonetimi, dividant odemeleri, sigorta, emeklilik fonların yonetimi gibi konularla ilgilenir. Haznedar FON YÖNETİCISI olarak da adlandırılır.
Finans yöneticisinin temel görevi fonların sağlanması ve yönetimidir.

2.Kontrolör( muhasebeci) Mali tabloların hazırlanması, iç denetim, bordro işlemleri, kayıtların koruması, bütçelerin hazırlanması, muhasebe, vergi gibi konularla ilgilenir. Kontrolörün diğer adi MUHASEBECI'dir. Muhasebecinin temel görevi fonların etkin bir biçimde kullanılıp kullanilmadiginı kontrol etmektir.

Büyük işletmelerde genellikle fon yöneticisinin ve muhasebe yöneticisinin faaliyetlerini yönetmek üzere genel müdür yardımcısı düzeyinde mali işler yöneticisi vardır. Mali işler yöneticisi daha çok işletmenin mali politikalarının belirlenmesiyle uğraşır.

ISLETMELERİN AMAÇLARI
İşletmelerce genellikle benimsenen başlıca amaçlar şu şekilde sayılabilir:
- Mal ve hizmet üreterek toplum refahını arttırmak
. - işletmede istihdamı sürekli kılmak. Sosyal amaçlar
- İşletmenin sürekliliğini sağlamak.

- Üretimi ve satışları arttırmak.
- İşletmenin piyasa payını arttırmak.
- Işletmenin büyümesini sağlamak.
- Işletmenin karını maksimum yapmak.
- Işletmenin değerini maksimum yapmak.
Yukarıda sayılan amaçlardan ilk üçü sosyal amaçlar olarak nitelendirilebilirken, diğerleri son iki amaca hizmet ederler.
Önceleri işletmelerin nihai amacı olarak tanımlanan "kar maksimizasyonu ya da karın en çoklanması " kavramı, gelişen ekonomik koşullara ve değişen değer yargılarına cevap verememekte ya da rasyonel olmayan kararların alınmasına neden olmaktaydı.
Günümüzde bu amacın yerine çağdaş ve bu amacın eksikliklerini tamamlayan "işletme değerini maksimum yapma " nihai amaç olarak kabul görmektedir.

İşletmenin klasik amacı ; kar maksimizasyonu
Çağdaş yaklaşım ;işletme değerini maksimum yapma ,hissedarların servetini ya da varlıklarını maksimum yapma

Kar maksimizasyonun en önemli dezavantajı;
Risk ve zaman faktörünü dikkate almaz

işletme değerini maksimum yapma
işletmenin dolayısıyla hisse sahiplerinin değerini maksimum yapma
kararlar alınırken yatırım mı finansman kararı mı olduğuna dikkat edilmelidir
-yatırım kararında yatırımın işletmeye sağlayacağı işletmenin sermaye maliyeti ve bu yatırım riskine bağlı olarak belirlenen iskonto edilmesiyle bulunan nakit akışlarının bugünkü değeri en büyük olan yatırım seçilmelidir
-finansal karar alırken hangi finansman seçeneğinin maliyetinin en düşük olacağı araştırılmalıdır değişik zamanlardaki nakit çıkışlarının bugünkü değeri hangi seçenekte düşükse o seçenek işletme değerini maksimize eder.

İşletmenin piyasa değeri ;hisse senedi ihraç etmişse hisse senedinin fiyatıyla ölçülür

Hisse senedi piyasa değeri ; menkul kıymetler piyasasında işlem gören snetlerin piyasa da oluşan değeridir

Hisse senedi piyasa fiyatı işletmenin performansını ölçen göstergedir
Hisse senetlerindeki değer kaybı işletmenin piyasa değeri kaybıdır ( doğru orantı)
Hisse senedine talep artarsa hisse senedinin değeri dolayısıyla işletmeninde değeri artar

İşletme için ( birincil)normatif amaç ; işletmenin piyasa değerini yani hissedarların varlıklarını maksimum yapmadır
İşletmenin değerini maksimum yapma zaman ve risk faktörü dikkate alır.


FİNANSMANIN TARİHSEL GELİŞİMİ
1930 öncesi –finanslama ya da bilançonun pasifi ile ilgili olarak borçlanma ve sermaye üzerinde yoğunlaşmış

1930- ekononik bunalıma bağlı olarak gelişen fiyat düşmeleri kredi sıkıntısı ve tasfiye iflas ile karşı karşıya kalmışlar ayakta kalan işletmeler yeniden düzenleme ile kendilerine likidite durumlarını düzeltme yolunu seçmişlerdir

1940-50- kantitatif tekniklere yer verilmiş( istatistik) ilk defa finansal yönetimde fonların kullanımı ,bilançonun aktif tarafıyla ilgilenilmiş sermaye bütçelemesinde iskonto edilmiş nakit akış tekniği kullanılmıştır

1960- sabit aktiflerle döner aktiflerin dağılımında optimizasyon ve istatistiksel teknikler kullanılmıştır.

1970-işletme ve hissedarların varlıklarını maksimum yapmada riskle yükseltilmiş modeller geliştirilmiş

1980- finansal kararlarda bilgisayarlı uygulamaların önemi artmıştır sermayenin dolaşım hızı artış göstermiş .teknolojik gelişmeler ile bilgisayardaki hızlı artış bilgiye hızlı ulaşımı ve maliyet düşmesini sağlamıştır

finans fonksiyonu üzerinde etkili olan diğer gelişmeler ;
-işletmelerin büyük ölçekte faaliyette bulunmaları
-çok çeşitli ürün üretilip çeşitli piyasalara sunulması
-araştırma geliştirmeye önem verilmesi
-büyümeye verilen önem
-işletmeler arası birleşme ve satın almanın yoğunlaşması
-rekabetin artması kar marjının daralması
bu sebeplerden dolay ı finans yöneticisinin karar alması zorlaşmış ve daha riskli hal almıştır

FİNANSAL YÖNETİM VE DİĞER DİSİPLİNLER

Finansal yönetimde ilişkili olunan disiplinler
-muhasebe,iktisat,pazarlama ,üretim,istatistik
muhasebe ; finans yönetimi için gerekli verileri sağlar nakit akışları için verileri muhasebe sağlar
iktisat;
mikro ; işletmelerin bireylerin ve ailelerin iktisadi kararlarıdır
makro ;ekonomiyi bütün alır

finans yöneticisi özellikle mikro ekonomiden uzun vadeli yatırım kararı almada nakit,stok ve alacakların yönetiminde faydalanır

pazarlama,üretim ve istatistik ; finans yöneticisinin günlük kararlarıyla ilgilenirler .pazarlamada yapılacak yeni ürünlerin geliştirilmesi ,öngörülen nakit akışları ,sermaye harcamaları değerlendirilmesi yönetim problemlerini analiz etme de faydalanılır.


FİNANSAL YÖNETİM VE İŞLETMELERİN HUKUKİ YAPILARI
BİREYSEL İŞLETMELER
-tüzel kişiliği yoktur
-üçüncü şahıslara karşı tüm varlıklarıyla sorumludur
-kuruluş için yazılı bir sözleşmeye gerek yoktur
-belirli bir sermaye tavanı yoktur
tüm varlığıyla sorumlu olduğu için krediyi kolay bulur fakat geri ödenemezse alacaklı tüm haklara sahip olur.tek kişi karar aldığı için hata yapma olasılığı artmaktadır.

ORTAKLIKLAR
-ŞAHIS
1-adi 2.kollektif 3. sermayesi paylara bölünmüş komandit
SERMAYE ORAKLIKLARI
1.anonim 2.limited

adi ortaklık ( adi şirket) herhangi bir şekil şartına tabi olmaksızın sözlü anlaşma ile kurulan ortaklıktır ortaklar sınırsız sorumludur.

Kolektif şirket ; belirli bir şekli şartı ve belli bir unvan altında oluşan ortaklıktır.Ortaklar tüm varlıklarıyla müteselsilen sorumludur

Sermayesi paylara bölünmüş komandit :ortaklarından bazıları sınırsız sorumlu iken bazıları koyduğu sermaye oranında sorumlu olan ortaklık türüdür.sınırlı sorumlu ortaklarınpayları yalnızca sözleşmede yer alır .herhangi bir pay senedi verilmez

Limited ortaklık ; iki veya daha fazla gerçek ya da tüzel kişi tarafından ticari unvan altında kurulan ortaklarının sorumluluğu koydukları sermaye ile sınırlı esas sermayesi belirli olan ortaklık türüdür.
Ortaklara sermaye payları için pay ( hisse senedi ) verilmez.
Sermaye artırmak ya da ortakların genişletebilmek için ortakların oy birliği gerekir .tahvile ihraç edemezler .
Yeni ortakların alımı başka finanslama olanaklarının sağlanması güçtür

Anonim ortaklık;bir ünvana sahip ana sermayesi belli ve paylara bölünmüş olan borçlarından dolayı yalnız mal varlığıyla sorumlu olan ortaklıktır.

Sermayenin paylar bölünmesi ve hisse senediyle temsil edilmesi piyasalarda kolayca el değiştirlmesine olanak sağlar

İk türü vardır
Halka açık
Halka kapalı ( aile şirketi)

Halka açık halka kapalı
-250üzerinde ortak -250 ye kadar ortak
- spk ilgilenir - ttk ya göre işlem
-tedrici kurulur - ani kurulur
-sermaye artırımında - sermaye artırımı için
kayıtlı sermaye sistemi genel kurul olağanüstü toplanır
kolaylık sağlamıştır

kayıtlı sermaye sistemi ; esas itibarıyle sermaye artırımı sistemi olup sermayenin daha az formaliteyle artırılabileceği sistemdir..hakla açık anonim şirketlerde uygulanır.kayıtlı sermaye tavanı tamamen spk takdirine bırakılmıştır.sisteme geçiş içiş için başlangıç sermayesi olmalıdır .çıkarılmış sermaye şirket ünvanı ile birlikte gösterilmelidir .
tahvil çıkarma yetkisi halka açıkta ana sözleşme ile yönetim kuruluna bırakılabilir


FİNANSAL ANALİZ
İşletmelerde finans yöneticisinin birinci amacı işletmenin piyasa değerini en yükseğe çıkarmaktır. Bu amaca ulaşmak için finans yöneticisi risk ve karlılığı göz önüne alarak karar alıp uygulamalıdır

Finans yöneticisi işletmenin ihtiyaç duyduğu kaynakların sağlanması ,sağlana kaynakların dönen ve duran varlıkların yatırımında kullanılması kar payı dağıtımında odaklanırken sonuçları değerlendirerek karara varmalıdır . faaliyet sonuçlarının değerlendirilebilmesi için analize ihtiyaç duyulur : bu da finansal tablo analizi ile mümkün olur

Yapılan analize göre faaliyet sonuçlarının yeterli olup olmadığı ,kaynakların etkili bir şeklide kullanılıp kullanılmadığı ,özsermayenin tespiti,işletmenin hedeflerine ulaşıp ulaşmadığı ,maliyet fiyat kapasite politikalarının nasıl gerçekleştiği gibi sonuçlara ulaşılır
Finasal yönetici dışında analizden faydalanan başka çıkar grupları da vardır
Bunlar ;
Kamu kurumları
Kredi verenler
Sendikalar
Yatırımcılar
kamuoyu
FİNANSAL ANALİZDE KULLANILAN TABLOLAR
Finansal analiz için iki temel tablo kullanılır.Bilanço ve gelir tablosu
Bilanço ; belli bir tarihte işletmenin sahip olduğu varlıkların neler olduğunu ve bu varlıkların hangi kaynaklardan sağlandığını gösteren tablodur
Gelir tablosu ;işletmenin belirli br dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda işletmenin elde ettiği kar ya da zararı kapsayan tablodur

Finansal tabloların kullanıcılara yararlı ve karşılaştırılabilir olması için taşıması gereken özellikler:
-genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre hazırlanmalıdır
-finansal tablodaki bilgiler doğru ve güvenilir olmalıdır uzman bir bağımsız denetci taarfından denetlenmesi gerekir bu na da dış denetim denir

FİNANSAL ANALİZ TÜRLERİ

KAPSAMINA GÖRE FİNANSAL ANALİZİ
1-STATİK : BELİRLİ BİR TARİHTEKİ BELİRLİ BİR DÖNEME AİT FİNANSAL TABLO ANALİZİDİR

2-DİNAMİK BİRBİRİNİ TAKİPEDEN DÖNEMLERE AİT FİNANSAL TABLO ANALİZİ

AMACINA GÖRE FİNANSAL ANALİZ
1. YÖNETİM ANALİZİ;işletme faaliyetlerinin başarısını ölçme ,hedeflere ulaşıp ulaşılmadığını belirleme geleceğe ilişkin kararlar alma üretim politikası geliştirme yönetim çalışmalarının etkinliğini artırma karlılığı artırma amacıyla yapılan analiz türüdür

2. YATIRIM ANALİZİ;
3. KREDİ ANALİZİ


YAPANIN KİMLİĞİNE GÖRE ANALİZ
1.İÇ ANALİZ
2. DIŞ ANALİZ

oran analizi : bilanço ve gelir tablosu kalemlerinin birbirine bölünmesi ile bulunur.
İşletmenin kısa vadeli borç ödeme gücünü ölçen oranlar LİKİDİTE ORANLARI
Varlıkların kaynaklarını gösteren oranlar FİNANSAL YAPI İLE İLGİLİ ORANLAR
Varlıkların ne derece etkili olduğunu gösteren oranlar FAALİYET ORANLARI
Satışlar,aktifler özsermaye üzerinden işletmenin karlılığını ölçen oranlar KARLILIK ORANLARI


LİKİDİTE ORANLARI
-cari oran beklenen 2 çıkmasıdır bazı durumlarda 1.5 olması normal karşılanır.
Cari oranın yüksek olması kısa vadeli borçlarda bir sorunla karşılaşılmayacağını gösterir yalnız çok yüksek çıkması durumunda dönen varlıkların atıl kaldığı, kar fırsatlarının iyi değerlendirilmediğini açıklar .cari oran dışında diğer oranlara bakarak işletmenin borç ödeme gücüne bakılmalıdır

-asit test oranı : kısa vadeli borç ödemede vadesi gelen borçların ödenmesinde stokların paraya çevrilmesi zor görünüyorsa stoklar düşüldükten sonra ödemeye bakılmasını öngörür beklenen rakam 1 çıkmasıdır .işletmenin kısa vadeli yabancı kaynaklarını olağanüstü durumlarda paraya çevrilebilecek değerlerle kolaylıkla karşılayabileceğini açıklar

- nakit oranı işletmenin stoklarını elden çıkaramama alacaklarını tahsil edememe durumunda hazır değerlerle ve menkul kıymetle sağlamasını öngörürü .0.2 çıkması beklenir

likidite oranlarında dönen varlıklar gerçek değeriyle gösterilmelidir.
Alacakların tahsil süresi alacak devir hızı stok devir hızı işletme sermayesi devir hızı dikkate alınmalıdır. Stok ve alacak devir hızı yüksek ise daha düşük likidite ile çalışılabilir


FİNANSAL YAPI İLE İLGİLİ ORANLAR
İşletmenin kaynak yapısına finansal yapı adı da verilir. Finansmanın temel ilkesinde dönen varlıkların kısa vadeli yabancı kaynaklarla ,duran varlıkların uzun vadeli yabancı kaynaklarla veya sermaye ile karşılanmasıdır.finansal yapı daha çok borç verenlere güven hissi sağlamak açısından önem arz eder.işletmeye binecek faiz yükü belirlemede de finansal yapı oranları dikkate alınmalıdır.


-Borçlanma ( kaldıraç oranı) işletme varlığının % kaçının yabancı kaynakla finanse edildiğin gösterir.kredi verenler bu oranın küçük olmasını beklerler .ortaklar ise belirli bir düzeye kadar yüksek olmasından yanadır % 50 altında olması arzulanır ülkemizde % 70 dir

- kısa vadeli yabancı kaynak/pasif toplamı : kısa vadeli yabancı kaynakların döen varlıklar toplamından fazla olmaması istenir
- duran varlıklar/uvyk+özkaynak(devamlı sermaye) 1 den küçük çıkması istenir.oranın 1 den büyük çıkması duran varlıkların bir kısmının kısa vadeli yabancı kaynaklarla finanse edildiğini gösterir.
- Mdv/özsermaye:oranın 1 den büyük çıkması duran varlıkların bir kısmının borçla finanse edildiğini işletmenin karlılığını düşüreceğini ifade eder .
- Faizleri karşılama oranı faiz vergi öncesi kar/faiz giderleri: ödemek zorunda olduğu faizleri kaç kez kazandıklarını ortaya koyar.oran değeri 8 dir. Oranın düşük çıkması işletmenin faizleri öderken sıkıntıya düşeceğini gösterir.

FAALİYET ORANLARI
Varlıkları ne derece etkili kullandığını tespit etmede kullanılır.genel olarak yüksek çıkması olumlu yorumlanır
* faaliyet oranı ile karlılık oranı da yüksek çıkması arzulanır.
-stok devir hızı : stokların paraya çevrilme hızıdır stokların dönem içinde kaç defa yenilendiğini de ortaya koyar( satışların maliyeti/ortalama stok)
değerin yüksek çıkması stokların paraya çevrildiğini,düşük çıkması işletmenin stoklarını eritmede sorun yaşadığını elde aşırı stok bulundurduğunu ortaya koyar.
Bazen yüksek çıkması işletme lehine yorumlanamayabilir. Stoklar iş hacmine göre yenilenemiyorsa tedarikte güçlükler yaşanıyorsa olumsuzluk olarak nitelendirilir.
-alacak devir hızı : (kredili satışlar/ticari alacaklar )
yüksekliği alacak politikasının iyi işlediğini ,şüpheli alacakların fazla bulunmadığını açıklar düşüklüğü ise alacak politikasının iyi işlemediğini tahsilat güçlüğü çekeceğini açıklar .

-alacakların ortalama tahsil süresi (yıldaki gün sayısı/alacak devir hızı )kaç günde bir tahsil ettiğini gösterir. Yüksek çıktığında işletmenin verimsiz bir alacak politikası izlediği alacaklarını süresi içinde tahsil edemediğini şüpheli alacaklarla karşılaşacağını gösterir.

-maddi duran varlık devir hızı (netsatış/mdv) oranın yüksek olması mdv ye yapılan yatırım sonucu satışların arttığını ortaya koyar . düşük çıkması ise mdv lerin tam kapasite kullanılmadığını ,atıl kapasite olduğunu,maddi duran varlıklara aşırı yatırım yapıldığını açıklar.
( devir hızlarının yüksek olması olumlu karşılanır)
KARŞILAŞTIRMALI TABLOLAR ANALİZİ( YATAY ANALİZ)
Birden fazla yıla ait bilanço ve gelir tablosu kalemlerinin yıllar itibarıyla değişmelerini görmek amacıyla yapılan analizdir. Dinamik bir analiz türüdür.işletmenin kendi içinde analizdir diğer işletmelerle değil çoğu kez işletmenin geçmiş rakamlarıyla ilgilenir.işletmenin faaliyet sonucunu ve finansal durumunu ortaya koyar.
-En az iki eşit uzunluktaki finansal tablolar karşılaştırılmalıdır.
-muhasebe politikalar değişmeden uygulanmalıdır.
-fiyat dalgalanmalarının aşırı olduğu dönemlerde yorumlar dikkatli yapılmalıdır.enflasyonun etkilerinden arındırılmalıdır.
Bilanço ve gelir tablosundaki her bir kalemin bir öncek yıla göre mutlak farkları alınarak artış azalışlar tespit edilir. Mutlak farklar yüzdesel ifadelere dönüştürülür.bu değişime sebep olacak nedenler aranır.

Örnek : x işletmesine ait bilanço değerleri yıllara göre aşağıdaki gibidir. 2001 yılı baz alınmıştır
Bilanço kalemleri 31.12.2001 31.12.2002 31.12.2003 2002-1 2003-1
Hazır değerler 100 300 250 200 150


2002-1 döneminde hazır değer oransal değeri nedir ?

ilgili yılın mutlak farkı 200
---------------------- x 100= ------------------------- x100=200 %
ilgili kalemin temel yıldaki tutarı 100
karşılaştırmalı analiz yapılarak dönen ve duran varlıklardaki artışların hangi kaynaklardan finanse edildiğine bakılır.aktif pasif dengesi ortaya konur. Aktif pasif dengesi dönen varlıkların kısa vadeli yabancı kaynaklarla finanse edilmesini ,duran varlıkların uzun vadeli yabancı kaynakla finanse edilmesini ifade eder.

YÜZDE YÖNTEMİ İLE ANALİZ( dikey yüzde analizi
Bilanço kalemlerinin grup toplamına ya da aktif/pasif toplamına göre bulunan yüzde değerler esas alınarak yapılan analizdir.
Bilanço unsurları içinde dikey yüzdeler hesaplanırken bilanço toplamı ,aktif ya da pasif toplamı 100 kabul edilerek her bir varlık ve kaynak kaleminin genel toplam içindeki yüzdesi hesaplanır.
Dikey yüzde analizi tek döneme ait gelir tablosuna uygulanır.
Bir yılın gelir tablosundaki her bir kalemin o yılın net satışlara oranı ile bulunur.net satışlar 100 kabul edilip diğer kalemler net satışlara oranlanır
Kalemin tutarı x100
Dikey yüzde = -----------------------------
Net satışlarÖrnek
1996
hazır değerler 2.400
stoklar 14.400
dönen varlık toplamı 48.000
aktif toplamı 80.000
hazır değerlerin grup ve genel toplam olarak dikey analizini yapınız.
2.400x100
Grup dikey yüzdesi = -------------------- = %5
4800014400x100
genel toplam
dikey yüzdesi = ----------------- -=%18
80000


EĞİLİM YÜZDELERİ ANALİZİ( TREND ANALİZİ)
En az 5-6 yıllık finansal tablolar kullanılarak analiz yapılır
Baz yıl ;eğilim yüzdelerini hesaplamak için tüm dönemlerdeki tutarların oranlandığı dönemdir.Uygulamada genelde baz yıl analiz döneminin başlangıç yılı kabul edilir.Baz yıl seçilirken normal bir yıl olmasına dikkat edilir.

Kalemin diğer yıldaki tutarı
Eğilim yüzdesi =----------------------------------X 100
Kalemin baz yıldaki tutarı

Örnek : 1987 1988 1989
Stoklar 10000 10000 15000

1987 yılı baz alındığında 1989 yılı eğilim yüzdesi nedir?
Kalemin diğer yıldaki tutarı
Eğilim yüzdesi =---------------------------------X 100
Kalemin baz yıldaki tutarı

1989 yılı için

15000
Eğilim yüzdesi =------------------- X 100= %150
10000


trend analizinde elde edilecek faydanın artırılması için aralarında ilişki bulunan kalemler karşılaştırılır.

BAŞABAŞ NOKTASININ HESAPLANMASI
Başa baş analizi yapılacağı zaman analizi yapılacak işletmelerin klasik olarak hazırlanan gelir tablosunun gelir ve gider kalemleri yeniden düzenlenerek analize hazır hale getirilir. Gelir tablosunun analize uygun hale getirilmesi ile giderler sabit ve değişken olmak üzere ikiye ayrılırlar.

İŞLETMEYE AİT GELİR TABLOSU
SATIŞLAR
SATILAN MALIN MALİYETİ(-)
SATIŞ YÖNETİM VE GENEL GİDERLER(-)
-----------------------------------------------------------
(FVÖK )FAİZ VE VERGİ ÖNCESİ KAR
FAİZ GİDERLERİ (-)
------------------------------------------
VERGİDEN ÖNCEKİ KAR
VERGİ (-)
-----------------------------
VERGİDEN SONRAKİ KAR
İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ KAR PAYI
ORTAKLARA DAĞITILACAK KAR PAYI*BAŞABAŞ ANALİZİ İÇİN GELİR TABLOSU
SATIŞLAR
DEĞİŞİR GİDERLER
SABİT GİDERLER
TOPLAM GİDERLER
FAİZ VE VERGİDEN ÖNCEKİ KAR
FAİZ GİDERLERİ
VERGİDEN ÖNCEKİ KAR
VERGİ
VERGİDEN SONRAKİ KAR
İMTİYAZLI HİSSE KAR PAYI
ORTAKLARA DAĞITILACAK KAR
HİSSE BAŞINA KAR


Örnek : Sinan öztürk işletmesinin dönem içi verileri aşağıdaki gibidir
Satışlar 2400
Kısa vadeli borç 600
Uzun vadeli borç 800
Sabit giderler 700
Değişken giderler 800
Uzun vadeli borç faizi % 10
Vergi oranı % 60 dır .

Faiz ve vergiden önceki kar kaç liradır?
Vergi öncesi kar kaç liradır?
Vergi sonrası kar kaç liradır?
Faiz ve vergiden önceki kar = satışlar – toplam giderler = 2400-(700+800)= 900
SATIŞLAR 2400
(DEĞİŞİR GİDERLER ) 800
(SABİT GİDERLER) 700
------------------------------
TOPLAM GİDERLER (1500)
----------------------------------------------------------------------
FAİZ VE VERGİDEN ÖNCEKİ KAR 900
FAİZ GİDERLERİ (200)
-----------------------------------------------------------------
VERGİDEN ÖNCEKİ KAR 700
VERGİ ( 420)
--------------------------------------------------------------------
VERGİDEN SONRAKİ KAR 280
Faiz giderleri için faizler hesaplanmalıdır
Kısa vadeli için 600*0.2= 120
Uzun vadeli için 800*0.1= 80
------------------------------------------------
toplam faiz 200
vergiden önceki kar = faiz ve vergiden önceki kar - faiz giderleri
= 900-200= 700


vergi sonrası kar = vergi önceki kar- (vergi önceki kar *vergi oranı )
=700 -700*0.6= 700- 420 =280


örnek : satış gelirleri 1000
satış ve yönetim gideri 200
faiz gideri 100
satışların maliyeti 500
vergi oranı % 40 ise faiz ve vergiden önceki kar kaç liradır?

Vergiden önceki kar = satışlar - smm- satış yön gide-faiz gideri
= 1000- 500- 200- 100
= 200


BAŞA BAŞ NOKTASINDAKİ ÜRETİM MİKTARINI BULMAK ( Kar sıfır sayılmıştır )

Toplam sabit giderler
Başa baş noktası miktar= -----------------------------
Birim satış fiyatı-birim değişken gideriÖrnek : bir işletmenin 40 000 birimlik üretim hacminde toplam sabit giderleri 50000 birim değişken değeri 80 liradır.birim satış fiyatının 100 olması durumunda işletme kaç birimlik mal satışında başa baş noktasına ulaşır?


Toplam sabit giderler
Başa baş noktası miktar= -----------------------------
Birim satış fiyatı-birim değişken gideri

50000 50 000
Başa baş noktası miktar= -----------------------------= ----------------= 2500
100 -80 20

örnek : üretim kapasitesi 200 birim ,toplam satış hasılatı 1200,toplam değişken gideri 400,toplam sabit gider 800 ise başa baş noktasındaki miktar kaç birimdir?


Toplam sabit giderler
Başa baş noktası miktar= -----------------------------
Birim satış fiyatı-birim değişken gideri

Birim satış fiyatı = toplam satış/üretim miktarı
=1200/200 = 6

birim değişken gider = toplam değişken /üretim miktarı
=400/200
= 2

800
Başa baş noktası miktar= -----------------------------= 800/4 = 200
6-2
örnek : bir işletmenin sabit giderleri 20 000 birim satış fiyatı 10,birim değişken gideri 6 lira ise bu işletme hangi üretim miktarında başa baş noktasına ulaşır?

Sabit giderler
Başa baş miktarı = ---------------------------------
Satış fiyatı –birim değişken gider

20 000
= --------------------------= 20000/4= 5000
10-6
BAŞA BAŞ NOKTASINDAKİ SATIŞ TUTARINI BULMAK


Toplam sabit giderler
Başa baş satış tutarı = ----------------------------
1- toplam değişken gider/toplam satış


örnek : bir işletmenin sabit giderleri 50 000,toplam değişken giderleri 200 000,toplam satış hasılatı 250 000 ise bu işletme kaç liralık satış hacminde başa baş noktasına ulaşır?

Toplam sabit giderler
Başa baş satış tutarı = ----------------------------
1- toplam değişken gider/toplam satış

50 000 50 000
Başa baş satış tutar-------------= ------------= 50000/0,2= 250 000
1- 200 000/250 000 1- 0.8


örnek : 10 000 birimlik üretim hacminde birim satış fiyatı 8,birim değişken gider 2 ,toplam sabit gider 24 000 olan işletme yaklaşık kaç liralık satış hacminde başa baş noktasına ulaşır ?Toplam sabit giderler
Başa baş satış tutarı = ----------------------------
1- toplam değişken gider/toplam satış24 000 24000
Başa baş satış tutarı = ---------- = -------------------------
1- toplam değişken gider/toplam satış 1- 20000/80000
= 24 000/0,75= 32000

toplam satış = 10 000*8= 80 000
toplam değişken gider = 10 000*2= 20 000


örnek : a işletmesinin sabit giderleri 1200, değişken giderin satışlara oranı % 66,5 dir işletmenin başa baş noktasındaki satış tutarı nedir?


sabit giderler 1200
Başa baş satış tutarı = ----------------- =- -------------= 358.208
1- değişken gider/ satış 1-0,665


örnek : y işletmesi ile ilgili değerler aşağıdaki gibidir
sabit gider 50 000,birim satış fiyatı 100,birim değişken değer 80 ,15 000 kar elde edebilmesi için üretim düzeyi kaç birim olmalıdır?
Sabit giderler+kar
İstenen satış adedi = ---------------------------------
Satış fiyatı –birim değişken gider


50 000 + 15000
İstenen satış adedi = --------------------------------- = 65000/20= 3250
100 – 80

örnek : bir işletmenin sabit giderleri 30000, birim satış fiyatı 6,birim değişken değeri 4 liradır
10 000 liralık kar elde etmek isterse işletmenin satması gereken mamul miktarı kaçtır?

Sabit giderler+kar
İstenen satış adedi = ---------------------------------
Satış fiyatı –birim değişken gider30000+10 000
İstenen satış adedi = ---------------------------------= 40000/2=20 000
6– 4FAALİYET KALDIRACI
Giderlerin hangi oranda değişken gider hangi oranda sabit gider olduğunu açıklayan kavramdır.sabit giderler ile değişken giderler arasında ilişki kurarak sabit giderlerin nereye kadar kabul edilebileceğini araştırır.
Amaç: belirli bir eğitim düzeyinden sonra üretim arttığında kardaki artışları da ortaya koymaktır.
Satışlar – değişken giderler
Çalışma kaldıraç derecesi =----------------------------------------
FVÖK

FVÖK% değişimi
Çalışma kaldıraç derecesi =----------------------------------------
Satıştaki % değişim
Satışlardaki bir birimlik artış FVÖK da değişikliğe neden olur . faaliyet kaldıraçı arttıkça FVÖK de ki değişiklik daha büyük olur.

FİNANSAL KALDIRAÇ DERECESİ
İşletmenin belirli bir dönemde borçlandığı varsayımıyla borçların karlılığı ne derece etkilediğini ortaya koymak için yapılan tekniktir.
Finansal kaldıraç yardımı ile işletmede faiz ve vergiden önceki karın net kar ya da hisse başına düşen kara etkisi analiz edilir.

Hisse başına kardaki artışın toplam kardaki artıştan daha yüksek oranda gerçekleşmesine finansal kaldıraç etkisi denir.
İşletmenin karlılığının düştüğü dönemlerde de finansal kaldıraç mevcut olup ters yönlü çalışır. Toplam karlar azaldığında varlıklarını kısmen yabancı kaynaklardan finanse etmiştir.

FVÖK
Finansal kaldıraç derecesi =------------------------------------
FVÖK-faiz- hisse başına kar/1- vergi oranı

Hisse başına kardaki %değişim
Finansal kaldıraç derecesi =------------------------------------
FVÖKdeki % değişim


BİRLEŞİK KALDIRAÇ
Faaliyet kaldıracı ile finansal kaldıracın çarpımlarına eşittir.

Birleşik kaldıraç = çalışma kaldıracı X finansal kaldıraç

ÖRNEKLER :
- Satışları 40 000,değişken maliyeti 8000 çalışma kaldıraç derecesi 2 olan işletmenin FVÖK nedir?

Satışlar – değişken giderler
Çalışma kaldıraç derecesi =----------------------------------------
FVÖK40 000- 8000
2=---------------------------= 32000/2= 16000
FVÖK- A işletmesinde

Satışlar 400
Toplam değişir gider 80
FVÖK 90
Faiz ödemeleri 20
Hisse senedine ödenecek kar payı 10
Vergi oranı % 50 ise finansal kaldıraç derecesi nedir
FVÖK
Finansal kaldıraç derecesi =------------------------------------
FVÖK-faiz- hisse başına kar/1- vergi oranı

90
Finansal kaldıraç derecesi =------------------------------------ = 1.8
90- 20 - 10/1- 0.5


- çalışma kaldıraç derecesi 4,birleşik kaldıraç derecesi 6 olan işletmenin finansal kaldıraç derecesi nedir*

Birleşik kaldıraç = çalışma kaldıracı X finansal kaldıraç
6= 4x finansal kaldıraç
finkal = 6/4= 1.5

- B işletmesin
Satışlar 200
Toplam değişir gider 80
FVÖK 60
Faiz ödemesi 10
Ödenecek kar payı 5
Vergi oranı % 50 ise birleşik kaldıraç nedir
60
Finansal kaldıraç derecesi =------------------------------------= 60/40= 1.5
60-10 - 5/1- 0.5
Satışlar – değişken giderler
Çalışma kaldıraç derecesi =----------------------------------------
FVÖK

200– 80
Çalışma kaldıraç derecesi =-------------------= 120/60= 2
60
Birleşik kaldıraç = çalışma kaldıracı X finansal kaldıraç

Birleşik kaldıraç = 2 X 1,5= 3


- Birleşik kaldıraç derecesi 1.5 FVÖK 2000, değişir maliyet 4000 satışları 10000 olan işletmenin finansal kaldıracı nedir?Satışlar – değişken giderler
Çalışma kaldıraç derecesi =----------------------------------------
FVÖK10000– 4000
Çalışma kaldıraç derecesi =----------------------------------------= 6000/2000= 3
2000Birleşik kaldıraç = çalışma kaldıracı X finansal kaldıraç
1.5 = 3Xfinansal kaldıraç
1,5/3= 0.5
- bir işletmenin faaliyet karında % 1lik artış olduğunda hisse başına karında % 2 lik artış oluyorsa işletmenin finansal kaldıracı ne olur ?

Hisse başına kardaki %değişim
Finansal kaldıraç derecesi =------------------------------------
FVÖKdeki % değişim


0.01
Finansal kaldıraç derecesi =------------------------------------= 0.5
0.02

bir işletmenin satışları 300, değişir gideri 120 FVÖK 100 ise işletmenin faaliyet kaldıracı nedir?


Satışlar – değişken giderler
Çalışma kaldıraç derecesi =----------------------------------------
FVÖK300 – 120
Çalışma kaldıraç derecesi =----------------------------------------= 1.8
100
işletmenin FVÖK 300 faiz ödemesi 75, hisse senedine ödenen kar payı 37,5 vergi oranı % 50 ise finansal kaldıraç nedir ?


FVÖK
Finansal kaldıraç derecesi =------------------------------------
FVÖK-faiz- hisse başına kar/1- vergi oranı300
Finansal kaldıraç derecesi =------------------------------------
300- 75- 37,5/1- 0,5


- bir işletmenin hisse başına karındaki değişiklik % 3 satışlardaki değişiklik % 2 FVÖK kardaki değişiklik % 1 ise birleşik kaldıraç nedir ?

Hisse başına kardaki %değişim
Finansal kaldıraç derecesi =------------------------------------
FVÖKdeki % değişim

0,03
Finansal kaldıraç derecesi =------------------------------------= 3
0,01


FVÖK% değişimi
Çalışma kaldıraç derecesi =----------------------------------------
Satıştaki % değişim

0,01

Çalışma kaldıraç derecesi =----------------------------------------= 0.5
0,02Birleşik kaldıraç = çalışma kaldıracı X finansal kaldıraç


Birleşik kaldıraç = 0.5X 3= 1.5

-işletmenin satışları 50 ,değişir gideri 10 ,sabit gideri 20 ise çalışma kaldıraç derecesi nedir?Satışlar – değişken giderler
Çalışma kaldıraç derecesi =----------------------------------------
FVÖK( satış - sabit + değişir)

50– 10
Çalışma kaldıraç derecesi =----------------------------------------= 40/20= 2
50-(20+10)
Bunları bilmelisiniz
Ünite 4
-Başa baş analizi ile değişik üretim düzeylerinde beklenen gelir gider ve kar arasındaki ilişki ortaya konur
-kar planlamasının temel amacıdır.
-sabit giderler üretim hacmi ne olursa olsun değişmeyen giderlerdir. Faiz giderleri,amortismanlar,sigorta ve vergiler, yönetici maaşları
- değişken giderler üretime bağlı olarak değişiklik gösteren değerlerdir. Hammadde, direkt işcilik giderleri,yardımcı malzemeler
-başabaş noktası toplam giderin toplam gelire eşit olduğu noktadır
-başabaş noktasında toplam maliyet ; sabit ve değişirin toplamıdır
-satış fiyatı artarsa işletmenin başabaş noktasındaki satış hasılatı da artar .
- başa baş analizi ile değişik üretim düzeylerindeki kar zarar belirlenir.
- başa baş analizinde sabit giderlerde azalış başa baş noktasının düşük üretim düzeyinde gerçekleştiğini gösterir
-bir işletmenin ürettiği mala karşı talep artırılıyorsa sabit yatırımlarda artış yapılmalıdır

-başa baş analiz kısa dönemlerde işletmenin geçmişe ait verileri ile ortaya konur
- faaliyet kaldıraç analizi sabit giderler ile değişir giderler arasında ilişki kurarak sabit giderlerin nereye kadar kabul edileceğini ortaya koyar
-finansal kaldıraç ; işletmenin belirli dönemlerde borçlandığı varsayımıyla borçların karlılığı ne derece etkilediğini ölçmek için yapılan analizdir.aynı zamanda toplam yabancı kaynakların özkaynaklar veya toplam kaynaklar üzerindeki etkisini açıklar
-sabit varlıkların finansmanında kullanılan sermaye yapısının hisse başına kara etkisini ölçmede finansal kaldıraç derecesi kullanılır.

mersoy
10-12-2007, 02:35
emeğinize sağlık hepinizin teşekkürler

serda
11-12-2007, 18:04
Ellerinize Sağlik çooooooook Teşekkürler.

MuSiCoPaT70
24-01-2008, 13:05
emeklerinize sağlık...bu dersten artık korkmuyorum

şilan
24-01-2008, 13:10
paylaşım için teşekkürler:)

simli_pembe
25-01-2008, 01:35
çok mersi arkadaslar bu ders maliyetten daha korkunç sanki napcazzzz
bu arda formüller acayip karışık ve birbiirnr çok benziyolar:(:(:(

Luiza
25-01-2008, 11:48
emeklerinize sağlık...bu dersten artık korkmuyorum

oH ne qüzel , ders sizden korksun:)
ßaşarılar

fox2005
26-01-2008, 00:47
Ne Yazik Size Hiçbiri Sinavda çikmadi Emekler Boşaaaaaaaaaa!!!!

balzac
26-01-2008, 21:45
Ne Yazik Size Hiçbiri Sinavda çikmadi Emekler Boşaaaaaaaaaa!!!!

arkadaşım hiçbir emek boşa gitmez bundan emin ol...aöf müfredatında yer alan her konunun çıkabilme olasılığını düşünürsek ve bu paylaşımları o çıkabilme ihtimali için -bu ihtimal 1 soru bile olsa- yapıyoruz...emeğe saygı öncelikle;)
kolay gelsin...
başarılaR:cool:

darkangel
26-01-2008, 21:48
Ne Yazik Size Hiçbiri Sinavda çikmadi Emekler Boşaaaaaaaaaa!!!!

sen kaybetmeye mahkumsun:mad:
emeğe saygı hepimize başarılar:(

upsyups
28-01-2008, 02:28
ya ben bunları kopyalayıp çıktı alayım istiyorum .olmuyor:)napjem benn

şilan
28-01-2008, 10:44
ya ben bunları kopyalayıp çıktı alayım istiyorum .olmuyor:)napjem benn

sitemizdeki hiçbir yazı kopyalanamaz:p artık arkadaşım burdan çalışacaksın;)

pinarkinay
29-01-2008, 21:41
ellerinize sağlık, teşekkürler...

dreamslet
09-02-2008, 16:46
dostum süpersin inanıyorum ki bu paylaşımınla bencil olmayıp insan olduğunu kanıtladın tekrar sağol ..

dreamslet
09-02-2008, 16:48
çıktı alamayabilirsiniz buna olanak verilmiyor belki ama ben yöntemini buldum print scren yapıp alan alan kopyaları powerpointe yapıştırıp slayt haline getiriyorum fena da olmuyor tekrar sağolun paylaşımcı dostlarım

Luiza
09-02-2008, 18:28
rica ederiZ , iyi çaLışmalar;)

kırçiçeği
12-03-2008, 17:10
arkadaşlar merhaba ben bu siteye yeni üye oldum hazırladığınız notlar için teşekkür ederim. çalıştığım için derslere bakamıyodum ilaç gibi geldi

Luiza
12-03-2008, 19:16
arkadaşlar merhaba ben bu siteye yeni üye oldum hazırladığınız notlar için teşekkür ederim. çalıştığım için derslere bakamıyodum ilaç gibi geldi

Merhaßa , aramıza Hoş qeldiniz:)
faydası olduysa ne mutlu ßizlere, ßaşarılar:)

ceylinim
09-05-2008, 13:48
hiçbiri mi çıkmadı eminmisin??ya bunlara çalşmadın, yada soruları yanlş hatrlıosun

Özetler için teşekkürler

piton
11-03-2009, 18:15
yaaa çok mükemmel çalışmalar...yöntemini bilsem nerden başlıycamı bilsem bende böle faaliyetler yaparımm emeğinize yüreğinize ellerinize sağilık..allah raız olsun

manolya81
25-07-2009, 01:38
teşekkür ederim emeğinize sağlık